Instytut Apostolstwa Jezusa Eucharystycznego

przy parafii Ducha Św. w Białymstoku

 

Celem zapewnienia ciągłości adoracji, staraniem ks. proboszcza Stanisława Andrukiewicza i wiernych miasta Białegostoku, przystąpiono do starań zmierzających do powołania Instytutu Apostolstwa Jezusa Eucharystycznego. Instytut Apostolstwa Jezusa Eucharystycznego został erygowany dekretem, ks. Arcybiskupa Metropolity Białostockiego Stanisława Szymeckiego, z dn. 21.09.1998r. O powstanie Instytutu i o błogosławieństwo dla rozpoczynającego się dzieła poproszono Jego Świętobliwość Ojca Świętego Jana Pawła II. Dnia 22 listopada 1998r. przyjęto do Instytutu 13 osób jako członków zwyczajnych. Złożyli oni uroczyste ślubowanie wierności kościołowi, skromności w życiu i czystości odpowiedniej dla ich stanu. Ponadto na członków wspierających Instytut zdeklarowało się 103 osoby [...]

Najważniejszym problemem jest utrzymanie ciągłości adoracji, a szczególnie w nocnych godzinach. Na zgłoszonych członków wspierających ponad 100 oraz członków zwyczajnych Instytutu czynny udział bierze średnio dziennie 45 osób, przeważnie adoruje 2 osoby przez jedną godzinę. W czasie nocnym niektóre osoby adorują   nawet 4 godziny. Wyznaczone są osoby tzn, zastępujące – rezerwowe, które są najbardziej zaangażowane w utrzymaniu ciągłości adoracji.

Więcej informacji na stronie parafii: http://www.duchswiety.archibial.pl/