Wydrukuj tę stronę

Prośby indywidualne

Miłość nie pozwala człowiekowi być obojętnym na potrzeby innych ludzi. Spieszymy im z pomocą i prosimy ich o wsparcie. Pierwszym sposobem okazywania tej miłości jest modlitwa pełna wiary, gdyż "wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy - Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (por. Mk 9,23-24).

Przy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie istnieje wspólnota adoracyjna. Osoby do niej należące podjęły się prosić Chrystusa w czasie adoracji w intencjach tu przedstawianych. W intencjach tych będzie również odprawiana Msza Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00. Każda intencja będzie zamieszczona na stronie przez conajmniej 2 tygodnie. Tu możesz przesłać swoją prośbę o modlitwę:

intencjemodlitwy@adoremus.pl


INTENCJE MODLITEWNE

Proszę gorąco w modlitwie o łaskę przemiany serca, powrót do Jezusa, dla Elżbiety, Zdzisława, Diego, Agnieszki, Wojciecha, Anny, Renaty, Sebastiana, Michała; o moc Ducha Świętego dla Janusza przygotowującego się do kapłaństwa. Proszę o całkowite uzdrowienie dla Sylwii, Ludwiki, Moniki, Barbary, Liliany, Waldemara, Bogdana, Marka, Adama, Sebastiana, Diego, Tadeusza; o pomoc w uratowaniu małżeństwa Magdaleny i Jarosława, oraz proszę o uzdrowienie relacji w rodzinie Rafała oraz Ewy.
Lidia 29.09.2019

 

Proszę o modlitwę o dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo oraz łaskę pomyślnego zrośnięcia złamanej ręki Kacpra, o powrót do Jezusa dla Kingi, Adama, Katarzyny, Mai, Anny oraz Piotra. O całkowite uzdrowienie dla Jacka i Eryka. Proszę o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Pawła i Dariusza z rodzinami oraz dla Wandy i Władysława oraz o uzdrowienie relacji w rodzinie, między Mają, Magdaleną i Anną.
Wanda 29.09.2019

 

Proszę o modlitwę o uzdrowienie relacji w rodzinach, o pokój serca dla Marii i Wandy; o powrót do Jezusa, do Kościoła dla Zdzisława, Elżbiety, Diego. Proszę o łaskę Chrztu Św. dla Sebastiana i Natalii, a także o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla Lidii i Marii z rodzinami.
Maria 29.09.2019

 

Pokornie proszę o modlitwę za mnie o łaskę odwagi do dokonywania dobrych zmian w życiu, o światło Ducha Świętego na moje życie i powołanie, żebym poszła w dobrym kierunku i odrzuciła niepotrzebne rzeczy, które oddalają mnie od realizowania Bożej woli w życiu.
Agnieszka 29.09.2019

 

Panie Jezu proszę za wstawiennictwem Maryi Panny o szczęśliwą podróż, zdrowie, przebaczenie grzechów, ochronę od zła i błogosławieństwo dla Nataszy, Michała, Amelii, Martyny, Ireny i Jana.
Michał 29.09.2019

 

Proszę o modlitwę za mojego 3 letniego synka Kacperka, który urodził się z nieoperowalnym zwężeniem tchawicy. Proszę o wyproszenie łaski uzdrowienia.
Ania 29.09.2019

 

Jezu proszę o uzdrowienie z chorób dla Moniki i by wybaczyła mi wszystko to, co złego jej zrobiłam.
Sylwia 29.09.2019

 

Proszę o modlitwę za Marzenę o uzdrowienie jej wnetrza, ze zranień i o dar Ducha Świętego dla niej.
Greg 21.09.2019

 

Proszę o modlitwę, abym uzyskała pracę, na którą mam szansę.
Lucyna 17.09.2019

 

Błagam gorąco o opiekę nad Magdą, o wyproszenie łaski założenie przez nią szczęśliwej, kochającej się rodziny, o prawdziwą miłość, o dobrego męża, sakramentalny związek małżeński i zdrowe potomstwo.
Marzena 9.09.2019

 

Jezu proszę o zdrowie i o potrzebne łaski dla Dawida, o uzdrowienie go z alkoholizmu.
Sylwia 9.09.2019

 

Proszę o modlitwę dla mojego syna Rafała i dla mnie o miłosierdzie, błogosławieństwo Boże, pomoc w rozwiązaniu problemów z jakimi zmagamy się codziennie.
Grażyna 9.09.2019

 

Maryjo proszę o opiekę na progu nowego roku pracy, proszę o ludzkie dobre mieszkanie, żyję w bardzo trudnych warunkach i nie mam szansy na coś innego. Oddaję to Bogu, ufności uczę się w moc Boga, a nie w moje siły.
Wiesława 9.09.2019

 

Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencji mojego uzdrowienia fizycznego i psychicznego. Jest bardzo ciężko, popadam w rozpacz.
Patrycja 9.09.2019

 

Bardzo proszę o modlitwę w intencji znalezienia miłości, o łaskę dobrego męża, o wypełnienie się woli Bożej, aby ten rok był przełomem w tej kwestii.
Andrea 9.09.2019

 

Bardzo proszę o modlitwę o rychłą możliwość spotkania z osobą, na której bardzo mi zależy i wyjaśnienia wszystkiego, co nas dzieli i oddala od siebie.
Jadwiga 9.09.2019