Wspólnoty adoracji


Duch Święty wzbudził w Kościele wiele wspólnot, które w szczególny sposób poświęciły się adoracji Najświętszego Sakramentu. Trwanie na adoracji nie jest tylko ich stałą praktyką religijną, lecz także istotną cechą ich duchowości, ich sposobu przeżywania wiary, ich drogi dążenia do zjednoczenia z Bogiem. Ich świadectwo życia pomaga nam w wypływaniu na głębię modlitwy i wiernego trwania na adoracji.

Wspólnoty życia konsekrowanego

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji
Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji (SSpSAP)
Benedyktynki Sakramentki
Eucharystki
Uczennice Boskiego Mistrza
Siostry Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu
Zakonnicy Najświętszych Serc (biali sercanie)

Bractwa Najświętszego Sakramentu
więcej o historii...

Arcybractwo Najświętszego Sakramentu w Krakowie
Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej w Rudach Raciborskich
Bractwo Eucharystyczne w Wodzisławiu Śląskim
Bractwo Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich
Bractwo Eucharystyczne w Legnicy
Bractwo Eucharystyczne w Tomaszowie Mazowieckim
Bractwo Adoracyjne Najświętszego Sakramentu w Warszawie
Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu w Katowicach

Ruchy modlitewne i formacyjne

Chrystus w Starym Mieście
Wspólnota Emmanuel
Wspólnota Błogosławieństw
Wspólnota Najświętszego Imienia Jezus w Lublinie
Ruch Nieustającej Adoracji
Eucharystyczny Ruch Młodych
Eucharystyczna Wspólnota Adoracji w Nysie
Instytut Apostolstwa Jezusa Eucharystycznego w Białymstoku
Eucharystyczna Straż Honorowa w Kłodzku
Gloriosa Trinita Ruch katolicki
Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej

Grupy adoracyjne

Wspólnota z parafii w Makowie Podhalańskim
Wspólnota z parafii w Niskowej
Grupa adoracyjna w Elblągu
Grupa Modlitwy Wstawienniczej w Krynicy Zdroju