Czuwanie 8

 

SERCE JEZUSA OGNISKO GOREJĄCEJ  MIŁOŚCI

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń: Błogi czas nam teraz świeci, o Jezu kochany,
Miesiąc czerwiec co miesiącem Serca Twego zwany
O, niech dojdzie głos nasz Ciebie, * Niechaj serce Twoje w niebie
Przyjmie cześć, * Którą grzeszni, lecz skruszeni,
U nóg Twoich ukorzeni, * Chcemy nieść.

Przyjm łaskawie od sług Twoich, o najsłodszy Panie,
Przyjmij ku czci Serca Twego to nasze śpiewanie;
Schyl swe Serce ku tej ziemi, * Miłosierdziem nad grzesznymi
Błysnąć chciej, błysnąć chciej, * I obfite łaski zdroje
Na te biedne sługi Twoje, * Panie zlej, Panie zlej.

Twoje Serce miłosierne, niech smutnych pocieszy,
Niechaj upadłych podźwignie, występnych rozgrzeszy;
Niechaj słońce Twej miłości * Spali wszystkie nasze złości;
Jezu daj, Jezu daj, * Byśmy Serce Twe kochali,
Przez to Serce pozyskali * Niebios kraj, niebios kraj

 

PRZYWITANIE  EUCHARYSTYCZNEGO SERCA JEZUSOWEGO

 

Witaj,  Najlitościwsze  Serce  Boga  mojego,
Niezgłębiona  żywa  krynico  miłości,
Z  której  tryska  życie  dla  człowieka  grzesznego,
I  zdrój  wszelkiej  słodkości.

Witaj,  otwarta  Serca  Najświętsza  Rano,
Z  której  wyszły  miłosierdzia  promienie
I z  której  czerpać  życie  nam  dano,
Naczyniem  ufności /tyś/  jedynie.

Witaj,  dobroci  Boża  niepojęta,
Nigdy  nie  zmierzona  i  nie  zgłębiona,
Pełna  miłości  i  miłosierdzia,  lecz  zawsze  święta,
A jednak  jesteś,  jak  dobra  matka,  ku  nam  pochylona.

Witaj,  tronie  miłosierdzia,  Baranku  Boży,
Któryś  za  mnie  życie  złożył  w  ofierze,
Przed  którym  się  codziennie  ma  dusza  korzy,
Żyjąc  w  głębokiej  wierze ( Dz. 1321)

O Panie nasz i Boże nasz  Jezu Chryste. Upadamy przed Tobą  z najgłębszą pokorą  i najgorętszą miłością.  Wierzymy mocno  i żywo, Panie nasz Jezu , że jesteś prawdziwie  z Bóstwem  i Człowieczeństwem  obecny w Najświętszym Sakramencie.
Tą wiarą ożywieni  przychodzimy złożyć Ci wspólnie  hołd czci i uwielbienia .
Oto gromadzimy się dziś blisko Ciebie, aby  być blisko Twego kochającego Serca.
Klękamy przed Tobą, ukrytym w małej Hostii, by powiedzieć Ci o naszych radościach i smutkach, ale przede wszystkim, aby podziękować Ci za Twoją wielką miłość do nas i przeprosić, że czasem odrzucamy Twoją miłość i popełniamy grzechy. Pragniemy zadośćuczynić za wszystkie grzechy i oziębłości nasze, za wszystkie obelgi i bluźnierstwa, jakimi byłeś obrażany przez grzeszników.
Pragniemy, Panie Jezu, tym aktem pocieszyć Twe najświętsze i miłości pełne Serce.

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Najgłębszą cześć  Ci oddajemy.

Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, słodki towarzyszu naszego ziemskiego życia,
Najgłębszą cześć  Ci oddajemy

Eucharystyczne Serce Jezusa, tak często samotne, opuszczone i zapomniane przez ludzi,
Najgłębszą cześć Ci oddajemy
Eucharystyczne Serce Jezusa, pragnące obdarzać nas swoją miłością i cierpliwie czekające na każdego człowieka,
Najgłębszą cześć Ci oddajemy
Eucharystyczne Serce Jezusa, ciche i pokorne, dobroci i miłości pełne,
Najgłębszą cześć Ci oddajemy

Eucharystyczne Serce Jezusa, milczące i oczekujące na rozmowę z nami,
Najgłębszą cześć Ci oddajemy
Eucharystyczne Serce Jezusa, wsłuchujące się w nasze prośby,
Najgłębszą cześć Ci oddajemy

Eucharystyczne Serce Jezusa, źródło niewyczerpanych łask
Najgłębszą cześć Ci oddajemy

Eucharystyczne Serce Jezusa, które objawiasz nam tajemnicę zjednoczenia z Bogiem
Najgłębszą cześć Ci oddajemy

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zawsze obecne w Najśw. Sakramencie
Najgłębszą cześć Ci oddajemy
Jezu Eucharystyczny przemień nasze serca na wzór Serca Twego, 
Najgłębszą cześć Ci oddajemy.

Pieśń: 1. Jezu, miłości Twej ukryty w Hostii tej wielbimy cud:
Żeś się pokarmem stał, Żeś nam swe serce dał,
Żeś skarby łaski zlał Na wierny lud.

2. Dla biednych stworzeń Twych co ostrzem grzechów swych zraniły Cię,
Włócznią, co w boku tkwi, Otwierasz serca drzwi,
By w Twojej Boskiej Krwi Obmyły się.

3. I w Boskim Sercu tam schronienie dajesz nam, o Jezu mój!
Aby nas żądłem swym Wróg nasz nie dotknął w Nim
By się przed piekła złem  Lud ukrył Twój.

4. Twe Serce tronem łask, i miłosierdzia blask w Nim świeci się.
Panie, Ty widzisz sam Jak bardzo ciężko nam,
Więc grzesznym pozwól tam Przytulić się.

5. O Jezu, Zbawco nasz, co nędzę naszą masz, grzeszników zbaw,
by święte życie wieść, a potem Tobie cześć
niebiosach mogli nieść, o Jezu, spraw!

 

ROZMYŚLANIE


Miesiąc czerwiec jest miesiącem poświęconym czci Najświętszego Serca Jezusowego, rozmyślajmy przez chwilę nad fragmentami zacytowanymi z „Autobiografii” św. Małgorzaty Marii Alacoque:

Nagle uczułam jak ogarnia mnie głębokie skupienie i równocześnie ukazało mi się Serce mojego umiłowanego Jezusa bardziej jaśniejące niż słońce. Znajdowało się ono wśród płomieni swej przeczystej miłości otoczone Serafinami” (...) Aniołowie ci śpiewali:
MIŁOŚĆ TRIUMFUJE, MIŁOŚĆ SIĘ RADUJE, MIŁOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA RADOŚCIĄ NAS NAPEŁNIA”.

Ostatnie wielkie objawienie będące udziałem św. Małgorzaty Marii, które miało miejsce w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w oktawie Bożego Ciała między 13 a 20 czerwca 1675 rok przyniosło nam ideę obchodzonej uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. Pan Jezus ukazawszy się swej powiernicy, odsłonił swe Boskie Serce i wskazując na nie, powiedział:

Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, ze niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości, a w zamian od większości ludzi doznaje tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłości i  pogardę z jaką się odnoszą do mnie w tym sakramencie miłości...
Dlatego żądam od ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu mojego Serca, aby w tym dniu przystępowano do Komunii Świętej i składano uroczyste wynagrodzenie, przez publiczne akty przebłagania, ażeby naprawić zniewagi jakich to Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach, obiecuję ci również, że moje Serce rozszerzy się, by rozlewać obficie strumienie swej Boskiej miłości na tych, którzy mu oddawać będą tę cześć i którzy starać się będą, by mu była oddawana.

Z Ewangelii według św. Jana

Gdy żołnierze podeszli do Jezusa i zobaczyli, że umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I  znowu w innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili

W ciszy  popatrzmy  na  ukrzyżowanego Mistrza. Wpatrujmy się w ranę Jego boku i Jego przebite Serce. To Boskie Serce przyciąga do siebie wszystkich ludzi, aby z radością czerpali z tego źródła zbawienia. Serce Jezusa to ognisko gorejące miłością - miłością cierpiącą. Bł. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: Prawdziwa miłość zawsze przynosi cierpienie. Zawsze jest cierpiąca. Miłość i cierpienie idą w parze. Tak ukochał nas Chrystus. Kochał nas, cierpiąc aż do śmierci na krzyżu. On wezwał nas do takiej miłości, mówiąc: Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13).
Nikt nie ukochał nas bardziej niż Jezus i nikt bardziej nas nie ukocha. Umiłował mnie - powiedział św. Paweł - i samego siebie wydał za mnie (Ga 2,20). Każdy z nas może powiedzieć to samo. Uwierzmy, że Jezus nas kocha. On chce być z nami w chwilach dobrych i złych. Pragnie objąć nas swoją miłością, gdy przeżywamy radość i pocieszyć, gdy cierpimy. Niech nie będzie w naszym sercu żadnego zakątka, do którego Jezus i Jego miłość nie miałyby dostępu.

Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie za  św. Faustyną rozważamy Twoje nieskończone miłosierdzie:

Kiedy konałeś na krzyżu, to w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym, pozwalając sobie otworzyć bok swój najświętszy, otworzyłeś nam niewyczerpane źródło Miłosierdzia swego; dałeś nam, co miałeś najdroższego, to jest krew i wodę z Serca swego (Dz. 1747). [A] odchodząc z tej ziemi chciałeś  pozostać z nami, i pozostawiłeś sam siebie w sakramencie ołtarza .

Pieśń: O, niewysłowione szczęście zajaśniało,
Gdy Słowo Wcielone swe Serce nam dało.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

Jakiż na tej ziemi my skarb posiadamy?
Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

W niebo świat ten cały miłość przemieniła,
Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

O, anielskie chóry, o, wybrani Pana,
Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami.
Przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

 

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

 

Mój Boże i Zbawicielu! Uwielbiam Twoje najświętsze Serce, bo jest ono siedzibą i źródłem całej Twojej po ludzku czułej miłości ku nam, grzesznikom. Jest ono narzędziem i organem Twojej miłości. Dla nas ono bije. Tęskni za nami. Cierpi dla nas i dla naszego zbawienia. Płonie gorliwością, by w nas i przez nas objawiała się chwała Boża.
Twoje Serce, Jezu, jest kanałem, przez który spływa cała Twoja nieskończona miłość ku ludziom. O Najświętszy  symbolu i sakramencie miłości, miłości w całej pełni Boskiej i ludzkiej! Tyś nas odkupił przez Twoją Boską moc i Twoją ludzką miłość oraz przez Twoją cuda działającą krew, która z Ciebie tryska z nieprzebranym bogactwem. Najświętsze  i  najdobrotliwsze  Serce Jezusa,  Tyś  się  ukryło w Eucharystii świętej i wciąż jeszcze bijesz dla nas. Uwielbiamy Cię z miłością i czcią, z żarliwym oddaniem się Tobie.

Pan Jezus

Serce Moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby  mogły zrozumieć, że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z Serca Mojego krew i woda, dla nich mieszkam w tabernakulum jako Król miłosierdzia. Pragnę obdarzać dusze łaskami...( Dz. 367)

Św. Faustyna

Za wszystko uwielbiaj, duszo moja, Pana i wysławiaj miłosierdzie Jego, bo dobroci Jego końca nie masz. Wszystko przeminie, a miłosierdziu Jego granicy ani końca nie masz. Chociaż złość dojdzie do miary, w miłosierdziu miary nie masz....( Dz.423)

Kierujemy dziś ku Tobie, o Jezu, szczególne uczucia naszej miłości i wdzięczności za wielorakie Twoje dary. Jako jedyny Odkupiciel człowieka, zjednoczyłeś się z nami i przez Ducha Świętego odnawiasz oblicze ziemi, wprowadzając nas w królestwo Twego Ojca. Przyjmij, Panie, hołd naszego oddania i uwielbienia, które Ci składamy wpatrzeni w Twoje Serce dla nas otwarte. Z żywą wiarą wołamy dziś do Ciebie.

Ref.Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu Sercu, O mój Jezu!

Zbawicielu nasz, Ty stając się człowiekiem przyjąłeś ludzkie ciało z Maryi Dziewicy, we wszystkim dzieliłeś los człowieka, a tym, którzy wierzą w Ciebie, dałeś moc, aby się stali dziećmi Bożymi i uczestniczyli w chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Ref.Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu Sercu, O mój Jezu!

Boski Nauczycielu prawdy, Ty w swoim nauczaniu ukazałeś ludziom prawdziwe oblicze Boga jako Ojca, który kocha każde stworzenie, nie pragnie śmierci grzesznika, ale ich nawrócenia, i w ten sposób obdarza wszystkich swoją nieskończoną miłością

Ref.Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu Sercu, O mój Jezu!

Odwieczna miłości, Ty jedynie jesteś źródłem życia i wszystko podlega Twojej władzy, która ogarnia cały wszechświat, nim z mądrością kieruje ku większej chwale Twojej i szczęściu dzieł przez Ciebie stworzonych.

Ref.Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu Sercu, O mój Jezu!

Pełen dobroci i miłosierdzia Synu Boży, Ty okazywałeś miłosierdzie wszelkiemu stworzeniu, odpuszczałeś grzechy – a dziś to czynisz w sakramencie pokuty, uzdrawiałeś i nieustannie napełniasz życiem tych, którzy przygnieceni ciężarem win sami powstać nie mogą. Ty dajesz prawdziwą radość życia w doskonałym zespoleniu z Tobą i w życiu według Twojej świętej Ewangelii

Ref.Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu Sercu, O mój Jezu! 

Przedziwnie obecny w tajemnicy Kościoła, który dzięki Tobie, napełniony mądrością i mocą Ducha Świętego, zwycięża złość i zasadzki szatana, prowadzi przez wybrane przez Ciebie sługi ołtarza dzieło pojednania i miłosierdzia, wprowadza Cię w życie ludzi współczesnych, ukazując zarazem właściwa drogę życia prowadzącą do wiecznej szczęśliwości w królestwie Twego Ojca w niebie.

Ref.Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu Sercu, O mój Jezu!

Książę pokoju i dawco wszelkiego prawdziwego dobra, który przez zniszczenie grzechu i śmierci dajesz ludziom dobrej woli pokój serca i sumienia, jednoczysz prawdziwie człowieka i stwarzasz go na nowo, by wewnętrznie odnowiony wielbił Boga i uczestnicząc w Jego chwale zaznawał szczęścia, dla którego został stworzony.

Ref.Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu Sercu, O mój Jezu!

Jedyne źródło życia, łaski i miłości Bożej, który każdego dnia przemieniasz nasze życie, ubogacasz je swoją obecnością i dajesz moc do dźwigania krzyża, nadajesz sens ludzkiej pracy i uczysz prawdziwej miłości kształtującej nasze życie.

Ref.Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu Sercu, O mój Jezu!

Ofiarowany za zbawienie świata i przez bolesną śmierć krzyżową dopełniający dzieła wynagrodzenia za grzechy, Jezu, Ty nieustannie dźwigasz swój krzyż przez swoją obecność i zespolenie się z każdym cierpiącym i prześladowanym, zadośćuczynisz Bożej sprawiedliwości, a w serca udręczone cierpieniem wlewasz swą nadzieję i napełniasz darami swej miłości.

Ref.Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu Sercu, O mój Jezu!

Życie i zmartwychwstanie nasze, Ty powstawszy z martwych więcej nie umierasz, a swoim zwycięstwem nad śmiercią dajesz ochrzczonym i w Ciebie wierzącym prawo do nieśmiertelności, spełniając najskrytsze i największe tęsknoty ludzkich serc, które jedynie u Ciebie szukają ratunku i pomocy.

Pieśń: 1. Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu.
Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi.
Chwała niech będzie zawsze i wszędzie
Twemu Sercu, O mój Jezu!

2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu,
Włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi

3. Ono głębią jest miłości, o Jezu nasz, o Jezu,
W nim się topią nasze złości, o Zbawicielu drogi.

4. Gdy nas ciśnie utrapienie, o Jezu nasz, o Jezu,
W Nim ucieczka, w Nim schronienie, o Zbawicielu drogi.

5. Gdy kto grzeszy, a żałuje, o Jezu nasz, o Jezu.
Twoje Serce go przyjmuje, o Zbawicielu drogi.

 

PANIE PRZEBACZ NAM


Panie Jezu Chryste, oddajemy hołd Najświętszemu Sercu, ukazującemu nam Twoją nieskończoną miłość. Świadomi jednak naszej niewdzięczności i lekceważenia Twojej miłości, chcemy przeprosić Cię za nasze grzechy.
Za grzechy niewiary i usuwania Ciebie z życia, za niszczenie wiary w sercach dzieci i młodzieży, za lekceważenie Twoich przykazań w życiu osobistym i społecznym, za to, że chociaż złączeni z Tobą przez chrzest święty, nie staramy się poznać Ciebie i miłować.

Pieśń: Panie, przebacz nam! * Ojcze, zapomnij nam!
Zapomnij nam nasze winy, * Przywołaj, kiedy błądzimy, * Ojcze, zapomnij nam!

Serce Jezusa w ogrodzie oliwnym udręczone

Przepraszamy Cię Panie Jezu

 • za to, że  ulegamy pokusom, nie chcemy ich pokonywać
 • za to, że nie walczymy z naszymi słabościami
 • za to, że nie chcemy podnosić się z upadku, jakim jest grzech

Panie, przebacz nam! * Ojcze, zapomnij nam!
Zapomnij nam nasze winy, * Przywołaj, kiedy błądzimy, * Ojcze, zapomnij nam!

Serce Jezusa zelżywością nasycone.

Przepraszamy Cię Panie Jezu

 • za każde słowo, które rani  innych
 • za wszystkie przekleństwa w słowie i w myśli
 • za lekceważenie bliźnich

Panie, przebacz nam! * Ojcze, zapomnij nam!
Zapomnij nam nasze winy, * Przywołaj, kiedy błądzimy, * Ojcze, zapomnij nam!

Serce Jezusa cierniami przygnębione  

Przepraszamy Cię Panie Jezu

 • za wszystkie oszczerstwa i kłamstwa
 • za to, że nie potrafimy się cieszyć z tego, że jesteśmy chrześcijanami
 • za to, ze ranimy Twoje serce naszymi grzechami

Panie, przebacz nam! * Ojcze, zapomnij nam!
Zapomnij nam nasze winy, * Przywołaj, kiedy błądzimy, * Ojcze, zapomnij nam!

Serce Jezusa od Przyjaciół opuszczone

Przepraszamy Cię Panie Jezu

 • za to,  że nie żyjemy w nieustannej przyjaźni z Tobą
 • za to, że opuszczamy swoich przyjaciół w chwilach dla nich trudnych
 • za to, ze nie mamy odwagi stanąć w obronie słabych i bezbronnych

Panie, przebacz nam! * Ojcze, zapomnij nam!
Zapomnij nam nasze winy, * Przywołaj, kiedy błądzimy, * Ojcze, zapomnij nam!

Serce Jezusa włócznią przebite

Przepraszamy Cię Panie Jezu

 • za to, że tak często ranimy się nawzajem
 • za to, ze jesteśmy zbyt dumni, aby przeprosić za swoje błędy
 • za wszystko to, czym  zadajemy ból Tobie i bliźnim

Pieśń: Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny
Tęskny się w niebo unosi dźwięk:
O, Boskie Serce, skarbie jedyny,
Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk.
Nie chciej odrzucać modlitwy tej,
Bo Twej litości błagamy w niej.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

Ku Tobie oczy zalane łzami
Z wielką ufnością zwrócone są.
Ty się zlitujesz pewnie nad nami,
Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą.
Ku Tobie ślemy błagalny głos:
Ach, odwróć od nas karania cios.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli,
Żeśmy Ci wiele zadali ran,
Żeśmy na litość nie zasłużyli,
Aleś Ty dobry Ojciec i Pan.
Tyś za nas wylał najdroższą Krew.
Zalej nią, zalej słuszny swój gniew.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

Z Ciebie, o, Serce Króla naszego,
Świeci nam słodkiej, nadziei blask.
Ty nie odrzucisz ludu swojego,
Tyś niezgłębioną przepaścią łask.
Ty naszą nędzę tak dobrze znasz.
My bardzo biedni, o, Panie nasz.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

 

PROŚBY

 

O Serce Jezusa,Ty jesteś Święte nad świętymi, święta jest Twoja miłość.
Tyś jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ty możesz wlać pokój w nasze dusze przez odwrócenie kar, na które zasłużyliśmy naszymi grzechami i przez uproszenie dla nas miłosierdzia Bożego. Ty jesteś tronem miłosierdzia, przed którym przyjmujesz nawet największych nędzarzy, jeśli tylko sprowadza ich do Ciebie miłość upokorzona widokiem swej nędzy.
Ty jesteś niewyczerpanym źródłem łask i błogosławieństwa, przepaścią miłości, w której chcemy znaleźć na wieki nasze mieszkanie i odpoczynek.
Pozdrawiamy Cię, o Serce nieporównanej dobroci.

Serce wspaniałe, oświeć nas!
Serce najmilsze, zapal nas!
Serce kochające, działaj w nas!
Serce miłosierne, przebacz nam
Serce najpokorniejsze, odpocznij w nas!
Serce najcierpliwsze, przemień nas!
Serce najlepsze, pobłogosław nas!
Serce spokojne, uspokój nas
Serce najpiękniejsze, zachowaj nas!
Serce najdoskonalsze, uszlachetnij nas!
Serce najświętsze, balsamie drogi, zachowaj nas!
Serce błogosławione, błogosław nam
Serce będące lekarzem i lekarstwem na nasze nieprawości, ulecz nas

Wezwania i prośby oparte na Litanii do Serca Jezusowego.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego objaw swego Ojca wszystkim ludziom.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, ześlij Ducha Świętego naszym sercom, aby ukształtować je według Serca Twego.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, spraw, abyśmy zawsze i wszędzie Cię chwalili i wysławiali.
Serce Jezusa, świątynio  Boga, pomóż nam coraz bardziej stawać się tym, czym jesteśmy przez chrzest święty – świątynią Boga.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, uczyń z nas wszystkich tabernakulum, w którym inni będą mogli dostrzec Boga.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zaprowadź nas wszystkich do nieba, byśmy tam na zawsze mogli być z Tobą.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, rozpal cały świat Twoją miłością.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, spraw, byśmy coraz pełniej posiadali Twoją miłość.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zaszczep w naszych sercach wszelką cnotę, abyśmy mogli stać się uczniami Twoimi.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, spraw, byśmy zawsze wychwalali Cię naszym świętym życiem.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zaprowadź królestwo Twojej miłości w sercach wszystkich ludzi.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, spraw , byśm7 znali Ciebie coraz głębiej i lepiej rozumieli Twoją naukę.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, niechaj wszyscy ludzie poznają, że Ty jesteś Synem Ojca Przedwiecznego, równy z Nim w Bóstwie w jedności Ducha Świętego.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, spraw, aby Ojciec niebieski znalazł upodobanie w każdym w nas.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, wlej w nasze serca pełnię Twej miłości i świętości.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, obdarz nas pragnieniem oglądania i spotykania Ciebie, i bycia razem z Tobą.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, spraw, aby wszyscy grzesznicy zrozumieli wielkość Twego miłosierdzia i szukali u Ciebie przebaczenia.
Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, niechaj wszystkie modlitwy , które teraz do Ciebie kierujemy, przyczynią się do przyjścia Twego Królestwa.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości , ożyw nas Twoim Boskim życiem i napełnij Twoją świętością.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmyj krwią swego Serca wszystkie grzechy nasze oraz grzechy całego świata.
Serce Jezusa, które tyle obelg zaznało, naucz nas kroczyć za Tobą drogami pokory, a także akceptować upokorzenia, upodobniając się w ten sposób do Ciebie.
Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte, napełnij nasze serca żalem za grzechy nasze.
Serce Jezusa, posłuszne aż do śmierci, do śmierci na krzyżu, na którym odkupiłeś świat, spraw, abyśmy zawsze byli posłuszni i zbawiali świat naszym posłuszeństwem.
Serce Jezusa, włócznią przebite, rozlej nad nami z Twego otwartego Serca potoki światła, mocy i łaski.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, bądź zawsze naszą rzeczywistą radością i pocieszeniem.
Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze, podnieś ku życiu łaski wszystkich ludzi, którzy jej nie posiadają.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, pojednaj wszystkich ludzi ze swym Ojcem w niebie i obdarz cały świat swoim pokojem.
Serce Jezusa, ofiaro grzeszników, nawróć ich wszystkich  ku swej miłości.
Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, ufamy Tobie, zachowuj nas od wszelkiego zła i obdarz swoją miłością.
Serce Jezusa,
nadziejo w Tobie umierających, spraw, abyśmy zawsze żyli w Twojej miłości i w niej też umierali.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, w niebie będziesz naszą rozkoszą, bądź nią już teraz tutaj na ziemi.

O to wszystko prosimy przez Twe Serce, Jezu.

O Jezu wiemy, że oddałeś za nas Swoje Serce. Jest ono uwieńczone koroną cierniową i naszymi grzechami. Jezu wspomóż nas kiedy grzeszymy. Swoim Świętym Sercem spraw, byśmy się wzajemnie miłowali. Nie powinno być więcej nienawiści między ludźmi. Jezu pukaj, pukaj do naszych serc, bądź cierpliwy i niestrudzony. Pukaj stale i spraw, byśmy Tobie otworzyli nasze serca, przynajmniej wtedy kiedy wspominać będziemy Twoją mękę, którą wycierpiałeś dla nas.

Pieśń: Każda żyjąca dusza
Niech się miłością wzrusza,
Uwielbiając, wychwalając
Serce Jezusa.

Bo niebo, ani ziemia
Nic tak słodkiego nie ma,
Jako Serce Jezusowe
Pełne zbawienia.

Dla nas otwarte stoi,
Niech się grzesznik nie boi;
Niech żałuje, pokutuje,
Tu rany zgoi.

Tu źródło żywej wody,
Pełne dla dusz ochłody;
Przybywajcie, a czerpajcie
Słodycz, tu gody.

W Najświętszym Sakramencie
To serce uwielbiajcie,
Za te dary, serc ofiary
Chętnie oddajcie.

Niech Jezusa mieszkanie
W sercach naszych zostanie;
Niechaj dusza ma Jezusa
Za posilanie.PODZIĘKOWANIE

 

Panie, dziś modlą się przed Tobą nasze serca.
Dziękujemy Ci za to , żeś je stworzył, za to że otaczasz je swoją opieką.
Serce ludzkie, Panie, to nie tylko ważna część organizmu, ale również ośrodek życia uczuciowego i duchowego. Serce tak mocno przeżywa wszystko z człowiekiem, że stało się symbolem wrażliwości i miłości. Mówi się o człowieku wielkiego serca, dobrego serca, otwartego serca i o ludziach bez serca.
Nasze dziękczynienie pragnie dziś objąć to całe bogactwo życia, którego symbolem jest serce. Dziękujemy Ci za dobroć, jaką ukryłeś w sercach naszych i w sercach bliskich. Dziękujemy za każdego człowieka o dobrym sercu, jakiego spotkaliśmy na drodze życia.
Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że umarłeś na krzyżu dla naszego zbawienia. Dziękujemy Ci za Twoje Serce,  najdoskonalszy wzór wszystkich serc na ziemi, które płonie miłością do każdego człowieka.
Prosimy, daj nam potrzebne siły, abyśmy szerzyli w dzisiejszym świecie miłość, której jest tak bardzo mało. Chcemy zawsze czerpać siłę z Twojej miłości.
Błagamy uczyń nasze serca według Serca Twego.

 

POŚWIĘCENIE SIĘ SERCU JEZUSOWEMU

 

Jezusie Eucharystyczny, mówisz dzisiaj do nas jak kiedyś do swoich uczniów: Wytrwajcie w miłości mojej (J 15,9). Chcemy spełnić to pragnienie Twojego Boskiego serca, ale jesteśmy świadomi własnych słabości i ograniczeń. Dlatego prosimy Cię pokornie: Oczyszczaj nasze serca z egoizmu, codziennie na nowo rozpalaj w nich ogień swojej miłości dla wszystkich ludzi - żyjących i zmarłych.

Oddajemy Ci nasze serca, abyś kształtował je na wzór swojego Eucharystycznego Serca, cichego i pokornego. Naucz nas odrzucać wszystko co się Tobie nie podoba, a pragnąć jedynie tego, co przynosi Ci, radość i chwałę.

Oddajemy i poświęcamy Najświętszemu Sercu Twojemu również nasze rodziny, parafię i Ojczyznę. Jezu Eucharystyczny pocieszaj i umacniaj chorych i cierpiących, strapionych, a grzeszników naprowadzaj na drogę zbawienia, konającym okaż swoje miłosierdzie. Polecamy Ci również zmarłych, poddanych oczyszczeniu. Skróć im karę za grzechy i uwolnij od mąk czyśćcowych, zwłaszcza tych, którzy za życia otaczali Twoje Najświętsze Boskie Serce szczególną czcią i miłością. Dozwól im jak najszybciej uwielbiać Cię razem z Aniołami.

 

RÓŻANIEC

 

Zwiastowanie

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone...

Najświętsze Serce Jezusa jest Sercem Boga i Człowieka. Jest ono Sercem Boga, bo w jego ludzkim kształcie zostało ono utworzone przez Ducha Świętego. Jest Sercem człowieka, bo jego Boskie możliwości zostały ukształtowane pod sercem Dziewicy, a więc najpiękniejszej spośród córek ludzkich, i tam to, co Boskie, pojawiło się wśród nas w ludzkim kształcie. W tajemnicy zwiastowania Maryja doświadczyła tego jako pierwsza, a my doświadczamy nieustannie niezwykłej oryginalności Serca Jezusa. Jest ono zarazem sercem nieskończonego majestatu i sercem napełnionym zelżywością. Maryja wie o tym doskonale, a my musimy uczyć się tego ciągle, że Serce Jej Syna dysponuje największą potęgą, a jednocześnie jest tak wrażliwe i na ból i na brak miłości. Popatrzmy na Serce Jezusa oczyma Jego Matki i pokochajmy je Jej sercem.

Nawiedzenie

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają....

Serce Jezusa kształtowało się pod wpływem serca jego Matki, ale też Serce Maryi - znalazłszy się w pobliżu Bożego Serca, zaczęło nabierać cech zgoła Boskich. Oto Maryja od samego początku dzieli się z ludźmi tym niezwykłym skarbem, który zagnieździł się pod Jej sercem. Rozpoczyna się to już tajemnicy Nawiedzenia, ale ciągle się rozszerza podczas licznych nawiedzeń, których Maryja dokonuje w historii Kościoła i w naszej współczesności. Maryja jest taka hojna dla wszystkich, którzy potrzebują wiary, nadziei i miłości.... My w naszym życiu codziennym jesteśmy tacy wyrachowani. Posiadamy tak mało i boimy się, że zabraknie nam samym, gdy będziemy rozdawać innym. Ten lęk <że zabraknie> przenosimy ze spraw materialnych nawet na teren życia duchowego. A tymczasem, tutaj dostajemy tak wiele, że nie musimy się obawiać pustego skarbca łaski. Dostajemy tak wiele, że możemy hojnie dzielić się modlitwą, słowem Bożym, świadectwem Bożej dobroci i naszą miłością. To pole jest znakomitym miejscem, gdzie możemy nauczyć się hojności i wielkoduszności cechujących karmienie głodnych, zaspakajanie pragnienia chcących pić, odziewania nagich, odwiedzania chorych i więźniów. Niech Matka najświętsza pomoże nam nauczyć się od Serca Jej Syna hojności.

Narodzenie

Serce Jezusa, ze słowem Bożym istotowo zjednoczone...

Na Dzieciątko narodzone w Betlejem patrzymy ciągle oczyma dziecka, bo wtedy pierwszy raz pokazano nam szopkę, owiniętego w pieluszki i złożonego w żłobie. Tak patrzyli pewnie i pasterze, choć do oglądania Dzieciątka, zaprosiły ich "duchy niebieskie". Jeżeli widzieli w tym Dziecku coś cudownego, to chyba tylko cudowną urodę Niemowlęcia, ale taką cudownością "czaruje nas" każde dziecko. My jednak ubogaceni objawieniem Ewangelii, które w naszej pamięci zostało utrwalone refrenem kolędy A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami, mamy patrzeć na Dziecię Jezus i starać się odczuć, co czuje Jego Serce, oczyma i sercem Jego matki. Tylko Ona jedna wiedziała dokładnie, że to Dziecię to nasz Bóg. Do patrzenia na Jezusa i do kontemplowania, jego Serca kiedy modlimy się: Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami, potrzebne jest na pewno spojrzenie Dziecka, ale jeszcze bardziej potrzebujemy spojrzenia Matki. Jej oczyma patrzmy na Jej Dziecię podczas rozważania tej tajemnicy.

Ofiarowanie

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników...

Przy obrzędzie ofiarowania pierworodnego syna stosowano ofiarę zastępczą. Jak Abraham złożył w ofierze zamiast Izaaka baranka, tak rodzice w 40 dniu od narodzenia syna składali zamiast niego w ofierze - gdy byli ubodzy - parę gołąbków, lub synogarlic. Maryja jednak wie, że Jej Syn sam siebie złoży na ofiarę krwawą za grzechy wielu. Słucha słów Symeona: A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2,35), i czuje przy sobie pulsowanie małego Serduszka, które kiedyś będzie włócznią przebite, stając się krwawą ofiara grzeszników.... My w tajemnicy ofiarowania Jezusa uczestniczymy najgłębiej biorąc udział w Eucharystii. Wtedy również widzimy bezkrwawe postacie, ale oczyma Maryi mamy zobaczyć skrwawione Ciało Jezusa złożone za nas w ofierze na ołtarzu krzyża, mamy widzieć Jego przebite Serce i tryskającą z niego dla naszego zbawienia krew i wodę.

Znalezienie

Serce Jezusa, świątynio Boga...

Maryja z Józefem szukali Jezusa, który zaginął podczas powrotnej drogi z pielgrzymki do Jerozolimy. Podczas poszukiwań pytali pewnie wszędzie o dwunastoletniego chłopca i podawali Jego rysopis. Szukali swego syna... szukali Syna Człowieczego... Jednocześnie jednak szukali Syna Bożego... szukali Boga... Znaleźli go w świątyni jerozolimskiej, ku której zmierzały rzesze pielgrzymów.
Dzisiaj wielu ludzi szuka pracy, miłości, prawdy, szczęścia, pokoju... W tych poszukiwaniach penetrują rozmaite dziedziny życia i różne tereny... Szukając tych wartości, tak bardzo bliskich i potrzebnych człowiekowi, szukamy jednocześnie Boga, bo to wszystko można znaleźć tylko u Niego. Ale gdzie znaleźć samego Boga? W tej tajemnicy dowiadujemy się, że w świątyni. Nasze kontemplowanie wraz z Maryja oblicza Jezusowego doprowadza nas do wniosku, że tą świątynią, w której niezawodnie można odnaleźć Boga jest Serce Jezusa. Szukając szczęścia nie błąkajmy się po manowcach... Skierujmy się do Serca, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali.

 

Korzystano z publikacji: Dzienniczek św. Faustyny,
Skarbnica Modlitw,
Czas Serca  i innych źródeł