ZNACZENIE ADORACJI


Jak głęboka jest nasza wiara w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba, w konsekrowanej Hostii?

Są tacy, którym tej wiary wystarczy na przyklęknięcie po przyjściu do kościoła i przed wyjściem z niego. Inni mają mocniejszą wiarę, dlatego przychodzą odpowiednio wcześniej na Mszę Świętą niedzielną, by się pomodlić, uczęszczają na nabożeństwa, a jeśli mają okazję to chętnie wchodzą do kościoła na krótką rozmowę z Panem

Jest również taka grupa wiernych, dla których modlitwa przed Najświętszym Sakramentem jest wielką potrzebą serca. Idą więc do kościoła nie tylko wtedy, gdy są tam wspólne celebracje, ale rezerwują sobie czas na dłuższą indywidualną adorację. Oni niewątpliwie najgłębiej uwierzyli w to, że w konsekrowanej Hostii jest prawdziwie obecny Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, Zbawiciela świata, jedyny godzien adoracji.

Potrzebna jest nam szersza refleksja nad tajemnicą obecności Pana w Najświętszym Sakramencie, potrzebne są świadectwa ludzi, którzy tę prawdę przeżywają głęboko i trwają wiernie na adoracji, potrzebne jest także stawianie pytań, ukazywanie problemów, wskazywanie możliwości apostolskiej posługi mającej na celu ożywienia wiary w tę niezwykłą obecność Boga pośród ludzi.Chcemy te tematy podjąć w tym miejscu naszej strony internetowej. Zachęcamy do lektury i dzielenia się.