Adoracja całego Kościoła

 

Adoracja całego Kościoła z Ojcem Świętym
w niedzielę 2 czerwca

 

Wprowadzenie
Schemat Adoracji - Papieska Rada ds. Promocji Nowej Ewangelizacji
Intencje modlitwy
Propozycja adoracji