Świadectwa adorujących


Wiele osób, dla których adoracja jest ważną częścią ich chrześcijańskiego życia, zechciało się podzielić swoimi przeżyciami. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Potrzebujemy takiego umocnienia. Dzięki świadectwu braci i sióstr pogłębia się nasza wiara, ubogaca się modlitwa, przybywa nam siły, by walczyć o czas na adorację Najświętszego Sakramentu.


O radościach i trudnościach w adoracji

Do kogóż pójdziemy?

Świadectwa z parafii

Świadectwa zamieszczone na stronach internetowych


Napisz swoje świadectwo: ruch@adoremus.pl