Czuwanie 59

 

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego,
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.

ROZMYŚLANIE O MĘCE PANA JEZUSA

Miłosierny Jezu, w duchu stajemy na Golgocie, pragniemy być z Tobą; chcemy Ci towarzyszyć w tej chwili, gdy -jak zapowiedziałeś - opuścili Cię prawie wszyscy. Pozostała przy Tobie tylko Matka, umiłowany uczeń i kilka pobożnych niewiast. Stajemy pod krzyżem obok Twej Matki, by wnikać w tajemnicę Twego opuszczenia i przez swą miłującą obecność przynieść Ci pociechę. Jesteśmy świadkami wielkiego paradoksu: oczekiwano na Ciebie tysiące lat, proroctwami zapowiadały Cię święte Księgi, a gdy w pełni czasów przyszedłeś, nie tylko nie rozpoznano Cię, lecz nawet odrzucono, wydając na ukrzyżowanie jak złoczyńcę.

Jezu utajony, Miłości wiekuista, Żywocie nasz, Boski Szaleńcze, żeś zapomniał o sobie, a widzisz tylko nas. Nim stworzyłeś niebo i ziemię, wpierw nosiłeś w Sercu swoim nas. O Miłości, o głębio poniżenia Twego, o tajemnico szczęścia - czemuż tak mała liczba Ciebie zna? (Dz.278)

Czy dlatego, Panie, że ukrywasz swą Boską piękność? Nierozpoznany byłeś w Nazarecie, przez trzydzieści lat uważany za syna cieśli. Nierozpoznany w czasie działalności publicznej - nazywany wysłannikiem Belzebuba, bluźniercą i oszustem. Nierozpoznany podczas przesłuchania u Piłata, postawiony wobec pytania - kim jesteś? Nierozpoznany przez kohortę żołnierzy, szyderczo nazwany królem. Oszpecony, znieważony i wyśmiany, zawieszony na krzyżu jak największy zbrodniarz - nierozpoznany Bóg w ludzkim ciele.
Nierozpoznany jesteś także dzisiaj w Kościele i w tysiącach twarzy ludzi samotnych, cierpiących, chorych, zrozpaczonych. O głębio poniżenia, o tajemnico nieprzejrzana, o Boskie piękno ukryte dla nas na drzewie krzyża i w drugim człowieku - czemu tak mała liczba dusz Ciebie zna?

Pieśń: W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni
W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża
Ufam Tobie Miłosierny
Jezu wybaw nas

Stajemy, jak co dnia, pod Twym krzyżem, by wyznać naszą wiarę w Ciebie - Jezusie, Synu Boga. Ty dla nas i dla naszego zbawienia zostałeś umęczony. Ty, który jesteś trzykroć święty, pozwoliłeś się z naszymi grzechami przybić do krzyża w sobie zadawszy śmierć wrogości (Ef 2,16.). Jak wielkie, Jezu, jest Twe miłosierdzie nad nami. Wydajesz samego siebie, jako Bóg-Człowiek wchodzisz w dramat ludzkiego grzechu, by przez swe uniżenie przywrócić nam utracone szczęście.

UWIELBIENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Uwielbiamy Jezu Twoją wszechmoc i Twoje wielkie miłosierdzie.

Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ufamy Tobie

Pieśń: Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
W Swoim Słowie jest wierny, na odpowiedź Twą czeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.
2.Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Marnotrawnego przyjmie, długo na powrót czeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.
3.Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Magdalenę podniesie, broni godność człowieka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.
4.Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
W Swoim Słowie jest wierny, na odpowiedź Twą czeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

NOWENNA

Dziś mamy czwarty dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował Pan Jezus św. Faustynie. Odprawiamy ją w intencji wyproszenia miłosierdzia dla nas i całego świata.

Dzień czwarty
Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkie męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje, zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. (Dz.1216)

Niech światło Twej miłości
Oświeci dusz ciemności.
Spraw, aby Cię te dusze poznały,
I razem z nami miłosierdzie Twe wysławiały.

Modlitwa św. Faustyny.

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni, wraz z nami, wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusz te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem miłować Ciebie. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.
(Dz. 1217)

PROŚBY

Panie Jezu, tylko część ludzkości przyjęła Twoje imię. Tylko część pełna wiary modli się do Ciebie. Tysiące i miliony na wschodzie i zachodzie, na północy i południu, w każdym dniu przechodzi do wieczności. Biednym, którzy Cię nie znają, nie policz ich grzechów, ale okaż światu jak najszybciej Twoje miłosierdzie!
Pozwól, aby wszyscy ludzie Ciebie poznali, w Ciebie uwierzyli, Tobie służyli! Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem, naszym zmartwychwstaniem. Razem z Ojcem i Duchem Świętym jedyny Bóg w wieczności. Amen.

Z Ewangelii wg św. Mateusza

Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie". Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Pomni na wezwanie Chrystusa: „Idąc na cały świat nauczajcie wszystkie narody”, prośmy Ojca w niebie, aby orędzie Bożego miłosierdzia dotarło do wszystkich zakątków świata:

-Módlmy się za cały Kościół, aby wytrwale głosił wszystkim narodom Chrystusową wiarę. Ciebie prosimy...
-Módlmy się za Ojca Świętego, aby Pan obdarzył go zdrowiem dla dobra całej ludzkości. Ciebie prosimy...
-Módlmy się za wszystkich nieznających Chrystusa, aby w swym oczekiwaniu nie zostali zawiedzeni i w wierze chrześcijańskiej znaleźli ukojenie swojej tęsknoty za Bogiem. Ciebie prosimy...
-Módlmy się za naszą Ojczyznę, by przez gorliwych misjonarzy i misjonarki niosła światu orędzie miłości i miłosierdzia. Ciebie prosimy...
-Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby miłosierny Zbawiciel posyłał im pomocników, wspierał w trudzie i błogosławił ich pracy. Ciebie prosimy...
-Módlmy się o liczne i święte powołania misyjne, aby Bóg obudził w wielu sercach gorące pragnienie głoszenia Ewangelii na całym świecie. Ciebie prosimy...
-Módlmy się za wszystkich tu obecnych, abyśmy lepiej poznali duchowe i materialne potrzeby świata i starali się im zaradzić. Ciebie prosimy...

Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, wejrzyj na swoje wielkie żniwo i poślij na nie robotników, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, niech Twój lud zgromadzony przez Słowo Życia i pokrzepiony mocą sakramentów kroczy drogą zbawienia i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Z nauczania błogosławionego Jana Pawła II

Potrzeby, którym muszą sprostać misjonarze, są naprawdę liczne wkład wiec tych, którzy im mogą pomóc, musi być hojny i stały. Jakże zresztą nie odpowiedzieć ochoczym i radosnym sercem na ten apel, w którym ujawnia się siła i młodość Kościoła?  Wśród różnych form ludzkiej solidarności miłosierdzie misyjne wyróżnia się pełnym obietnic ładunkiem nadziei: misja bowiem jest przyszłością Kościoła"
(Jan Paweł II Orędzie na niedzielę misyjną 1990)

Modlitwa misyjna św. Siostry Faustyny.

O miłości wiekuista, pragnę, aby Cię poznały wszystkie dusze, któreś stworzył. Pragnęłabym się stać kapłanem, mówiłabym nieustannie o miłosierdziu Twoim duszom grzesznym, pogrążonym w rozpaczy. Pragnęłabym być misjonarzem i nieść światło wiary w dzikie kraje, by duszom dać poznać Ciebie, by dla nich wyniszczona umrzeć śmiercią męczeńską, jaką Ty umarłeś dla mnie i dla nich. O Jezu, wiem nadto dobrze, że mogę być kapłanem, misjonarzem, kaznodzieją, mogę umrzeć śmiercią męczeńską przez zupełne wyniszczenie i zaparcie się siebie i miłości dla Ciebie, Jezu, i dusz nieśmiertelnych.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca):
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

DZIĘKCZYNIENIE

Panie Jezu dziękujemy Ci za wiarę i miłość naszych przodków w całej historii narodu: za świętych pasterzy Kościoła, za bohaterskich ojców i matki, którzy w czasach największej próby umieli przekazać skarb wiary i umiłowanie Ojczyzny, za wychowawców, ludzi nauki, kultury i sztuki, którzy dbali o zachowanie tożsamości narodowej i o rozwój chrześcijańskiej wartości. Dziękujemy za ludzi pracy, trudu i cierpienia, którzy wzbogacili materialne i duchowe dobro Ojczyzny.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za tych współcześnie żyjących Polaków, którzy odeszli od wiary ojców, za tych, którzy są niewdzięczni, nie wierzą Twojej miłości lub są obojętni, i za tych, którzy żywią w sobie szatańską nienawiść do wszystkiego, co święte.

Pieśń: 1. Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej:
mój Pan w tym Sakramencie pełen potęgi Swej.
To Ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
i pod postacią chleba pozostać z nami chciał

2. Ja wiem, w kim mam nadzieję: w słabości mojej moc
to Ten, przed którym światło pali się w dzień i noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień,
zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

3. Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar,
kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
to Król nad wszystkie króle, wielki i dobry Pan,
co karmi dusze nasze Ciałem i Krwią swych ran.

 

 

Korzystano ze źródeł:
Modlitwy w godzinie Miłosierdzia, oprac. ss. Matki Bożej Miłosierdzia.
Dzienniczek św. Faustyny
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata ks. Wojciech Kubacki
Inne źródła.