Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji

 

Życie i duchowość sióstr jest ukierunkowana przede wszystkim na oddawanie czci Trójjedynemu Bogu. Jedną z form realizacji tego charyzmatu jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, która jest odpowiedzią sióstr na Bożą Miłość daną nam w Eucharystii. Tajemnica Eucharystii jest źródłem zakonnego życia kontemplacyjnego. Czerpiąc z tego misterium, siostry przyczyniają się do wzrostu Kościoła. Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu jest posługą chwały zleconą siostrom przez założyciela – św. Arnolda Janssena. Gdziekolwiek siostry się znajdują, ich modlitwa wspiera ogólnoświatowe misyjne zadanie Kościoła. W sposób szczególny siostry czują się wezwane do niesienia duchowej pomocy innym przez modlitwę. Wszelkie potrzeby i cierpienia na świecie znajdują żywy oddźwięk w ich modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym. Obecnie ponad 400 sióstr SSpSAP tworzy 18 międzynarodowych wspólnot w 12 krajach świata. Międzynarodowość jest obrazem i znakiem powszechności Kościoła, w którym każdy naród, rasa i kultura ma swoje uprzywilejowane miejsce. Do Polski Zgromadzenie przybyło w 1989 r. Klasztor Słowa Bożego w Nysie jest dotychczas jedynym Domem SSpSAP w Polsce.

Założenie eucharystycznej wspólnoty adoracyjnej w Nysie datuje się od stycznia 1996 r. W większości były to osoby z Odnowy w Duchu Świętym ze swymi liderami jak również inne osoby pragnące adorować Pana w Przenajświętszym Sakramencie. Jako potwierdzenie przynależności do wspólnoty jej członkowie otrzymali legitymacje, na których oprócz imienia i nazwiska, numeru, znalazło się krótkie przyrzeczenie:

„Ja……………… przyrzekam odprawiać 30-minutowe cotygodniowe nawiedzenie w kaplicy sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji lub innym kościele, brać udział w Godzinie Św. W każdy pierwszy Czwartek miesiąca (jeżeli możliwe), i zapraszać innych do uwielbienia naszego Eucharystycznego króla i korzystać z nadmiaru Jego Boskiego Miłosierdzia.”

Więcej informacji na stronie http://www.siostryklauzurowe.pl/.