Eucharystyczny Ruch Młodych

 

Na międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. stwierdzono potrzebę utworzenia dla dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, w 1916 r. została założona przez O. Bessier'sa TJ Krucjata Eucharystyczna, jako organizacja dla dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy, prowadzonego przez Księży Jezuitów. Pierwsze oddziały powstały we Francji, a następnie Krucjata szybko rozszerzyła się w innych krajach. W 1921 r. Benedykt XV dokonał oficjalnego zatwierdzenia Krucjaty. Następny papież Pius XI zaraz po swojej koronacji w 1922 r. udzielił błogosławieństwa "rycerzom eucharystycznym", których liczba dochodziła już wtedy do 900 tysięcy.

Na terenie Polski Krucjata została założona przez św. Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK. Zetknąwszy się z Krucjatą we Francji, zapragnęła objąć jej działaniem dzieci w Polsce. Po porozumieniu się z O. Bessier'sem TJ i otrzymaniu aprobaty na to dzieło, Matka Ledóchowska założyła pierwsze koło Krucjaty w Pniewach k/Poznania 1 stycznia 1925 r. Dzięki poparciu władz kościelnych Sekretariat Krucjaty w Pniewach wydał od października tegoż roku pismo "Hostia" i "Orędowniczek Eucharystyczny", a na terenie Polski powstały coraz liczniej koła Krucjaty. W 1927 r. generalnym dyrektorem Krucjaty na całą Polskę został mianowany O. Józef Bok TJ i Księża Jezuici objęli wydawnictwo czasopisma "Hostia" . Krucjata stale się rozwijała tak, że w 1939 r. osiągnęła liczbę około 200 tysięcy członków. Druga wojna światowa przerwała w Polsce wspaniały rozwój Krucjaty. Po wojnie w latach 1945-49 w niektórych rejonach Polski powstały jeszcze koła Krucjaty. Ostatni ogólnopolski zjazd diecezjalnych dyrektorów odbył się 1 lipca 1947 r. Wzięło w nim udział 37 kapłanów. Dalsze wydarzenia w Polsce uniemożliwiły prowadzenie Krucjaty jako oficjalnej organizacji dla dzieci.

We Francji od 1960 r. Krucjata Eucharystyczna zaczęła działać w nowym stylu, jako nowy ruch. Za radą Jana XXIII przybrał on nazwę: Eucharystyczny Ruch Młodych. Po latach kryzysowych Ruch ten odrodził się i od 1970 r. uniezależnił się od Apostolstwa Modlitwy, działając w porozumieniu z odpowiednią Komisją w ramach Episkopatu Francji. Podobnie kształtowały się dzieje ERM w Belgii. Natomiast we Włoszech i Hiszpanii Krucjata Eucharystyczna przekształciła się w ERM, pozostając nadal jako sekcja młodzieżowa w ramach Apostolstwa Modlitwy. Z terenu krajów Europy ERM przeniknęła do krajów Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Paragwaj. Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie.

Wiecej informacji na stronie ruchu: http://www.erm.pl/.