Wspólnota Emmanuel

 

Jej charyzmatem jest adoracja, współczucie i ewangelizacja. Została założona we Francji w 1972 r. przez krytyka filmowego Pierre’a Goursat (1914-1991) i studentkę medycyny Martine Catta. Członkowie wspólnoty przeżywają rzeczywistość Emmanuela – Boga z nami w życiu codziennym. Zrzesza ludzi wszystkich stanów: małżeństwa, młodzież, księży, osoby konsekrowane i samotne. Zwraca szczególną uwagę na adorację eucharystyczną, z której wypływa cała jej działalność charytatywna i ewangelizacyjna. Członkowie wspólnoty podejmują codzienną modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź, modlitwę w rodzinie, pracę apostolską, częste uczestnictwo we Mszy świętej. Od 1975 r. członkowie wspólnoty „Emmanuel” pielgrzymują do sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paray-le-Monial. W Polsce wspólnota zawiązała się w 1993 r. dzięki Marii Pieńkowskiej. Od 2000 r. wspólnota organizuje w Wadowicach Międzynarodowe Spotkania Młodych. W Polsce Wspólnota liczy obecnie około 300 członków skupionych w kilku ośrodkach (Warszawa, Kraków, Gliwice, Szczecin, Koszalin).

Adoracja jest przylgnięciem do Serca Jezusa, za przykładem ucznia, który spoczywał na piersi Nauczyciela podczas Ostatniej Wieczerzy. Serce Jezusa można porównać do siedmiokrotnie rozpalonego pieca, w którym przechadzali się trzej młodzieńcy, oddając chwałę Bogu – mówił Piotr Goursat. „Adoracja Najświętszego Sakramentu przeżywana dzień po dniu prowadzi nas do przeżywania tych uczuć, które miał do człowieka sam Chrystus - to właśnie jest współczująca miłość bliźniego do tych, którzy umierają z głodu fizycznego i duchowego. Wyraża się to bardzo konkretnie w sposobie życia i poprzez różne aktywności, w pragnieniu życia autentyczną miłością miłosierną. W ubogim człowieku i w tych, którzy cierpią, możemy kochać samego Jezusa” – piszą członkowie wspólnoty na stronie internetowej Emmanuela - Adoracja prowadzi do dostrzeżenia faktu, iż największym ubóstwem i najgłębszym cierpieniem jest nieznajomość Boga i oddzielenie od Niego przez grzech. Dzięki adoracji możemy uczestniczyć we współczującej miłości Jezusa, która znajduje swój pełny wyraz na krzyżu: “Bóg tak umiłował świat, że dał Swego Syna jednorodzonego (...) po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 16-17). Prawdziwe współodczuwanie Jezusa to zbawienie ludzi stworzonych przez Ojca. Być uczniem Emmanuel, to płonąć pragnieniem uczestniczenia z Nim w tym, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni.

Więcej informacji na stronie wspólnoty: http://www.emmanuel.info.pl/.