Miłość nie pozwala człowiekowi być obojętnym na potrzeby innych ludzi. Spieszymy im z pomocą i prosimy ich o wsparcie. Pierwszym sposobem okazywania tej miłości jest modlitwa pełna wiary, gdyż "wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy - Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (por. Mk 9,23-24).

Przy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie istnieje wspólnota adoracyjna. Osoby do niej należące podjęły się prosić Chrystusa w czasie adoracji w intencjach tu przedstawianych. W intencjach tych będzie również odprawiana Msza Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00. Każda intencja będzie zamieszczona na stronie przez miesiąc. Tu możesz przesłać swoją prośbę o modlitwę:

intencjemodlitwy@adoremus.pl


INTENCJE MODLITEWNE

Proszę Cię Jezu o uzdrowienie, abym mogła pracować i o wyjście z depresji.
Anna 14.08.2022

 

Proszę o modlitwę za mnie i za Patryka. O cud miłości miedzy nami.
Edyta 14.08.2022

 

Jezu proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojego taty, o uwolnienie go z alkoholizmu i o nawrócenie.
Sylwia 14.08.2022

 

Bardzo proszę o modlitwę i wsparcie dla mojej babci, o udaną operację i dalsze zdrowie.
Klaudia 8.08.2022

 

Bardzo proszę o modlitwę w intencji o uzdrowienie dla brata, małej Emilii, Mariusza, o zdrowie, dobre wyniki badań dla Edeltraudy i światło Ducha Świętego dla lekarzy, o szczęśliwe podróże i ręce do pracy w polu, o zdanie trudnych egzaminów, o nawrócenie ateistów w rodzinie, za dzieci i młodzież w rodzinie, o wiarę dla nich, o dobrych nauczycieli, za rodziców wychowujących dzieci o dary Ducha Świętego dla nich, o znalezienie lżejszej pracy, o dobre rozwiązanie trudnej sprawy rodzinnej.
Klaudia 30.07.2022

 

Jezu prosze o zdrowie i potrzebne łaski dla Wojciecha i Beaty. O uwolnienie ich z chorób.
Sylwia 29.07.2022

 

Jezu proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojego dziadka Stefana z okazji jego 80 rocznicy urodzin. O uzdrowienie go z chorób.
Sylwia 21.07.2022

 

Proszę o modlitwę za mnie i Filipa o cud w relacji między nami, o zaufanie Panu Bogu w tej relacji dla nas.
Katarzyna 21.07.2022

 

Proszę o modlitwę w mojej intencji o uzdrowienie krtani i strun głosowych, o ustanie bólu związanego z mową.
Maria 21.07.2022

 

Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia siostry i o pomyślną diagnozę.
Ewelina 21.07.2022