Adoracja młodzieży

 

DROGI MŁODY PRZYJACIELU!


Chcesz rozumieć sens życia? Chcesz kochać – dać coś z siebie dla innych? Zatrzymaj się! Nie pędź tak szybko! Żeby zrobić coś dla innych i dla Pana Boga – pozwól, aby najpierw Bóg zrobił coś dla ciebie.

Więcej wiedzieć nie znaczy więcej rozumieć. Cisza, w której przemawia Bóg rozjaśnia prawdziwy sens życia. Pozwala uwolnić się od hałasu, jaki czyni nadmiar i fragmentaryczność informacji. Pomaga rozumieć więcej z tego, co dzieje się wokół nas.

Cisza wypełniona obecnością Boga. Tym właśnie jest adoracja. Pół godziny adoracji w tygodniu potrafi naprawdę wiele zmienić w twoim życiu. Bo tylko Bóg daje prawdziwą siłę do miłości. Tylko On naprawdę ukazuje sens tego, co nas spotyka.

Pomyśl o tym i przyjdź do Niego. Im mniej masz czasu tym bardziej znajdź go na adorację. Pozwól Panu wpatrzeć się w ciebie, a ty wpatruj się w Niego. Rozmawiaj z Nim i pomilcz trochę przed Jego Obliczem. Zobaczysz jak On będzie zmieniał, porządkował, ubogacał Twoje życie, nadawał mu sens i głębię.

SZCZEGÓLNA MOC ADORACYJNEJ MODLITWY

(w przygotowaniu)

 
WY MACIE BYĆ STRÓŻAMI PORANKA

św. Jan Pawł II mówi do młodzieży


Droga młodzieży, wy macie być stróżami poranka (por. Iz 21,11-12) zwiastującymi nadejście słońca, którym jest Chrystus zmartwychwstały! Tak, to jest godzina misji! W waszych diecezjach i waszych parafiach, w waszych ruchach ...
                                                                                         więcej...

O ADORACJI …

Sekret Jana Pawła II

Sakrament „siły przebicia”
Benedykt XVI o adoracji
Warunki adoracji


FORMACJA EUCHARYSTYCZNA

Refleksja
Od najmłodszych lat powtarzamy i słuchamy słów mówiących o wpisanym w życie każdego chrześcijanina obowiązku uczestniczenia we mszy świętej. Już starotestamentalne przykazanie miłości Boga: „Będziesz...

                                                                                         więcej...

Porozmawiaj z Panem...

Materiały do formacji indywidualnej
   
- Porozmawiaj z Panem o wierze
    - Porozmawiaj z Panem o darze sakramentów świętych

    - Porozmawiaj z Panem o darze Bożych przykazań 

MŁODZIEŻOWE GRUPY ADORACYJNE

Refleksja
Młodość to czas wyjścia z domu, czas szukania autorytetów, kształtowania tożsamości poprzez spotkanie z drugim człowiekiem, najczęściej także młodym, również poszukującym. Jak młodzi ludzie szukają ...
                                                                                       
więcej...


Nawiedzajmy wspólnie Pana w tym «sercu serc»

     - Nowenna adoracyjna dla młodzieży

     

DROGI KRZYŻOWE

Charakterystyczną cechą zamieszczonych tutaj Dróg krzyżowych jest ich połączenie z adoracją Najświętszego Sakramentu. Wędrówka z Jezusem na Golgotę nie kończy się złożeniem Jego ciała do grobu. Rozmowę z Odkupicielem, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem, młodzi ...
                                                                                     więcej...

 

MODLITEWNIK

Modlitwy Jana Pawła II przed Najświętszym Sakramentem
Modlitewnik Jana Pawła II
Kwadrans przed Najświętszym Sakramentem