Propozycje ołtarzy na Boże Ciało - 2016

 

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

 

Ołtarz 1 - Gaude Mater Polonia

Ewangelia (Mt 26,17-19.26-29): Ustanowienie Eucharystii - Krew Nowego Przymierza wylana na odpuszczenie grzechów.

Chrzest prowadzi do Eucharystii. Daje możliwość uczestnictwa w niej. Wszędzie, gdzie żyli ochrzczeni, sprawowana była Eucharystia. Rocznica chrztu Polski, to także rocznica rozpoczęcia celebracji Eucharystii we wspólnotach, które żyły na naszych ziemiach. Bóg zawsze posyłał nam kapłanów, którzy tę Eucharystię sprawowali. Wszyscy karmili się w niej słowem Bożym i chlebem życia. Ona miała wpływ na codzienne życie Polaków. W ciągu wieków polskiej historii zawsze też była obecna adoracja Najświętszego Sakramentu i odbywały się procesje eucharystyczne. To znaki wiary, które pragniemy rozwijać.

Ołtarz 2 - Misericordiae Vultus

Ewangelia (Mk 8,1-9): Rozmnożenie chleba - Jedli i nasycili się.

Z bulli papieża Franciszka: „Potrzebujemy nieustannie kontemplować tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu” (MV 1). Tego miłosierdzia doznajemy w Eucharystii. W niej się go uczymy. Dzięki Eucharystii jesteśmy bardziej miłosierni, gdyż zostajemy dotknięci Bożym miłosierdziem.

Ołtarz 3 - Amoris laetitia

Ewangelia (Łk 24,13-16.28-35): Emaus – Poznali Go przy łamaniu chleba.

„Radość miłości” – to określenie życia małżeńskiego, stanowiące tytuł nowej adhortacji Ojca Świętego. Jeśli jest obustronna miłość, jest też wielkie szczęście. Gdy miłość słabnie, umiera również radość. Papież poprzez adhortację chce wesprzeć rodziny, aby żyły miłością. Pokazuje drogę, która do niej prowadzi. Uczy pielęgnowania tej miłości w relacji między małżonkami, w wychowaniu dzieci, w pokonywaniu trudności. Niezastąpioną rolę odgrywa w tym procesie udział w Eucharystii i adoracja. Trzeba stale rozpoznawać Jezusa, jak uczniowie z Emaus.

Ołtarz 4 - Beati misericordes

Ewangelia (J 17,20-26): Modlitwa arcykapłańska – Aby się zespolili w jedno.

Hasło ŚDM wzywa do okazywania miłosierdzia na wiele sposobów. Do najtrudniejszych należy przebaczenie i dążenie do prawdziwej jedności. Bóg najpełniej objawia swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. Również człowiek, chcąc naśladować Boga, wznosi się dzięki łasce na wyżyny przebaczenia. Im więcej walk i zamachów, im więcej krzywdy i niesprawiedliwości, tym więcej potrzeba przebaczenia. Jezus modli się, abyśmy byli jedno, jak On sam jest jedno z Ojcem. Oby przeżycie ŚDM, wielka modlitwa młodych, przyczyniło się do pokonania wielu barier, które dzielą ludzi i umocniło w budowaniu lepszego świata. Nadzieja jest w miłosierdziu Boga i w naszej postawie miłosierdzia.

Przedstawione tu projekty można zamawiać w Wydawnictwie św. Stanisława BM. Mogą być wykonane w różnej wielkości, zależnie od potrzeb parafii.