Arcybractwo Najświętszego Sakramentu

przy kościele Bożego Ciała w Krakowie

 

Arcybractwo Najświętszego Sakramentu, działające przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu, jest jednym z najstarszych Bractw o charakterze religijnym, istniejących na terenie Krakowa. Już w roku 1437 papież Klemens VI specjalną bullą nadał mu odpusty za spełnianie niektórych czynności religijnych. Z bulli tej dowiadujemy się, że głównym celem tego Bractwa jest szerzenie kultu Najświętszego Sakramentu.
Obecnie Arcybractwo Najświętszego Sakramentu i Pięciu Ran Pana Jezusa uczestniczy w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 9:30 a także podczas czwartkowych Nieszporów. Spotykania odbywają się w każda trzecią Niedziele miesiąca po Adoracji Najświętszego Sakramentu o godzinie 18.30.
W każdy poniedziałek po trzeciej Niedzieli miesiąca uczestniczymy we Mszy Świętej za dusze zmarłych z Arcybractwa. W tygodniu spotykamy się na Adoracji Najświętszego Sakramentu o godzinie 17.45 a w piątki na Drodze Krzyżowej o godzinie 18.30.
Organizujemy pielgrzymki do różnych Sanktuariów na terenie całej Polski. Utrzymujemy przyjazne kontakty z bractwami z kościołów: Na Skałce, Św. Katarzyny, Ojców Franciszkanów i innymi.
W kaplicy św. Anny znajduje się Certyfikat nadany bractwu przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Więcej: http://www.bozecialo.net/index.php/opisparafii/arcybractwo-najswietszego-sakramentu