Wydrukuj tę stronę

Świadectwa adorujących


Wiele osób, dla których adoracja jest ważną częścią ich chrześcijańskiego życia, zechciało się podzielić swoimi przeżyciami. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Potrzebujemy takiego umocnienia. Dzięki świadectwu braci i sióstr pogłębia się nasza wiara, ubogaca się modlitwa, przybywa nam siły, by walczyć o czas na adorację Najświętszego Sakramentu.


O radościach i trudnościach w adoracji

Do kogóż pójdziemy?

Świadectwa z parafii

Świadectwa zamieszczone na stronach internetowych


Napisz swoje świadectwo: ruch@adoremus.pl