Czuwanie 64

 

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń: O Krwi i Wodo,
któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego,
jako zdrój miłosierdzia dla nas,
ufamy Tobie.

ROZMYŚLANIE O MĘCE PANA JEZUSA

Piłat wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzeki do Niego: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo Moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo Moje było z tego świata, słudzy Moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo Moje nie jest stąd» (J 18, 33.36).

Jezu najmiłosierniejszy, Twój krzyż wznosi się na wzgórzu Golgoty, a Ty wywyższony ponad ziemię królujesz z tego przedziwnego tronu. Na głowie masz koronę z cierni, jesteś odarty z szat, a ciało Twoje jest jedną raną. Świat pogardza takim królem. Piłat umieścił nad Tobą złośliwy napis: Jezus Nazarejczyk, Król żydowski (J 19, 25), arcykapłani wołali: Jeśli jesteś królem, zejdź z krzyża, a uwierzymy w Ciebie (por. Mt 21, 42), nawet uczniowie opuścili Cię, bojąc się o własną skórę. Taki byłeś w oczach ówczesnego świata i taki jesteś po dzień dzisiejszy w braciach najmniejszych, słabych, nieumiejących się bronić.
Ale królestwo Twoje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo Twoje było z tego świata, zapewne nie byłoby potęgi, która by była zdolna pobić zastępy sług Twoich. Nie dlatego zostałeś wydany Żydom, że Twoi słudzy byli gdzieś daleko, niewidzialni, nie mający dostępu do spraw tego świata. Twoi słudzy po prostu się nie biją, Twoje królestwo nie stosuje przemocy, nie rządzi się prawami tego świata. Jedyną prawdziwą jego mocą i prawem jest miłość. Kto tego nie odgadł, nie odkrył jeszcze w Tobie ukrzyżowanym prawdziwego Króla.

Pieśń: 1. Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej:
mój Pan w tym Sakramencie pełen potęgi Swej.
To Ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
i pod postacią chleba pozostać z nami chciał

2. Ja wiem, w kim mam nadzieję: w słabości mojej moc
to Ten, przed którym światło pali się w dzień i noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień,
zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

3. Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar,
kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
to Król nad wszystkie króle, wielki i dobry Pan,
co karmi dusze nasze Ciałem i Krwią swych ran.

UWIELBIENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Bądź pochwalony, bądź uwielbiony miłosierny Jezu. W pokorze ducha wielbimy Twoją miłość i miłosierdzie, które okazujesz całej ludzkości.

 • Wielbimy Ciebie za miłość, która przepełniała Twe Boskie Serce w Wieczerniku w chwili ustanowienia Najświętszego Sakramentu.
 • Wielbimy Cię za miłość, która w Ogrójcu przyjęła trudną wolę Ojca.
 • Wielbimy Cię za miłość cichą i cierpliwą, która z godnością zniosła fałszywe oskarżenia i niesprawiedliwy sąd.
 • Wielbimy Cię za miłość mężną i pokorną, której przykład dałeś w czasie okrutnego biczowania i cierniem ukoronowania.
 • Wielbimy Cię za miłość łaskawą i przebaczającą z wysokości krzyża.
 • Wielbimy Twoją miłość nieszukającą swego, lecz przybitymi do krzyża rękoma otwierającą ludzkości niebo.
 • Wielbimy Cię za miłość, która z przebitego boku zrodziła Kościół święty i wszystkie sakramenty.
 • Dziękujemy za miłość, w której nieustannie jesteśmy zanurzeni i bez końca obdarowywani.

 

Pieśń: Misericordias Domini In aeternum cantabo

Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Stwórcy- ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu Duchów Niebieskich - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z miłości do istnienia - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufamy Tobie

NOWENNA

Dziś mamy dziewiąty dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował Pan Jezus św. Faustynie.
Odprawiamy ją w intencji wyproszenia miłosierdzia dla nas i całego świata.

Dzień dziewiąty
Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego.
Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest uciec się do miłosierdzia Mojego. (Dz 1228)

Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze ozięble. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które podobne do trupów takim wstrętem Cię napawają. O Jezu Najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz. (Dz.1229)

Ogień i lód razem nie może być złączony,
Bo albo ogień zgaśnie, albo lód będzie roztopiony.
Lecz miłosierdzie Twe, o Boże,
Jeszcze większe nędze wspomóc może.

Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego (Dz.1229)

Z Dzienniczka św. Faustyny.

„W tym samym dniu, kiedy byłam w kościele, czekając na spowiedź, ujrzałam te same promienie wychodzące z monstrancji, i rozchodziły się po całym kościele. Trwało to przez czas całego nabożeństwa. Po błogosławieństwie promienie rozchodziły się na obie strony i z powrotem wracały do monstrancji. Widok ich jasny i przeźroczysty jak kryształ. Prosiłam Jezusa, aby raczył zapalić ogień swojej miłości we wszystkich duszach oziębłych. Pod tymi promieniami rozgrzeje się serce, chociażby było zimno, jak bryła lodu, chociażby było twarde jak skała, skruszy się na proch”

PROŚBY

Do Boga, który brzydzi się oziębłością i wzywa do „pierwszej miłości”, zanośmy nasze usilne prośby i błagania:

 • Módlmy się za Kościół święty, aby wśród przeciwności zachował swą pierwotną świętość i wierność Chrystusowi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
 • Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby zachowali nieskazitelność swego życia i wytrwali w „pierwszej miłości” do Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
 • Módlmy się za zakonników i zakonnice, aby świecili przykładem oblubieńczej miłości ku Jezusowi, któremu oddali się przez śluby. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
 • Módlmy się za chrześcijan oziębłych religijnie, aby wrócili do pierwszej gorliwości i wiernej służby Bogu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
 • Módlmy się za ludzi pogrążonych w ciemnościach grzechu, aby pokornie uznali swoje winy i szukali Bożego przebaczenia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
 • Módlmy się za ludzi pozbawionych poczucia winy, aby skruszyli swe serca przed Bogiem miłosierdzia i przez pokutę oczyścili się z grzechów. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
 • Módlmy się za nas samych, abyśmy nie popadli w oziębłość, ale umieli bezgranicznie kochać Boga i Jego świętą wolę. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Panie, Ty pragniesz, abym kochał Ciebie „z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich" (Mt 22,37), uczyń mnie zdolnym do takiej miłości. Ukaż mi siebie jasno jako dobro najwyższe i miłości najgodniejsze!
Udziel mi swojego Ducha, abym umiał odróżnić to, co tylko zmysłom wydaje się pięknym i godnym pożądania, od tego, co zasługuje na najwyższy szacunek i miłość.
Nie pozwól memu sercu odruchowo wybiegać ku pozorom dobra i piękna, ku fascynacjom, jakim ulegają masy ludzkie pod wpływem „pożądliwości oczu, ciała i pychy żywota" (l J 2,16).
Daj, Panie, abym należał wyłącznie do Ciebie, który zakochałeś się we mnie, czyniąc mnie „na obraz i podobieństwo Boże" (Rdz 1,26). Daj, Panie, abym już nie zwlekał z oddaniem się Tobie bez reszty. Panie - jestem cały Twój!

1. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć!
Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być!

Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
Serce moje duszę moją, Panie Jezu weź.

2. Wszystko Tobie oddać pragnę Od najmłodszych moich lat,
Pomóż Jezu, By mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.

3. Wszystko Tobie oddać pragnę,W duszy czuję święty żar.
To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar

Jezu, odkupiłeś nas przez miłość, która nie cofnęła się przed męką krzyża, pozwól nam wejść w tajemnice Twego królestwa, przemień nasze myślenie, abyśmy umieli oddawać Ci prawdziwy hołd wdzięczności i uwielbienia. Niech dla zasług Twej bolesnej męki przyjdzie Twoje królestwo do wszystkich ludzkich serc, zwłaszcza tych, którym zagraża utrata zbawienia, niechaj na świecie zapanuje Twoje królestwo miłości i pokoju.

Pieśń: Misericordia domini, In aeternum cantabo

Módlmy się razem z błogosławionym Janem Pawłem II:

Ojcze, przyjmij nas wszystkich w Krzyżu Chrystusa,
przyjmij Kościół i ludzkość. Kościół i świat.
Przyjmij tych, którzy przyjmują krzyż
– i tych, którzy nie pojmują krzyża
– i tych, którzy od niego stronią
– i tych, którzy go nie przyjmują,
– i tych, którzy go zwalczają,
którzy chcą wykreślić i wykorzenić ten znak z ziemi żyjących.
Ojcze, przyjmij nas wszystkich w Krzyżu Twojego Syna.
Przyjmij każdego z nas w Krzyżu Chrystusa.
Bez względu na wszystko, co dzieje się w sercu człowieka,
czym owocują jego czyny i wydarzenia
w świecie współczesnym – przyjmij człowieka!
Niech Krzyż Twojego Syna pozostanie znakiem
przyjęcia syna marnotrawnego przez Ojca.
Niech pozostanie znakiem Przymierza.
Nowego i Wiecznego Przymierza.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca):
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

DZIĘKCZYNIENIE

Dziękujemy Ci, Ojcze, że w Jezusie Chrystusie objawiłeś nam w całej pełni prawdę o Twoim nieskończonym miłosierdziu. On jest obrazem Twojej dobroci, miłości i miłosierdzia względem nas, grzesznych ludzi. On nie tylko zamieszkał pośród nas, ale z wielką mocą głosił dobrą nowinę o pojednaniu nas z Tobą. Wędrował przez wioski i miasta palestyńskie, uzdrawiał chorych przebaczał grzesznikom, w każdego wlewał otuchę i nadzieję. W końcu wydał samego siebie za nas, oddając swe ziemskie życie na drzewie krzyża.
Dziękujemy Ci, miłosierny Ojcze, za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, za uratowanie nas od zguby wiecznej i zapewnienie szczęśliwości w twoim domu na wieki. Amen.

Pieśń:1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za święty winny szczep Dawida,
Który nam poznać dałeś
przez Jezusa Syna Twego.
Tobie chwała na wieki!
2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za życie i za wiarę,
Którą nam poznać dałeś
przez Jezusa Syna Twego.
3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za święte Imię Twoje,
Któremu zgotowałeś
mieszkanie w sercach naszych.
4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za wiarę i za nieśmiertelność,
którą nam poznać dałeś
przez Jezusa Syna Twego.

 

 

Korzystano ze źródeł:
Modlitwy w godzinie Miłosierdzia, oprac. ss. Matki Bożej Miłosierdzia.
Dzienniczek św. Faustyny
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata ks. Wojciech Kubacki
Inne źródła.