Uczennice Boskiego Mistrza

 

Pełna nazwa zgromadzenia to: Zgromadzenie Sióstr Pobożnych Uczennic Boskiego Mistrza (PDDM). Założył je ks. Jakub Alberione w 1924 r. w Albie (Piemont, we Włoszech), w celu nieustannej modlitwy w intencji dzieł apostolskich rodziny paulińskiej.

Z Pism Założyciela: „Pierwszą sprawą wspólną wszystkim Uczennicom jest Adoracja. Gdziekolwiek pójdziecie, zawsze znajdźcie czas na Adorację. Jeśli nie będziecie karmić się Eucharystią, umrzecie z głodu. „Aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu” (Ps 32,19). Jezus chce was karmić i nasycić samym sobą. „Kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. [351] Wasze dwie godziny Adoracji mogą być prostą modlitwą i mogą być apostolstwem. Jeśli jakiś prosty wierny, jakaś pobożna niewiasta idą do kościoła modlić się, pełnią uczynek pobożny, zasługujący, jednakże nie dzieło apostolskie samo w sobie. Wam to nie wystarczy. Oprócz modlitwy prywatnej musicie pełnić prawdziwe apostolstwo, tzn. sprawiać by waszą Adoracją posługiwać Kościołowi, duszom.

Wasze apostolstwo ma jako cel Eucharystię, Kapłaństwo, Liturgię. Pobożne Uczennice mają tym się zająć, a przede wszystkim mają tym żyć unikając grzechu i zachowując niewinność. Muszą poświęcić się działalności eucharystycznej: zakładać grupy Adoratorów; prowadzić wspólne Adoracje w różnych miejscach; propagować Komunię św. ku czci Boskiego Mistrza w pierwszą niedzielę miesiąca; Komunię św. dziewięciu pierwszych piątków miesiąca; wypraszać łaskę, aby wiele dusz zbliżyło się do Boskiego Mieszkańca Tabernakulum; tworzyć, mnożyć pomysły miłości, wszystkie zmierzające do celu, którym jest uwielbienie Przenajświętszej Eucharystii. [353]

Zgodnie z zasadami Założyciela, głównym zadaniem sióstr jest więc modlitwa wstawiennicza przed Jezusem Eucharystycznym za wszystkimi, a zwłaszcza za kapłanami, którym towarzyszą na różnych etapach życia i działalności, także poprzez ofiarę i konkretną posługę. Otaczają szczególną troską kapłanów żyjących w ubóstwie, chorobie i starości; modlą się za nich także po śmierci. Siostry nieustannie adorują Najświętszy Sakrament i zachęcają innych do uczestnictwa we mszy św., do przyjmowania Komunii św., pomagają wiernym w zrozumieniu tajemnicy Eucharystii oraz umożliwiają adorację Najświętszego Sakramentu w swoich kaplicach. Prowadzą także działalność publicystyczną, kierując ludzi na drogę ku Chrystusowi obecnemu w tabernakulum. Organizują nabożeństwa czterdziestogodzinne oraz Tridua Eucharystyczne, przygotowują do pierwszej Komunii św. Służą również Kościołowi poprzez muzykę i śpiew liturgiczny, troskę o wystrój kościołów, wykonywanie szat liturgicznych, pracują także w domu księży emerytów, pomagają w prowadzeniu rekolekcji.

Więcej informacji na stronie http://www.pddm.pl/.