Rozważania ks. W. Kacza

 

Rozważania przed Najświętszym Sakramentem
ks. Witold Kacz

 

Ksiądz Witold Kacz, ur. 26 stycznia 1920 r. w Krakowie, zm. 7 lutego 1981 r. tamże, był prezbiterem archidiecezji krakowskiej, kanonikiem, założył instytut świecki Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka. W czasie okupacji tajnie studiował teologię w Seminarium Archidiecezjalnym. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 18 kwietnia 1943 r. z rąk Adama Stefana kardynała Sapiehy. W lipcu tegoż roku otrzymał nominację na wikariusza w Pcimiu, w sierpniu 1944 r. został przeniesiony do Sułkowic na posadę katechety szkolnego.
Z powodu działalności konspiracyjnej (kierował placówką młodzieżowej organizacji Stronnictwa Narodowego, był kapelanem Armii Krajowej) w 1950 został aresztowany. Więzienie opuścił w 1953.
Na prośbę ks. abpa Karola Wojtyły w 1964 podjął się organizacji Duszpasterstwa Chorych w diecezji i tym zajmował się 25 lat, niemal do śmierci.
Podczas pobytu w więzieniu ks. Kaczowi nasunęła się myśl utworzenia instytutu świeckiego. W 1960 roku  założył Instytut Świecki Chrystusa Odkupiciela Człowieka.

W latach 1959 -1980 w Krakowie u ss. Felicjanek na ul. Kołłątaja 7 ks. Witold Kacz organizował comiesięczne dni skupienia, podczas których prowadził adoracje Najświętszego Sakramentu. Poniżej zamieszczamy teksty jego autorstwa.

Wstęp: Eucharystia syntezą życia religijnego.
Eucharystia chlebem powszednim. Część I, Część II, Część III
Pan wyszedł z Nazaretu. Część I, Część II, Część III,
Chleb Eucharystyczny – Ciałem Pańskim. Część I, Część II, Część III, Część IV
Jezus – Syn Boga i Maryi. Część I, Część II, Część III
Eucharystia – Chlebem Miłości. Część I, Część II, Część III
Miłość Eucharystyczna. Część I, Część II, Część III, Część IV