Z Maryją za Jezusem

 

Z Maryją za Jezusem krzyżową drogą


Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
                                                                   
(J 14,6)

Maryjo,
proszę, poprowadź mnie drogą,
którą szedł Jezus Chrystus,
pomóż dostrzegać i odczytywać
Jego obecność przy mnie.

 

Stacja 1.  JEZUS NA ŚMIERĆ OSĄDZONY

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. 
(J 8,32)

Maryjo,
proszę, pomóż mi, nie osądzając innych,
poznać prawdę o mnie i dostrzec to,
że jestem Twoim dzieckiem i dzieckiem Boga.

Stacja 2.  JEZUS KRZYŻEM OBCIĄŻONY

On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści.
(Iz 53,4)

Maryjo,
proszę, pomóż mi oddać Jezusowi wszystko,
co ponad moje siły, co trudne i bolesne,
co napełnia mnie lękiem i smutkiem.

Stacja 3.  JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA

Idź, a od tej chwili już nie grzesz!
(J 8,11)

Maryjo,
proszę, pomóż mi powstać z każdego upadku,
jak gdyby był pierwszym,
z nadzieją, że się nie powtórzy i siłą, by iść dalej.

Stacja 4.  JEZUS SPOTYKA SWĄ MATKĘ

Moją matką i moimi braćmi są ci,
którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.
(Łk 8,21)

Maryjo,
proszę, daj mi spotykać Jezusa
i od Niego czerpać siłę do życia,
a nie rozumiejąc, słuchać Słowa
i zachowywać je w sercu.

Stacja 5.  CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI

 On, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: 
«A kto jest moim bliźnim?» 
(Łk 10,29)

Maryjo,
proszę, pomóż mi nie wymawiać się,
gdy ktoś potrzebuje pomocy,
naucz mnie wrażliwości na natchnienia Ducha
i posłuszeństwa wbrew okolicznościom i nastrojom.

Stacja 6.  ŚW. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI

"Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili"
(Mt 25,40)

Maryjo,
proszę, naucz mnie pamiętać,
że to, co robię dla bliźniego, robię dla samego Jezusa,
choćby było najmniejsze.

Stacja 7.  JEZUS DRUGI RAZ UPADA

Czuwajcie i módlcie się,
                                                                 abyście nie ulegli pokusie;
                                         duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
                                                                                        
(Mt 26,41)

Maryjo,
proszę, naucz mnie tak się modlić,
by szatan nie miał do mnie dostępu,
tak trwać przy Jezusie,
by nic mnie od Niego nie oddzieliło.

Stacja 8.  JEZUS POCIESZA NIEWIASTY

                                                    Zlitował się nad nimi, byli bowiem
                                                          jak owce nie mające pasterza.
                                                                          I zaczął ich nauczać.
                                                                                         
(Mk 6,34)

Maryjo,
proszę, pomóż mi odwracać się od mojego bólu,
lęku, ważnych spraw do tych, do których
posyła mnie Jezus z Jego słowem i uśmiechem.

Stacja 9.  JEZUS TRZECI RAZ UPADA

                                                                   W owej bowiem godzinie
                                            będzie wam poddane, co macie mówić.
                                                                                        
(Mt 10,19)

Maryjo,
proszę, bądź przy mnie,
gdy zabraknie mi sił i odwagi, by iść dalej,
pomóż mi wtedy oddać wszystko w ręce Boga,
by On sam mógł mnie podnieść i poprowadzić.

Stacja 10.  JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

                                                                 Bo cóż może dać człowiek
                                                                w zamian za swoją duszę?
                                                                                         
(Mk 8,37)

Maryjo,
proszę, daj mi pewność tego, kim jestem
– ukochanym dzieckiem Boga i Twoim,
niech nic więcej się nie liczy.

Stacja 11.  JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

                                             Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci,
                                                                            którzy się źle mają.
                                       Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych,
                                                                                ale grzeszników.
                                                                                         
(Mk 2,17)

Maryjo,
potrzebuję lekarza dla mojego ciała,
ale jeszcze bardziej dla duszy,
bądź przy mnie ze swoim Synem
w moim bólu i lęku przed nim.

Stacja 12.  JEZUS NA KRZYŻU UMIERA

                                                                   Teraz zaś już nie ja żyję,
                                                               lecz żyje we mnie Chrystus.
                                                                                          
(Ga 2,20)

Maryjo,
Jezus umiera, bym ja mógł żyć
– On chce żyć we mnie i przeze mnie,
potrzebuje moich rąk i nóg, mego serca;
proszę, daj, bym Mu tego nie odmawiał,
by mógł żyć we mnie.

Stacja 13.  JEZUS Z KRZYŻA ZDJĘTY

                                         Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
                                         a Krew moja jest prawdziwym napojem.
                                      Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
                                                                trwa we Mnie, a Ja w nim.
                                                                                       
(J 6, 55-56)

Maryjo,
proszę, pomóż mi przyjmować Ciało i Krew Jezusa
z miłością, ufnością i wdzięcznością.

Stacja 14.  JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY

                                     A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
                                                                   aż do skończenia świata.
                                                                                        
(Mt 28,20)

Maryjo,
proszę, naucz mnie cierpliwości i zaufania,
spraw, że nie zwątpię w chwilach ciemności i samotności,
ale będę wierzyć, jak Ty wierzyłaś.

Stacja 15.  JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

                                                                Jak Mnie umiłował Ojciec,
                                                                  tak i Ja was umiłowałem.
                                                             Wytrwajcie w miłości mojej!
                                                                                             
(J 15,9)

Maryjo,
proszę, naucz mnie kochać Jezusa bez lęku
i spraw, bym wytrwał do końca.

 Małgorzata OV