Czuwania - dłuższe adoracje

 

Czuwania przed Najświętszym Sakramentem
dłuższe adoracje

 

Teksty poniższe są pomocą do wspólnego przeżywania dłuższych (np. całonocnych) adoracji. Zostały przygotowane przez wspólnotę adoracyjną z Makowa Podhalańskiego.
Ze świadectwem z nocnych adoracji Najświętszego Sakramentu, w których uczestniczy i które współorganizuje ta wspólnota, można się zapoznać na stronie Świadectwa z parafii.

Adwent:

Oczekiwanie na przyjście Zbawiciela
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić
Nieskończona dobroć Boża w zesłaniu Syna swego
Adoracja z MB Miłosierdzia (za dzieci nienarodzone)

Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF

Okres Bożego Narodzenia:

A Słowo stało się Ciałem
Bądź uwielbione, Boże Dziecię
Z imieniem Jezus w Nowy Rok
Święta Rodzina wzorem naszych rodzin

Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF

Okres zwykły I:

Do Jezusa za pośrednictwem św. Pawła
Ukaż nam, Panie, swe święte Oblicze
Rozmyślania o Eucharystii z bł. ks. Michałem Sopoćko
Wartość cierpienia

Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF

Okres Wielkiego Postu:

Rozważaj Moją bolesną mękę
Zaproszenie do Wieczernika
Stwórz Boże we mnie serce czyste
Hostia - znaczy Ofiara
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata
Adoracja z Matką Bożą Bolesną

Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF

Okres Wielkanocny:

Nowenna do Miłosierdzia Bożego: Pierwszy dzień
                                                   Drugi dzień
                                                   Trzeci dzień
                                                   Czwarty dzień
                                                   Piąty dzień
                                                   Szósty dzień
                                                   Siódmy dzień
                                                   Ósmy dzień
                                                   Dziewiąty dzień
Niedziela Miłosierdzia-Zupełne odpuszczenie win i kar
Niedziela Miłosierdzia-Dzień szczególnej łaski
Niedziela Miłosierdzia-Serce Jezusa żywe źródło miłosierdzia
Niedziela Miłosierdzia-Bądź uwielbione Miłosierdzie Boże
Papież Bożego Miłosierdzia
Polskę szczególnie umiłowałem
Chwalcie łąki umajone
Zmartwychwstały nasza nadzieja
Oto dzień, który dał nam Pan
W drodze do Emaus
Wniebowstąpienie
Zesłanie Ducha Świętego

Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF

Okres zwykły II:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Uwielbienie Trójcy Świętej
To jest Cialo moje, to jest Krew moja
Panie Jezu, daj nam świętych kapłanów
Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty
Krwi Chrystusa - zdroju miłosierdzia
Przemień nas Chryste
Adoracja z prośbą o trzeźwość narodu
Źródło życia i świętości
A światłość wiekuista niechaj im świeci
Ciało i Krew Pana Jezusa - dar Miłosierdzia Bożego
Serce Jezusa - ognisko gorejącej miłości
Serce Jezusa włócznią przebite
Serce Jezusa czytelny znak Bożej miłości
Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją
Eucharystia sakramentem miłości
Trwajcie w miłości Mojej
Miłosierdzie Boże w Jego dziełach
Miłosierdzie Boże na wieki wysławiać będę
Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny
Zbawienie przyszło przez krzyż
Przez krzyż do światła
Panie, przymnóż nam wiary
Panie, naucz nas modlić się
Chrystus Królem

Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF

Adoracje z Maryją:

Adoracja z MB Miłosierdzia (za dzieci nienarodzone)
U stóp Matki Bożej Jasnogórskiej
Wielbi dusza moja Pana
Adoracja z Matką Bożą Bolesną

Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF
Pobierz: DOC PDF