Sercanie biali

 

Adoracja Ciągła Najświętszego Sakramentu w Prowincji Polskiej Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Adoracja wynagradzająca stanowi dla nas wyjątkowy czas, w którym nasze serce pragnie odpowiedzieć na Bożą miłość. To spotkanie, w którym kochające Serce Jezusa i nasze, mówią do siebie językiem miłości, wdzięczności i przebłagania za grzechy nasze i całego świata.
W czasie naszej adoracji pragniemy przynosić do Jezusa także wszystkich tych, którzy są drodzy naszemu sercu: nasze Zgromadzenie, nasze Rodziny, tych, do których zostaliśmy posłani, naszych Dobroczyńców i tych, którzy nas prosili o modlitwę. Adoracja nasza nawiązuje do modlitwy Mojżesza, który w czasie walki z Amalekitami modlił się z podniesionymi rękami (Wj 17, 8 - 14). Dlatego pragniemy trwać nieustannie na adoracji, aby w ten sposób umacniać naszą miłość do Boga oraz wspierać wszystkich, których Pan postawił na naszej drodze.
Adoracja Ciągła w Polskiej Prowincji realizuje się przez trwanie przed Panem każdego współbrata o wyznaczonej porze w różnych Domach naszego Zgromadzenia. Dzięki temu tworzy się łańcuch nieprzerwanej modlitwy od rana aż do wieczora. Również każdy zakonnik przynajmniej raz w tygodniu przez godzinę adoruje Jezusa w Najświętszym Sakramencie w porze nocnej.
Więcej na stronie Zgromadzenia:
http://www.sercaniebiali.pl/