Wspólnota Błogosławieństw

 

Wspólnota Błogosławieństw należy do tzw. «nowych wspólnot» powstałych w Kościele Katolickim po Soborze Watykańskim II i wywodzi się z nurtu Odnowy Charyzmatycznej. Gromadzi wiernych ze wszystkich stanów życia (rodziny, osoby stanu wolnego, kapłanów, braci i siostry konsekrowane), którzy pragną dzielić życie braterskie łączące kontemplację z życiem apostolskim oraz misyjnym. Została powołana do życia w 1973 roku przez dwa małżeństwa. Wspólnota Błogosławieństw jest dziś wspólnotą międzynarodową obecną na 5 kontynentach oraz działającą w 65 diecezjach. 8 grudnia 2002 została erygowana jako prywatne, międzynarodowe stowarzyszenie wiernych o osobowości prawnej, zatwierdzonym przez Papieską Radę do Spraw Świeckich. Jej różnorakie apostolaty rodziły się przez lata i są nimi dzieła charytatywne, ewangelizacyjne, formacyjne, wspomagające rozwój i animujące życie sanktuariów. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, Wspólnota zabiega o codzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Dla każdego z braci i sióstr osobista godzinna adoracja jest każdego dnia szczególnym czasem medytacji i kontemplacji. Pamiętając o słowach Jezusa: ”Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie – niech przyjdzie i pije” (J 7, 37), Bracia i Siostry ze Wspólnoty modlą się kontemplując co najmniej przez godzinę dziennie, najczęściej przed Najświętszym Sakramentem. Uczą się w duchu inspirowanym duchowością Karmelu kolejnych etapów życia modlitewnego.