Mistyka krzyża

 

Przez krzyż do nieba – mistyka krzyża

 

Przez śmierć staliśmy się nieśmiertelni. Oto jest chwalebne dzieło krzyża.
[…] Panu przypadła walka, nam zwycięstwo
(św. Jan Chryzostom)

 

Droga przez krzyż Chrystusa prowadzi do Zmartwychwstania i na tej drodze możemy odczytywać sens naszych własnych cierpień 25, o ile staniemy się „zdolni pojąć wzniosłość miłości Bożej” (SD, 13). Tylko serce czyste potrafi zrozumieć i odczuć tę niewyobrażalną miłość Boga do człowieka. Właśnie cierpienie staje się „miejscem najbardziej intensywnego doświadczenia Boga, drogą do zjednoczenia się z Nim” 26. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy (2 Kor 1, 5).

Jeśli przyjmę cierpienia jako krzyż, który daje Bóg, to otwieram się na Jego niepojętą miłość do mnie i spotykam Chrystusa, który dla mnie cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Jego Krzyż pozwala mi zrozumieć, że moje życie polega właśnie na dźwiganiu krzyża. A przyczyną cierpienia są ścierające się we mnie przeciwności, i to jest właśnie mój krzyż. Jeśli pod wpływem cierpienia otworzę się na Boga, to moje życie ulega przemianie, a krzyż otworzy moje oczy i serce na tajemnicę Zmartwychwstania, które połączy cierpienie ze szczęściem 27.

 

25 Por. Anselm Grün, Dlaczego mnie to spotkało?, Wydawnictwo św. Wojciecha 2008; http://www.katolik.pl/
26 Por. Ibidem.
27 Por. Ibidem, Jung.