Dokumenty Kościoła


Nauka Kościoła na temat adoracji Najświętszego Sakramentu jest bardzo bogata. Będą tu zamieszczane teksty dokumentów i przemówień papieży, rzymskich Kongregacji i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Są to szczególnie ważne wskazania, wprowadzające nas w świat adoracji.

Rozpoczynamy od listu Kongregacji ds. Duchowieństwa, skierowanego do biskupów całego świata z prośbą o rozwijanie ruchu modlitewnego, który stawia w centrum adorację Najświętszego Sakramentu, a spośród intencji modlitewnych wyróżnia prośbę o świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie.

Szczególny apel Kongregacji ds. Duchowieństwa

List Kongregacji
Nota wyjaśniająca

Z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Z encykliki Ecclesia de Eucharistia
Z listu apostolskiego Mane nobiscum Domine
Z listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae
Z listu apostolskiego Novo Millennio Ineunte
Z listu Dominicae Cenae O Tajemnicy i kulcie Eucharystii
Z listu z okazji 750 – lecia  Święta Bożego Ciała Watykan, 28 V 1996 r.
Z orędzia na XX Światowy Dzień Młodzieży 2005 r.
Z przemówień wygłoszonych w czasie Kongresów Eucharystycznych
Z innych przemówień Papieża

 

Z nauczania Ojca Świętego Benedykta XVI

Z adhortacji Sacramentum Caritatis
Z adhortacji Verbum Domini
Z homilii wygłoszonej w czasie uroczystości Bożego Ciała (7.06.2012)
Katecheza wygłoszona w czasie audiencji generalnej, 17.11.2010
Z innych przemówień Papieża Benedykta XVI

 

Z nauczania innych papieży

Z encykliki Mirae caritatis papieża Leona XIII
Z encykliki Mediator Dei Piusa XII
Z encykliki Misterium fidei Pawła VI

 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego i innych dokumentów

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Z Instrukcji Eucharisticum mysterium
Z Instrukcji Redemptionis Sacramentum
Ze wskazań i propozycji Kongregacji ds. Kultu Bożego na Rok Eucharystyczny