Czuwanie 48

 

WIELBI DUSZA MOJA PANA

Pobierz: DOC PDF

 

UWIELBIENIE PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

Pieśń: Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu,
Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu.
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.

2.Tu Mu ciągle hosanna śpiewa anielski chór,
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są,
Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą.
On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy,
Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.

3.O niebo mojej duszy, najmilszy Jezu mój,
Dla mnie wśród ziemskiej suszy, Tyś szcześcia pełen zdrój.
Tyś w Wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał,
W ołtarzu się jak w niebie, powszednim chlebem stał.
Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć,
Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść.

Jezu, Chlebie życia wiecznego, wierzymy w Ciebie i uwielbiamy Cię, przebywającego w tym tabernakulum i we wszystkich kościołach świata. Wielbimy Ciebie razem z tymi, którzy Cię wielbią, i kochamy Cię z tymi, którzy Ciebie kochają. Wielbimy Ciebie za tych, którzy Ciebie nie wielbią i kochamy Cię za tych, którzy Ciebie nie kochają.

Pieśń:Wielbić Pana chcę radosną śpiewać pieśń,
wielbić Pana chcę On  źródłem życia jest

Zbawicielu, choć skryłeś pod osłoną Chleba swój majestat, to zawsze jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który z miłości do ludzi stał się Człowiekiem. Dla naszego zbawienia umarłeś na krzyżu, zmartwychwstałeś trzeciego dnia, a gdy do końca wypełniłeś wolę Ojca wstąpiłeś do nieba.

Pieśń: Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju,
Emanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany. Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król i panów Pan

Cześć Ci oddajemy, najświętsze Ciało Chrystusa, zrodzone z Maryi Dziewicy, ofiarowane w Ofierze za wszystkich ludzi. Dzięki Ci składamy, o Krwi Chrystusa Nowego i Wiecznego Przymierza, przelana na odpuszczenie grzechów.

Pieśń: Chwalę Ciebie Panie x2 I wywyższam x2
Wznoszę w górę swoje ręce Uwielbiając imię Twe
Ref: Bo wielkiś Ty Wielkie dzieła czynisz dzis
Nie dorówna Tobie nikt Nie dorówna Tobie nikt

Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, w tym miesiącu poświęconym w sposób szczególny Matce Bożej Różańcowej pragniemy trwać przed Tobą razem z Nią. Nikt tak jak Ona nie zgłębił tajemnicy Eucharystii, bo nikt tak jak Ona nie był tak bardzo z nią zjednoczony.

Maryjo, Matko Jezusa i nasza prosimy Cię pokornie, adoruj w tej nocy razem z nami Jezusa, którego przyjęłaś w swoje łono dziewicze, którego wydałaś na świat w Betlejem i z którym nierozerwalnie było związane całe Twoje ziemskie życie, a teraz przebywasz z Nim razem w chwale Ojca i wstawiasz się za nami. Wierzymy, że nasz dar modlitwy podany Jezusowi Twoimi niepokalanymi dłońmi zostanie przez Niego przyjęty i uraduje Jego Boskie serce. 

Zawitaj Królowo różańca świętego, Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!
Zawitaj bez zmazy, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!
2. Panno nad Pannami, Święta nad Świętymi ,Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi.
Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo !Matko różańcowa, Maryjo!
3 Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, Anielska Królowa, śliczna Matko Boska.
Raju rozkosznego, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

13 października w Cova da Iria zebrało się mimo ulewnego deszczu 70 tyś. osób. Wielu przybyło z daleka, gdyż zapowiedziały „cud", w drwiący sposób, nawet dzienniki lizbońskie. Nie zabrakło dziennikarzy. Łucja poprosiła zebranych, aby zamknęli parasole i odmawiali różaniec. O zwykłej porze dzieci ujrzały Panią nad skalnym dębem. Oświadczyła im: „Jestem Matką Boską Różańcową. Chcę, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Trzeba w dalszym ciągu odmawiać codziennie różaniec. Wojna wkrótce się skończy i żołnierze wrócą niezadługo do domu... Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami; już i tak został bardzo obrażony".
Pani znikła, choć dzieci miały potem jeszcze inne wizje, m.in. Najświętszej Rodziny. W pewnej chwili Łucja zawołała: „Patrzcie na słońce!" Nastąpiło niewiarygodne zjawisko, które wszyscy oglądali, nawet w odległości kilku kilometrów, tak że nie może tu być mowy o zbiorowej halucynacji. Chmury się nagle rozstąpiły i słońce zaczęło zawrotnie wirować, rzucając we wszystkich kierunkach tęczowe kolory, a w pewnej chwili, ku przerażeniu tłumów, skierowało się ku ziemi. Zjawisko trwało około 10 minut. Gdy ludzie ochłonęli z wrażenia, spostrzegli, że mają suche ubrania. W dniu następnym dzienniki, nawet wolnomyślny „O Seculo", doniosły o nadzwyczajnym wydarzeniu fatimskim.
Tym cudem słońca został zamknięty cykl objawień w Fatimie. Omawiane objawienie miało miejsce w czasie I wojny światowej w 1917 r.

Pieśń: Różańcowa Pani nieba i ziemi, pozdrawiamy Cię głosy naszymi.
Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka,Przez różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico Maryjo.
2. Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem, przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.
3. Mówisz, że chcesz być dla nas obroną, i ratować dusze, które toną.
4. Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,więc żądałaś po trzykroć pokuty.
5. W Fatimie wskazałaś różaniec,dla grzeszników to obrony szaniec.

Sławimy Ciebie, Maryjo, Dziewico czysta i Matko,
Nosząca w sobie zbawienie, przeszyta mieczem boleści
I wyniesiona do chwały nikomu dotąd nie znanej.

O witaj, pełna wesela w poczęciu Syna Bożego
I w nawiedzeniu Elżbiety, w zrodzeniu Pana, w ofierze
I w znalezieniu w świątyni, o Matko wielce szczęśliwa!

O witaj, pełna cierpienia, gdy Jezus konał w Ogrójcu,
Gdy Go sieczono biczami, zwieńczono z cierni koroną,
Gdy dźwigał krzyż i umierał, o męczenników Królowo!

O witaj, pełna godności przez Twego Syna triumfy,
Przez płomień Ducha Bożego, do nieba wzięta, by odtąd
Przy tronie Pana zasiadać, o wielkiej chwały Królowo!

O pójdźcie, wszystkie narody, by z tych tajemnic różańca
Złocistą uwić koronę dla Pana nieba i ziemi
I Matce pięknej miłości pod stopy złożyć w ofierze.

Niech będzie chwała na wieki Synowi czystej Dziewicy,
Którego z Ducha poczęła, By wolę Ojca wypełnić;
A nam niech święty różaniec Przyniesie pokój i łaskę.

BOŻY PLAN ZBAWIENIA

Panie Jezu Chryste wierzymy, że jesteś żywy i prawdziwy w tym Przenajświętszym Sakramencie, wierzymy, że jesteś Synem Bożym, jedynym Odkupicielem człowieka, który po to przyjął ludzką postać, stając się Człowiekiem, aby nas wyzwolić z niewoli szatana i przywrócić nam utracone przez pierwszych rodziców Boże dziecięctwo. Św. Paweł napisał o Tobie: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie.” (Flp 2, 6-8) W tym celu, aby ten Boży plan mógł się urzeczywistnić, Ojciec Niebieski wybrał dla Ciebie na Matkę - Maryję, która już w raju została zapowiedziana jako Ta, której Potomstwo zetrze głowę Węża – diabła. W tym miesiącu różańcowym chcemy dziękować za ten Boży plan zbawienia dokonany z udziałem Maryi.

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać:
Niech będzie chwała całej Trójcy Przenajświętszej.

Za Boży plan odkupienia, w którym Bóg przewidział specjalne miejsce dla Maryi.
Za jej cudowne, niepokalane poczęcie, dzięki czemu dusza Jej od samego początku jaśniała blaskiem świętości.
Za to, że w Jej Niepokalanym Sercu odnowiłeś naruszoną przez grzech pierworodny przyjaźń pomiędzy Bogiem i człowiekiem.
Za to, że uczyniłeś Maryję nową Ewą, do której nie miał dostępu szatan.
Za to, że stała się Ona Jutrzenką, zwiastującą blask wschodzącego Słońca - Jezusa, Syna Bożego.
Za to, że wybrałeś Jej dziewicze łono na swoje mieszkanie.
Za to, że właśnie przez Nią i w niej ziściło się proroctwo: „Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emanuel.” (Iz 7,14).
Za to, że z Maryi, Ty Boży Synu wziąłeś ludzkie podobieństwo, dzięki czemu możemy się zwracać do Ciebie: Jezu Synu Maryi Panny.

Pieśń: Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w Świętej Hostii
2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota! Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!
4.Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie! W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!

CHWAŁA CI MATKO BOŻA

Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy. Wysławiamy Cię jako pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. Wysławiamy najczystsze Serce Twoje, kochające nas miłością macierzyńską.
Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu, że wybrał Ciebie, abyś przez Syna swego starła głowę szatana. Dzięki składamy Synowi Bożemu, że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem, a umierając na krzyżu dał nam Ciebie za Matkę. Dzięki składamy Duchowi Świętemu, że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnią łaski i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi.

Chwała Ci Matko Boża.
Maryjo pełna łaski.
Służebnico pokorna odziana w Boże blaski.
Z Elżbietą wysławiamy Boskie w Tobie działanie,
boś uwierzyła słowu, że Słowo ciałem się stanie.

Chwała Ci Matko Boża!
Tyś nam zrodziła Pana,
duszą i ciałem swoim Jemu cała wydana.

Cześć i miłość dla Ciebie,
za Twoje święte Fiat i za Twój ból pod krzyżem,
niech nigdy nie przemija.

Chwała Ci Matko Boża!
Matko naszego Pana, pełna miłości czystej.
Dziewico nieskalana.
Wierna Bogu do końca, choć miecz Ci serce ranił.
Przyjmij dziś nasze prośby, o najłaskawsza Pani!
Błogosławimy Ciebie, bo taka wola Boża.
Proś, niech nam zajaśnieje zmiłowań Bożych zorza.

Chwała Ci Matko Boża! Matko naszego Pana.
Pełna miłości czystej Dziewico nieskalana.
Pan wyniósł Cię wysoko, boś przed Nim uniżona.
Dzięki za Ciebie Bogu! Bądź nam błogosławiona!

O Maryjo, bądź za wszystko i bez końca pochwalona!
Niech będzie pochwalone - Twoje Niepokalane Poczęcie – Twoje Nienaruszone Dziewictwo – Twoje Cudowne Wniebowzięcie – Twoje chwalebne królowanie nad niebem i ziemią – Twoje wszechmocne od Boga pośrednictwo – Twoje miłosierdzie bez granic – Twoje boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste radości Twoje.

Niech będzie pochwalone i uwielbione Imię Marii Dziewicy j Matki.
Niech będzie pochwalona Bogarodzica Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.

Pieśń: 1. Cały świat się dziś raduje - Maryja, Maryja Z Twego imienia.
Chwałę Tobie wyśpiewuje - Maryja, Maryja i śliczne pienia.
Ref. Boś Ty wszystkich jest Matka, Brońże nas do ostatka,
Ciesz i wspieraj, łzy ocieraj - Maryja, Maryja Śliczna lilija.

2. Do stóp Twoich przybiegamy - Maryja, Maryja jako do Matki
Wszyscy do Ciebie wołamy - Maryja, Maryja stroskane dziatki
Ref. Boś Ty wszystkich ...

DO SYNA TWEGO NAS PROWADŹ

Panie Jezu Chryste, kłaniamy się Tobie, który począłeś się w przeczystym łonie Dziewicy Maryi. To pod Jej sercem rozwijałeś się i wzrastałeś jak każde dziecko w łonie matki. Oczy Jej i cała uwaga były skupione na Tobie, kontemplowała Cię swoim najczystszym sercem.
Ona Cię zaniosła do św. Elżbiety swojej krewnej, która poznała w Niej Matkę Mesjasza i zawołała „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie, oto skoro głoś Twego pozdrowienia, zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie ”(Łk 1, 43-44).
Tam na progu domu Elżbiety nastąpiło spotkanie dwóch Matek – Maryi, Matki obiecanego Mesjasza i Elżbiety - matki, która w podeszłym wieku doznała łaski macierzyństwa, bo „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37).
Nastąpiło też spotkanie dwóch synów: tego, którego imię Archanioł Gabriel zapowiedział przy zwiastowaniu: „nadasz Mu imię Jezus” (Łk 1,31) i tego, o którym Ojciec jego Zachariasz wyśpiewał po narodzeniu: „A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem, torując Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie” (Łk 1,77)
Maryja przybywając do Elżbiety, przyszła nie sama, nosiła przecież pod swoim sercem Jezusa - źródło wszelkich łask. Maryja jest zawsze tam, gdzie jest Jezus, a Jezus tam gdzie Maryja. Ona nas do Niego prowadzi, Ona wyprasza nam wszelkie łaski, Ona dzisiaj razem z nami adoruje Jezusa.

Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza, naucz nas adorować Twojego Syna, rozważając tajemnice Jego ziemskiego życia, naucz nas adorować Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, naucz nas adorować Jezusa ukrytego w Tabernakulum naszego serca, naucz nas adorować Jezusa z którym możemy spotkać się w każdym człowieku.

Maryjo, zadumana nad tajemnicą wcielenia Bożego Słowa
naucz nas adorować Jezusa  (po każdym wezwaniu)

Maryjo, wpatrzona w oblicze Dzieciątka Jezus, złożonego w  żłobie.
Maryjo, ofiarująca Dziecię Jezus Bogu Najwyższemu w świątyni jerozolimskiej.
Maryjo, rozważająca w sercu słowa swego dwunastoletniego Syna.
Maryjo, kontemplująca oblicze Jezusa w codzienności nazaretańskiego życia.
Maryjo wsłuchana w  każde słowo Swojego Syna.
Maryjo, trwająca przy Jezusie w Jego publicznej działalności.
Maryjo, współcierpiąca ze swoim Synem na Jego krzyżowej drodze.
Maryjo, współumierająca z Chrystusem konającym na krzyżu.
Maryjo radująca się chwałą Zmartwychwstania Pana.
Maryjo, wpatrzona nieustannie w jaśniejące blaskiem chwały oblicze Syna Bożego w królestwie niebieskim.

Pieśń: 1. Daj mi Jezusa o Matko moja na krótki życia ziemskiego dzień.
Bo dusza moja Tobie oddana wciąż pragnie siły, co spływa zeń.
O daj mi daj Jezusa daj.

2. Daj mi o Matko Jezusa duszę, daj Serce Jego i świętą Krew,
On jest mym życiem, ja Go mieć muszę, usłysz mej prośby błagalny zew.
O daj mi daj Jezusa daj.

3. U stóp Mu świętych me serce złożę, wszystkie pragnienia i wszelki ból.
Kochać Go będę w cichej pokorze, bo On mój Jezus, mój Bóg i Król.
O daj mi daj, Jezusa daj!

4. A gdy, o Matko, życie przeminie i dusza przejdzie w wieczności próg
daj mi Jezusa w niebios krainie i mały kącik u Jego stóp.
O daj mi daj Jezusa daj.

Błogosławiona Matko Zbawiciela świata, Matko łaski Bożej i miłosierdzia, do Twego Niepokalanego Serca z ufnością zanosimy błaganie: kieruj nami na wszystkich drogach naszych, błogosław nam w zajęciach, pocieszaj we wszystkich utrapieniach i cierpieniach, wspomagaj w naszych walkach i trudnościach, strzeż wśród niebezpieczeństw duszy i ciała, i zachowaj od wszelkiego zła.
Wejrzyj szczególnie na naszą Ojczyznę i wyjednaj jej trwały pokój i bezpieczeństwo. Ufamy dobroci Twojego macierzyńskiego Serca. Wierzymy, ze Twój Syn wszystko uczyni, o co dla nas będziesz prosić, aby przez Ciebie był jeszcze bardziej uwielbiony teraz i na wieki.

MATKO BOGA I LUDZI

Pieśń: Ref. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź
Na drogach nam nadzieją świeć. Z Synem Twym z nami idź

Z wszystkich niewiast wybrana - W. Przyjdź i drogę wskaż.
Córo Ludu Bożego.-                     W. Do Syna Twego nas prowadź
Służebnico pokorna -                    W. Pokój światu daj. Ref.

Królowo ognisk rodzinnych -  W. Przyjdź i drogę wskaż.
Dziewico wzorze prostoty -     W. Do Syna Twego nas prowadź
Oblubienico cieśli -                  W. Pokój światu daj Ref.

Królowo narodu naszego-
Uciśnionych nadziejo-
Światło łaknących prawdy -

Pociecho ludu biednego -
Pani wszelkiej radości -
Matko tkliwego serca -

Dziewico Matko Chrystusa -
Dziewico Matko Kościoła -
Dziewico Matko ludzi -

Matko, przez Syna nam dana
Matko, która nas słuchasz -
Ty nas zawsze rozumiesz -

Dziewico z nami idąca -
Historii świata promieniu -
Pośredniczko najlepsza -

Matko ludzi bezdomnych -
Matko prześladowanych -
Matko dzieci wzgardzonych -

Matko ludzi cierpiących -
Matko z sercem przeszytym -
U stóp Krzyża stojąca -

Matko płacząca nad nami -
Matko przed karą chroniąca
Matko nas przyjmująca -

Dobry Jezu, przez wrażliwe na wszelki ból i nędzę Serce Twojej Najświętszej Matki, niech się objawia w dziejach Kościoła i każdego człowieka Twoja wielka miłość miłosierna i przebaczająca. Prosimy Cię powtarzając po każdym wezwaniu: Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierna!

- Za prześladowany i dyskryminowany w niektórych krajach Kościół Chrystusowy Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierna
- Za wszystkie wspólnoty chrześcijańskie odłączone od Kościoła powszechnego..
-Za najwyższego Pasterza przeciążonego odpowiedzialnością za losy Piotrowej Łodzi.
-Za  biskupów, kapłanów, zakony, za ich duchowy i liczebny rozwój
-Za misje katolickie, za powołania kapłańskie i zakonne wśród tubylczej ludności..
-Za dzieci i młodzież pozbawioną opieki duchowej i pomocy materialnej..
-Za rodziców, wychowawców i pracowników służby zdrowia..
-Za pracowników nauki, profesorów i nauczycieli.
-Za ciężko pracujących i pozbawionych pracy..
-Za pogrążonych w mrokach niewiary i walczących ateistów.
-Za ludzi zniewolonych przez nałogi i konających grzeszników.
-Za szukających Boga i pragnących z Nim się pojednać..
-Za tych, którzy już odeszli do wieczności, a potrzebują jeszcze naszej pomocy.
-Za wszystkich, którzy potrzebują miłosierdzia Boga.

LITANIA LORETAŃSKA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodziny
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

WYNAGRODZENIE

Niech Tobie, święta Matko Boża, wszystkie pokolenia śpiewają pieśń chwały, bo Pan jest z Tobą, boś łaski pełna, bo owocem Twego żywota jest Jezus, Bóg i Zbawiciel ludzi.
Wraz z hołdem miłości i czci pragniemy Twemu Sercu wynagrodzić za wszelkie zniewagi wyrządzone Twojej godności Rodzicielki Bożej, za wszystkie uwłaczania Twojemu imieniu; za obojętność wobec Twej dobroci i niewdzięczność za Twoją miłość macierzyńską. Razem z wynagrodzeniem ofiarujemy Ci nasze serca, które pragną Ciebie na wieki wysławiać.
Dlatego zapewniamy Cię i przyrzekamy uroczyście, że im więcej bezbożnicy usiłują ten najwspanialszy klejnot z korony Twej wyrwać, zaprzeczając Ci Twego Niepokalanego Poczęcia, tym mocniej my wierzymy i tym głośniej i uroczyściej wyznajemy, żeś Ty, o Przenajświętsza Panno, od pierwszej, chwil Twego Poczęcia, za szczególniejszą łaską i przywilejem Wszechmocnego Boga, od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego wolną była i pozostała, i że właśnie dlatego stałaś się potężną hetmanką i niezwyciężoną pogromicielką i niewiastą, która starła głowę węża piekielnego.

Im więcej nieprzyjaciele Twoi chcą Cię z grzesznymi ludźmi na równi postawić, tym radośniej my pozdrawiamy Ciebie, jako łaski pełna i błogosławioną między niewiastami, wierzymy, żeś przez całe Twe, życie ziemskie, nigdy najmniejszego nie popełniła grzechu, a przeto najdoskonalszym jesteś wzorem chrześcijańskiego życia.

Im więcej niewierni rozzuchwalają się i napadają na Twoje najprzeczystsze Dziewictwo, tym gorącej my uwielbiamy Cię ze św. Grzegorzem, jako całą piękną i bez zmazy Dziewice, i wyznajemy ze świętym katolickim Kościołem: Tyś przed narodzeniem i po narodzeniu Twego Boskiego Syna była i pozostała nienaruszoną Panną, Panną co do ciała, Panną co do duszy, najświętszą ciałem i duszą Dziewicą.

Im więcej fałszywa wiedza stawia Cię w rzędzie zwykłych niewiast i przeczy Twojej przecudownej płodności, tym więcej bez zastrzeżeń my wierzymy i wyznajemy, żeś Ty, o Przenajświętsza, po wszystkie czasy przeczysta Dziewico Maryjo, za sprawą Ducha Przenajświętszego poczęła Jednorodzonego Syna Boga i bez najmniejszej utraty czegokolwiek z blasku Dziewictwa Twego, Jezusa Chrystusa naszego Pana i Pana wszechświata porodziła, a przeto najprawdziwiej i najdosłowniej nazywasz się i jesteś Matką Boga i Bogarodzicą.

Im więcej grzesznicy Twej czci uwłaszczają i z pod Twej władzy wyrwać się usiłują, z tym większym zapałem my łączymy nasze głosy w uwielbieniach, które się do Ciebie wznoszą od narodu do narodu; tym więcej my pragniemy Ci służyć, o najmiłościwsza Władczyni, przekonani o tej niezłomnej prawdzie, żeś z ciałem i duszą w niebo wzięta i jako Królowa ponad wszystkich Aniołów i ludzi wyniesiona i ukoronowana została.

Im więcej piekielny wąż na Ciebie i na Twoich czcicieli nastaje, tym pewniejsi zwycięstwa stajemy pod Twoim sztandarem, ażeby tym mężniej walczyć w obronie Twoich przywilejów, by tym wierniej stać przy Tobie, o przepotężna i przemożna Pogromicielko wszelkiej piekielnej złości i przewrotności.

Im więcej niewierzący i zbłąkani szydzą i śmieją się z ufności, miłości i czci dzieci Twoich ku Tobie, tym ufniej my uciekać się do Ciebie będziemy we wszystkich potrzebach i dolegliwościach naszych, boś Ty przecież naszą najlepszą Matką, naszą Wspomożycielką po wszystkie czasy.

Wysławiamy Cię i miłujemy Cię Pośredniczko wszelkich łask udzielanych nam przez Boga. Potężna rycerko Boga żywego, Zwycięska Królowo nasza tryumfująca nad wszystkimi wrogami Twego Syna, Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, dopomóż nam przeżywać codzienne życie w duchu Twojego "Magnificat". Niech będzie ono nieustannym wielbieniem Boga Wszechmocnego, ukrytego pod postacią chleba i wina.

Hymn: 1. Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego,
chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
2. Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,
Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.
3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,
łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,
odtąd Błogosławioną mnie nazywać będą.
5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
którego moc przedziwna, święte Imię Jego.
6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,
bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,
rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,
wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,
bogaczów z niczym puścił i nędznie rozproszył.
10. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego,
wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia Swego.
11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym,
Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem.
12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu,
chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
13. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie,
teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

RÓŻANIEC

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich (Mt 26,39).

Tak modlił się Chrystus w Ogrójcu na krótko przed swoją męką i śmiercią. Wzywał też apostołów i wszystkich nas, abyśmy z Nim czuwali, gdyż to jest jedyne zabezpieczenie przed upadkiem w godzinie pokusy i próby. "Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty" – brzmiały końcowe słowa modlitwy Chrystusa do Ojca.

Maryjo, przyczyń się za nami, abyśmy i my nauczyli się przyjmować we wszystkim wolę Ojca. Tylko tak bowiem dokonuje się zbawienie świata i nasze własne.

Biczowanie Jezusa

Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19,1).

Co chciał osiągnąć Piłat, skazując Jezusa na dodatkowe cierpienie, jakim była okrutna kara biczowania? Czy spodziewał się, że ocali Go od śmierci, że widok tak umęczonego Człowieka położy kres żądaniom tłumu, domagającego się śmierci Jezusa na krzyżu? Tak się jednak nie stało.

Jezu cierpiący i Maryjo, któraś współcierpiała, przepraszam za to, że zgadzam się niekiedy na zło wyrządzane bliźnim i na ich cierpienie, tłumacząc sobie, że w ten sposób mogę osiągnąć większe dobro i coś w ogóle ocalić. Przepraszam za moje Piłatowe umywanie rąk.

Cierniem ukoronowanie Jezusa

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18,37).

Tak określił swoją misję Jezus, zapytany przez Piłata, czy jest królem. Ludzie nie zrozumieli tej misji, ani Jezusowej odpowiedzi. Przez ukoronowanie cierniową koroną zakpili sobie z Jego królewskiej godności Jednak odrzucony przez ludzi Król pozostaje nim nadal i to On przynosi zbuntowanej ludzkości zbawienie i pokój.

Maryjo, pomóż nam zrozumieć i doświadczyć w sercu, że Jezus – i tylko On – przynosi światu prawdę i nadzieję wiecznego życia.

Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Jeśli kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8,34).

Te słowa Chrystusa stanowią zaproszenie skierowane do każdego człowieka, by krzyż swojej codzienności związał z krzyżem Zbawiciela. Wtedy wszystko nabiera nowego sensu i nowego znaczenia. Idę przez życie, niosąc swój krzyż, a obok mnie idzie mój brat i moja siostra, mój bliźni, i także dźwiga krzyż, może jeszcze cięższy.

Maryjo, bądź przy mnie, gdy staję wobec wyzwania, jakie stało się udziałem Szymona z Cyreny i Weroniki, by choć odrobinę ulgi i pomocy okazać mojemu bliźniemu. Bo to przecież oznaczają słowa: "Niech Mnie naśladuje".

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jezusa (Łk 23,33).

Zanim jednak nastąpił kres dramatu i z ust Jezusa padły ostatnie słowa: "Wykonało się", na wzgórzu Kalwarii dokonały się jeszcze inne ważne sprawy. "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią"– uczył nas z krzyża Zbawiciel. Do skruszonego złoczyńcy powiedział: "Dziś ze Mną będziesz w raju". A na koniec zostawił nam testament: "Niewiasto, oto syn Twój"; "Oto Matka twoja", powierzając macierzyńskiej opiece Maryi całą ludzkość i każdego z nas.

Maryjo, wstaw się za mną, by wydarzenia z Kalwarii nauczyły mnie przebaczania oraz miłości do Twojego Syna i Ciebie, Jego i mojej Matki. Bądź przy mnie w ostatniej godzinie, abym oddał swego ducha Ojcu w cieniu Jezusowego krzyża, żebym i ja mógł usłyszeć słowa nadziei: "będziesz ze Mną w raju".