Czuwanie 20

 

CHRYSTUS KRÓLEM

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń: Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało, Któreś na krzyżu sromotnie wisiało,
Za nasze winy Synu jedyny Ojca wiecznego, Boga prawego, męki te znosiłeś.
Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu, W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu,
Żebrzem litości, i Twej miłości, Byś gniew Swój srogi, o Jezu drogi pohamować raczył
Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi, Nie racz pogardzać prośbami naszymi
Zgrom hardych siły, daj pokój miły, Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady pośród ludu swego.

 

PRZYWITANIE SIĘ Z PANEM JEZUSEM

Przywitajmy Miłosiernego Jezusa modlitwą św. Faustyny.

Witaj Miłości utajona, życie mej duszy. Witam Cię, Jezu, pod tymi nikłymi postaciami chleba. Witaj, najsłodsze Miłosierdzie moje, które się rozlewasz na wszystkie dusze. Witaj, Dobroci nieskończona, która rozsiewasz wokoło strumienie łask. Witaj, jasności przyćmiona, światłości dusz. Witaj, zdroju niewyczerpanego miłosierdzia — najczystsza krynico, z której nam tryska życie i świętość. Witaj, rozkoszy dla serc czystych. Witaj, jedyna nadziejo dla dusz grzesznych.

Pieśń: Będę śpiewał Tobie, Mocy moja Ty, Panie jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę.

Z radością klękamy dziś przed Tobą i dziękujemy Ci za to, że przebywasz z nami w tabernakulum. Uwielbiamy Ciebie z głębi naszych serc. Z całą pokorą pragniemy uczcić Twoją świętą obecność.
Jakaż to pociecha, ze Jezus jest zawsze z nami, że możemy poufnie rozmawiać z Nim od serca do serca!
Dziękujemy Ci nasz Panie, że nas nędznych i grzesznych nie odrzucasz od siebie, ale przygarniasz jak najczulsza matka swoje małe dziecko. Blisko Ciebie zawsze jesteśmy szczęśliwi. W Tobie znajdujemy prawdę, przebaczenie, miłość i pokój.
W tym cudownym Sakramencie uwielbiamy teraz, tu na ziemi, Twój święty Majestat.
Spraw, abyśmy kiedyś mogli uwielbiać Ciebie na wieki w niebie!

Pieśń: 1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej, Tobie dziś w ofierze serce daję swe; O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci swe.
2. Mylą się o Boże, w Tobie wzrok i smak, Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, Że w postaci chleba utaiłeś się.
3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas, Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,
Lecz w oboje wierząc, wiem ze dojdę tam, Gdzieś przygarnął łotra: do Twych niebios bram.
4. Pod zasłoną teraz, Jezu widzę Cię, Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

Panie Jezu Ty jesteś Radością i Pokojem. Ty jesteś Światłem i Życiem. Ty jesteś Miłością. Jesteś nieogarnionym i wiecznym Bogiem. Królem Chwały, podczas gdy my jesteśmy tylko biednymi stworzeniami i samą nicością przed Tobą. Mimo to przygarniasz nas za każdym razem, gdy przychodzimy do Ciebie, wysłuchujesz naszych próśb, gdy chcemy mówić z Tobą Bogiem. O Jezu jak wielka jest Twoja dobroć dla nas.

Pieśń: Pan blisko jest, oczekuj Go. Pan blisko jest, w Nim serca moc.

Panie Boże, sam powiedziałeś: To jest Ciało moje. To jest Krew moja.
Nie mogłeś okazać człowiekowi większej miłości. Ty, Bóg nieogarniony, stałeś się dla nas Chlebem. Wierzymy, że to jest Chleb, który zstąpił z nieba.
Dziękujemy Ci, ze zostawiłeś ten znak twojej miłości, że zostałeś z nami po wszystkie dni.

Pieśń: Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i krew Za dary nieskończone wielbimy Cię

Boże cichy w białej Hostii, nie możemy Cię ujrzeć, ale wierzymy, że kiedyś zobaczymy Cię twarzą w twarz i poznamy, jak Ty nas poznajesz.
Uwierzyliśmy, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego, że Ty masz słowa życia. Mamy przed sobą długą podróż, więc daj nam Chleba, abyśmy nie ustali w drodze. Bądź Królem całego naszego życia.
Wielkość i piękno przyrody są tylko słabym odbiciem Ciebie. Ty jesteś Królem królów, Władcą władców. Twoje królestwo nie ma końca i trwa na wieki. Niebo i ziemia przepełnione są Twoją chwalą. Wszyscy Aniołowie i świeci kłaniają się Tobie, Boskiemu Królowi. Łączymy z nimi swoje nędzne uwielbienie.
Panie, obecny w Najświętszym Sakramencie, klękamy dziś przed Tobą, by wyznać naszą wiarę w Twoją królewską godność. To o nią zostałeś oskarżony przed Piłatem. To za nią zostałeś skazany na śmierć przez namiestnika Judei. Uznano Cię za samozwańczego Króla, zagrażającego władcom tego świata. Na drzewie krzyża umieszczono napis: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Piłat powiedział do Jezusa: „ Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz, od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?” Piłat odparł: „ Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?” Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „ A więc jesteś królem?” Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat , aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Dziecko moje!
Córko i synu mój!
Tak, Jestem Królem.
Ja się na to narodziłem
i na to przyszedłem na świat,
aby dać świadectwo prawdzie
.

I tej prawdzie służyłem do końca,
dając świadectwo Miłości.
Bo nie ma niczego cenniejszego,
gdy pełni się Wolę Ojca,
którego Miłość jest potężniejsza
niż niejedno poruszenie serca człowieka.

Dziecko moje!
Wiesz, że zawsze przychodzę
i zawsze oczekuję odrobiny Miłości,
Tej Miłości, której zabrakło
wtedy przy Piłacie.
Pragnę, by te braki Miłości,
ze strony ludzi miłość twoja zapełniała.
Jeśli słuchasz Mego serca,
i w Prawdzie żyjesz
i tej Prawdzie służysz
osiągniesz wiele.
Miłość zyskasz na wieki,
i opiekę Króla Miłości,
Moje wsparcie i Miłosierdzie.

Spójrz dziś na tabernakulum,
tam czeka na ciebie
Miłość Króla,
przyjmij ją,
bo jest na wyciągnięcie ręki.

Tak, Jestem Królem...
Twoim Królem!
Czy pozwolisz Mi w twym sercu królować?

 

ROZMYŚLANIE

Kiedy bliżej przyjrzymy się naszemu Królowi i porównamy Go z królami i hierarchami tego świata, dojdziemy do wniosku, że znacznie się od nich różni.
Nasz Król rodzi się w ubogiej stajni, a nie na dworze królewskim. O Jego narodzeniu dowiadują się najpierw ubodzy pasterze, a nie wielcy tego świata. Jako Król wjeżdża do Jerozolimy na zwykłym osiołku, a nie w pięknym orszaku.
Jezus jest Królem cichym i pokornym, Królem odrzuconym i wyśmianym, Królem osądzonym i skazanym na śmierć. Jakże dziwny to Król w cierniowej koronie, szkarłatnym płaszczu i z trzciną w ręku…
Nasz Król to Król wyśmiany i wyszydzony na krzyżu. Szydzili z Niego członkowie wysokiej rady: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym (Łk23,35). Drwili z Niego żołnierze: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie (Łk23,37). Szyderczy był także napis umieszczony nad Jego głową: To jest Król Żydowski (Łk23,38). Jezusowi urągał jeden ze złoczyńców, który z Nim był ukrzyżowany: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas (Łk23,39). Wreszcie śmierć Jezusa na krzyżu – szczególny rodzaj wyszydzenia.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam rozmowę Jezusa z Piłatem. Piłat sądzi Jezusa i pyta Go czy rzeczywiście jest Królem, jak donieśli mu Żydzi. Jezus odpowiada: Tak, Jestem Królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”(J18,37). To bardzo ważne słowa dla nas wszystkich!
Kto przyjmie i pokocha tego Króla, nauczy się w Jego królestwie służyć, a nie panować, nauczy się żyć w prawdzie – bo Jego królestwo nie jest z tego świata. Dziś, niestety, wielu jest takich wśród nas, którzy zapomnieli o tym, że władza, którą posiadają jest właśnie po to, aby służyć innym z miłością.
Jezus aż po krzyż służył Ojcu i braciom. Nam też pozostawił swoje słowa: Kto chce pójść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje (Łk 9, 23).
Służba ziemskiemu królowi to pełnienie jego woli, a w przypadku Jezusa tą wolą jest właśnie zachęta, byśmy Go każdego dnia naśladowali, nawet, gdy przyjdzie nam za to zapłacić najwyższą cenę. Służyć Bogu przez codzienną modlitwę, udział w niedzielnej Eucharystii i sakramentach – tego nie może zabraknąć w życiu każdego z nas.
I służyć braciom – przez życie w prawdzie, szczerości, życzliwości, a nade wszystko przez pomoc bliźniemu, szczególnie najbardziej potrzebującemu.
Wszystko, co czynimy, mamy czynić z miłości do Boga i bliźniego.
Chrystus to Król, który przez cierpienie i krzyż nas zbawił. Przez nasze cierpienia i my możemy zbawiać siebie i innych, ofiarując za nich nasze choroby, słabości, bóle.

Pieśń: Idziesz przez wieki, Krwią znaczysz drogę twardą od cierpień i bólu.
Krzyż niesiesz ciężki, koisz bólu trwogę. O Jezu Chryste, nasz Królu.
Króluj nad nami, władaj nad sercami Niech wszędzie płonie znicz wiary,
Niech zew miłości, wiary, ufności świat wiedzie pod Twe sztandary.
Książę pokoju, Władco nieba, ziemi, Obdarz pokojem świat cały, Po ziemskim boju z Tobą zjednoczeni, Niech nucim hymn Twojej chwały. Króluj…
Cichy Baranku, Boże miłości. Rozpal przed nami swe zorze. Naucz nas męstwa, świętej cichości. Prowadź nas w niebo, nasz Boże. Króluj…

Scena z podziemi Piłata trwa. Każdy kto uderza drugiego człowieka, uderza Ciebie, Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili.
Królu z dziedzińca Piłata, Królu w cierniowej koronie, Królu poniewierany przez żołnierzy, przebacz nam. Naucz nas przyjmować ciosy, a ich nie zadawać. Wyznajemy w Tobie, Panie, Króla naszego i chcemy wiernie stać pod sztandarem Twego Krzyża.

Litania do Chrystusa Króla.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kirie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba,  Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty,  Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trojco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości, Przyjdź  Królestwo Twoje
Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Żywocie nasz,

Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Panuj nad duszami.
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,
Chryste Królu, którego królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający

Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, Panuj nad rodzinami.
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich, uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim,córkę Jaira i przyjaciela Twego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa

Chryste, Królu królów i Panie nad panami, Panuj nad narodami.
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej
Chryste Królu, Książę pokoju
Chryste Królu, który na swych ramionach nosisz znamię Panowania..
Chryste Królu, którego królestwu nie będzie końca
Chryste Królu, który zasiadasz nad cherubinami

Chryste, Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które ci były wierne, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi.
Chryste Królu, który uniżasz mocarzy a wywyższasz pokornych”,
Chryste Królu, który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego
Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją modlitwę na Krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń: Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Pan!
Podnieśmy wszyscy nasze serca Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana, Wielbiąc Go!

 

UWIELBIENIE I DZIĘKCZYNIENIE

 

Panie Jezu pokornie zginamy przed Tobą nasze kolana i w przeddzień Twojego Święta wołamy do Ciebie. Witaj, Jezu, Królu z nieba.
Nie czynimy tego jak Twoi oprawcy, którzy naśmiewali się z Ciebie, ale jak Maryja i święci. Ty jesteś naszym Bogiem i wierzymy w Ciebie. Ty jesteś naszym zbawicielem, my pokładamy w Tobie nadzieję. Ty jesteś naszym mistrzem i dlatego słuchamy Ciebie.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twoje cuda.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Jezu, Królu, bądź błogosławiony, Ty, który swoje życie spędziłeś w rodzinie z Maryją i Józefem w prostocie i miłości, we wzajemnym poszanowaniu i posłu­szeństwie. Ty swoją królewską godność przeżywałeś w ciszy rodzinnego domu.
Jezu, Królu królów, bądź błogosławiony w swoim Kościele, który pozostawiłeś na tym świecie dla kontynuowania Twojego dzieła zbawienia mocą tego samego Ducha, w którym Ty działałeś, szerząc królestwo, za które oddałeś swoje życie.
Bądź błogosławiony również i w tych, którzy ledwie egzystują w Kościele lub są już martwi duchowo, bo Ty obdarzysz ich łaską, aby odczuli piękno Twojej królewskiej godności i zdecydowali się wreszcie pójść za Tobą w wolności, którą Ty dajesz. Ty wyrwiesz ich spod władzy złego i zła.

Pieśń: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam!

Bądź błogosławiony w tych wszystkich, którym za pośrednictwem Apostołów pozostawiłeś szczególne obowiązki w swoim Kościele. Króluj w sercu, myślach i uczynkach Ojca Świętego, wszystkich biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i zakonników oraz wszystkich, którzy głoszą Twoje słowo.
Niech dzisiejszy Kościół stanie się Twoim Królestwem, bez plamy i skazy, zjednoczony w miłości, wierny w wypełnianiu woli Ojca.

Pieśń: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam!

Królu nasz, cześć i chwałę Tobie oddajemy, błogosławimy Cię i wywyższamy, bo Ty jesteś wywyższony ponad wszystko. Pragniemy tym samym wynagrodzić Ci wszystkie poniżenia i obrazę, jakich doznałeś od ludzi od początku do dzisiaj i za te poniżenia, których doznasz od tych, za których z miłości oddałeś swoje życie. Pragniemy Ci podziękować za Twoją królewską miłość do nas, także w imieniu tych, którzy nie dziękują Tobie.

Pieśń: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam!

Jezu, nasz Królu, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Ci za to, że ogłosiłeś Królestwo Sprawiedliwości, Prawdy i Miłości, bo Twoje Królestwo jest wieczne. Błogosławimy Cię, bo Ty zwyciężyłeś królestwo zła i grzechu, królestwo księcia tego świata i zburzyłeś władzę i moc szatana.

Pieśń: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam!

Jezu, Królu wszelkiego stworzenia. Królu Nieba i ziemi, dziękujemy Ci, że cały świat chcesz zebrać w jedną wielką rodzinę. Bądź błogosławiony, bo w Twoim Królestwie jest miejsce dla grzeszników i chorych, odrzuconych i wzgardzonych. Dziękujemy Ci, bo Ty nikogo nie odrzucasz, nawet tych, którzy wyrzekli się Ciebie. Cześć Ci oddajemy i pragniemy, aby wszyscy ludzie spotkali się z Tobą, abyś objawił się im, zbawił ich i został w nich uwielbiony.

Pieśń: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam!

Panie Jezu, Królu dobra i dobroci, w Twoim imieniu wyrzekamy się teraz królestwa złego i złej woli. Wyzwól nas spod działania szatana i daj nam siłę, abyśmy w każdym momencie rozpoznali jego działanie i przeciwstawili się mu. Przebacz nam, że często współpracowaliśmy z królestwem złego i zła. Od teraz nie będziemy tego czynić, mocą Twojej łaski. Pragniemy być zupełnie wolni dla Twojego Królestwa, a Tobie, Królu mój, niech przypadnie pierwsze miejsce w naszych słowach, myślach, uczynkach i w całym życiu.
Wyrzekamy się wszelkiej niewoli grzechu i opowiadamy się za wolnością, którą Ty obdarzasz swoich.

Pieśń: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam!

Królu mój Panie wszechświata,
Jedyny Dawco Pokoju,
w którym wszystko ma istnienie, (por. Kol 1, 17)
w którym się łączy niebo z ziemią...
Bądź uwielbiony, bądź wywyższony Głowo Kościoła, Głowo mojego domu.
Panie mój dziś chcę adorować Ciebie
jako mojego Króla i Pana.
Panie mój, Ty Nim jesteś zawsze Nim byłeś...
Królu mojego życia, mojego myślenia, mojego pragnienia.
Chciałabym, Panie, by tak zawsze było,
byś był moim Królem zawsze...
Tym w drogocennej koronie,
która dla innych była hańbą a dla Ciebie znakiem zbawienia każdego człowieka,
zbawienia mnie samego, bo przecież dla mnie też oddałeś życie, dla mnie maluczkiego.
Panie mój

Pieśń: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam!

Jeśli dołączymy do królewskiego orszaku Chrystusa Króla, On jeden zaprowadzi nas do szczęścia wiecznego, do zbawienia i poznania Prawdy. Tylko ten wyszydzony Król jest nadzieją dla świata, a w szczególności dla nas wierzących.
Którą drogą w życiu pójdziemy? To zależy tylko i wyłącznie ode mnie i od ciebie.
Tak więc – Królowi wieków, Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Bogu samemu, niech będzie za wszystko cześć i chwała na wieki wieków.

 

PROŚBY

 

Boże, "który lat tysiące codziennie gasisz i zapalasz słońce", wysłuchaj nasze błagania w przeddzień uroczystości Twego Syna, Chrystusa Króla.
Chryste Królu, Ty zachowujesz wszystkich i wszystko w istnieniu.
Powtarzamy Przyjdź Królestwo Twoje.

Chryste Królu, Ty pojednałeś wszystkich w Sobie, umocnij w jedności ludy ziemi.
Przyjdź Królestwo Twoje.
Chryste Królu-Pasterzu, odszukaj zagubionych, odnów upadłych, wezwij tych, co odeszli, umocnij słabych.
Przyjdź Królestwo Twoje.
Chryste, Królu pokoju, połóż kres wojnom, użycz pokoju narodom świata.
Przyjdź Królestwo Twoje.
Chryste Królu Zmartwychwstały, daj wiernym zmarłym udział w chwale Twego zmartwychwstania.
Przyjdź Królestwo Twoje.
Przed majestatem Twej potęgi i chwały, oddając cześć Bogu w Trójcy Jedynemu, wołamy: Króluj nam, Chryste!

Powtarzamy: króluj nam Chryste

W koronie Państwa Polskiego króluj nam, Chryste.
W sercach jego obywateli...
We wszystkich obszarach życia społecznego...
W środkach społecznego komunikowania...
W szkołach i programach wychowawczych…
W trosce o pracę i chleb powszedni…
W budowaniu bezpieczeństwa i ładu społecznego...
W opiece nad chorymi, pokrzywdzonymi i uzależnionymi...
W rodzinach naszych...
W sercach naszych...

Powiedz teraz swoje królewskie, Boskie, wszechmocne słowo i oddal każde zło, wyzwól od złego. Pojednaj zwaśnionych, daj miłość tym, którzy nienawidzą, przywróć sprawiedliwość tam, gdzie jest niesprawiedliwość, daj przebaczenie tym, którzy przebaczyć nie potrafią, przywróć życie w miejscach, gdzie włada śmierć, daj wolność zniewolonym i wprowadź światło, gdzie panuje mrok. Niech Twoje królewskie błogosławieństwo spocznie na nas tu obecnych, rozleje się na wszystkich nieobecnych i prowadzi nas ku braterstwu.

Królu w cierniowej koronie, daj nam rozpoznać w Tobie blask prawdziwej miłości.
Królu z trzciną w ręku, pozwól zrozumieć, że ta Twoja ręka z miłością podtrzymuje w istnieniu cały świat.
Królu w szkarłatnym płaszczu, przyjmij nas pod ten płaszcz, nie po to, by sądzić, ale by zbawić.        

Razem z łotrem prosimy Cię, Panie: „Pomnij na nas, gdy przyjdziesz do Twego królestwa". Wierzymy, że podobnie jak on i my usłyszymy Twoje zapewnienie: „Zaprawdę, powiadam wam: Dziś ze Mną będziecie w raju".
Jezu, Ty jesteś Królem Królów!
Jezu, kochamy Ciebie, bo Ty jesteś odwiecznym Synem Bożym, Królem Pokoju!
Jezu, wierzymy w Ciebie, bo jesteś Królem wiernym i życie swoje oddałeś za nas. Jezu, nasz Królu, otwieramy przed Tobą, razem z Maryją, nasze serca i poddajemy się Twojej władzy, abyś w nas królował, tak jak królowałeś w Jej Sercu i jak królujesz nad wszystkimi Aniołami i Świętymi.
Pragniemy być Jej posłuszni, bo wzywa nas, abyśmy zdecydowali się na całkowite oddanie się Tobie. - Jezu, króluj w naszych sercach, otwieramy je całkowicie na Ciebie!

Pieśń: 1. Ja wiem, w Kogo ja wierzę, miłości duszy mej: Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.
To Ten, co z nieba zstąpił, z miłości ku nam tu I wziął mieszkanie swoje, w tym tabernakulum.
2. Ja wiem, w Kim mam nadzieję, gdy słabnie ducha moc. To Ten, przed Którym światło, migoce dzień i noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień, Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.
3. Ja wiem, Kogo miłuję, nad wszelki świata czar, Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar.
To Król nad wszystkie króle, wszechwładny świata Pan, Co karmi duszę moją, Ciałem i Krwią swych Boskich ran.

 

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA

 

Panie Jezu Chryste, uznajemy Cię Królem wszechświata. Wszystko, co się stało, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nad nami wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy przyrzeczenia przy chrzcie złożone. Wyrzekamy się szatana i wszelkiej pychy jego i wszystkich spraw jego i przyrzekamy żyć, jak dobrym chrześcijanom przystoi a nade wszystko zobowiązujemy się działać w tym kierunku, aby zatriumfowały prawa Boga i Twego Kościoła. Boskie Serce Jezusa, ofiarujemy Ci nasze drobne starania w tym celu, aby wszystkie serca uznały Twoją świętą władzę królewską, tak iżby królestwo Twego pokoju utwierdziło się na całym świecie.

 

POŚWIĘCENIE RODZINY LUDZKIEJ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI

 

P.: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

W.: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

P.: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

W.: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

P.: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Hymn ku czci Chrystusa Króla

Na Twojej, Chryste, świętej skroni
Korona Bóstwa sieje blask;
Berło Królewskie trzymasz w dłoni,
A w sercu niesiesz skarby łask.
Ref. O, króluj, Chryste, króluj nam,
        Z nami po wszystkie zostań dni,
        Z ziemi do niebios prowadź bram,
        Gdzie chwała Twoja wiecznie brzmi.
Ty jeden jesteś nam światłością,
Nadzieją pośród życia burz.
Ty jeden jesteś serc miłością,
Pokojem Bożym wszystkich dusz.
       O, króluj, Chryste...
Tyś zawarł z nami krwią przymierze
I lud wybrany stworzył z nas,
Tyś wszystkich złączył w jednej wierze
I poddał z sobą Ojcu wraz.
       O, króluj, Chryste...
O Chryste Jezu, co w jedności
Z Ojcem i Duchem chwałę masz,
Niech ziemia z niebem w społeczności
Tobie się kłania, Królu nasz.

Królu wyczekiwany,
Królu Jedyny!
Bądź w moim sercu,
bądź dziś i jutro.
Niech zapanuje w Twoim Królestwie
tylko Twoje prawo,
Twoja Miłość.
Przychodzący w chwale
Pasterzu narodów,
prowadź nas,
teraz i zawsze. Chwała Tobie na wieki!

Pieśń:. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie, To nasze rycerskie hasło,
Ono nas zawsze prowadzić będzie I świecić, jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem młodzi rycerze, Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Odważni, ufni w przyszłość my spójrzmy. Przecież nie jesteśmy sami.
Szatańskiej złości nic się nie bójmy,Bo Jezus wszechmocny z nami.
4. Zapalmy młodych życia przykładem Do wiernej służby Królowi
Niech idą śmiało za naszym przykładem, W walce wydanej grzechowi.
5. Dołóżmy starań w naszej idei, By Chrystus w duszach królował.
Potęga Jego źródłem nadziei Chcemy, by światu panował.
6. Chryste, nasz Królu, o to prosimy Niech w naszej kochanej Polsce
Wszyscy Cię w sercach naszych nosimy Żyjąc na co dzień w Twej łasce.
co świata, Imię Twoje wysławiamy.

 

RÓŻANIEC

 

TAJEMNICA I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie".

 Z Dzienniczka św. Faustyny

O, jak słodko mieć to w głębi duszy, w co Kościół wierzyć nam każe. Gdy dusza moja zanurzona w mi­łości, to najwięcej zawiłe kwestie jasno i prędko roz­strzygam — ona jest tylko zdolna przejść nad przepa­ściami i przez wierzchołki gór. Miłość, jeszcze raz miłość.

TAJEMNICA II. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą!" I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!" Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Z Dzienniczka św. Faustyny

I dał mi Bóg poznać jedną jedyną rzecz, która ma w oczach Jego nieskończoną wartość, a tą jest miłość Boża, miłość, miłość i jeszcze raz miłość — i z jednym aktem czystej miłości Bożej nie może iść nic w po­równanie. O, jakimi niepojętymi względami Bóg da­rzy duszę, która Go szczerze miłuje. O, szczęśliwa dusza, która się cieszy już tu na ziemi Jego szczegól­nymi względami, a nimi są dusze małe i pokorne.

TAJEMNICA III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Z Dzienniczka św. Faustyny

Jezu, dajesz mi poznać i rozumieć, na czym polega wielkość duszy: nie na czynach wielkich, ale na wiel­kiej miłości. Miłość ma wartość i ona nadaje wielkość czynom naszym; chociaż uczynki nasze są drobne i po­spolite same z siebie, to wskutek miłości stają się wiel­kie i potężne przed Bogiem — wskutek miłości.

TAJEMNICA IV. Przemienienie na Górze Tabor.

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się!" Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

Z Dzienniczka św. Faustyny

Jezu mój, Ty wiesz, że od najwcześniejszych lat pra­gnęłam zostać wielką świętą, to jest, że pragnęłam Cię kochać tak wielką miłością, jaka Cię jeszcze dotych­czas żadna dusza nie kochała. Z początku były to moje tajne pragnienia, o których wiedział tylko Jezus. Dziś nie mogę ich pomieścić w sercu, pragnęłabym wołać na świat cały: kochajcie Boga, bo dobry jest i wielkie­go miłosierdzia.

TAJEMNICA V. Ustanowienie Eucharystii

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: "Bierzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym".

Z Dzienniczka św. Faustyny

Kiedy poznaję Twoją wielkość i piękność, o Boże mój, cieszę się niewymownie z tego, że tak wielkim jest Pan, któremu służę; z miłością i weselem speł­niam Jego świętą wolę, a im Go lepiej poznaję, tym goręcej miłować Go pragnę. Pali mnie pragnienie, bym Go miłowała coraz więcej.

 

Korzystano ze źródeł:
Dzienniczek św. Faustyny
Modlitwy w godzinie Miłosierdzia
opracowane przez Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Zamyślenia Niedzielne
Inne źródła.