Adoracja dla dzieci


ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
dla dzieci

Jeżeli z powodu deszczu lub innych przyczyn nie ma procesji eucharystycznej, można zaproponować dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu, zakończoną odmówieniem lub odśpiewaniem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adorację mogą poprowadzić dzieci.

1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Pieśń: Zbliżam się w pokorze i niskości swej

2. Rozważanie

Kapłan: Jezu cichy i pokornego serca, witamy Cię i pozdrawiamy Ciebie, który jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy otworzyć przed Tobą serca i umysły, byś mógł je prowadzić, przemieniać i kształtować. Pragniemy uwielbiać Twe Ciało i Krew, trwając w oktawie Bożego Ciała. Jesteśmy radośni, bo Maryja, Twoja Matka, ofiarowała nam Ciebie. Tak jak Ty jest zawsze przy nas i otacza nas opieką. Pragniemy podziękować Ci za błogosławionego Jana Pawła II, który wstawia się za nami u Ciebie i uczy nas całkowitego oddania się Tobie przez dłonie Maryi.

Dziecko I: Najdroższy Panie Jezu, przychodzę do Ciebie, mojego najlepszego Przyjaciela. Chcę ofiarować Ci moje serce, chcę porozmawiać z Tobą i poczuć Twoją bliskość. Patrzę na Tabernakulum i biały kawałek chleba, w którym jesteś ukryty – Ty naprawdę Jesteś w nim obecny! W ciszy serca pragnę usłyszeć dziś Twój głos.

Kapłan: Pan Jezus prosi - Uwierz!

Dziecko II: Najdroższy Panie Jezu, mam przed oczami postać Abrahama.
Rodzice wyjaśnili mi, że był to ojciec wszystkich ludzi wierzących. Zaufał Bogu całym swoim sercem, wypełniał Jego wolę. Był gotów poświęcić Panu swojego jedynego syna, Izaaka. Kochany Panie Jezu, pragnę tak mocno jak Abraham wierzyć w Ciebie. Chcę uczyć się wiary od tych, którym powierzyłeś moje wychowanie, od moich rodziców, katechetów, nauczycieli. Pragnę wiarą w Ciebie dzielić się z innymi, z tymi którzy Cię nie znają lub nie chcą poznać.

Kapłan: Powtarzamy - Wierzę w Ciebie całym sercem.

Jezu, ukryty w Hostii.
Wierzę w Ciebie całym sercem.

Jezu, zawsze i wszędzie obecny.
Wierzę w Ciebie całym sercem.

Jezu, który zmarłeś na krzyżu.
Wierzę w Ciebie całym sercem.

Jezu, który przyszedłeś, by mnie zbawić.
Wierzę w Ciebie całym sercem.

Jezu, który jesteś Królem.
Wierzę w Ciebie całym sercem.

Kapłan zachęca dzieci do krótkiej modlitwy w ciszy. Prosi zgromadzonych, by porozmawiali z Panem Jezusem, podziękowali Mu w swoich cichych intencjach.

Pieśń:

Chcę wywyższać Imię Twe,
chcę wyśpiewać Tobie chwałę!
Panie, dziś raduję się,
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.

Z nieba zstąpiłeś i chcesz,
prowadzić mnie.
Na krzyżu zmarłeś, by mój
zapłacić dług.
Z grobu wstałeś i dziś
nieba Królem jesteś Ty,
chcę wywyższać Imię Twe.

Kapłan: Pan Jezus prosi - Słuchaj!

Dziecko I: Najdroższy Panie Jezu, słuchanie to wcale nie jest taka prosta sprawa. Rodzice często mówią mi, że ich nie słucham. Tyle rzeczy mnie wokół rozprasza – ulubiony program w telewizji, fajna gra komputerowa, od której nie mogę się oderwać, mimo że mama kolejny raz woła mnie do siebie. Nie słucham też na lekcjach. Rozmawiam z sąsiadką z ławki, zamiast uważać na słowa nauczyciela.

Rodzice mówią mi, że najlepiej słucha się w ciszy własnego serca. Wtedy najłatwiej zrozumieć samego siebie, innych i Pana Boga. Opowiadają mi o Abrahamie, który, by usłyszeć głos Pana, szukał ciszy i samotności, ustronnego miejsca. Ja też chcę tak robić. Chcę w ciszy wsłuchiwać się w Twój głos, Jezu. Chcę adorować Cię w Najświętszym Sakramencie. Chcę dostrzegać Twoją obecność w pięknie przyrody i w drugim człowieku.

Kapłan: Powtarzamy – Słucham Cię, Jezu.

W ciszy swego serca.
Słucham Cię, Jezu.

Gdy słońce na niebie, księżyc wśród nocy.
Słucham Cię, Jezu.

Wśród szczytów górskich, na morskim brzegu.
Słucham Cię, Jezu.

W lekkim powiewie.
Słucham Cię, Jezu.

W drugim człowieku.
Słucham Cię, Jezu.

Kapłan zachęca dzieci do krótkiej modlitwy w ciszy. Prosi zgromadzonych, by porozmawiali z Panem Jezusem, przeprosili Go w swoich cichych intencjach.

Pieśń

Ref:  Laudato sii, o Mi Signore. /4x                  

1. Niech Cię wysławia to co stworzyłeś,      
słońce na niebie, księżyc wśród nocy,          
gwiazdy świecące, wiatry gwałtowne,         
żywioły wodne, ogień gorący.                     

2. I siostra nasza, "matka"- ziemia,
ta co nas żywi i utrzymuje,
słodkie owoce, kwiaty i zioła,
i szczyty górskie i morskie głębie.

3. Trzeba nam śpiewać Tobie, o Boże,
trzeba nam chwalić Ciebie, o Panie,
bo to jest sensem naszego życia,
niech ono całe będzie piosenką.

Kapłan: Pan Jezus Prosi - Módl się!

Dziecko II: Najdroższy Panie Jezu, rozmowa z Tobą dodaje mi sił i otuchy. Tobie mogę o wszystkim opowiedzieć, nawet o największych tajemnicach skrytych
w moim sercu. Wiem, że ty mnie wysłuchasz, wiem, że mi pomożesz, wiem, że mnie pocieszysz. Z Tobą czuję się bezpiecznie. Codziennie widzę moich rodziców pochylonych w skupieniu, na kolanach w rozmowie z Tobą. Oni uczą mnie modlitwy
do Ciebie. Modlitwy, która prosi, przeprasza, dziękuje. Są dla mnie najlepszym przykładem, jak Abraham, jak błogosławiony Jan Paweł II. Dziękuję Ci, Panie Jezu
za moich rodziców, za przykład ich wiary.

Kapłan: Powtarzamy – Usłysz moje wołanie.

Jezu dobry jak chleb.
Usłysz moje wołanie.

Jezu, który jesteś blisko mnie.
Usłysz moje wołanie.

Jezu, który zawsze troszczysz się o mnie.
Usłysz moje wołanie.

Jezu, który jesteś moim Przyjacielem.
Usłysz moje wołanie.

Jezu, w którym mam nadzieję.
Usłysz moje wołanie.

Kapłan zachęca dzieci do krótkiej modlitwy w ciszy. Prosi zgromadzonych, by porozmawiali z Panem Jezusem, ofiarowali Mu swoje prośby w cichych intencjach.

Pieśń

Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
jak dobry chleb na głodnego dłoń.

2. W Dziecięciu Ty objawiasz się nam,
przez wichru szum dajesz poznać się.

3. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.

4. Gdy miłość swą okażemy wkrąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą.

Zak. Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!

Kapłan: Pan Jezus Prosi – Kochaj!

Dziecko I: Najdroższy Panie Jezu, tak bardzo ukochałeś mnie, moich bliskich, wszystkich ludzi na świecie, że umarłeś dla nas na krzyżu. Pozostałeś z nami ukryty w białej Hostii w Tabernakulum. Czekasz na mnie i cieszysz się, gdy przychodzę do Ciebie. Twoja miłość dodaje sił. Moi rodzice kochają mnie i wybaczają mi wszystkie moje przewinienia. Ty Jezu wybaczasz i kochasz jeszcze bardziej. Modlę się dzisiaj do Ciebie i do Twojej Mamy, Matki Bożej Nieustającej Pomocy za ludzi, którzy potrzebują wsparcia, bo sami są zbyt słabi, mają mało wiary, grzeszą i nie potrafią znaleźć drogi do Ciebie. Chcę wstawiać się za nimi tak, jak robił to Abraham, gdy prosił Cię, żebyś nie zniszczył Sodomy – cierpliwie, wytrwale, z wielką wiarą
i gorącą miłością.

Kapłan: Powtarzamy – Oczyść Panie moje serce i naucz mnie kochać.

Twoja miłość jest wyższa od najwyższych gór.
Oczyść Panie moje serce i naucz mnie kochać.

Twoja miłość jest większa niż ocean bez dna.
Oczyść Panie moje serce i naucz mnie kochać.

Twoja miłość do nieba sięga wzwyż.
Oczyść Panie moje serce i naucz mnie kochać.

Nie ma większej miłości niż Ty.
Oczyść Panie moje serce i naucz mnie kochać.

Jezu, Ty kochasz mnie i zmieniasz mnie.
Oczyść Panie moje serce i naucz mnie kochać.

Kapłan zachęca dzieci do krótkiej modlitwy w ciszy. Prosi zgromadzonych, by porozmawiali z Panem Jezusem i powiedzieli Mu jak bardzo Go kochają.

Pieśń

Przyjaciela mam, co pociesza mnie,                   
gdy o Jego ramię oprę się.                                 
W  Nim nadzieję mam, uleciał strach.                 
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.                
Królów król, z nami Bóg.                                 
Jezus x4

Dziecko II: Najdroższy Panie Jezu, codziennie uczę się wierzyć, słuchać, kochać Ciebie. Pragnę na każdej Mszy św. przyjmować Cię do swojego czystego serca w Komunii świętej. Codziennie chcę rozmawiać z Tobą w ciszy i w skupieniu. W moich staraniach nie jestem sam. Są przy mnie rodzice, są postaci świętych, Abrahama i Jana Pawła II, którzy całkowicie Ci zaufali, od których uczę się modlitwy. Jest ze mną Maryja, nasza najwspanialsza Mama.

Dziecko I: Panie Jezu, oddaję Ci moje serce. Nie jest ono wielkie, ale bardzo pragnie kochać Ciebie ze wszystkich swoich sił. Więc weź je Jezu, spraw, aby było dobre, wolne od grzechu. I coraz bardziej podobne do Twojego wielkiego, świętego serca, którym ogarniasz cały świat.

Kapłan: Panno Najświętsza, Matko Nieustającej Pomocy, wspieraj nas każdego dnia: chwiejących się, podpieraj, smutnych i samotnych pocieszaj, potrzebujących, otaczaj miłością i opieką, prowadź nas do domu Ojca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem...

3. Błogosławieństwo

Opracowała: Magdalena Strumińska