Czuwanie 45

 

ADORACJA Z PROŚBĄ O TRZEŹWOŚĆ NARODU

Pobierz: DOC PDF

 

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

Pieśń:1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże,
którego niebo objąć nie może,
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
z wojskiem aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
niech Ci się kłania z niebem świat cały.
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił
w tym Sakramencie, abyś nas zbawił;
Za Twoje łaski tu wyświadczone
odbieraj od nas serca skruszone.
4. Przed tronem Twoim serca składamy,
o to pokornie wszyscy wołamy:
Błogosław, Panie, swemu stworzeniu,
broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

Kłaniamy się i najgłębszą cześć Ci oddajemy o Chlebie żywy, z nieba zstępujący, utajony Boże i Zbawicielu świata.
Kłaniamy się i najgłębszą cześć Ci oddajemy, Ofiaro nieustająca, ofiarowanie czyste, Baranku bez zmazy.
Kłaniamy się i najgłębszą cześć Ci oddajemy o Słowo, które się stało ciałem, Hostio święta Kielichu błogosławieństwa. Tajemnico wiary świętej.
Kłaniamy się i najgłębszą cześć Ci oddajemy o Pokarmie dusz naszych, posiłku na drogę umierających w Panu, zadatku przyszłej chwały.

Bądź pozdrowiony, o początku wszystkiego stworzenia i naprawo nasza!
Bądź pozdrowiony, o całopalna na krzyżu Ofiaro pojednania naszego!
Bądź pozdrowiony, o lekarstwo uzdrowienia naszego!
Bądź pozdrowiony, o chlebie w podróży życia naszego!
Bądź pozdrowiony, o nagrodo oczekiwania naszego.

Dziś, Panie, chcemy otworzyć nasze serca, aby przyjąć Ciebie - Źródło Największej Miłości. Twoja miłość to sprawia, że możemy tu dziś przyjść i być tylko z Tobą. Dobrze jest wiedzieć, że jesteś cichy, pokorny sercem i dajesz ukojenie duszy cierpiącej. Dlatego za Psalmistą chcemy wyśpiewywać Ci Psalm wdzięczności:

Ref: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Będę Cię wielbił. Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny. *
Nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i mech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Jezu, umiłowany Synu Ojca, jak wspaniale jest być przy Tobie! Ty jesteś Szczęściem dusz naszych, Radością serc. Nadzieją żyjących, Pokojem niespokojnych, Światłem w ciemności. Mój Boże, pragniemy być z Tobą teraz i zawsze. Z Tobą jesteśmy zawsze szczęśliwi. O Panie, choć nie widzą Ciebie nasze oczy, to wiara nam podpowiada, że Ty rzeczywiście jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie.

Pieśń: Pan blisko jest, oczekuj Go.
Pan blisko jest, w Nim serca moc.

Jezu, jesteś naszym Światłem i naszym Zbawieniem. Z Tobą nie lękamy się niczego. Z Tobą nasze serce jest bezpieczne. Ty chronisz nas od niebezpieczeństw i od wszelkiego zła. Z Tobą żyjemy zawsze nadzieją, nawet w ciężkich chwilach.
Jezu, tylko w Tobie nasza dusza znajduje odpoczynek.
Nie moglibyśmy uczynić nic dobrego bez Twojej pomocy, nasz Zbawicielu. Mamy oczy, ale nie dostrzegamy dobra. Mamy serce, ale nie kochamy Ciebie i bliźniego. Mamy nogi, ale nie spieszymy, by czynić dobro. Mamy ręce, ale nie używamy ich dla dobra. Jednak z Twoją pomocą wszystko jest możliwe! Z Tobą możemy zrobić wiele dobrego i dojść do życia wiecznego.

Pieśń: Pan jest mocą swojego ludu, Pieśnią moją jest Pan
Moja tarcza i moja siła, On jest mymBogiem, nie jestem sam
W nim moja siła, nie jestem sam.

Kochany Jezu, obecny w Eucharystii, modlimy się za wszystkich, którzy Cię nie znają i żyją z daleka od Ciebie.
Modlimy się za tych, którzy Cię nie kochają i odtrącają Ciebie.
Modlimy się za tych, którzy Cię szukają, aby Cię odnaleźli. O Zbawicielu świata, zbaw nas.
Wielbimy Cię, Synu Boży i Synu Maryi. Wielbimy Cię i wierzymy w Ciebie. Wielbimy Cię i ufamy Tobie. Wielbimy Cię i w Tobie pokładamy nadzieję. Wielbimy i kochamy Ciebie. Kochamy Cię całym sercem. Kochamy Cię całą duszą. Kochamy Cię ze wszystkich sił. Panie Jezu, Ty jesteś dla nas wszystkim.

Pieśń: Panie mój wiesz, że Cię kocham
Ty wszystko wiesz miłuję Cię.

Jezu, jesteś naszą Radością, naszym Światłem i naszym Pokojem. Teraz, gdy jesteśmy blisko Sakramentu Twojej miłości, gorąco Cię prosimy, abyś nie pozwolił nam nigdy oddalić się od Ciebie. Panie, miej nas zawsze w swoim Sercu.

Pieśń: 1. O mój Jezu w Hostii skryty, na kolanach wielbię Cię,
W postać chleba Tyś spowity, bóstwo Twoje kryje się;
Ty, co rządzisz całym światem, me zbawienie w ręku masz;
Tu przed Twoim Majestatem Aniołowie kryją twarz.

2. O światłości przysłoniona, rzuć mi Twój promienny blask,
O dobroci nieskończona, otwórz dla nas skarby łask;
Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej głód;
Boski ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód.

3. Jezu, Tyś jest Zbawicielem, ustrzeż mnie od zgubnych dróg,
Bądź mi siłą i weselem, boś w tej Hostii żywy Bóg;
Dla miłości Matki Twojej racz wysłuchać prośbę mą:
Bądź miłością duszy mojej, nie gardź moją cichą łzą.

KORONKA EUCHARYSTYCZNA

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę…

Na dużych paciorkach:
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Na małych paciorkach:
O Jezu obecny w Przenajświętszym Sakramencie – bądź dla nas i całego świata źródłem łaski życia wiecznego. (10 razy)

Na zakończenie:
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (3 razy)

WYNAGRODZENIE ZA GRZECHY PIJAŃSTWA

Panie Jezu, obecny w Świętej Eucharystii. Stajemy przed Tobą w miesiącu modlitw o trzeźwość naszego narodu, szczególnie naszej parafii. Stajemy, by wynagrodzić swoją modlitwą za grzechy pijaństwa, grzechy płynące rzeką alkoholu, zalewającą nasz kraj. Tak wielu ludzi dotkniętych jest tym nieszczęściem bezpośrednio. Ilu zniszczonych, niezdolnych do pracy, do prowadzenia domu. Ilu kalekich na wskutek wypadków spowodowanych w stanie nietrzeźwym. Ilu nieodpowiedzialnych.
Panie, Ty jeden wiesz, jakie rozmiary posiada to nieszczęście. Tylko Ty możesz policzyć rozdarte małżeństwa i rozbite rodziny. Tylko Ty znasz ogrom łez, strachu, lęku, zniszczonych nerwów dzieci, których ojciec lub matka utonęli w kieliszku. Tylko Ty wiesz, ile krzywdy sprzedaje się za drogie pieniądze w sklepach monopolowych.

Przyjmij dziś nasze zgięte kolana i nasze słowa przeproszenia: Panie, przebacz nam. Ojcze, zapomnij nam.

Pieśń: Panie, przebacz nam. Ojcze, zapomnij nam.
Zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy zbłądzimy, Ojcze, zapomnij nam.
2. Panie, przyjmij nas. Ojcze, przygarnij nas.
I w Swej ojcowskiej miłości ku naszej schyl się słabości. Ojcze, przygarnij nas.

Miłosierny Jezu, przeniknięci uczuciem najgłębszej czci pragniemy przebłagać Cię za wszystkie zniewagi i nieuszanowania Twojej świętej woli, zawartej w przykazaniach i Ewangelii, która jest samym miłosierdziem dla nas.
Przepraszamy Cię za wszystkie grzechy nasze i naszych bliźnich. Przebacz nam według wielkiego Twego miłosierdzia i nie karz nas za nasze nieprawości. W szczególny sposób pragniemy Cię dzisiaj przebłagać za wszystkie grzechy spowodowane nadużyciem alkoholu.

Po wezwaniach modlimy się słowami: Przepraszamy Cię, miłosierny Panie.
za znieważanie Twego Świętego Imienia po pijanemu
za opuszczanie niedzielnych i świątecznych Mszy św. z powodu upicia się
za cierpienia matek, żon i dzieci alkoholików
za pijaństwo młodzieży i dzieci
za zgorzenia spowodowane przez pijanych
za gniewy, przekleństwa i złorzeczenia wypowiadane po pijanemu
za wszystkie zbrodnie, kradzieże i morderstwa dokonane pod wpływem alkoholu
za śmierć, katastrofy i wypadki spowodowane przez pijanych kierowców
za niszczenie własnego zdrowia alkoholem
za poniżenie godności człowieka stworzonego na podobieństwo Boże
za zdrady małżeńskie spowodowane alkoholem
za marnowanie pieniędzy i innych rzeczy na alkohol
za nielegalnie produkujących i sprzedających alkohol
za tych, którzy zachęcają i przymuszają do picia
za pijaństwo na chrztach, weselach, pogrzebach i pierwszych Komuniach
za krzywdy wyrządzone dzieciom przez dziedziczne obciążenie
za wszelkie grzeszne skutki nadużywania alkoholu

Pieśń: Panie, przebacz nam. Ojcze, zapomnij nam.
Zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy zbłądzimy, Ojcze, zapomnij nam.
2. Panie, przyjmij nas. Ojcze, przygarnij nas.
I w Swej ojcowskiej miłości ku naszej schyl się słabości. Ojcze, przygarnij nas.

PANIE JEZU WYBAW ICH OD ZŁEGO

Panie, nie ma wśród nas nikogo, kto by nie znał przynajmniej jednego człowieka dotkniętego alkoholizmem lub wędrującego drogą do tego nieszczęścia. Dla wielu z nas są to bracia, ojcowie, synowie, córki, bliscy, krewni, sąsiedzi, znajomi.... Przynosimy ich dziś przed Ciebie i prosimy – „Wybaw ich od złego”. „Nie dopuść, by ulegli pokusie”. Panie, znając potęgę tego zła, wierzymy, że prosimy o cud. Ale do kogo pójdziemy, skoro jesteśmy zupełnie bezradni wobec ich nieszczęścia. Panie, do kogo pójdziemy?

Pieśń: Pójdź do Jezusa, do niebios bram. W Nim szukaj tylko pociechy tam,
On Cię napoi Krwią swoich ran, On Ojciec, Lekarz Pan.
Ref. Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud,
Przemień, o Jezu, smutny ten czas, O Jezu pociesz nas!
2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć, nadzieję naszą omdlałą wzbudź;
Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas. O Jezu, pociesz nas!
3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień, daj przy ołtarzu w smutny ten dzień
Znaleźć ochłodę, męstwo i wzór. W Tobie, o Jezu mój.
4. My wytrwać chcemy i ścierpieć ból, boś Ty cierpienia i łez jest Król!
Ty zaś, o Panie, płaszcz rozwiń Twój, rany zadane gój.
5. Gdy zwątpień chwila ogarnie cię w swych przeciwnościach, nie zrażaj się.
Lecz Jezusowi powierz swój ból, bo On twój Mistrz i Król!

Przyjmij, Panie, nasze wołanie. Sami nie potrafimy wyrwać naszych bliskich z rąk tego straszliwego nałogu. Potrzebna nam jest Twoja pomoc, potrzebna jest mobilizacja wszystkich sił, by odnieść zwycięstwo.
Wybaw, Panie, zwłaszcza ludzi młodych, często bardzo młodych, od towarzystwa namawiającego do picia. Daj im moc przeciwstawiania się opinii kolegów i koleżanek.
Udziel odwagi tym wszystkim, którzy w tym poście postanowią dobrowolnie zrezygnować z picia dla dania świadectwa, że jest to możliwe, że siła woli więcej znaczy niż dostosowanie się do zwyczajów otoczenia.
Wyciągnij Twoją rękę, Panie, i pobłogosław nam wszystkim, gromadzących się wokół Twego ołtarza, gdzie Ty sam stawiasz kielich wina przemieniony w Twoją Krew nie po to, by nas upić, ale by nas uświęcać. Naucz nas przy ołtarzu zawsze mądrze korzystać z tego daru, jakim jest alkohol.

Pieśń: 1. Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas Jezu, nie opuszczaj nas!
Tyś powiedział, że na ziemi nie zostawisz nas samymi;
Twoje Serce czuło w niebie, jak nam ciężko żyć bez Ciebie.
2. Nie opuszczaj nas,  nie opuszczaj nas Jezu, nie opuszczaj nas!
Gdzie pociechę my znajdziemy, gdzie łzy żalu ukoimy?
W Sercu Twoim tylko, Panie, i pociecha i wytrwanie.
3. Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas Jezu, nie opuszczaj nas!
W Serca Twego słodkiej ranie wszystko mamy, dobry Panie,
Tam ucieczka, tam schronienie, tam wesele, tam wzmocnienie.
4. Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas Jezu, nie opuszczaj nas!
Już Ci służyć będziem wiernie, kochać będziem krzyż i ciernie,
Będziem płakać nad grzechami, serce swe obmyjem łzami.

Panie Jezu Chryste, Ty umarłeś dla zbawienia człowieka, pomóż Twoim oślepionym dzieciom, by zrozumiały istotne niebezpieczeństwo wynikające z alkoholizmu. Pomóż im, by zrozumieli duchową i fizyczną szkodę, jaką wyrządzają sobie i innym. Pomóż im zrozumieć wartość trzeźwości i prowadź ich życie ku Twojej chwale i ku ich własnemu zbawieniu. Amen.

Pieśń: Każda żyjąca dusza, niech się miłością wzrusza,
Uwielbiając, wychwalając Serce Jezusa.
Bo niebo ani ziemia, nic tak słodkiego nie ma,
Jako Serce Jezusowe, pełne zbawienia.
Dla nas otwarte stoi, niech grzesznik się nie boi;
Niech żałuje, pokutuje, tu rany zgoi.
Tu źródło żywej wody, pełne dla duszy ochłody,
Przybywajcie a czerpajcie słodycz, tu gody.
W Najświętszym Sakramencie to Serce uwielbiajcie;
Za te dary serc ofiary chętnie oddajcie.

Najmiłosierniejszy Jezu, chociaż jesteśmy świadomi ogromu zaistniałego zagrożenia na wszystkich niemal odcinkach życia, to jednak wiemy, że sami jesteśmy zbyt słabi, aby wrócić na drogę trzeźwości. Błagamy Cię przeto o skuteczną łaskę uczynkową, siłę woli i światło umysłu dla nas wszystkich, a w szczególności dla naszych biednych, zagubionych braci i sióstr, którzy w morzu pijaństwa poniżają swoją godność, niszczą szczęście innych i ciężko Ciebie zasmucają. Daj siłę, aby wszyscy zawrócili z drogi zgubnego nałogu i kształtowali w sobie obraz Bożego podobieństwa.

Po wezwaniach módlmy się słowami: Wysłuchaj nas, miłosierny Jezu!

Módlmy się za Kościół Boży, aby wszystkie jego dzieci zrozumiały konieczność kształtowania trzeźwych obyczajów…
Módlmy się za naród polski, aby wypełniając śluby jasnogórskie, skutecznie stawiał czoło zagrożeniom ze strony nikotynizmu i pijaństwa…
Módlmy się za rodziców i nauczycieli, aby przykładem i słowem wpajali młodemu pokoleniu przekonanie, że można być szczęśliwym bez palenia i picia...
Módlmy się za młode pokolenie, aby nie wpadło w uzależnienie od alkoholu i nikotyny, lecz tworzyło społeczność ludzi wolnych, trzeźwych, zdrowych i szlachetnych...
Módlmy się za tych, którzy stanęli na krawędzi pijaństwa, aby jak najszybciej dostrzegli niebezpieczeństwo i zawrócili ze zgubnej drogi...
Módlmy się za rodziny zrujnowane pijaństwem, aby otrzymały siłę do wyjścia z tragicznego stanu i mogły na nowo odzyskać radość i szczęście...
Módlmy się za zmarłych w stanie nietrzeźwym i bez pojednania, aby miłosierny Bóg był im łaskawy...
Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy z pomocą Bożą prowadzili życie rodzinne, osobiste i towarzyskie w trzeźwości i byli jej apostołami...

Panie Jezu, który widzisz, jak wielu ludzi w naszej Ojczyźnie odeszło od Kościoła i od sakramentów z powodu nadużywania alkoholu, spraw, abyśmy odważyli się stanąć w szeregach walczących z tą przyczyną zła w narodzie. Daj nam łaskę zrozumienia, że usuwając z naszego życia zwyczaje i okazje do picia alkoholu umacniamy Twoje królowanie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

JEZU UFAMY TOBIE

Dobry i miłosierny Boże, współczujący wszystkim utrudzonym i uciśnionym, proszę Cię za tych, którzy cierpią na ciele i na duszy. Pociesz ich, Panie. Wspomóż ich, Zbawicielu. Pomóż im, Odkupicielu. Uwolnij od zła wszelkiego, bo tylko Ty możesz to sprawić. Uwolnij z nałogu pijaństwa naszych kochanych bliskich. Tylko w Tobie, Panie, jest skuteczne lekarstwo. Ty jesteś prawdziwym Światłem, Nadzieją życia wiecznego i Miłością bez kresu. Jezu, niech wszyscy ludzie przyjdą do Ciebie i niech w Tobie znajdą zbawienie.

Litania do miłosierdzia Bożego.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga...
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta...
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej...
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski…
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście...
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa...
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów...
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały...
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego...
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego...
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników…
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii Świętej...
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Kościoła świętego...
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego...
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa...
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie...
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci...
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym...
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia…
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego...
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych...
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów niepojęte dla świętych…
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych...
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy...
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela…
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu…
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego- ufam Tobie…
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga…
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni…
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych…
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych...
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi...
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych...
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei...

Baranku Boży, któryś okazał największe Miłosierdzie w odkupieniu świata na Krzyżu - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który z nieprzebranego Miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

O Boże wiekuisty, w którym Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem.
O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić i wysławiać może. Największy przymiocie Boga wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen

Modlitwa do naszej Królowej.

Maryjo, Niepokalana Królowo Polski, której opieką nasz Naród szczyci się od wieków, odnów w nas ducha Ewangelii, zwłaszcza dopomóż odnaleźć zagubioną perłę narodowej trzeźwości!
Królowo nasza, wspomnij na słowo Twojego Syna wiszącego na Krzyżu: „Pragnę”. Było w nim cierpienie ofiarowane z miłości do człowieka. W naszych domach zasiadamy do stołów, nad którymi wisi krzyż. Przypomnij nam, byśmy pomni na to słowo, potrafili odmówić sobie niedozwolonych przyjemności i nie popełniali grzechów nieumiarkowania w piciu, które tylu naszych rodaków doprowadziły do tragedii. Uproś pomoc dla zagrożonych i upadłych!
Ufamy, że zwycięstwo nad nietrzeźwością stanie się naszym udziałem dzięki Twemu przemożnemu wstawiennictwu i łasce Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Pieśń: 1. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi!
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy, zlituj się zlituj, niech się nie tułamy.
2. Do kogóż mamy wzdychać, nędzne dziatki? Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
U której serce otwarte każdemu, a osobliwie nędzą strapionemu.
3. Zasłużyliśmy, to prawda przez złości, by nas Bóg karał rózgą surowości:
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.
4. Ty masz za sobą najmilszego Syna, snadnie Go Twoja przejedna przyczyna:
Gdy Mu przypomnisz, jakoś Go karmiła,łatwo Go skłonisz o Matko przemiła.
5. Dla Twego Serca wszystko Bóg uczyni,daruje plagi, choć człowiek zawini:
Jak Cię, cna Matko, nie kochać serdecznie,gdy się skryć możem pod Twój płaszcz bezpiecznie.
6. Ratuj nas, ratuj, Matko ukochana,zagniewanego gdy zobaczysz Pana:
Mieczem przebite pokazuj Mu serce, gdy Syna na krzyż wbijali morderce.
7. Dla tych boleści, któreś wycierpiała, kiedyś pod krzyżem Syna Swego stała,
Bóg nam daruje, byśmy nie cierpieli, cośmy wytrzymać za złość naszą mieli.

RÓŻANIEC

Tajemnica I. Modlitwa Pana Jezusa w ogrójcu.

Jezus klęczy w ogrodzie na Górze Oliwnej. Przed Nim grzechy wszystkich ludzi, dookoła otacza Go niewdzięczność, niewierność i zdrada. W tę straszną noc wszyscy Go opuszczają. Ci, co Go niedawno chcieli obwołać królem teraz gotują Jego mękę i zgubę. Nad uśpionym w dolinie miastem, na szczycie góry, niejako zawieszony miedzy niebem a ziemią Chrystus bierze gorzki kielich zbawienia. Za grzechy ludzkości Jezus przyjmuje wszystko na siebie. Ale Maryja w tę noc modli się razem z Panem, choć nie ma Jej z uczniami. Ona Niepokalanie Poczęta, będzie nas zawsze wspomagać, abyśmy z łaską Chrystusa zwyciężali grzech. Jesteśmy z Tobą, Służebnico Pańska, w męce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Módl się za nami grzesznymi!

Tajemnica II. Biczowanie Pana Jezusa.

Jakże ciężko Mu było, gdy musiał znosić biczowanie, gdy pluto Mu w twarz... Kiedy czujesz się przygnębiony, popatrz na Niego (...). Cierpienie, ból, smutek, poniżenie, uczucie samotności są pocałunkiem Jezusa, znakiem, iż zbliżyłeś się do Niego tak bardzo, że mógł cię ucałować. (...) Ból jest znakiem, że zbliżyliśmy się bardzo do Jezusa na krzyżu. (...) Uczmy się od Maryi, która widząc Jezusa zelżonego i ubiczowanego, nie bała się przyznać, że jest Jego Matką. Módlmy się do Niej, (...) by nic nie odłączyło nas od miłości Chrystusa.

Tajemnica III. Cierniem ukoronowanie.

Każdy człowiek pragnie, aby go podziwiano i chwalono, aby ludzie go zauważali i dostrzegali w nim tylko to, co najlepsze i tylko to, co on chce, aby w nim widziano. Wielu, aby zwrócić na siebie uwagę innych i niejako zmusić ich do wyrażania swojego podziwu posuwa się do podstępu lub kłamstwa. Niejeden dla tych kilku chwil uznania stara się zamącić prawdę o sobie, udaje, że jest kimś innym, wybiela swój wizerunek lub po prostu oddaje się samochwalstwu. Pan Jezus wolny jest od tej ludzkiej słabości jakkolwiek włożono Mu koronę z cierni, dano płaszcz purpurowy i trzcinę do ręki, aby wyszydzać prawdziwą królewską godność Chrystusa. Jest to przykład drugiej natury grzechu pychy. Dla tej samej przyczyny, co przedtem człowiek ubliża swojemu współbratu, wyśmiewa go i poniża. Pan Jezus przyjmuje to z pokorą, aby zadośćuczynić za naszą pychę i wywyższanie się nad braćmi. On jest prawdziwym Królem nieba i ziemi i to Jemu należy się wszelka cześć i chwała. Za przyczyną Maryi, prośmy Chrystusa o łaskę pokory i posłuszeństwa.

Tajemnica IV. Dźwiganie krzyża.

Po niezwykle okrutnej męce – biczowaniu, koronowaniu i po niezwykle ciężkiej pełnej zaparcia drodze krzyżowej - Pan Jezus zostaje przybity do krzyża. Niesamowicie ostry ból przeszył ręce i nogi Jezusa, gdy Go przybijano do krzyża – On jednak znosi to wszystko dla nas. Następnie, gdy stawiano krzyż pionowo znowu ból – znowu dla nas dla ciebie, dla mnie. Jak by tego nie było zadość po tych cierpieniach Jezus długo jeszcze kona na krzyżu. W potwornej męce i na silnym słońcu Jezus konał za nas. Nam nie raz trudno jest nawet wystać w kościele jedną godzinę. Jednak nawet podczas tak wielkiej agonii Pan Jezus nie zajmuje się sobą, lecz znajduje czas dla innych. Znajduje czas dla łotra, który się nawraca, znajduje czas dla swej Matki i ucznia umiłowanego, aby ich sobie polecić.  Panie daj nam zgłębić tę tajemnicę, byśmy poznając ją, chociaż w małej części umieli odpowiedzieć Ci nasza miłością. Matko Bolesna pomagaj nam w tym.

Tajemnica V. Śmierć Pana Jezusa.

“Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech, co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci życie z Mego powodu, ten je zachowa.” Panie Jezu, oto Twój krzyż! Jakby ten krzyż był naprawdę Twój. Ty przecież nie miałeś żadnego krzyża; Ty przyszedłeś na ziemię, aby dźwigać nasze krzyże. Przez całe swoje ziemskie życie i przez całą drogę na Kalwarię niosłeś na swych ramionach nasze grzechy. O, Jezu... Kroczysz w milczeniu, upadając z wycieńczenia, a ciężary naszych win przygniatają Cię do samej ziemi. Powstajesz jednak i idziesz dalej, bo wiesz, że w krzyżu tym jest nasze zbawienie. Panie mój, tak bardzo pragnę, byś mnie nauczył powstawać z moich upadków. Ty wiesz, jak słabą i nędzną duszą jestem. O, Jezu! Tyle razy Cię obraziłem, a Ty wciąż przy mnie trwasz. Naucz mnie pokory, abym w uniżoności serca i milczeniu ust umiał nieść krzyż swoich win. Pomóż mi pójść za Tobą, lecz daj także wytrwałość ku temu. O, Panie! Naucz mnie służyć innym i usuń z mego serca lęk przed krzyżem. Spraw, bym zrozumiał, że krzyż przyjęty z wdzięcznością i radośnie niesiony prawdziwie czyni mnie Twoim wyznawcą i jednoczy z Bogiem Ojcem.”

 

Korzystano ze źródeł:
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ks. Wojciech Kubacki
Kwiatek Seraficzny- modlitewnik
Inne źródła.