Czuwanie 51

 

ŚWIĘTA RODZINA WZOREM NASZYCH RODZIN

Pobierz: DOC PDF

 

BÓG JEST MIĘDZY NAMI

 

Pieśń: Na świat przyszedł Jezus Zbawiciel z dawna upragniony /2 razy/
Niebo gwiazdy i cała ziemia śpiewa pochwalony.
Śpiewajmy Jezusowi, śpiewajmy i Maryi
Niebo, gwiazdy i cała ziemia: śpiewa: Pochwalony
2.Porodziła Syna Bożego czysta Maria Panna / 2 razy /
Niebo, gwiazdy i cała ziemia śpiewa Mu Hosanna. Śpiewajmy...
3.Wspólnie z Maryją Józef Opiekun Dziecię pielęgnuje / 2 razy /
Niebo, gwiazdy i cała ziemia Jemu kolęduje. Śpiewajmy...
4.Bądź pochwalon Jezu nasz Boże na tej naszej ziemi / 2 razy /
Cały wszechświat śpiewa dziś Tobie z Aniołami Twymi.  Śpiewajmy...

Bądź uwielbiony miłosierny Boże,
Żeś zstąpić raczył z niebios na Ziemię.
Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze,
Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.

Panie Jezu, uwielbiamy Cię jako Syna Bożego, który istniejąc odwiecznie - dla nas ludzi i dla naszego zbawienia - zstąpiłeś z nieba. Razem z aniołami i świętymi uwielbiamy Cię, Jezu, za to, że dałeś nam siebie, że dzielisz nasz los, aby wprowadzić nas do nieba.
Jezu najmiłosierniejszy, Ten sam w betlejemskiej stajni i na wzgórzu Golgoty, ten sam w ubogim żłobie i rozpięty na hańbiącym drzewie krzyża, narodzony z Maryi Dziewicy, ukrzyżowany za Poncjusza Piłata, a uwielbiony w zmartwychwstaniu i teraz obecny wśród nas w białej Hostii. Razem z Maryją pochyloną nad żłobkiem i stojącą u stóp krzyża z aniołami, świętymi i w łączności z ludźmi dobrej woli śpiewamy Ci dziś hymn wdzięczności i uwielbienia, w którym chcemy wysławiać niepojętą tajemnicę Twego miłosierdzia. Twoja miłosierna miłość sprowadziła Cię na ziemię, pozwoliła przybić się do krzyża i kazała pozostać z nami aż do skończenia świata.
Rozważamy Twoje niepojęte dzieła, które dokonałeś z miłości do człowieka, aby go zbawić, przywrócić utracone synostwo, obdarzyć królewską szatą dziecka Bożego oraz niezliczonymi łaskami. Uczyniłeś to wszystko, wybierając na miejsce urodzenia twardy żłób, a na miejsce swej śmierci – krzyż na Kalwarii. Mogłeś uczynić inaczej, ale Ty w swej mądrości wybrałeś to, co małe i wzgardzone w oczach świata, aby przez to lepiej ukazać nam swą miłość miłosierną.

Pieśń: Bóg się rodzi, moc truchleje: Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice Nieskończony:
Wzgardzony okryty chwałą, Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo ciałem się stało I mieszkało między nami.

2.Cóż masz, niebo, nad ziemiami? Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany, Dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało, Żeśmy byli winni sami,
A Słowo ciałem się stało I mieszkało między nami.

3.W nędznej szopie urodzony, Żłób Mu za kolebkę dano.
Cóż jest, czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano;
Ubodzy! Was to spotkało, Witać Go przed bogaczami,
A Słowo ciałem się stało I mieszkało między nami.

Orędzie z Groty Betlejemskiej

Narodziłem się NAGI, mówi Bóg,
abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie.
Narodziłem się UBOGI,
abyś ty mógł uznać mnie za jedyne bogactwo.
Narodziłem się W STAJNI,
abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.
Narodziłem się BEZSILNY,
abyś ty nigdy się mnie nie lękał.
Narodziłem się Z MIŁOŚCI,
abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.
Narodziłem się W NOCY,
abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą
rzeczywistość spowitą ciemnością.
Narodziłem się W LUDZKIEJ POSTACI, mówi Bóg,
abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.
Narodziłem się JAKO CZŁOWIEK,
abyś ty mógł się stać synem Bożym.
Narodziłem się PRZEŚLADOWANY OD POCZĄTKU,
abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności.
Narodziłem się W PROSTOCIE,
abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.
Narodziłem się W TWOIM LUDZKIM ŻYCIU,
mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.

Lambert Noben

Boże, jak piękne jest Twoje orędzie z Groty Betlejemskiej. Piękne i proste. Orędzie czystej miłości, napełniające nas pokojem i ufnością.
Składamy Ci dzięki i hołd uwielbienia słowami: bądź uwielbiony w naszym życiu!

za Twoje uniżenie i poddanie się woli Ojca; bądź uwielbiony w naszym życiu!
za objawienie wszystkim ludziom wierności i miłości Boga; bądź uwielbiony w naszym życiu!
za uświęcenie rodzaju ludzkiego przez tajemnicę Wcielenia; bądź uwielbiony w naszym życiu!
za udział w radościach i trudach życia ludzkiego; bądź uwielbiony w naszym życiu!
za rozpoczęcie - przez wieki oczekiwanych - „Pełni czasów”; bądź uwielbiony w naszym życiu!
za odkupienie nas ludzi z pod władzy śmierci; bądź uwielbiony w naszym życiu!
za przyniesienie obietnicy wiecznej radości; bądź uwielbiony w naszym życiu!

O Miłości  niepojęta!
Zaiste, nie masz większej miłości nad tę,
mocą której Bóg stał się ciałem,
aby mnie nią ogarnąć i przebóstwić.
O Niepojęty, Ty dałeś się pojąć! .
O Niestworzony, Tyś stał się stworzeniem!
O myślą Nieogarniony, Ty dajesz się ogarnąć!
Panie, uczyń mnie godną
wejrzeć w głąb tej najwyższej miłości,
ktorą obdarzyłeś nas i wciąż obdarzasz
w Twoim Świętym Wcieleniu!

Aniela z Foligno (zm. 1309)

Za dar Twego przyjścia i odkupienia chcemy wyrazić Ci wdzięczność i radość:
Głośmy z weselem: Bóg jest między nami!

Boże Ojcze, Ty dałeś nam swego Syna — z radością Go przyjmujemy.
Ojcze miłosierdzia, Ty pochylasz się nad nami — zawierzamy Ci siebie i cały świat.
Synu Boży, Emmanuelu, jesteś z nami — spraw, abyśmy zawsze byli z Tobą.
Boże Dziecię, Ty nam się powierzasz — spraw, abyśmy się Tobie powierzali.
Jezu, Synu Maryi — daj nam doświadczyć, że jesteśmy dziećmi Boga Ojca.
Oczekiwanie narodów — spraw, aby ludzkość otworzyła się na Twoją Ewangelię.
Książę Pokoju — spójrz na skłócone narody i obdarz nasze czasy pokojem.
Jezu ubogi — otocz swą miłością ludzi pozbawionych środków do życia.
Jedyny Zbawicielu świata — spraw, by ludzie powierzyli się Twemu miłosierdziu

Miłujący nas Jezu! Ty ufnie powierzałeś się Maryi. Dzisiaj powierzasz się nam. Prosimy, napełnij nas ufnością. Rozświetlaj swą obecnością naszą codzienność, abyśmy żyli w blasku Twej światłości.

Maryjo, Niepokalana Matko Jezusa i nasza Matko! Tobie zawierzamy naszą drogę wiary. Chcemy razem z Tobą kontemplować Syna Bożego i świadczyć o Nim na co dzień. Chcemy kroczyć drogą wiary, pamiętając, że Jezus jest Emmanuelem — Bogiem z nami. Amen.

LITANIA DO DZIECIĄTKA JEZUS

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus - usłysz nas.
Dzieciątko Jezus - wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Od niewoli grzechowej, wybaw nas Boskie Dzieciątko
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje,
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus

K. Będę się radował w Panu.
W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen.

Pieśń: 1. Z nieba wysokiego Bóg zstąpił na ziemię, ażeby do nieba wywiódł ludzkie plemię.
Bierze osobę Dzieciny, opłakuje ludzkie winy. Syn Boga jedyny.
2. Zniża swój Majestat Król całego świata, opuszcza tron nieba, a z ludźmi się brata.
Bóg niezmierny, w żłóbku mały, zapomina Bóstwa, chwały, by świat zbawił cały.
3. Mieści się we żłobie Nieograniczony, w pieluszki spowity, na sianku złożony,
choć Mu zimno, nie narzeka, chętnie cierpi dla człowieka, łez pokutnych czeka.
4. Pośpiesz więc grzeszniku, Dziecina cię wzywa, łatwy masz do szopy przystęp, gdzie spoczywa.
Wszak nie grozi, ani łaje, ale rączki ci podaje, odmień obyczaje.
5. Zbawienie jest twoje w ręku tej Dzieciny, proś tylko ze łzami, odpuści ci winy.
Patrz, na rączkach ma powicie, karać nie może, bo dziecię, tylko dawać życie.

ROZMYŚLANIE O ŚWIĘTEJ RODZINIE

 Z Ewangelii wg. św. Mateusza

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem

Gdy odeszli pasterze, mędrcy odjechali, Józef z Maryją i małym Jezusem musieli uciekać, daleko, bo aż do Egiptu. Obcy kraj, ale też i wielka ufność św. Józefa, że mimo wszystko Bóg zatroszczy się o jego rodzinę.
Józef wiedział, że sam nie będzie w stanie pokierować swoją Rodziną. Słuchał i okazywał posłuszeństwo słowom, które kierował do niego Bóg i to ocaliło jego najbliższych od zagłady. Posłusznie wypełniając kolejne polecenie, przywiódł bezpiecznie swoją Rodzinę do Nazaretu. Bóg był Panem domu Józefa i On otaczał go swoją opieką.
Święta Rodzina uczy nas, że za naszym życiowym powołaniem idzie łaska. Bóg, gdy powołuje to i łaski daje, jeśli tylko będziemy starali się być Jemu wierni, On się o nas zatroszczy – będzie nas prowadził i otoczy opieką nasze rodziny. Druga prawda to prawda, że nie ma życia bez trudności, cierpienia. Iść z Bogiem w życiu oznacza pokonywanie Jego mocą tych rzeczywistości, które stają na mojej drodze, a one były, są i prawdopodobnie będą. W końcu trzecia prawda, której Bóg nas dzisiaj uczy, największym niebezpieczeństwem nie są zewnętrzne przeszkody, ale moje zamknięte serce na Boga. Zostaję wtedy całkiem sam. Święty Józef umiał słuchać Boga i iść tą drogą, którą Bóg go prowadził.

Pieśń: Boże mocny, Boże cudów, Przenajświętszy Ojcze nasz!
Co dla szczęścia wszystkich ludów dobroć, moc i łaskę masz.
Który widzisz serca drgnie , i najskrytsze myśli znasz!
Racz wysłuchać me westchnienie Przenajświętszy Ojcze nasz!

Spraw, abyśmy korzystali z darów udzielonych nam,
byśmy przez nie uzyskali wstęp da Twych niebieskich bram.
Udziel w pracy wytrwałości, łaska Twa niech wzmacnia nas,
byśmy mężnie ku wieczności szli z weselem, a bez zmaz

Z Ewangelii wg. św. Łukasza

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.

Boże, Ty w Świętej Rodzinie, dałeś nam wzór życia
Oni to, co roku chodzili na pielgrzymkę do świętego miejsca. Zabrali także Jezusa, aby wypełnić Prawo i obowiązek wychowania w wierze oraz ofiarnej miłości. Nie oszczędziłeś im wielkiego zatroskania, gdy wracając po skończonych uroczystościach, zatrwożyli się bardzo, bo nie znaleźli Jezusa wśród krewnych i znajomych.
Bądź uwielbiony w tym przykładzie Maryi i Józefa, którzy natychmiast wracając z miłością, szukają swego Syna.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni. Zapewne długie to były dni, a jeszcze dłuższe noce bez umiłowanego i jedynego dziecka. Wielka radość odnalezienia mieszała się teraz z ogromnym zdziwieniem z powodu tego, co zobaczyli i usłyszeli. Dwunastoletni Jezus między nauczycielami nie tylko słucha oraz zadaje mądre pytania, ale wykazuje bystrość umysłu i zdumiewa odpowiedziami.
Maryja, jak dobra mama, wypowiada całe zatroskanie, ale nie oskarża; pyta: czemuś Nam to uczynił? Wyraża swoje własne uczucia i ból serca, jaki towarzyszył poszukiwaniu.
Miłosierny Ojcze, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty. Byśmy potrafili w trudnych i niezrozumiałych dla nas sytuacjach szukać prawdy tylko w miłości, mówiąc przy tym o własnych przeżyciach, które nie osądzają wprost, ale okazują drugiej stronie głębię serca napełnionego bólem zatroskania. Pomóż nam w ten sposób uniknąć błędnej drogi wyniosłości i potępiania.
Panie Jezu z Twoją Dziewiczą Matką i Twoim Opiekunem Józefem byłeś związany serdeczną miłością. Daj, by i w naszych rodzinach miłość była coraz bardziej żywa. Uczysz nas miłości, która cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza do bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Panie, Jezu Chryste, Ty masz słowa żywota wiecznego. Ty sam jesteś Słowem Ojca. Twoje życie na ziemi jest dla nas słowem nauki. Jest Objawieniem.
Zechciałeś być z nami w życiu codziennym. I dlatego w Nazarecie dałeś nam przez swoje skromne życie przykład posłuszeństwa.
Twoje ciche i ukryte życie wielkim było w oczach Ojca.
Uczysz nas posłuszeństwa i szacunku dla tych, którzy na ziemi zastępują Boże miejsce. Byłeś posłuszny Józefowi i Maryi, gdyż byli zastępcami Twojego Ojca.
Panie Jezu wraz z Twoimi rodzicami wiodłeś życie modlitwy. Wierny prawu pielgrzymowałeś do jerozolimskiej świątyni.
Daj też i nam radość służenia Tobie. Daj, byśmy w rodzinie właściwie cenili modlitwę. Dałeś przecież świadectwo, że modlitwa jest więzią rodziny.
Pobłogosław naszą pracę, niech w każdym miejscu i w każdy czas nasze postawy będą właściwe. Przez wiele lat pracowałeś jako cieśla, zarabiałeś na swój chleb powszedni. Przez pracę rąk Twoich pobłogosławioną została praca, na której ciążyło przekleństwo grzechu.
Panie, Jezu Chryste, Ty byłeś Maryi i Józefowi poddany, uświęciłeś życie rodzinne. Daj, byśmy wpatrywali się w obraz Świętej Rodziny i Jej przykład naśladowali; byśmy doszli kiedyś do wspólnoty wiecznego obcowania w niebie, gdzie żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Śpiew: Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju,
Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki, Królów Król i panów Pan.

RODZINA DZIECI BOŻYCH

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej

Panie, Jezu Chryste, Synu Boga, Synu Najświętszej Maryi Panny, uwielbiamy Cię w Najświętszym Sakramencie. We wszystkim stałeś się nam podobny, oprócz grzechu.
Zapragnąłeś urodzić się i przebywać w ludzkiej rodzinie, największą część swojego życia spędziłeś w skrytości rodzicielskiego domu.
Ty, Syn Boga Żywego, stałeś się członkiem ludzkiej rodziny, aby nas zagubionych pośród własnych nieprawości zaprowadzić do domu Ojca.
Dlatego możemy się modlić: Ojcze nasz...któryś jest w niebie...
Mamy być Twoimi braćmi. Dlatego dałeś nam swoją Matkę, by nam była Matką. Na krzyżu powiedziałeś do Jana: Oto Matka Twoja.
Dlatego wołamy: Zdrowaś Maryjo...łaski pełna...
Jako nasz Brat nie chciałeś odejść od nas i dlatego darowałeś nam ten Sakrament, przez który pomiędzy nami zamieszkujesz. Jesteś tu, pośród nas.

Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej:
mój Pan w tym Sakramencie pełen potęgi Swej.
To Ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
i pod postacią chleba pozostać z nami chciał

Ja wiem, w kim mam nadzieję: w słabości mojej moc
to Ten, przed którym światło pali się w dzień i noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień,
zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar,
kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
to Król nad wszystkie króle, wielki i dobry Pan,
co karmi dusze nasze Ciałem i Krwią swych ran.

UWIELBIAMY CIĘ BOŻE

Kochany Ojcze ludzkiej rodziny, oto my, dzieci Twoje, gromadzimy się, aby dziękować za Świętą Rodzinę; Jezusa, Maryi i Józefa. W swojej mądrości tak sprawiłeś, że każdy z nas przychodzi na świat poprzez rodzinę.
Klęcząc dzisiaj przed Twoim ołtarzem wyznajemy naszą wiarę w Ciebie i dziękujemy Ci za nasze ludzkie ojcostwo i macierzyństwo oraz "wszelkie rodzicielstwo na niebie i na ziemi" (por. Ef 3, 15). Ojcze, stworzyłeś nas z miłości na swój obraz i podobieństwo jako mężczyznę i niewiastę (por. Rdz 1, 27).

Rodzina oparta na małżeństwie jest dziedzictwem ludzkości, jest wielkim dobrem o naj­wyższej wartości, koniecznym dla życia, rozwoju i przyszłości narodów. Jest ona środowiskiem, w którym osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, zostaje poczęta, rodzi się, wzrasta i dojrzewa.

Jan Paweł II . Z przemówienia do rodzin,

Uwielbiamy Cię, Panie Boże Wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, bo Tobie zawdzięczamy swoje ludzkie ojcostwo i macierzyństwo, bo od Ciebie bierze początek wszelkie rodzicielstwo na niebie i na ziemi" (por. Ef 3, 15);

Śpiew: Wielbić Pana chcę...

Uwielbiamy Cię Jezu Chryste, który jesteś Słowem Przedwiecznym, "Bóg z Boga i Światłość ze Światłości", który stałeś się człowiekiem, aby nas zbawić oraz za to, że jako Syn Człowieczy uświęciłeś Rodzinę Nazaretańską;

Śpiew: Wielbić Pana chcę...

Uwielbiamy Cię Jezu Chryste, bo jako Świadek Ojca i Jego miłości, budujesz ludzką rodzinę na małżeństwie nierozerwalnym; potwierdziłeś i odnowiłeś pierwotny sakrament małżeństwa i rodziny, mówiąc do nich: "tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10, 8-9). Aby "stanowiąc jedno ciało" (por. Mk 10, 6-8) dawali życie nowym ludziom.

Śpiew: Wielbić Pana chcę...

Uwielbiamy Cię Jezu Chryste, bo przez mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś świat a zmartwychwstając trzeciego dnia ogłosiłeś zwycięstwo życia nad śmiercią, wchodząc w ten sposób w dzieje wszystkich rodzin, których posłannictwem jest służba życiu.

Śpiew: Wielbić Pana chcę.

Uwielbiamy Cię Duchu Święty, który dajesz Życie i zaszczepiasz w naszych sercach miłość, dzięki której możemy trwać przy sobie jako mężowie i żony, jako ojcowie i matki dla dobra wspólnoty, którą jest rodzina.

Pieśń: Za dary z Twych Ojcowskich rąk bądź Boże pochwalony
Niech dziękczynienia pieśni brzmią, bądź Boże pochwalony.
Za to żeś Syna swego dał, bądź Boże pochwalony,
żeś nam przeznaczył w niebie dział, bądź Boże pochwalony.
Za światło i nadziei blask, bądź Boże pochwalony
za nieustanny strumień Łask, bądź Boże pochwalony.
Za każdy Twój dobroci gest, bądź Boże pochwalony,
bo wszędzie Twoje serce jest, bądź Boże pochwalony.

PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE

Cielesny i zarazem duchowy charakter komunii małżeńskiej prowadzi do poszanowania płciowości, nie zaś do „używania" jej jako „przedmiotu". Odpowiedzialność za życie ludzkie poczęte - za życie, które ma się narodzić w ludzkiej rodzinie - jest wielka przed Bogiem!

Jan Paweł II. Z homilii podczas Mszy św. dla rodzin, Monte Sameiro, Portugalia, 1982

Wszechmogący Panie, z pokorą ducha i skruszonym sercem uznajemy, że większość cierpień i nieszczęść w rodzinach spowodowanych jest naszymi grzechami: zabójstwa, zdrady, rozwody, sponiewierana godność dziewcząt i chłopców, niszczenie życia w łonach matek i wiele innych nieszczęść, które są przyczyną rozbicia rodziny ludzkiej i wynikają z przewrotnej woli, która nie akceptuje Twoich planów, szuka własnego dobra z krzywdą dla drugich. Klęcząc w pokorze pragniemy Cię dzisiaj przeprosić za brak miłości i lekceważenie Twoich świętych praw.

Z ufnością wołamy do Ciebie: Przepraszamy Cię Panie!

za brak szacunku w codziennych sytuacjach do kobiet oczekujących narodzin swego dziecka;
za naśmiewanie się z rodzin wielodzietnych i obojętność na ich potrzeby;
za tych, którzy przyczyniają się do odebrania życia nie narodzonym dzieciom;
za łamanie podstawowych praw osoby ludzkiej a przede wszystkim prawa do życia i do egzystencji godnej człowieka;
za egoizm małżonków przejawiający się w zamknięciu na przyjęcie nowego życia, przez sztuczne niszczenie płodności i lekceważenie przykazania "nie zabijaj" - w swoim sercu;
za kontrolę "jakości dziecka" w okresie prenatalnym i legalne zabijanie z powodów eugenicznych;
za dopuszczanie zabicia dziecka ze względu na sposób poczęcia, tj. w wyniku przestępstwa;
za rozbijanie małżeństw, łamanie wierności małżeńskiej, rozwiązłość obyczajów, konflikty rodzinne, słabość wobec nałogów i nieodpowiedzialne postępowanie;
za nadużycia tzw. edukacji seksualnej dzieci i młodzieży; osłabianie naturalnej wrażliwości i wstydliwości młodych, ośmieszanie cnoty czystości;
Ojcze Miłosierny, spójrz na swoje dzieci i przygarnij nas do swojego przebaczającego Serca. Przez Chrystusa Pana naszego.

Pieśń: 1. Panie, przebacz nam. Ojcze, zapomnij nam.
Zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy zbłądzimy, Ojcze, zapomnij nam.
2. Panie, przyjmij nas. Ojcze, przygarnij nas.
I w Swej ojcowskiej miłości ku naszej schyl się słabości. Ojcze, przygarnij nas.

DZIĘKUJEMY CI JEZU

Chryste, który jesteś mocą naszych rodzin, pragniemy teraz wyrazić naszą wdzięczność za dobro, które udzielasz połączonym sakramentalnym związkiem:

Po każdym wezwaniu powtarzamy: Dziękujemy Ci Jezu!

za naszych rodziców i dar życia , za ich miłość trud i poświęcenie;
za małżonków odpowiedzialnych za słowa przysięgi małżeńskiej;
za małżonków, którzy w duchu ofiarnej miłości przyjmują każde dziecko, jako najcenniejszy dar ich sakramentalnego związku;
za rodziców, którzy uczą swoje dzieci szacunku dla daru życia i wdzięczności wobec Stwórcy za ludzkie życie wraz z jego bogactwem;
za rodziców, którzy swoje dzieci wychowują do miłości i czystości;
za rodziców, którzy poprzez prawidłowo funkcjonujące relacje między sobą, tworzą atmosferę sprzyjającą rozwojowi powołania młodego człowieka do życia w małżeństwie, w zakonie, lub w kapłaństwie.

Pieśń: Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie,
pieśnią chcę chwalić imię Twe i dziękczynienie składać Ci.

PROSIMY ZA NASZYMI RODZINAMI

Do Ciebie, Panie nasz i Zbawicielu, zanosimy prośby za nasze rodziny. O naszych troskach i zabieganiach wiesz nie tylko za sprawą Twojej Wszechwiedzy. Ty sam przez wiele lat żyłeś w rodzinie. Nie były obce Tobie prace, kłopoty dnia codziennego, sam byłeś bez dachu nad głową, zaznałeś obczyzny i wygnania. Po skończeniu ziemskiego żywota, zechciałeś zostać pomiędzy nami, tu, w Najświętszym Sakramencie, byśmy mogli zwracać się do Ciebie ze wszystkimi naszymi zatroskaniami.

Śpiew: Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Panie, spójrz z dobrocią na wszystkie ludzkie rodziny.
Spraw, by w każdej z nich można było rozpoznać odbicie Twojej Boskiej Rodziny Trójcy Przenajświętszej.
Umocnij węzeł, łączący małżonków oraz rodziców z dziećmi.
Spraw, aby wszyscy członkowie rodzin oceniali radość wzajemnej miłości. Ucz ich zdobywać się na ofiary, których wymaga ich wspólnota.
Prowadź ku rozkwitowi wiarę i modlitwę w rodzinach chrześcijańskich. Uczyń z nich żywe komórki Twego Kościoła.
Przyjdź z pomocą rodzinom, którym grozi rozpadnięcie się. Stań na straży utrzymania ich jedności przez pojednanie się.
Ulituj się nad rodzinami, gdzie brak zgody. Nad małżonkami, którzy cierpią jedno z powodu drugiego. Nad rodzinami rozłączonymi. Nad dziećmi, które ponoszą bolesne następstwa nieporozumień swoich rodziców.
Wybaw rodziny od wszelkiego zła i zapewnij w nich zwycięstwo Twojej miłości.

Śpiew: Misericordias Domini  In aeternum cantabo

O, Panie nasz i Zbawicielu, uczyń każdą rodzinę swoim królestwem, królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Prowadź ich, mocą swego Ducha, do domu Ojca w niebie, gdzie otrzesz wszelką łzę z ich oczu i dasz im udział w pełni niebieskich radości.

Pieśń: Ref. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, Tam znajdziesz Boga żywego.
W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa: Weselmy się w Nim i radujmy! Gdzie…
Z pokorą szczerą miłujmy Boga, Z czystego serca miłujmy się nawzajem. Gdzie…
Skoro się wszyscy tu gromadzimy, Strzeżmy się tego, co nas rozdziela. Gdzie…
Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, A pośrodku nas niech będzie Chrystus. Gdzie…

Nasz najlepszy Ojcze w niebie, powtarzając słowa błogosławionego Jana Pawła II, prosimy Cię, abyś nam błogosławił i strzegł nas na naszych drogach życia i obdarzył nas i naszych najbliższych pokojem. 
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby nasza rodzina i każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty", i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przykładem życia i miłości dla coraz nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki nasze ku dobru naszej własnej rodziny i ku pożytkowi wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w naszych rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością, w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.

O świętość rodzin (Jan Paweł II, Synod Biskupów o Rodzinie, 1980)

Święte Dzieciątko, Odkupicielu ludzkości,
pobłogosław, umocnij, zbaw i oczyść miłość rodzin!

Święta Rodzino z Nazaretu,
chroń, napełniaj radością i ewangelizacyjnym zapałem rodziny świata!

Święty Józefie, Opiekunie Odkupiciela,
Redemptoris custos, noś dzieci na ramionach, tak jak Jezusa, jak na obrazie
Świętej Rodziny! one są darem Boga.

Matko Boża, Królowo Rodzin,
ora pro nobis - módl się za nami!

Święte Dzieciątko, pobłogosław wszystkie dzieci świata!

Jan Paweł II, IV Światowe Spotkanie Rodzin

Święta Rodzino, zawierająca w sobie największy skarb - samego Boga, dziś wysławiamy Ciebie. Wpatrujemy się w ten przepiękny wzór, tęskniąc za klimatem pokoju i miłości. Pomóżcie nam upodobniać się do Was.
Boże Ojcze, prosimy Cię za wstawiennictwem Dzieciątka Jezus, by Święta Rodzina była wzorem dla wszystkich rodzin, punktem odniesienia do budowania relacji rodzinnych na posłuszeństwie, wzajemnym zaufaniu i służbie jeden drugiemu. Prosimy o wierność i uczciwość dla wszystkich małżeństw, aby takie świadectwo dawali swoim dzieciom.

Śpiew: Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Panie Jezu, spoglądamy w przyszłość naszych rodzin z troską, którą w tej adoracji oddajemy Tobie. Z wielką wiarą i ufnością zawierzamy Ci przyszłość naszych rodzin i rodzin naszej parafii, zawierzamy Ci bezrobotnych, pozbawionych nadziei na lepsze jutro, a także nasze osobiste kłopoty, z którymi borykamy się na co dzień.

Świew: 1. Pobłogosław Jezu drogi tym, co serce Twe kochają.
Niechaj skarb ten cenny drogi na wiek wieków posiadają.
2. Za Twe łaski dziękujemy, które serce Twoje dało.
W dani dusze Ci niesiemy, by nas serce Twe kochało.
3. Trzykroć Święte Serce Boga, Tobie śpiewa niebo całe,
ciebie wielbi Matka droga, Tobie lud Twój składa chwałę.
4. Nie opuszczaj nas, o Panie, odpuść grzesznym liczne winy,
daj nam w Serca Twego Ranie Błogosławieństw zdrój jedyny.
5. Zostań, słodki Jezu, z nami, świeć nam Serca promieniami,
świeć nam słońcem Twej miłości na tej ziemi i w wieczności.

RÓŻANIEC

Matko Niepokalana całą ufność naszą pokładamy w potędze Twojego orędownictwa w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca.

O Pani i Królowo Rodzin! Niech Twoje Serce stoi na straży serc naszych niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach. O Maryjo broń czystości obyczajów osłaniaj dzieci i młodzież pobudzaj rodziców do ofiarności dzieci do posłuszeństwa i karności. W ogniskach rodzinnych niech płonie prawdziwa pobożność i trwała miłość. Twemu Sercu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym strzeż ich, o Maryjo bądź gwiazdą przewodnią na drogach życia dla błądzących i grzesznych dla opuszczonych i ubogich.
Z miłości dla Twego Serca chcemy spełniać wszystkie pragnienia Serca Jezusowego żyć wedle "przykazań Bożych wedle nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów i zasilać ją chlebem życia.
Pomóż nam Maryjo wykonać to postanowienie. Przyjmij to nasze zawierzenie wyproś łaski konieczne do życia osobistego rodzinnego i społecznego.
Maryjo Królowo Rodzin okaż się nam Matką i prowadź nas do Jezusa.
Amen.

Tajemnica I. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do Nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom" (Łk 24,45-47).

Wydarzenia zapowiadane przez Pisma, a zrealizowane w życiu Jezusa z Nazaretu, zmieniły bieg historii, a ludzkości przyniosły nadzieję życia wiecznego. Każdy człowiek został zaproszony do uczestnictwa w Zmartwychwstaniu Chrystusa. A współuczestniczyć w nim może ten, kto Jezusa naśladuje w dźwiganiu krzyża i kto razem z Nim umiera. Jeśli bowiem z Nim umieramy, z Nim też żyć będziemy.

Maryjo, proś swojego Syna, by umocnił nasze kroki na Jego ścieżkach, abyśmy nigdy z nich nie zeszli, ale wiernie trwali przy Nim, w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu.

Tajemnica II. Wniebowstąpienie Chrystusa.

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... Idę przygotować wam miejsce (J 14,2).

Tak zapowiedział Chrystus swoje Wniebowstąpienie i jego głęboki sens dla każdego z nas. Miejsce w domu Ojca jest przygotowane dla tych, którzy uwierzyli i rozpoznali Chrystusa w głodnym, bezdomnym, cierpiącym i udzielili Mu pomocy. Ci usłyszą: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata" (Mt 25,34).

Maryjo, proś za nami, by Twój Syn nauczył nas słyszeć głos Jego prośby o naszą pomoc, wypowiadany przez człowieka i jego ludzkie biedy. Byśmy nie zapomnieli słów Jezusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).

Tajemnica III. Zesłanie Ducha Świętego

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4).

Przestraszeni wydarzeniami męki i śmierci Chrystusa, apostołowie spotykali się w ukryciu na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa. I oto wydarzyło się coś szczególnego, co przemieniło serca uczniów i zmieniło ich życiowe postawy. Zaczęli odważnie głosić, że Jezus Chrystus żyje, że prawdziwie zmartwychwstał. I że tylko On, Jezus, jest Panem i nadzieją każdego człowieka. A wszystko to stało się dzięki darom, które otrzymali w dniu zesłania Ducha Świętego.

Maryjo, wybłagaj nam u swego Syna, by zesłał moc Ducha Świętego i na nas, abyśmy tu i teraz, w swoim życiu, umieli pełnić Jego polecenie: "Będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi" (Dz 1,8).

Tajemnica VI. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem (J 17,24).

Maryja została dana Jezusowi przez Boga jako Matka. Była z Nim w Betlejem, gdzie się narodził, w Nazarecie, gdzie wzrastał w łasce u Boga i ludzi, i na Kalwarii, gdzie zrealizował najważniejszy etap swojej misji – zbawienie świata. Jezus chciał, żeby przebywała na zawsze tam, gdzie On jest. Maryja Niepokalanie Poczęta, wolna od grzechu, uwolniona została także od oczekiwania w grobie na dzień zmartwychwstania. Jej zaśnięcie było zarazem przejściem do chwały Wniebowzięcia z duszą i ciałem.

Maryjo, wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmogący, bo byłaś Mu wierna i całkowicie oddana. Upraszaj nam, Matko, łaskę wierności i oddania Bogu w naszym życiu.

Tajemnica V. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie (Ap 3,21).

Maryja odniosła zwycięstwo. Pokonała grzech i śmierć, a także ludzką słabość. W Liście św. Pawła (2 Tm 2,11) czytamy: "Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy". Królowanie Maryi oznacza świadczenie miłości i opieki tym, dla których stała się Matką, oraz nieustanną troskę o to, by nikt z odkupionych przez Jej Syna nie zginął, ale doszedł do pełni życia wiecznego.

Maryjo, nasza Matko i Królowo Rodzin, Królowo różańca świętego, Królowo Polski, Królowo świata, prowadź nas bezpiecznie do swojego Syna. Amen.

 

Korzystano ze źródeł:
O. Rajmund Guzik Bogu niech będą dzięki
Ks. Edward Staniek Modlitwa przed Tabernakulum
Ks.Tadeusz Chromik Godzina Święta
Duszpasterstwo Tarnowskie Naśladować Chrystusa
ss Matki Bożej Miłosierdzia Modlitwy w Godzinie Miłosierdzia
ks. Grzegorz Ozga Centrum Pojednania La Salette.
Skarbnica Modlitw
Inne źródła