Wydrukuj tę stronę

Prośby indywidualne

Miłość nie pozwala człowiekowi być obojętnym na potrzeby innych ludzi. Spieszymy im z pomocą i prosimy ich o wsparcie. Pierwszym sposobem okazywania tej miłości jest modlitwa pełna wiary, gdyż "wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy - Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (por. Mk 9,23-24).

Przy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie istnieje wspólnota adoracyjna. Osoby do niej należące podjęły się prosić Chrystusa w czasie adoracj

i w intencjach tu przedstawianych. W intencjach tych będzie również odprawiana Msza Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00. Każda intencja będzie zamieszczona na stronie przez conajmniej 2 tygodnie. Tu możesz przesłać swoją prośbę o modlitwę:

intencjemodlitwy@adoremus.pl


INTENCJE MODLITEWNE

Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego uzdrowienia z chorób, które zabrały mi siły do życia. Nie daję już rady walczyć z nieustannym bólem.
Asia 28.11.2020

 

Proszę o modlitwę w intencji Mariusza o Miłosierdzie dla niego, o dar głębokiej wiary i siłę by dalej trwał we Wspólnocie.
Kamila 28.11.2020

 

Proszę o modlitwę za mojego tatę. Jezu, Maryjo, Józefie ratujcie duszę konających.
Ewa 19.11.2020

 

Jezu proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Piotra. O uzdrowienie go z nowotworu.
Sylwia 10.11.2020

 

Proszę o modlitwę o zdrowie dla mnie.
Alek 10.11.2020

 

Proszę o modlitwę za Piotra by Pan dał mu odważne i gotowe do miłości serce, by wrócił do mnie, byśmy na nowo budowali naszą relację, zawarli sakrament małżeństwa i stali się rodziną.
Agnieszka 10.11.2020