Cisza

 

Szczególne znaczenie ciszy

W kolejne pierwsze niedziele głoszone są krótkie nauki o modlitwie. Zawierają one wyjaśnienia, zachęty i wskazania. Można jednak powiedzieć, że najważniejszą częścią miesięcznych spotkań są chwile osobistej rozmowy uczestników szkoły modlitwy z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Rozmowa ta odbywa się w ciszy. Każdy obecny na modlitwie zostaje sam na sam z Jezusem.

Usłyszane słowo wskazuje na Jezusa, zachęca do zwrócenia się do Niego, podpowiada pewne tematy rozmowy, mobilizuje do pełniejszego zaangażowania. Pouczenie jest pomocą i trzeba z niej skorzystać, ale najważniejsze jest to, co się dzieje między człowiekiem a Jezusem w osobistej modlitwie przeżywanej w ciszy.

Proponowane są chwile ciszy trwające 2-3 minuty. Nie jest to dużo, ale w tak wielkim i zróżnicowanym gronie, jakim są uczestnicy niedzielnej Eucharystii, trudno o przedłużanie chwil indywidualnego trwania przed Panem. Wydaje się, że kilka minut ciszy spełni swoją rolę, jeśli są one poprzedzone odpowiednim przygotowaniem. Problemem większym niż przedłużanie milczenia jest jego skracanie. Jest to pokusa dość powszechna. Nie można jednak iść w tym kierunku. Ograniczanie czasu modlitwy indywidualnej do kilkunastu sekund byłoby pozbawieniem Szkoły Modlitwy samego serca. Trzeba więc bardzo pilnować czasu ciszy. Stopniowo można nieco przedłużać te chwili modlitwy indywidualnej, ale mając zawsze na uwadze to, iż czas wspólnej dla wszystkich modlitwy, następującej po celebracji Eucharystii, powinien się mieścić w określonych granicach. Chętni mogą pozostać na modlitwie dłużej po zakończeniu wspólnej adoracji.

Przebywanie w ciszy sam na sam z Jezusem ma wielkie znaczenie również dla indywidualnej modlitwy przeżywanej w domu, w kościele lub w innych miejscach. Świadomość obecności Boga i zwrócenie ku Niemu serca, to istotne elementy każdej dobrej modlitwy. Tej umiejętności stale się uczymy, przypominając sobie, że Bóg jest przy nas, mobilizując się do większego skupienia, korygując błędy i usuwając braki. Systematyczne spotkania w szkole modlitwy mogą być bardzo pomocne w rozwoju życia modlitewnego członków wspólnoty.