Systematyczność

 

Systematyczność spotkań i program

Istotną cechą każdej szkoły jest systematyczność. Uczniowie doświadczają pewnego rytmu, który sprzyja rozwojowi. Stopniowo poznają wskazane tematy, powracają do nich przy kolejnych spotkaniach, opanowują coraz lepiej umiejętności, które są celem ich wysiłków, otrzymują pomoc w ich osobistej pracy nad sobą.

W Parafialnej Szkole Modlitwy na każdy rok formacji wyznaczony jest temat główny rozłożony na dwanaście szczegółowych zagadnień. W pierwszym roku są to słowa Jezusa o modlitwie wypowiedziane w kazaniu na Górze. Zawierają one wiele wskazań przeznaczonych dla wszystkich, którzy chcą się modlić. Nazywamy więc tę wypowiedź Mistrza z Nazaretu „Wielką lekcją na temat modlitwy”. Chcemy ją rozważyć bez pośpiechu, zatrzymując się przy każdym słowie, jakie kieruje do nas Jezus i w pewien sposób sprawdzając, czy udaje nam się te słowa wprowadzać w czyn.

Taką możliwość daje powracanie do głównego tematu co miesiąc. Najczęściej jest to pierwsza niedziela miesiąca. Jeśli z powodów duszpasterskich w niektóre pierwsze niedziele miesiąca nie może zostać podjęty wyznaczony temat, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć go miesiąc później przedłużając formację roczną o kolejne miesiące.

Po zakończeniu cyklu dwunastu spotkań, czyli pierwszego roku Szkoły Modlitwy, parafianom proponowany jest dzień skupienia, przeżywany na miejscu, aby mogło w nim uczestniczyć jak najwięcej chętnych. Jest on okazją do przypomnienia głównych myśli, podsumowania rocznej pracy, spojrzenia na owoce podejmowanych wysiłków. Wspólna modlitwa i refleksja, a także rozmowa i dzielenie się doświadczeniami, jest umocnieniem uczestników dnia skupienia w ich pracy nad sobą. Jest to również okazja, aby zaproponować nowym osobom włączenie się do zespołu przygotowującego miesięczne spotkania i prowadzącego modlitwy na każdej Mszy Świętej w jedną z niedziel miesiąca.