Myśli o adoracji

 "Eucharystia,


pojęta jako


zbawcza obecność Jezusa


we wspólnocie wiernych


i jako jej pokarm duchowy,


jest czymś najcenniejszym,


co Kościół posiada


na drogach historii"(Jan Paweł II, Encyklika "Ecclesia de Eucharistia", 9)Czy wierzysz w to?

 

__________


[2]   [3]   [4]  [5]  [6]  [7]  [8]