Czuwanie 66

 

BĄDŹCIE MIŁOSIERNI JAK OJCIEC WASZ JEST MIŁOSIERNY

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń: 1.Upadnij na kolana ludu czcią przejęty,
uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty!

2. Zabrzmijcie z nami Nieba; Bóg nasz niepojęty
w postaci przyszedł chleba: Święty,

3. Powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty,
na wschodzie i zachodzie: Święty, Święty,

4.Pan wieczny zawsze, wszędzie ku nam łaską zdjęty, 
niech wiecznie wielbion będzie Święty,

UWIELBIENIE

Panie Jezu Chryste, Boże bogaty w Miłosierdzie. Upadamy przed Tobą na kolana w jubileuszowym roku, Roku Miłosierdzia, aby Cię uwielbiać za Twoje nieskończone miłosierdzie. Chcemy ten Święty Rok Miłosierdzia przeżyć w świetle słów Pana «Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny» (Łk 6, 36)

W naszych sercach jest wielka radość, bo właśnie w Tobie, Jezu, Bóg objawił nam swoją nieskończoną miłość. Za to pragniemy wielbić Ciebie, Chryste, w Twoim miłosierdziu. Ty bowiem do końca nas umiłowałeś i pozostałeś wśród nas pod postacią tego białego Chleba.

Śpiew:  Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Bądź uwielbiony Jezu w tym prostym chlebie, w tej Hostii. Bądź uwielbiony, który jesteś godzien wszelkiej chwały i wszelkiego uwielbienia. Niech będzie pochwalony i uwielbiony Ojciec, ktory zesłał Ciebie byś ofiarował się za nas i dla nas.  Niech będzie pochwalony i uwielbiony Duch Święty, który jest wieczną miłością, którą Ojciec i Syn siebie wzajemnie darzą.

Śpiew: Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Panie Jezu, daj nam wniknąć w tajemnice niezgłębionego miłosierdzia Twego przez rozważanie wezwań św. Faustyny zapisanych w jej Dzienniczku.

ROZWAŻANIE TAJEMNIC MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Hostio św., w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
Hostio św., w której zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa, jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.
Hostio św., w której jest życie wiekuiste i nieskończonego miłosierdzia, nam obficie udzielane, a szczególnie biednym grzesznikom.
Hostio św., w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.
Hostio św., w której zawarta jest nieskończona cena miłosierdzia, która wypłaci wszystkie długi nasze, a szczególnie biednych grzeszników.
Hostio św., w której zawarte jest źródło wody żywej, tryskającej z nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Śpiew: Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Hostio św., w której zawarty jest ogień najczystszej miłości, który płonie z łona Ojca Przedwiecznego, jako z przepaści nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
Hostio św., w której zawarte jest lekarstwo na wszystkie niemoce nasze, płynące z nieskończonego miłosierdzia, jako z krynicy, dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
Hostio św., w której zawarta jest łączność pomiędzy Bogiem a nami, przez nieskończone miłosierdzie dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
Hostio św., w której zawarte są wszystkie uczucia najsłodszego Serca Jezusowego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.

Śpiew: Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Miłość Boża kwiatem - a miłosierdzie owocem. Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie się ufająca .

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w śmierci godzinie - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, koronuje wszystko, co jest i co istnieć będzie - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, [w którym] wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, serc odpocznienie, pokoju pośród trwogi - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ufam Tobie.

Śpiew: Misericordias Domini  In aeternum cantabo

BĄDŹCIE MIŁOSIERNI

Z Ewangelii według św. Łukasza

Miłość nieprzyjaciół

Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność?

Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Jezus nas prosi, abyśmy na wzór Boga kochali miłością doskonałą. Miłością nieograniczającą się tylko do naszych bliskich, do tych, od których doświadczamy miłości. On wskazuje nam wszystkich. Bo są to jego umiłowane dzieci. Sensem tego fragmentu Ewangelii nie jest miłość nieprzyjaciół ze względu na nagrodę, jaką się otrzyma. Sensem jest miłość ze względu na Boga. Mamy kochać wszystkich, nawet tych, od których zaznajemy zła, bo Bóg ich kocha. Bo są Jego dziećmi. Bo my kochamy Boga i nie chcemy, aby od nas zaznawał smutku. To ze względu na Boga, który jest doskonałą miłością i kocha wszystkich ludzi, my mamy czynić podobnie. Mamy dążyć do miłości we wszystkim, przy każdej okazji i w każdej sytuacji upatrywać tę możliwość doskonalenia się w miłowaniu coraz większym.

Pieśń: 1. Uczyłeś Panie nas – Bóg jest Miłością.
Przez niezliczoność łask – Bóg jest Miłością.
Przez mękę swą i krzyż – Bóg jest Miłością.
Przez odkupienia cud – Bóg jest Miłością.

2. Miłość prosta jest – Bóg jest Miłością.
Miłość cicha jest – Bóg jest Miłością.
Miłość wierna jest – Bóg jest Miłością.
Miłość cierpliwa jest – Bóg jest Miłością.

3. Ona pomaga nam żyć – Bóg jest Miłością.
Ona dodaje nam sił – Bóg jest Miłością.
Ona jednoczy nas – Bóg jest Miłością.
Ona zwycięża śmierć – Bóg jest Miłością.

4. Miłość przebacza nam grzech – Bóg jest Miłością.
Miłość uzdrawia nas z ran – Bóg jest Miłością.
Ona umacnia nas – Bóg jest Miłością.
Nadaje życiu sens – Bóg jest Miłością.

5.Miłość pokorna jest – Bóg jest Miłością.
Miłość służebna jest – Bóg jest Miłością.
Miłość umacnia nas – Bóg jest Miłością.
Miłość na wieki trwa – Bóg jest Miłością.

CO OZNACZA, BĄDŹCIE MIŁOSIERNI

Miłosierdzie jest formą miłowania. Oznacza miłość, którą ogarnia się tych, którzy nie są w stanie jej odwzajemnić. I ta zależność sprawia, że miłość wobec tych, którzy nie są w stanie jej odwzajemnić, nazywana jest miłosierdziem. Miłosierdzie więc jest tym typem miłości, który można określić mianem bezinteresownej, jest to miłość dar. Bezinteresowność jest chyba tym, co pierwsze kojarzy nam się z miłością Boga. Wierzymy, że On kocha każdego z nas nie za coś, tylko po prostu nas kocha. Czy grzech, czy nędza, czy błędy – one nie zmieniają tej Jego miłości wobec nas. I tym jest miłosierdzie Boga: Bóg ukochał nas „gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (por. Rz 5, 8), nie zdolnymi odpowiedzieć na Jego miłość.

Pieśń:1.Bóg jest miłością zbawieniem duszy,
I kocha bardzo, mnie dziecię swe.
Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie.

2.Jezusa posłał, wiernego Zbawcę,
Aby do nieba wprowadził mnie.
Ref.

3.I dał nam Matkę Swojego Syna,
Aby od złego chroniła nas.
Ref

4. Kochany Jezu łzy nam ocierasz,
Gdy serce boli, utulasz żal.
Ref.

5.Cóż oddam Panu za wszystkie dary,
Którymi co dzień obdarza mnie?
Ref

6.Chcę Ciebie kochać miłością wielką,
Tak długo póki tu będę żyć.
Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,Bóg jest miłością, miłuje mnie.

Jezus wzywa nas do miłości i to miłości, która ma tę szczególną cechę bycia darmową i okazywaną tym, którzy na nią nie są w stanie odpowiedzieć. To lepiej pozwala zrozumieć cała listę przykazań zawartą : „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają (…) Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając” (Łk 6, 27-35). Cały ten katalog uczynków Jezus właśnie zamyka tym jednym nakazem, który go podsumowuje i streszcza: „Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36).

Został więc nam dany nakaz bycia miłosiernymi, który jest sednem chrześcijaństwa. Człowiek nie jest w stanie tego zdobyć, ale otrzyma, jeśli uwierzy Bogu.
Nakaz, którego realizacja nie jest w naszych siłach, jednak bez nas nie jest możliwa. Boże działanie jest płodne, jeśli trafi na glebę zaufania i wiary. Inny grunt, nie zapewni urodzaju. Nie my zapewniamy wzrost, nie my jesteśmy siewcami, lecz Bóg. Naszym zadaniem jest troska o dobrą glebę, o odkwaszanie jej z egoizmu i samowystarczalności. A o obfite plony i dobre owoce nie musimy się martwić, przyjdą one w czasie, w którym Pan ogrodu zechce. Bo czy śpimy, czy czuwamy zasiane przez niego ziarno kiełkuje (por. Mk 4, 27) i wyrasta przekształcając środowisko swego wzrostu, wpływając na nie, czyniąc je piękniejszym i lepszym.

Pieśń: Mój Jezu ufam Tobie przez wszystkie moje dni.
I w każdej życia dobie, nad wszystko ufam Ci.
Twym Miłosierdziem Panie, ogarnij cały świat.
Aż zniknie ból i łkanie, miłości wzejdzie kwiat.
Przez Miłosierdzia zdroje dla zasług Boskiej Krwi.
Obdarzaj nas pokojem. Jezu, ufamy Ci.

UWIERZYĆ BOGU, ZAUFAĆ, PROSIĆ

Miłosierny Panie, Mistrzu nasz, w życiu św. Siostry Faustyny ukształtowałeś wzór dziecięcej ufności, całkowitego zawierzenia woli Bożej. Zaufanie oznaczało dla niej całkowite oddanie się w ręce swego Stwórcy, miłosiernego Ojca, swego Mistrza, najlepszego Przyjaciela, Oblubieńca swej duszy, zdanie się na Jego wolę, która -jak często mawiała - jest dla nas samym miłosierdziem. Zaufanie nie było więc dla niej jednorazowym aktem, ale całożyciową postawą, której uczyła się od dzieciństwa. Zaufanie to nie chwilowe uczucie czy intelektualna akceptacja prawd wiary, ale postawa wymagająca wielu sprawności moralnych. Pierwszą z nich jest... WIARA.

 „Gorąco proszę Pana, aby raczył wzmacniać wiarę moją, bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się usposobieniem ludzkim, ale duchem. O, jak wszystko ciągnie człowieka do ziemi, ale wiara żywa utrzymuje duszę w wyższych sferach, a miłości własnej przeznacza miejsce dla niej właściwe - to jest ostatnie" (Dz. 210).

Miłosierny Panie, przymnóż nam wiary. Prosimy o to słowami Litanii o wierze

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Który jako Przedwieczna Prawda mylić się nie możesz, zmiłuj się nad nami.
Któryś swój Kościół na niewzruszonej ufundował opoce, zmiłuj się nad nami.
Któryś Kościołowi Twojemu pomoc nieustanna obiecał, zmiłuj się nad nami.

Żeś jest Jedynym i prawdziwym Bogiem, który dobro nagradzasz a za zło karzesz, wierzę mocno, o Boże.
Żeś Jeden w naturze, a Trojaki w Osobach, wierzę mocno, o Boże.
Ze Syn Twój Boski stal się człowiekiem, wierzę mocno, o Boże.
Ze dla zbawienia świata na krzyżu umarł, wierzę mocno, o Boże.
We wszystko, cos nam w Piśmie świętym objawił, wierzę mocno, o Boże.
We wszystko, czego nas Jezus Chrystus w świętej Ewangelii uczył, wierzę mocno, o Boże.
We wszystko, cokolwiek świeci Apostołowie opowiadali, wierzę mocno, o Boże.
We wszystko, cokolwiek powszechne i prawdziwe Sobory Ojców za prawdy wiary uznały, wierzę mocno, o Boże.
We wszystko, cokolwiek Kościół święty katolicki do wierzenia podaje, wierzę mocno, o Boże.
Z zupełnym poddaniem rozumu mojego, wierzę mocno, o Boże.
Z całkowitym skłonieniem woli mojej, wierzę mocno, o Boże.
Z wewnętrznym i zewnętrznym wyznaniem, wierzę mocno, o Boże.
Dla Twojej najwyższej powagi, wierzę mocno, o Boże.
Dla nieomylnego Słowa Twojego, wierzę mocno, o Boże.
Dla prawdy i nieomylności Twojej, wierzę mocno, o Boże.
Choćbym tez dla tego miał(a) być prześladowany(na), wierzę mocno, o Boże.
Choćbym miał(a) wszystek majątek i dobro utracić, wierzę mocno, o Boże.
Choćbym miał(a) nawet zdrowie i życie położyć, wierzę mocno, o Boże.
W zjednoczeniu z żywą wiara wszystkich sprawiedliwych, wierzę mocno, o Boże.
W zjednoczeniu z mocna wiara wszystkich męczenników, wierzę mocno, o Boże.
W zjednoczeniu z najdoskonalsza wiara Najświętszej Maryi Panny, wierzę mocno, o Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: O Boże, któryś mnie powołał z nieskończonej Twojej dobroci do prawdziwego Kościoła katolickiego, użycz mi laski, abym w nim wytrwał(a) aż do końca życia. Wejrzyj także z litością na niewierzących, za których Twój Boski Syn przelał Swoją Najdroższą Krew. Oświeć ich, aby poznali Twój prawdziwy i jedynie zbawiający Kościół, dodaj im męstwa Twoja nadprzyrodzona laska, aby się z nim odważnie złączyli, odrzuciwszy ludzkie względy, doczesne zyski i uporczywe zarzuty i tak przez szczere i czynne wyznanie wiary osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Zagubione ścieżki życia, gdy nie widać żadnej z dróg,
Światło prawdą się zapala, w blasku prawdy życia cud.
Twoje życie z miłosierdziem i na dobre i na złe,
W Eucharystii i modlitwie czeka Chrystus szczęście Twe.

Ref. Bóg bogaty w miłosierdzie najmożniejszy Chrystus Pan.
Jezu. zawsze ufam Tobie, Twoja Łaska z Twoich ran.
Ojcem jesteś dla każdego synem, córką każdy z nas.
Przewodniczką zaś Faustyna święta orędowniczka łask.

2. Matka Boża nieustannie czuwa blisko dzień i noc.
Jesteś dzieckiem Jej najmilszym, chociaż zło cię kąsa wciąż.
Z oceanu miłosierdzia słychać ten miłości hymn.
Słowo Ciałem tak się staje, tak przychodzi Boży Syn.

3. Dwa promienie prosto z serca obejmują cały świat,
W miłosierdziu zanurzony, Miłość Boża wiecznie trwa.
Wiara, miłość i nadzieja, to człowieczy zwykły los,
To na co dzień ewangelia, to serdeczny serca głos.

Postawę ufności wobec Boga – jak uczy św. Faustyna – buduje także NADZIEJA

„O Jezu (...) Miłości i Miłosierdzie jedyne moje, polecam Ci wszystkie potrzeby duszy i ciała mojego. Ty możesz mnie wspomóc, bo jesteś miłosierdziem samym, w Tobie cała moja nadzieja”(Dz.1751)

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna we wszystkich cierpieniach i przeciwnościach życia.
Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i burz wewnętrznych i zewnętrznych.
Hostio święta, nadziejo nasza jedyna w życiu i śmierci godzinie.
Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród niepowodzeń i zwątpienia toni.
Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród fałszu i zdrad.
Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i bezbożności, która zalewa ziemię.
Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród tęsknoty i bólu, w którym nas nikt nie zrozumie.
Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród znoju i szarzyzny życia codziennego.
Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród zniszczenia naszych nadziei i usiłowań.
Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród pocisków nieprzyjacielskich i wysiłków piekła.

Pieśń: Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas

Ref: Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności swej
i w opiece czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam
że w godzinie naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

3.W trudnych chwilach twego życia nie rozpaczaj nie roń łez
ufność w Boże miłosierdzie troskom twym położy kres.

Święta Siostra Faustyna uczy, że do całkowitego zawierzenia Bogu konieczna jest miłość

Miłość, miłość i jeszcze raz miłość Boga, ponad to nie ma nic większego ani w niebie, ani na ziemi. Największa wielkość to jest - miłować Boga, prawdziwa wielkość jest w miłości Bożej, prawdziwa mądrość - jest miłować Boga. Wszystko, co jest wielkie i piękne w Bogu jest, poza Bogiem nie ma piękna ani wielkości. O mędrcy świata i umysły wielkie - poznajcie, że prawdziwa wielkość jest w miłowaniu Boga. (Dz.990)

Dał mi Bóg poznać, na czym polega prawdziwa miłość i udzielił mi światła, jak okazać Bogu w praktyce. Prawdziwa miłość Boga zależy na wypełnieniu woli Bożej. Ażeby okazać miłość Bogu w czynie, trzeba, ażeby wszystkie uczynki nasze, chociażby były najmniejsze – muszą płynąć z miłości do Boga.(279)

Boże najlepszy, błagam Cię, udziel mi łaski kochania Ciebie z całego serca.
Udziel mi także łaski miłowania i szanowania wszystkich ludzi, nie sądzenia i nie pogardzania nigdy nikim.
Spraw, abym nigdy nie szukał podobania się, chyba tylko Tobie, Panie, i żebym nie bał się, że nie będę się podobał komukolwiek oprócz Ciebie, Panie.
Udziel mi łaski, żebym we wszystkim i ponad wszystko pragnął Twojej chwały i Twojej woli umiłowanej ponad wszystko.
Zrań, Panie, moje serce Twoją miłością i wyzwól mnie od wszelkiej fałszywej przyjaźni.
Niech Ciebie poznam i odczuwam Twoją miłość, Twoje miłosierdzie i Twoją mądrość wszechmocną, ą także moją nicość i niewierność.
Nie dozwól, bym miał zapomnieć o Twojej męce i śmierci.
Spraw, abym znalazł w nich mój odpoczynek.
Niech dzięki Tobie każda udręka będzie mi łatwa do zniesienia.
Nie oszczędzaj mi żadnej boleści, ani żadnego krzyża, ani żadnego smutku, jeśli to będzie dla mnie pożyteczne, aby przywiązać mnie do Ciebie.
Przez zasługi Twoich ran i Twojej śmierci uczyń, Panie zadość Ojcu niebieskiemu za wszystkie me grzechy i uzupełnij moje zaniedbania i moje braki.
Panie dobry, daj mi łaskę, bym nigdy nie szukał pokoju ani przyjemności poza Tobą, ale żebym tylko w Tobie znajdował źródło i motyw wszystkich moich czynów.

Blog. Jan Ruysbroek (zm. 1381)

Pieśń:1. Zmiłuj się nade mną w miłosierdziu swoim
Spojrzyj z miłością i z grzechu mnie obmyj.
Ref. Jezu ufam Tobie Miłosierny Boże,
Jeszcze raz mi przebacz, błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe i radość sumienia,
Przywróć nadzieję Twego przebaczenia.

3. Dawnych naszych grzechów nie pamiętaj Panie.
Wspomnij na Twoje wieczne zmiłowanie.

Postawa ufności wobec Pana Boga – jak uczy nas św. Faustyna - wymaga nie tylko rozwijania wiary, nadziei i miłości, ale także POKORY.

Jeżeli jest na ziemi dusza prawdziwie szczęśliwa, to tylko dusza prawdziwie pokorna; na początku wiele cierpi z tego powodu miłość własna, ale po mężnym potykaniu się, Bóg udziela duszy wiele światła, w którym ona poznaje, jak nędzne jest wszystko i pełne złudy.Bóg sam jest tylko w sercu jej; dusza pokorna nie dowierza sama sobie, ale ufność swoją w Bogu pokłada. Bóg broni duszy pokornej i sam się wtajemnicza w sprawy jej, a wtenczas dusza pozostaje w największym szczęściu, jakiego nikt pojąć nie może (Dz. 593)

Śpiew: O Jezu cichy i pokorny, 
Uczyń serce me według serca Twego

Postawa ufności – jak uczy św. Faustyna - wymaga również SKRUCHY. Bez niej nasza ufność byłaby zuchwałością.

Napisz, córko Moja, że jestem miłosierdziem samym dla duszy skruszonej. Największa nędza duszy nie zapala Mnie gniewem, ale się wzrusza serce moje dla niej miłosierdziem wielkim. (Dz. 1739)

Pieśń: Przed Twym miłosierdziem, otworzę głębię swą
Bo Ty Jezu czekasz, by zbawić duszę mą.
Ref.Jezu, ufam Tobie całe życie swe
Nigdy nie przestanę, mówi serce me.

2. W ranach Twoich Chryste, proszę ukryj mnie,
Niech Twa miłość otrze każdą ludzką łzę.

3.Ty mi podasz rękę w godzinę śmierci mej
Jezu Miłosierny, Tobie ufać chcę

Dla św. Siostry Faustyny zaufanie nie było czymś abstrakcyjnym. Wyrazem jej bezgranicznego zaufania jest ukochanie i pełnienie najświętszej woli Bożej. Święta Siostra Faustyna wierzyła Bogu, który jest Prawdą, Dobrocią samą, który niczego tak nie pragnie jak szczęścia człowieka, dlatego Jego wola jawiła się jej jako samo miłosierdzie.

We wszystkich wypadkach i okolicznościach życia wielbię i błogosławię świętą wolę Bożą. Święta wola Boża jest przedmiotem mojej miłości. W najtajniejszych głębiach duszy żyję wolą Jego, a tyle na zewnątrz dzia­łam, o ile poznaję wewnętrznie, że taka jest wola Boża; milsze mi są z woli Bożej udręki, cierpienia, prześladowania i różnego rodzaju przeciwności, aniżeli z woli własnej powodzenia, pochwały i uznania" (Dz. 678).

Miłosierny Panie, życie św. Siostry Faustyny pokazuje, że całkowite zawierzenie Bogu nie jest czymś prostym. Kształtowanie takiej postawy wymaga czasu i współpracy człowieka z łaską Bożą, troski o cnoty, które tę postawę warunkują, ciągłego nawracania się, przekraczania siebie, walki ze skłonnościami natury, a często zaparcia rozumu i woli. Dlatego prosimy: udziel nam, Panie, Twej łaski, byśmy podążali śladami św. Siostry Faustyny i doszli do dziecięcej ufności, zupełnego zdania się na Twoją świętą wolę, która jest dla nas samym miłosierdziem.

Słowami św. Faustyny zapisanymi w Dzienniczku prośmy Miłosiernego Boga o łaskę stawania się miłosiernymi.

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.
Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.
O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. (Dz. 163)

Niech zatem Jezus poszerza nasze serca, abyśmy stawali się takimi, jakimi On pragnie nas uczynić. Niech poszerza nasze serca, byśmy stawali się miłosierni, jak Ojciec i byli w miejscach naszej codzienności zaczynem nowego życia i płodności. Amen.

Pieśń: Spragnieni Twojej miłości Panie
Chcemy odkrywać cierpienia sens.
Z godnością naucz Krzyż Twój przyjmować,
bo Twoja miłość obmywa życie z łez.

Ref. O Boskie Światło Miłosierdzia
otaczaj promieniami wierny Kościół Twój.

Świat kroczy drogą Twego cierpienia
Które jednoczy wierny ci lud
Krzyż miłosierdzia niech poprowadzi
Wszelkie stworzenia do Twoich, Boskich stóp.

Ref. O Boskie Światło Miłosierdzia
otaczaj promieniami wierny Kościół Twój.

Umiłowany i niezgłębiony
Najlepszy Ojcze, nadziejo ma
Twe miłosierdzie na łez padole
Niechaj bez końca jak Twoja miłość trwa.

 

 

Korzystano z fragmentów:
Dzienniczka św. Faustyny
Adoracje Miłosierdzia Bożego – Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
"Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny." -Br. dk. Jakub od Krzyża OCD
Skarbnica Modlitw Ks. Mieczyslaw Bednarz