Wspólnota Najświętszego Sakramentu

 

Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej

 

Historia i charyzmat Wspólnoty

Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej w Olsztynie jest oddziałem ogólnopolskiej świeckiej wspólnoty modlitewnej o tej samej nazwie. Wspólnota liczy kilka tysięcy członków podzielonych na 33 Rejony. W latach 80. ubiegłego wieku w różnych miastach Polski powstawały modlitewne grupy pokutne im. św. Maksymiliana Kolbe. W 1993 r. nastąpiło połączenie wszystkich tych grup w jedną wspólnotę o ogólnokrajowej strukturze i nowej nazwie – Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej. Swojej aprobaty i błogosławieństwa udzielił Prymas Polski, ks. kard. Józef Glemp, a w dniu 29 marca 1993 r. przedstawiciele Rejonów Wspólnoty zostali przyjęci na audiencji prywatnej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie. Ojciec Święty otrzymał pełną dokumentację dotyczącą powstania oraz charyzmatu Wspólnoty i udzielił swojego papieskiego błogosławieństwa.

Głównym charyzmatem Wspólnoty jest pogłębianie wiary, czci i miłości do rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Cel ten Wspólnota stara się realizować w zjednoczeniu i za pośrednictwem Matki Najświętszej przez częste indywidualne nawiedzanie Najświętszego Sakramentu oraz regularnie organizowane adoracje Najświętszego Sakramentu.

Wspólnota w Olsztynie

W Olsztynie Wspólnota istnieje od 1992 r. Powstała za zgodą Metropolity Warmińskiego, ks. abpa Edmunda Piszcza, który jest jej opiekunem duchowym. Bezpośrednią opiekę duszpasterską sprawuje ks. prał. Andrzej Pluta – proboszcz parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Współzałożycielem i długoletnim kierownikiem olsztyńskiej Wspólnoty był br. Henryk Kostyra (zm. w 2007 r.). Obecnie animatorem jest br. Andrzej Sieradzki. Wspólnota prowadzi Adoracje Najświętszego Sakramentu w kościołach na terenie Olsztyna oraz organizuje pielgrzymki autokarowe do sanktuariów maryjnych w kraju i za granicą. Od 1996 r. współorganizuje też piesze pielgrzymki do Gietrzwałdu.

Adoracje Najświętszego Sakramentu

Wielcy Święci mieli świadomość, że Łaskę Bożą dla świata, Kościoła oraz osobistego uświęcenia najskuteczniej wyprasza się u stóp Jezusa Eucharystycznego. Dlatego głównym charyzmatem Wspólnoty jest rozpalanie wiary, wielkiej czci i miłości do rzeczywistej obecności Jezusa w konsekrowanej Hostii Świętej. Cel ten pragnie osiągnąć w zjednoczeniu i za pośrednictwem Matki Najświętszej przez ciągłe pogłębianie tajemnicy Eucharystii, przez indywidualne nawiedzanie Najświętszego Sakramentu oraz przez regularne organizowanie dziennych adoracji dziękczynno-ekspiacyjnych przed Najświętszym Sakramentem z udziałem jak największej liczby parafian.

Więcej:
regulamin wspólnoty w Warszawie -
http://www.wlasnoscikapital.pl/dokumenty/RegulaminWspolnotyMB.doc
wspólnota w Olsztynie -
http://redemptor.olsztyn.pl/page/show/901964965
wspólnota w Ostrołęce -
http://www.zbawiciel.ostroleka.pl/wspolnoty.php?artykul=83&arch=&
Artykuł w Niedzieli, edycja łódzka 30/2003 "Adoracja we wspólnocie"