Czuwanie 56

 

PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego,
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.

ROZMYŚLANIE O MĘCE PANA JEZUSA

Miłosierny Jezu, w duchu stajemy wraz z Matką Najświętszą pod Twoim krzyżem. Wsłuchujemy się w ostatnie, słabnące uderzenia Twego Serca. Adorujemy sączące się i powoli opadające na grzeszną ziemię odkupieńcze krople Twej krwi. Słyszymy Twój donośny głos, którym wszystkim pokoleniom oznajmiasz swoje miłosierdzie.

Prosiłeś za nami Ojca: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.

Pieśń: 1. O Krwi najdroższa, O Krwi odkupienia;
Napoju życia, z nieba dla nas dany!
O zdroju łaski, O ceno zbawienia,
Ty grzechowe leczysz rany!
2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
Abyś nas wszystkich życiem napawała,
Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta,
Miłosierdzie wybłagała!
3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,
Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi.
Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,
Z Aniołami, ze świętymi.

Jezu, Panie nasz, Ty z wysokości krzyża przebaczyłeś swoim oprawcom, prosząc Ojca, aby i On im przebaczył, bo nie wiedzą, co czynią. Ta scena z Kalwarii jest symbolem wielkiego przebaczenia, jakie w tej godzinie ogarnęło całą ludzkość. Twoje słowa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34) przemawiają także za nami, aby i nam darowany był grzech. Przebaczenie jest szczytem miłosierdzia, świadczonego nam przez Ciebie, Panie, z wysokości krzyża, a także jest szczytem miłosierdzia w naszych relacjach międzyludzkich; szczytem, na który możemy się wspinać tylko dzięki Twej łasce.

Z Dzienniczka św. Faustyny:

Sekretarko Moja, napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich zstąpiłem na ziemię... dla nich przelałem krew, niech się nie lękają do Mnie zbliżyć, oni najwięcej potrzebują Mojego miłosierdzia. (Dz. 1275)

UWIELBIENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Miłosierny Jezu, stajemy, aby wielbić miłosierdzie Twoje, dziękować za nie i uczyć się od Ciebie miłosierdzia. Twoje miłosierdzie nie jest pobłażliwością wobec zła, przymykaniem oczu na krzywdę, zacieraniem granicy między prawdą a fałszem. Ty grzech nazywasz grzechem. Biorąc swych oprawców w obronę, nie mówisz; Ojcze nic wielkiego się nie stało, to drobiazg. Ja to zniosę, ale modląc się mówisz: Ojcze przebacz im, czyli oni zgrzeszyli, są winni, dopuścili się wielkiej zbrodni. Przebacz im jednak, bo do końca nie wiedzą, co czynią. Nazywając grzech grzechem równocześnie nie przekreślasz człowieka, nawet tego, który jest największym grzesznikiem.

O wszechmocy miłosierdzia Bożego,
Ratunku dla człowieka grzesznego,
Tyś miłosierdziem i litości morze,
Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze. 
(Dz.1211)

Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały... ufamy Tobie

Pieśń: 1. Przed Twym miłosierdziem, otworzę głębię swą
Bo Ty Jezu czekasz, by zbawić duszę mą.
Ref. Jezu, ufam Tobie całe życie swe
Nigdy nie przestanę, mówi serce me.
2. W ranach Twoich Chryste, proszę ukryj mnie,
Niech Twa miłość otrze każdą ludzką łzę.
3.Ty mi podasz rękę w godzinę śmierci mej
Jezu Miłosierny, Tobie ufać chcę.

NOWENNA

Dzisiaj rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, którą nakazał Pan Jezus św. Faustynieodprawić przed Świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się w Wielki Piątek. Prosimy w tej nowennie o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Z Dzienniczka św. Faustyny:

Pragnę abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelakiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego... W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz.
(Dz.1209)

Dzień pierwszy

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.Dz.1210.

Modlitwa św. siostry Faustyny za grzeszników:

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.
(Dz. 1211).

Zawierzmy miłosierdziu Bożemu modlitwą błogosławionego Jana Pawła II wszystkich grzeszników.

Spójrz na tych, którzy już nie potrafią wierzyć
w Ojca, który jest w niebie,
i nie są w stanie pojąc więcej Jego czułości.
Wejrzyj na tych, którzy nie potrafią
odczytać w Twoim obliczu,
o Ukrzyżowany,
swojego bólu, ubóstwa
i swoich niepokojów.
Spójrz na tych, którzy trwają w grzechu,
daleko od Ciebie,
który jesteś źródłem nowego życia:
Jedynym, który jest w stanie ugasić pragnienie
i uśmierzyć pragnienie i niepokoje
trapiące serce ludzkie.
Wejrzyj i ulituj się!

Jan Paweł II

PROŚBY

Chrystus wychodzi do nas ze swoim miłosierdziem. Połączmy się wraz z Nim w ufnej modlitwie do Boga Ojca:

Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby z miłością napominał błądzących i wzywał wszystkich do nawrócenia. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.
Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby w sercach ludzi budził wiarę i nadzieję w ogrom Bożego miłosierdzia. Ciebie prosimy...
Módlmy się za naszych rodaków w kraju i za granicą, pogrążonych w nałogach i grzechach ciężkich, aby miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nawrócenia. Ciebie prosimy...
Módlmy się za ludzi uzależnionych od alkoholu i narkotyków, aby przy Bożej pomocy opanowali swoje nałogi. Ciebie prosimy...
Módlmy się za ludzi przeżywających próbę wiary i pogrążonych w zwątpieniu, aby w miłosiernym Chrystusie odnaleźli nadzieję, radość i pokój. Ciebie prosimy...
Módlmy się za tych, którzy przez długie lata nie korzystają z sakramentu pokuty, aby nie umarli bez pojednania z Bogiem. Ciebie prosimy...
Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy nie potępiali grzeszników, ale modlitwą, pokutą, dobrymi uczynkami wyjednali im łaskę nawrócenia i śmierć szczęśliwą. Ciebie prosimy...

W Twoim miłosierdziu zanurzamy siebie i cały świat, a dla zasług Twej bolesnej męki prosimy o nawrócenie grzeszników i szczęśliwą śmierć dla konających.
Pochyl się, Panie, nad naszą Ojczyzną, w której jest tyle grzechu. Nawróć walczących z Kościołem, daj odkryć siebie tym, którzy szukają prawdy; słabych umocnij, błądzącym w mrokach grzechu i niewiedzy wskaż właściwą drogę; ulecz serca złamane cierpieniem, bądź mocą dla chorych, skrzywdzonych, więzionych i prześladowanych dla sprawiedliwości. Niech każda dusza doświadczy Twej miłości i wysławia miłosierdzie Twoje teraz i na wieki.

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Na początku (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca):
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

DZIĘKCZYNIENIE

Panie Jezu Ty wiesz, że człowiek to skarb drogocenny. Ty szukasz zagubionych ludzi.
Tobie na nich bardzo zależy. Nie odpychasz, lecz dźwigasz w górę. Widzisz w każdym człowieku coś dobrego, w każdym człowieku widzisz zadatek na świętego.

Dziękujemy Jezu, za Twą przyjazną postawę wobec grzeszników, za serce, które dostrzegając winę nie przekreślało winnego. Największy grzesznik dzięki Twojemu miłosierdziu może stać się świętym. To przede wszystkim dar łaski dla nas.
Dziękujemy Ci, że nie tylko głosisz nawrócenie i odpuszczenie grzechów, ale nieustannie przebaczasz, jednając ludzi z Bogiem, z drugim człowiekiem, ze światem materialnym; wprowadzając harmonię we wszystkie wymiary życia.
Dziękujemy za objawienie się nam jako Miłosierdzie zasiadające do stołu z wyrzutkami społeczeństwa, jako Miłosierdzie burzące wszelkie konwenanse, Miłosierdzie w „skandaliczny” sposób przekraczające miarę sprawiedliwości.
Dziękujemy za wzór przebaczania, bo przecież grzech ludzi dotykał przede wszystkim Ciebie, który jesteś Miłością.

Pieśń: Mój Jezu ufam Tobie przez wszystkie moje dni.
I w każdej życia dobie, nad wszystko ufam Ci.
Twym Miłosierdziem Panie, ogarnij cały świat.
Aż zniknie ból i łkanie, miłości wzejdzie kwiat.
Przez Miłosierdzia zdroje dla zasług Boskiej Krwi.
Obdarzaj nas pokojem. Jezu, ufamy Ci.

 

Korzystano ze źródeł:
Modlitwy w godzinie Miłosierdzia, oprac. ss. Matki Bożej Miłosierdzia.
Dzienniczek św. Faustyny
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata ks. Wojciech Kubacki
Inne źródła.