Dlaczego grupy adoracyjne

 pobierz:

DLACZEGO MŁODZIEŻOWE GRUPY ADORACYJNE?

Młodość to czas wyjścia z domu, czas szukania autorytetów, kształtowania tożsamości poprzez spotkanie z drugim człowiekiem, najczęściej także młodym, również poszukującym. Jak młodzi ludzie szukają swojego miejsca w życiu? Najczęściej poprzez wchodzenie w grupę, kierując się przy jej wyborze swoimi upodobaniami, kształtującymi się poglądami, perspektywą dobrze spędzonego czasu na rozrywce, a przede wszystkim na rozmowie i wymianie myśli.

Kościół na całym świecie oferuje młodym ludziom możliwość rozwoju we wspólnocie – grupie, którą oprócz relacji koleżaństwa czy przyjaźni łączą wspólne rozpoznawanie swojego miejsca w Kościele i swojego powołania, umacnianie osobistej relacji z Bogiem. Grupa-wspólnota daje młodzieży o tyle więcej, o ile jest sumą ofiar (w znaczeniu rezygnacji ze swojego czasu prywatnego na rzecz czasu spędzonego ze wspólnotą), świadectw, przeżyć, doświadczeń, które się dzieli, z których wyciąga się wnioski – osobiste bowiem przeżycie, podzielone we wspólnocie, przynosi owoce dla każdego jej członka.

Dlaczego proponujemy Wam, młodym, tworzenie młodzieżowych grup adoracyjnych? Czym one są? Młodzieżowa grupa adoracyjna jest wspólnotą: przynależność do niej jest dobrowolnym aktem wiary. Taką grupę charakteryzuje wybór adoracji jako formy modlitwy i jako drogi formacji. Wybór ten jest poprzedzony 9-tygodniową nowenną z prośbą o rozeznanie, czy taką drogą modlitwy życia chce się podążać. Formacja w grupie adoracyjnej obejmuje wspólną lub osobistą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem oraz uczestnictwo w tematycznych spotkaniach poświęconych adoracjom. Podczas takich spotkań młodzież wspólnie się modli, rozważa fragmenty Pisma Świętego, dzieli się doświadczeniem modlitwy adoracyjnej i jej wpływu na relacje z Bogiem i innymi, przygotowuje adorację. Taka grupa jest też dla młodych przestrzenią dzielenia się tym, co nurtuje ich serca: troskami, radościami, pytaniami o sens życia i istnienia.

Będąc we wspólnocie adoracyjnej, łatwiej jest działać, organizować adorację, starać się rozszerzać dzieło modlitwy adoracyjnej poprzez jej wprowadzenie w parafii, w rodzinach adorujących, a tam gdzie już adoracja trwa (wspólnoty, kościoły, kaplice) – objąć opieką adoracyjną wybrane godziny wystawienia Najświętszego Sakramentu. Grupa adoracyjna może też stać się inspiracją dla powstawania kolejnych grup, o różnym przedziale wiekowym bądź zawodowym, obejmujących rodziny, stany społeczne i środowiska chrześcijańskie.

Chcemy, aby adoracja w polskim Kościele była rozszerzana jako wyraz dziękczynienia za beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II, który pozostawił Wam i nam – młodym – dziedzictwo zawarte w słowach: pokolenie JPII. Papież Polak kochał adorację, mówił o niej: „Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski” (Ecclesia de Eucharistia – O Eucharystii w życiu Kościoła) – i kochał też młodych, powtarzał zawsze, że oni są nadzieją świata i Kościoła: dzięki świeżemu i niewinnemu spojrzeniu na życie, dzięki odwadze, sile i entuzjazmowi. Naszym pragnieniem jest także, aby adoracja była Waszym, Drodzy Młodzi, szczególnym duchowym przygotowaniem się do Światowych Dni Młodych, zapoczątkowanych przez bł. Jana Pawła II w 1985 roku, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku. To dzieło wymaga wielkiego zaangażowania nie tylko w czynach, ale także w modlitwie: aby przyniosło dobre owoce dla młodych dających świadectwo i młodych świadectwa poszukujących.