Adoracja chorych

"Istnieje powołanie do cierpienia z Chrystusem, a przez to do współdziałania z Jego zbawczym dziełem... Chrystus nadal żyje w swoich członkach i w nich nadal cierpi; a cierpienie znoszone w zjednoczeniu z Panem jest Jego cierpieniem, włączonym w wielkie dzieło zbawienia i w nim owocującym" św. Teresa Benedykta od Krzyża

Krzyż, związane z nim cierpienie, jest testem dla naszej wiary i zaufania do Pana. Ciągle na nowo trzeba powracać w modlitwie i refleksji do znaczenia cierpienia w naszym życiu. Może być ono związane z chorobą, starością, samotnością, ale też utratą pracy, wykwaterowaniem z mieszkania, nagłą śmiercią kogoś bliskiego, brakiem potomstwa. Jak wtedy reagujemy? Co myślimy o Bogu? Czy się modlimy? Czy człowiek cierpiący może adorować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie? Na te i podobne pytania warto sobie odpowiedzieć.

W dziale „adoracja chorych” są zamiezczone świadectwa, medytacje, modlitwy osób cierpiących i tych, którzy przy nich są obecni, a także pochylimy się nad nauką Kościoła na temat sensu cierpienia, modlitwy. Zachęcamy do współpracy, do której można się włączyć, pisząc do nas.

Nauka Kościoła

Orędzie na XXXI Światowy Dzień Chorego
Orędzie na XXX Światowy Dzień Chorego
Z Orędzia Papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego 2020 "Przyjdźcie do mnie wszyscy"
Z Orędzia Papieża Franciszka na XXVII Światowy Dzień Chorego 2019
Kazanie św. Augustyna - Załóż opatrunek pociechy
Benedykt XVI encyklika Spe salvi - O nadziei chrześcijańskiej
Homilia z Mszy świętej radiowej dla chorych
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:
                         - o chorych i chorobie
                         - o sakramencie chorych

 

Świadectwa

Moja Niepokalana
Po prostu pomoc w domu
Kościół szpitalem polowym
Wielkie rzeczy uczynił mi Pan
Refleksje po zakończeniu Roku Miłosierdzia
Moja medytacja Bożego Słowa
Refleksje po procesji Bożego Ciała
Pod Ścianą Płaczu
Papież napisał do mnie list
Refleksje o adoracji
Świadectwo z życia
Ale jestem
Praca z chorymi
O Marysi
Macierzyństwo i choroba
Wierzę w świętych obcowanie
Spraw, abym nie był tchórzem
Miarą naszych lat jest lat 70
Zawsze razem
Obowiązki pani Marii
Posługa szafarza Eucharystii
Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi

 

Adoracje z chorymi

Niepokalane Serce Maryi
Serce Pana Jezusa
Nowenna do Ducha Świętego w intencji parafii
Adoracja wielkanocna w intencji parafii
W drodze do Emaus - 1
W drodze do Emaus - 2
W drodze do Emaus - 3
W Ciemnicy
Wielki Piątek
Adoracja dla chorych na duszy i ciele
Adoracja na podstawie objawień bł. A. K. Emmerich

 

Medytacje

11 lutego - Światowy Dzień Chorego. Choroba i starość w misji Kościoła.
Refleksje o znakach czasu i Świętych Drzwiach
Medytacja na Ofiarowanie Pańskie
Medytacja na Objawienie Pańskie
Mały Poradnik dla adorującego
Przenikasz i znasz mnie Panie
Duch Święty działa dziś w Kościele
Duch Święty rodzi Kościół
Medytacja na Zesłanie Ducha Świętego
Medytacja na Wniebowstąpienie
Spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego z Matką
Widziałam Pana
Medytacja przy pustym Grobie
Ramiona Zmartwychwstałego
Refleksje o cierpieniu
Adwentowa rozmowa z chorymi
Łukasz, umiłowany lekarz
Medytacja o krzyżu
Na święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Sakrament namaszczenia chorych

 

Nabożeństwa wielkopostne

Droga krzyżowa z Duchem Świętym
Syn i Matka na drodze krzyżowej
Droga krzyżowa Jezusa i moja
Na Triduum Paschalne
Z miłosiernym Jezusem krzyżową drogą
Z Maryją za Jezusem krzyżową drogą
W drodze z Jezusem

 

Dar cierpienia w rozwoju duchowym człowieka

Począwszy od Środy Popielcowej, każdego tygodnia Wielkiego Postu będziemy zamieszczać kolejne fragmenty pracy „Dar cierpienia w rozwoju duchowym człowieka” studentki Podyplomowego Studium Duchowości na Bobolanum w Warszawie. Jest ona z zawodu pielęgniarką, od kilkunastu lat choruje na postępującą chorobę rdzenia kręgowego, którą przyjęła jako zaproszenie do głębszego doświadczania Bożej Miłości; od kilku lat porusza się na wózku; jest osobą konsekrowaną.

Wstęp
Bóg i cierpienie
Trudny dar
Przemieniające cierpienie
Cierpienie drogą miłości
Przez krzyż do nieba – mistyka krzyża
Cierpienie skarbem kościoła
Radość krzyża

 

Modlitwy chorych

Do Ducha Świętego
"Księga pociechy" M.Skwarnickiego

 

Informacje

Adoracja w intencji chorych w parafiach