MIEJSCA ADORACJI


W czasie obrzędu poświęcenia kościoła biskup modli się słowami: "Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzi złączony ze śpiewem Aniołów, niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata". Modlitwa wierzących ma charakter nieustanny przede wszystkim w tych kościołach, w których trwa wieczysta adoracja. Trzeba dążyć do tego, aby było jak najwięcej takich świątyń. Prosimy o nadsyłanie zdjęć oraz informacji o takich kościołach i kaplicach: adres kościoła, czas adoracji, w którym roku się rozpoczęła, świadectwa adorujących lub inne wydarzenia godne uwagi. Adres: kosciolyadoracji@adoremus.pl

Obecnie Mapa Google z lokalizacją kościołów i kaplic z adoracją w Polsce nie jest dostępna

Obraz z kaplicy adoracji transmitowany przez internet

Kościoły i kaplice