Czuwanie 21

 

OCZEKIWANIE NA PRZYJŚCIE ZBAWICIELA

Pobierz: DOC PDF

 

PRZYWITANIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

Z pokorą upadamy przed Tobą, Panie Jezu, obecny w Sakramencie Ołtarza. Adorujemy Cię, błogosławimy, uwielbiamy i prosimy, racz wysłuchać błagający Ciebie wierny lud.

Pieśń: 1. Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty! 2. Zabrzmijcie z nami Nieba; Bóg nasz niepojęty w postaci przyszedł chleba: Święty...
3. Powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty, na wschodzie i zachodzie: Święty, Święty...
4.Pan wieczny zawsze, wszędzie ku nam łaską zdjęty, niech wiecznie wielbion będzie Święty...

Panie Jezu, wierzymy, że jesteś prawdziwie obecny w tym Sakramencie miłości.
Ty miłujesz nas nieskończoną miłością. Tutaj witasz nas z szeroko otwartymi ramionami, pozdrawiasz nas łaską i pokojem. Tutaj nieustannie myślisz o nas, oferując każdą formę modlitwy do Ojca, prosząc o to wszystko, co czyni nas prawdziwie szczęśliwymi i świętymi.

Panie Jezu, Chryste. Z Twojej woli i z Twojej Łaski dane nam jest uczestniczyć w tej modlitwie, otwierać przed Tobą serca i umysły, abyś Ty sam mógł nas prowadzić, przemieniać i kształtować.

Niech czas tej modlitwy będzie ku Twojej chwale, tak, aby wszystkie nasze myśli, pragnienia i czyny skierowane były ku Twojej służbie i ku Twojej miłości.
Niech to, co w nas obudzisz w czasie tej modlitwy, czym dotkniesz naszych serc i umysłów owocuje potem w naszym codziennym życiu wzrostem wiary, nadziei i miłości.

Niech wzrasta w nas pragnienie uwielbienia Ciebie, pragnienie dziękczynienia za dar Twojej Przenajdroższej Krwi, za nieskończoną miłość, jaką nas darzysz.

Śpiew: Jezu Tyś jest światłością mej duszy. Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już
Jezu Tyś jest światłością mej duszy. Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

Panie Jezu, Ty, jedynie Ty jesteś naszym Życiem, ponieważ nasze serce zostało uczynione dla Ciebie i pozostanie niespokojnym, dopóki nie spocznie w Tobie Żywym Źródle wszelkiego życia, wszelkiej miłości wszelkiego światła w Eucharystii.

Jedynie w Tobie samym odnajdujemy swoją tożsamość
w Twoim miłosierdziu nasze zaufanie,
w Twoim współczuciu naszą nadzieję,
w Twojej woli nasz pokój,
w Twojej łasce naszą godność,
w Twoim zbawieniu nasze bezpieczeństwo,
w Twojej miłości nasze szczęście,
w Twoim eucharystycznym Sercu nasze odpocznienie i spełnienie.

Panie nasz, pragniemy uwielbiać Twoje miłosierdzie, za wielkie rzeczy, które uczyniłeś w dziejach całej ludzkości, w osobistych historiach miliardów ludzi, ale i w dziejach całych narodów, a nade wszystko za Twoją dobroć, którą okazujesz w naszej codzienności! Także i za to, że możemy tu teraz z Tobą być!

Pieśń: Boże w dobroci nigdy nieprzebrany, żadnym językiem niewypowiedziany
Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, poszanowania, poszanowania, chwały, uczciwości.
2. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego; nad wszystkie dobra Tyś u serca mego.
Najwyższe dobro, najwyższe dobro, Tyś w najwyższej cenie,
sam jeden u mnie, sam jeden u mnie, nad wszystko stworzenie.
3. Choćbyś za grzechy nie karał mnie, Panie, przecież skruszony żałowałbym za nie,
a żałowałbym, a żałowałbym dla tego samego żem Cię obraził, żem Cię obraził, Pana tak dobrego.
4. Więc, o mój Boże i teraz żałuję dlatego, że Cię nad wszystko miłuję,
i to u siebie, i to u siebie statecznie stanowię, że grzechów swoich, że grzechów swoich nigdy nie ponowię.
5. O Boże dobry, Boże litościwy, mej duszy nędznej racz być miłościwy
jakeś ją stworzył, jakeś ją stworzył, pomóż do zbawienia,
użycz swej łaski, użycz swej łaski, broń od potępienia.

 

UWIELBIENIE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.

Ojcze Przedwieczny, uwielbiamy Ciebie, wysławiamy Ciebie, dzięki Ci składamy przez Jezusa Chrystusa za powołanie świata do istnienia i za wyniesienie nas do stanu przyjaźni z Tobą.

Pieśń: Chwalę Ciebie Panie x2 I wywyższam x2
Wznoszę w górę swoje ręce Uwielbiając imię Twe
Ref: Bo wielkiś Ty Wielkie dzieła czynisz dziś
Niedorówna Tobie nikt Nie dorówna Tobie nikt

Panie Jezu Chryste, dla nas obecny w Przenajświętszym Sakramencie, uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy przez Ducha Świętego za nieskończoną miłość, która Cię skłoniła do przyjęcia naszej ludzkiej natury w Tajemnicy Wcielenia i do dokonania dzieła Odkupienia przez mękę, śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Twoje. Dziękujemy Ci, że każdego dnia pozwalasz nam uczestniczyć w dziele Odkupienia przez udział w Eucharystycznej Ofierze, która aktualizuje dla nas i w nas Twoją śmierć i Zmartwychwstanie.

Pieśń: Chwalę Ciebie Panie x2 I wywyższam x2
Wznoszę w górę swoje ręce Uwielbiając imię Twe
Ref: Bo wielkiś Ty Wielkie dzieła czynisz dziś
Niedorówna Tobie nikt Nie dorówna Tobie nikt

Duchu Przenajświętszy, Boski Gościu naszych dusz, dzięki Ci składamy za to, że przez swoją uświęcającą obecność, przemieniasz nas w żywą świątynię Boga. Dokonaj w nas tej przemiany, abyśmy z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa stali się chwałą Trójcy Przenajświętszej.

Pieśń::Chwalę Ciebie Panie x2 I wywyższam x2
Wznoszę w górę swoje ręce Uwielbiając imię Twe
Ref: Bo wielkiś Ty Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt Nie dorówna Tobie nikt

Trójco Przenajświętsza, uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Boże w Trójcy Świętej jedyny, Tobie cześć i chwała na wieki. Amen.

 

TRYSAGION.

W duchu uwielbienia odmówimy teraz Koronkę do Trójcy Przenajświętszej.

P Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Na rozpoczęcie przed każdą dziewiątką

P. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny.
W.
Zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz…

Dziewięć razy na małych paciorkach

P. Tobie chwała, Tobie uwielbienie,
Tobie dzięki na wieki wieków, o błogosławiona Trójco.
W.
Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.

Na zakończenie każdej dziewiątki

P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
W.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Na zakończenie Koronki

W.Niech będzie błogosławiony Bóg, Jedyny w Trójcy Świętej, który stworzył świat i nim rządzi; Jemu chwała teraz i na wieki.
P. Chwała Tobie, Przenajświętsza Trójco.
W.
Ty nas obdarzasz miłosierdziem i odkupieniem.

P. Módlmy się.
Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela,  aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze ich działania; niech zabłyśnie nad nami dar Twojego Zbawienia, i wlej w nasze serca nowe tchnienie Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zakończenie

P.: W Ciebie wierzę, Tobie ufam, Ciebie miłuję i uwielbiam, o błogosławiona Trójco.

Antyfona końcowa

W.: Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca,
bądź pozdrowiona Matko Syna Bożego, bądź pozdrowiona
Oblubienico Ducha Świętego, Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej

Pieśń: Boże mocny, Boże cudów, Przenajświętszy Ojcze nasz! Co dla szczęścia wszystkich ludów dobroć, moc i łaskę masz. Który widzisz serca drgnienie, i najskrytsze myśli znasz!
Racz wysłuchać me westchnienie Przenajświętszy Ojcze nasz!

Spraw, abyśmy korzystali z darów udzielonych nam, byśmy przez nie uzyskali wstęp da Twych niebieskich bram. Udziel w pracy wytrwałości, łaska Twa niech wzmacnia nas,
byśmy mężnie ku wieczności szli z weselem, a bez zmaz

 

OCZEKIWANIE NA PRZYJŚCIE ZBAWICIELA.

Boże i Panie ludzkich dziejów! Ty jesteś odwieczny. Nie podlegasz żadnej zmianie. A my każdego dnia podlegamy przemijaniu. Oto jesteśmy w pierwszym etapie Roku Liturgicznego w Adwencie, który przypomina nam również o Adwencie dziejów świata i całej ludzkości. Marana tha! Przyjdź Panie Jezu!
Odkupiona ludzkość czeka na Twoje przyjście nie tylko w czasie Bożego Narodzenia, które jest Pamiątką Twojego historycznego przyjścia na ziemię przed dwoma tysiącami lat, ale także na Twoje przyjście w chwale u końca dziejów.  Nie czujemy się osamotnieni, bo Ty, Wszechmocny Stwórco, jesteś z nami, mimo że my nie zawsze jesteśmy z Tobą. Nieraz oddziela nas od Ciebie mur grzechu.
Razem z psalmistą każdy z nas może wołać: „Ku Tobie, Panie wznoszę moją duszę, mój Boże. Tobie ufam, niech nie doznam zawodu. Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu" (Ps 25,1-3).
Panie Jezu Chryste, ufamy Ci całym sercem. Wiemy, że nas nie zawiedziesz. Prosimy Cię, spraw, abyśmy to adwentowe oczekiwanie na Twoje przyjście wypełniali czuwaniem, modlitwą i dziełami miłosierdzia.

Pieśń: Pan blisko jest, oczekuj Go. Pan blisko jest, w Nim serca moc. 3x

Z pokorą upadamy na kolana przed ukrytym w Najświętszym Sakramencie Jezusem. Przed Bogiem, który zechciał być człowiekiem, który zechciał do nas przyjść i wśród ludzi zamieszkać.
Przychodząc do nas, wybrał sobie Maryję, by była Jego Matką.

Z Dzienniczka św. Faustyny.

Bądź uwielbiony, miłosierny nasz Boże,
Wszechmocny nasz Stwórco i Panie,
Cześć Ci oddajemy w najgłębszej pokorze,
Pogrążając się w Bóstwie Twego oceanie

Lecz człowiek nie wytrwał w próby godzinie,
Za podszeptem złego stał się niewierny Tobie,
Utracił łaskę i dary, a została mu nędza jedynie,
Łzy, cierpienie, ból gorycz – dopokąd nie spocznie w grobie.

Ale Ty, miłosierny Boże, nie dopuściłeś zginąć ludzkości
I dałeś obietnice Odkupiciela,
Nie pozwalasz rozpaczać, choć są wielkie nasze złości,
I wysyłasz proroków swoich do Izraela.

Jednak dzień i noc woła ludzkość do Ciebie,
Z otchłani nędzy, grzechów i wszelkiej boleści,
Usłysz jęk i łzy, który królujesz w niebie,
Boże wielkiego miłosierdzia, Boże litości.

Zawinił człowiek, lecz przeprosić nie jest w stanie.
Bo nieskończona przepaść się rozwarła między Bogiem a człowiekiem,
I woła głosem swej nędzy: Ześlij nam zmiłowanie.
Lecz milczy Jehowa.... i przechodzi wiek za wiekiem.

Lecz potęguje się tęsknota całej ludzkości
Za Tym, który był mi przyobiecany,
Przyjdź, Baranku Boży, i zgładź nasze złości,
Przyjdź, oświeć nasze ciemności, jak promień świetlany.

I woła ludzkość bez przestanku do Ciebie, Panie nad Pany.
Do niezgłębionego miłosierdzia Twego, do Twojej litości,
O wielki Jehowa, daj się być przebłagany,
Wspomnij na Twą dobroć i przebacz nasze złości.

Pieśń: Czekam na Ciebie Jezu mój mały, ciche błagania ku niebu ślę.
Twojego przyjścia czeka świat cały, sercem gorącym przyzywa Cię.
Spójrz, tęskniony na tej ziemi, przybądź Jezu pociesz nas!
Szczerze kochać Cię będziemy, przyjdź o Jezu, bo już czas!

2. Usłysz, Maryjo głos twoich dzieci, Tyś naszą Matką na każdy dzień.
O, daj nam Słońce, które rozświeci grzechu i błędu straszliwy cień.
Spójrz, tęskniony na tej ziemi, daj nam Zbawcę, Dziecię Twe.
My dla Niego żyć pragniemy, Jemu damy serca swe.

 

ADWENTOWE PROŚBY.

Do Ciebie, Panie, Jezu Chryste, przynosimy z wielkim zaufaniem nasze adwentowe prośby.

Prosimy Cię przygotuj nas do godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia.
Prowadź nas do coraz głębszego poznania Twojego serca. Obdarz wszystkich, którzy w ubóstwie, niepokoju, strachu i niepewności jutra żyją, Swoim błogosławieństwem. Złącz nas w prawdziwej miłości i poszanowaniu każdego człowieka.
Daj wdowom i sierotom, ubogim i pogrążonym w smutkach, uwięzionym i prześladowanym, wszystkim ofiarom gwałtu, niesprawiedliwości - cierpliwość i nadzieję.

Śpiew: Panie prosimy Cię. Kyrie, Kyrie eleison

Utwierdzaj nas w trudnych czasach, byśmy nie tracili nadziei i trwali w niej aż do ponownego Twego przyjścia przy końcu świata.
Utwierdzaj nas w nadziei, przeprowadzaj przez trudy ziemskiego pielgrzymowania, pogłębiaj w nas wiarę, że na końcu naszej drogi spotkamy Ciebie Pana naszego i Zbawiciela.
Uczyń nas Panie ludźmi wiary i miłości, którzy nie zmarnują daru Twojej Najdroższej Krwi, którzy przez świadectwo życia prowadzić będą innych do Twojej miłości, do spotkania z Tobą teraz przez wiarę i sakramenty, a w wieczności twarzą w twarz.

Śpiew: Panie prosimy Cię. Kyrie, Kyrie eleison

Jakże wiele jest jeszcze w nas ciemności grzechu, niesprawiedliwości, egoizmu i pychy. Prosimy Cię, oświeć nasze sumienia światłem Twojej łaski, abyśmy poznali prawdę o sobie i odwrócili się od złego postępowania, przyjmując dar Twojego przebaczenia.
Ty przychodzisz do nas każdego dnia w swoim Słowie, w Liturgii, w modlitwie. Przychodzisz do nas także w różnych wydarzeniach i doświadczeniach. Pomóż nam rozeznać czas Twojego nawiedzenia i przyjmowania Cię z otwartym sercem;

Śpiew: Panie prosimy Cię. Kyrie, Kyrie eleison

Prosimy Cię za wszystkimi, którzy błądzą z daleka od Twoich dróg, którzy zamknęli się na Twoją miłość i chcą budować swoje szczęście poza Tobą. Skrusz ich oporne serca swoją łaską, aby skierowali swoje kroki na drogę pokuty i nawrócenia.
Prosimy Cię także za tymi, którzy już przeszli do wieczności, ale nie są jeszcze przygotowani, by zasiąść do stołu na uczcie Baranka. Oczyść ich z wszelkiej pozostałości grzechów. Niech Boże Narodzenie stanie się dla nich początkiem wiecznej, niekończącej się nigdy radości.
W dniu sądu nad nami, bądź nam miłosiernym sędzią.

Śpiew: Panie prosimy Cię. Kyrie, Kyrie eleison.

Panie Jezu, jesteś upragnieniem naszych serc. Pragniemy się z Tobą nie tylko  spotkać, ale najgodniej Cię przyjąć. Ty jesteś dawcą pokoju i radości, radości, która ma źródło w doświadczeniu łaski Twojego miłosierdzia. Pozwól nam Cię przyjąć jako Księcia Pokoju.

Módlmy się. Niebieski Ojcze, corocznie radujesz nas darem oczekiwania świąt Bożego Narodzenia. Spraw, byśmy kiedyś spotkali się z Twoim Synem bez trwogi i z czystym sercem, niech On nas uczyni wiecznymi braćmi dla siebie. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

W naszych adwentowych rozmyślaniach, jest Ktoś, kto nieustannie nam towarzyszy, Ktoś, kto pragnie pomóc nam w drodze odkrywania Boga. To Boża i nasza Matka -Maria.
Błogosławiona jesteś Maryjo Dziewico, bo oddałaś się Bogu samemu przez wyłączną miłość i niezachwiana wiarę.

 

BŁOGOSŁAWIONA, KTÓRA UWIERZYŁA.

Pieśń: Archanioł Boży Gabryjel, posłan do Panny Maryi. Z majestatu Trójcy Świętej, tak sprawował poselstwo k'niej: Zdrowaś Panno, łaskiś pełna,Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.
2.Panna się wielce zdumiała, z poselstwa, które słyszała. Pokorniuchno się skłoniła, jako Panna świątobliwa; zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła Aniołowi.
3.Ale poseł z wysokości, napełnion Boskiej mądrości, rzekł Jej: "Nie bój się, Maryja, Najszczęśliwszaś Panno miła; - znalazłaś łaskę u Pana, oto poczniesz Jego Syna."
4.Jezus nazwiesz imię Jego, będzie Synem Najwyższego - wielki z strony człowieczeństwa,
a niezmierny z strony Bóstwa. Wieczny Syn Ojca wiecznego, Zbawiciel świata całego."
5.Bogu Ojcu Wszechmocnemu, Synowi Jego miłemu i Duchowi Najświętszemu, Bogu w Trójcy jedynemu, dziękujemy w uniżności, za ten cud Jego miłości.

Zwiastowanie.

Anioł Pański
jak promień
Bożej Mocy
stanął pochylony
przed Maryją

Wielkiej łaski
doznałaś u Boga
Będziesz Bramą Zbawienia
dla świata
Nigdy tak wiele
nie zawierzono człowiekowi

Czy chcesz?
Słońce upadło
na twarz posłańcowi
to Bóg już zamieszkał
w uśmiechu
Wybranki

                          Stanisław Hermaszewski

W chwili Zwiastowania wkracza Jezus w dzieje ludzi, wkracza bardzo mocno zwłaszcza w życie Maryi. Wybrał ją już sobie przed wiekami i uświęcił ją przez Niepokalane Poczęcie.
Duch Święty przygotował Maryję przez swoją łaskę. Było czymś odpowiednim, aby Matka Tego, w którym „mieszka cala Pełnia, była „pełna łaski". Tylko dzięki łasce została Ona poczęta bez grzechu pierworodnego jako najpokorniejsza ze stworzeń, najbardziej zdolna do przyjęcia niewymownego Daru Wszechmogącego.
Na zapowiedź, że porodzi „Syna Najwyższego", nie znając męża, mocą Ducha Świętego, Maryja odpowiedziała „posłuszeństwem wiary", pewna że „dla Boga... nie ma nic niemożliwego"

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk l, 37-38).

W ten sposób, zgadzając się na słowo Boże Maryja stała się Matką Jezusa i przyjmując całym sercem Bożą wolę zbawienia, w czym nie przeszkodził Jej żaden grzech. Oddała się całkowicie osobie i dziełu swego Syna, by dzięki łasce Bożej, pod zwierz­chnictwem Syna i w zjednoczeniu z Nim służyć tajemnicy Odkupienia

Tak - wypowiedziane przez Marię sprowadziło Boga na ziemię.
Tak – wypowiedziane przez nas realizuje nasze powołanie i jednoczy nas z Bogiem.

Prosimy Cię Matko, wypraszaj nam czystość serca i ufność Bożej mocy, abyśmy Boga obrali za największe dobro, swego powołania, aby radość płynąca z serca Boga, który przychodzi do nas w codzienności, była zawsze udziałem każdego z nas. Maryjo bądź nam Matka, bądź Przewodniczką naszego adwentowego oczekiwania.

Pieśń: Zdrowaś bądź Maryja, Niebieska lilija, Panu Bogu miła, Matko litościwa:
Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja.Maryja wielebna, Ukaż drogę pewną,
Przykazania Twego, Boga wszechmocnego, On ci wszystka nadzieja, Zbawienia naszego.
Łaskiś pełna Pańskiej, Czystości anielskiej, Pannaś nad pannami, świętaś nad świętymi
O najświętsza Maryja, Módl się dziś za nami. Pełna wszech światłości, Wielkiej pokorności,
Bez grzechu poczęta, Wielką sławę wzięła, Przez Twoje narodzenie, Wziął świat pocieszenie. 

 

PODZIĘKOWANIE.

Panie Jezu Chryste. Wypełnił się już Adwent historyczny. Ty Syn Boży, uniżyłeś się, a przyjmując naturę ludzką, wstąpiłeś w łono Najczystszej Dziewicy, by zamieszkać z nami jako Mesjasz, Emanuel, Odkupiciel człowieka, a równocześnie Boży Syn.
My mamy Ciebie pośród siebie. Pierwszy adwent spełnił się, przyszedłeś do nas, by być z nami, by zbawić świat i człowieka...
Nie zawiodły się serca tych, którzy na Ciebie czekali, Nie zawiodły się nasze serca. Nie tylko na krótką chwilę zstąpiłeś na ziemię. Przyszedłeś, by zostać z nami. Pozostałeś z nami, przy naszych sercach, w Najświętszym Sakramencie.
Dziękujemy Ci, że przyszedłeś.
Dziękujemy Ci, ze wśród nas zostałeś. Boże nasz i Zbawicielu...

Przyjmij, Panie, nasze wyrazy wdzięczności: Boże Ojcze, dziękujemy Ci!

Za bezinteresowną miłość, jaką nas nieustannie ogarniasz i ubogacasz. Boże Ojcze, dziękujemy Ci!
Za łaski udzielone Ludowi Starego Przymierzą, szczególnie Twoim prorokom. Boże...
Za tych, którzy oczekiwali na obiecanego Mesjasza i przyjęli Go z radością. Boże ...
Za Twą Opatrzność, nieustannie zatroskaną o nasze szczęście i zbawienie. Boże ...
Za Jana Chrzciciela, który całym swoim życiem świadczył o Jezusie i zaświadczył o Nim swoją śmiercią. Boże ...
Za wiarę Maryi, która przyjęła orędzie anioła jako pokorna Służebnica Pańska. Boże...
Za rodziców Maryi — Joachima i Annę, którzy dali życie Matce Syna Bożego. Boże...
Za tajemnicę Wcielenia, w której Twój Syn stał się Emmanuelem. Boże ...
Za Kościół święty, w którym człowiek jednoczy się z Tobą.  Boże ...
Za Eucharystię, w której Jezus nas umacnia na naszej drodze wiary, nadziei i miłości. Boże ...
Za ludzi, którzy pomogli nam rozwinąć naszą przyjaźń z Tobą. Boże ...
Za miłosierdzie, z jakim pochylasz się nad każdym człowiekiem. Boże ...

Pieśń: Za dary z Twych Ojcowskich rąk bądź Boże pochwalony
Niech dziękczynienia pieśni brzmią, bądź Boże pochwalony.
Za to żeś Syna swego dał, bądź Boże pochwalony, żeś nam przeznaczył w niebie dział, bądź Boże pochwalony.
Za światło i nadziei blask, bądź Boże pochwalony
za nieustanny strumień Łask, bądź Boże pochwalony.
Za każdy Twój dobroci gest, bądź Boże pochwalony, bo wszędzie Twoje serce jest, bądź Boże pochwalony.

 

RÓŻANIEC

Rozważania zaczerpnięte są z Dzienniczka św. Faustyny.

Zwiastowanie

Śpiew: (Na melodię już od rana)

Słuchaj głosu Gabriela, święta Panno raduj się, Że na Matkę Zbawiciela Bóg wszechmocny wybrał Cię, Między wielu niewiastami najgodniejsza byłaś Ty Nosić Króla nad królami. O Maryjo chwała Ci.

Imię Jezus. O, jak wielkie jest imię Twoje, o Panie. ono jest mocą duszy mojej; gdy siły ustają i ciemności tłoczą się do duszy, to imię Twoje jest słońcem, którego promienie oświecają, ale i grzeją, a dusza pod ich wpływem staje się piękna i promieniuje, biorąc blask z imienia Twego.

Nawiedzenie.

Śpiew: Duchem Świętym napełniona do Elżbiety niesiesz wieść. Ona łaską oświecona cudów Bożych głosi cześć . Zachwyconej Matce Jana śpiewasz Maryjo wdzięczny hymn: Wielbij duszo moja Pana, moje szczęście tylko w Nim.

W pewnej chwili uczułam w duszy przynaglenie, abym się zabrała do czynu i wypełniła wszystko, czego Bóg żąda ode mnie. Czemuż się lękasz? Czy myślisz, że zabraknie Mi wszechmocy, abym cię wspierał? - I [w] tej chwili uczułam w duszy dziwną siłę i niczym mi się wydawały wszystkie przeciwności, jakie by mi się [w] wypełnieniu tej woli Bożej przytrafić mogły.

Narodzenie.

Śpiew: W nędznej szopie urodzony królów Król, wszechświata Pan. W zimnym żłóbku położony na zbawienie ludziom dań. Chór aniołów „ Bogu chwalą „ śpiewa wśród złocistych zórz. Drży z radości ziemia cała , pokój na nią spływa już,

Jezu, Źródło życia, uświęcaj mnie. Mocy moja. wzmacniaj [mnie]. [...] Mistrzu mój, prowadź mnie; zdana jestem na Ciebie jak niemowlę na miłość swej matki. Choćby się wszystko sprzysięgło przeciw mnie i choćby się ziemia usuwała spod stóp moich, jednak jestem spokojna przy Sercu Twoim. Tyś mi zawsze matką najczulszą i przechodzisz wszystkie matki. Ból mój wyśpiewam Ci milczeniem, a Ty mnie zrozumiesz ponad wszelkie wypowiedzenie...

Ofiarowanie

Śpiew: Święta Matko, gdy w świątyni ofiarujesz Dziecię swe, Już Symeon wróżbę czyni, że ból zrani serce Twe. Do Jezusowej ofiary, Święta Matko, wierny lud Łączy swe ubogie dary, swoje prace, ból i trud.

Jezu mój, Ty widzisz, że wola Twoja święta jest mi wszystkim. Jest mi obojętne, co ze mną zrobisz: każesz mi brać się do dzieła — zabieram się ze spokojem, choć wiem, że jestem do tego niezdolna; każesz mi czekać — więc czekam z cierpliwością; napełniasz duszę moją zapałem — a nie dajesz możności czynu; pociągasz mnie za sobą w niebiosa — a pozostawiasz mnie na ziemi; wlewasz w duszę moją tęsknotę za Tobą, — a kryjesz się przede mną. Umieram z pragnienia, by połączyć się na wieki z Tobą — a śmierci nie pozwalasz, by się zbliżyła do mnie. O wolo Boża, tyś mi pokarmem i rozkoszą duszy; kiedy poddaję się świętej woli Boga mojego, to głębia pokoju zalewa duszę moją.

Znalezienie.

Śpiew: Przez trzy dni Go poszukujesz, troska w radość zmienia się, Gdy w świątyni odnajdujesz wśród uczonych Dziecię swe, Niech Jezusa nie tracimy, Święta Matko wspomóż nas, Niech Go zawsze znajdujemy w naszych sercach w każdy czas.

Dziś zapraszam Jezusa do serca, jak miłość. Ty jesteś samą miłością. Całe niebo od Ciebie się zapala i napełnia się miłością. A więc pożąda Cię dusza moja, jak żąda kwiat słońca. Jezu, przyjdź spiesznie do mojego serca, bo widzisz —jak kwiat rwie się ku słońcu, tak serce moje ku Tobie. Rozchylam kielich swego serca na przyjęcie Twojej miłości.
Jezu, zabierz moją miłość z serca, a wlej w nie swoją miłość. Miłość gorącą i promienistą, która umie nieść ofiarę, która umie całkowicie zapomnieć o sobie.