Czuwanie 22

 

PRZYBĄDŹ O PANIE, ABY NAS WYBAWIĆ

Pobierz: DOC PDF

 

POZDROWIENIE I UCZCZENIE NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU.

Pieśń: Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w Świętej Hostii
2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!  Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!
4.Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie! W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!

Bądź pozdrowiony Przenajświętszy Sakramencie ofiary, któryś pojednał niebo i ziemię. Jesteś żywym wspomnieniem cierpienia i Zmartwychwstania, i Wniebowstąpienia naszego Pana i Zbawiciela.
Przez Ciebie strumienie łaski płyną od świętego krzyża na cały świat i wszystkie pokolenia, aż On powróci w chwale.

Bądź pozdrowiony święty chlebie nieba, prawdziwa arko Nowego Przymierza, w której przechowujemy niebiańską mannę, złoty kielichu wszystkich łask, pokrzepienie słabych, silne lekarstwo w chorobach duszy, mocy w walce, ostatni sakramencie na drodze zmarłych.

Bądź pozdrowione szlachetne Ciało Chrystusa, naszego Zbawiciela, które jesteś obecne pod postacią chleba, prawdziwa żyjąca hostio, w której spoczywa Boskość. Padamy przed Tobą i modlimy się ze wszystkimi aniołami i archaniołami, z całymi zastępami wojska, z cherubinami i serafinami i wszystkimi świętymi nieba! Bądź pochwalony i błogosławiony Najświętszy Sakramencie Ołtarza, od teraz po wieki. Amen.

1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu, dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu.
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.
2. Tu Mu ciągle hosanna śpiewa anielski chór, a ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są, niechże z Nim przebywanie będzie radością mą.
On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy, Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.
3. O niebo mojej duszy, najmilszy Jezu mój, dla mnie wśród ziemskiej suszy,
Tyś szczęścia pełen zdrój. Tyś w Wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał,
W ołtarzu się jak w niebie, powszednim chlebem stał. Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć, z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść

Koronka do Najświętszej Eucharystii. (do odmawiania na różańcu)

Na początku:

Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach:

"Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana Naszego Jezusa Chrystusa".

Na małych paciorkach:

"O Jezu, obecny w Przenajświętszym Sakramencie bądź dla nas i całego świata źródłem łaski życia wiecznego.

Na zakończenie (3x):

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Śpiew: Chwalę Ciebie Panie x2  I wywyższam  x2  Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając imię Twe.
Ref: Bo wielkiś Ty. Wielkie dzieła czynisz dziś.  Nie dorówna Tobie nikt. Nie dorówna Tobie nikt.

 

WOŁANIE O PRZYJŚCIE I KRÓLOWANIE PANA JEZUSA W NASZYCH SERCACH .

Zbawicielu nasz, wkroczyliśmy w Adwent, który jest czasem szczególnej Łaski. Wspominamy w nim twoje historyczne przyjście do nas i równocześnie u progu adwentowego oczekiwania wołamy pokornie i z ufnością, na jaką nas stać,o Twoje przyjście i królowanie w sercach wszystkich ludzi.

Prosimy Cię, Panie, przyjdź i zamieszkaj w domu naszych serc. Przyjdź, nie omijaj ich, choć w nich tyle nieporządku, ciasnoty od skarbów miłości własnej, różnych przywiązań, zaniedbań, złości i grzechu. Przyjdź, bo tylko Ty możesz nam pomóc uporządkować nasz dom, uczynić go miłym mieszkaniem, w którym z upodobaniem będziemy z Tobą przebywać. Przyjdź, Panie, i zamieszkaj w domu naszych serc; chcemy Cię tam adorować, uwielbiać Twoje miłosierdzie, chcemy dzielić z Tobą drobiazgi codziennego życia, chcemy dziękować za Twoją niepojętą miłość .

Przyjdź do serc dzieci, aby zachowały czystość i niewinność otrzymaną na chrzcie świętym.
Przyjdź do serc młodzieży, aby umiała wybierać to, co służy trwałym wartościom i nie uległa pokusie łatwego życia.
Przyjdź do wszystkich rodzin, aby umocnić je wzajemną miłością, a skłócone pogodzić.
Przyjdź do ludzi chorych, aby nie czuli się samotni i opuszczeni, lecz by świadomi Twej obecności umieli włączyć swoje cierpienia w Twój zbawczy krzyż.
Mocno zapukaj do serc grzeszników, aby skorzystali z czasu miłosierdzia i nie zginęli na wieki.
Nawiedź ludzi sprawiedliwych, aby ich ubogacić swą łaską.
Bądź przy tych, którzy dzisiaj skonają, aby ich śmierć była spokojna i szczęśliwa.
Otwórz bramy nieba zmarłym, aby w chórze zbawionych wielbili Twoje miłosierdzie na wieki.
Przyjdź królestwo Twoje, Panie, do wszystkich serc, aby one promieniowały ufnością wobec Ciebie i miłosierdziem względem bliźnich.

"Przybądź, o Panie, aby nas wybawić" (Por. Ps 146),
przybądź ze swoją miłością,
z dotykiem ciepłych rąk
z ożywczą rosą,
która pustynię mego serca
przemieni w kwitnącą polanę...

Przybądź do mnie Panie
i pomóż otworzyć moje oczy,
bym nie był już niewidomym,

daj bym słyszał
każde Twoje Słowo,
każde wołanie.

Niech ustąpi smutek
i wzdychanie na cały wszechświat
a stanie się radość i szczęście.

Proszę Ciebie,
Panie mój!
Królu mojego życia, mojej duszy.

W tym oczekiwaniu
pomóż mi bym w cierpliwości
trwał w świętym "adventus",
tak jak prorocy,
którzy przemawiali w Twoje Imię.

Daj Panie,
bym przy końcu mojego oczekiwania
mógł powiedzieć:

Jestem gotowy...
Jestem tylko kruchym
glinianym naczyniem,
potrzebuję Ciebie, Panie,
byś mnie umocnił
i uczynił trwałym naczyniem
gotowym na przyjęcie Twej łaski.
Panie mój!
Jestem gotowy...
Przyjmij mnie.

Pieśń: Czekam na Ciebie Jezu mój mały, ciche błagania ku niebu ślę.
Twojego przyjścia czeka świat cały, sercem gorącym przyzywa Cię.
Spójrz, tęskniony na tej ziemi, przybądź Jezu pociesz nas!
Szczerze kochać Cię będziemy, przyjdź o Jezu, bo już czas!
2. Usłysz, Maryjo głos twoich dzieci, Tyś naszą Matką na każdy dzień.
O, daj nam Słońce, które rozświeci grzechu i błędu straszliwy cień.
Spójrz, tęskniony na tej ziemi, daj nam Zbawcę, Dziecię Twe.
My dla Niego żyć pragniemy, Jemu damy serca swe.

Panie, objaw mi tajemnicę Twego przyjścia, Twoich odwiedzin. Przychodzisz do mnie jako Chleb Żywy, karmiąc mnie swoim Słowem i Ciałem. Jesteś dla mnie obecny w wydarzeniach – znakach czasu i w moim bliźnim. Chcę przygotować się, abym mógł z podniesioną głową oczekiwać Twego powtórnego przyjścia. Jeżeli nie nauczę się spotykać z Tobą tu i teraz w moich braciach, w Twoim Słowie i w sakramentach, to Twoje drugie przyjście może stać się dla mnie tragedią, zaskoczeniem. A przecież Ty chcesz, aby ono było najpiękniejszym i najwspanialszym wydarzeniem w moim życiu. Dlatego z miłości wzywasz mnie, abym czuwał.

1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu, dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu.
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.
2. Tu Mu ciągle hosanna śpiewa anielski chór, a ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są, niechże z Nim przebywanie będzie radością mą.
On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy, Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.
3. O niebo mojej duszy, najmilszy Jezu mój, Dla mnie wśród ziemskiej suszy, Tyś szczęścia pełen zdrój. Tyś w
Wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał,
W ołtarzu się jak w niebie, powszednim chlebem stał. Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć, Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść.

 

PROŚBY O NAWRÓCENIE.

Ty, Panie, znasz nasze serca i wiesz, co się w nich kryje. Wybacz nam słabość naszej wiary i przebacz nasze grzechy. Pouczeni Twoim słowem, wiemy, że Ty nie zwlekasz z wypełnieniem obietnicy Twojego powrotu, jak może przypuszczamy, ale jesteś cierpliwy w stosunku do każdego z nas.
Nie chcesz nas bowiem odrzucić od siebie, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia (por. 2 P 3,9).
Czas oczekiwania „nowego nieba i nowej ziemi" (2 P 3,13) winien więc być przez nas właściwie wykorzystany. Nasze przygotowanie na spotkanie z Tobą ma wyglądać tak samo, jak przygotowanie narodu izraelskiego, oczekującego Twego pierwszego przyjścia. Panie Jezu mamy Tobie przygotować drogę, dla Ciebie prostować ścieżki naszego życia. (por. Mk 1,3). Oznacza to podejmowanie nieustannego nawrócenia i wewnętrznej przemiany.

Tylko poprzez trud pracy nad sobą, walkę z grzechem, wzrastanie w cnotach stajemy się gotowi na Twoje przyjście i ufnie możemy Cię oczekiwać. Ty, zaś o Panie, wspieraj nas w naszych wysiłkach i wspomagaj swą łaską. Z ufnością wołamy teraz do Ciebie: Panie prosimy Cię

Pomóż nam wyzwalać się z naszych grzechów i słabości. Szczególnie z grzechów gniewu, zawziętości i nienawiści. ...
Ukazuj nam, jak prostować ścieżki naszego życia, co uczynić, by uwolnić się od złych nawyków i wyzwolić z niewoli nałogów: pijaństwa, nikotynizmu, narkomanii, i nienawiści. ...
Umocnij nas swoją łaską, abyśmy jak najlepiej zrobili rachunek sumienia i dobrze przygotowali się do adwentowej spowiedzi świętej. ...
W tym Świętym czasie Adwentu skieruj nasze serca i nasze kroki do bliźnich , którymi nie żyjemy w zgodzie, z którymi jesteśmy skłóceni i których nienawidzimy. Skieruj nas na właściwą drogę, która wiedzie ku świętości i zbawieniu. ...
Nie dozwól, abyśmy w nadmierny sposób przywiązali się do tego świata i jego dóbr...
Spraw, aby rodzice, nauczyciele i wychowawcy byli względem siebie wymagającymi, a dzieciom i młodzieży, by stawiali wymagania w sposób roztropny i mądry. By nikt z ludzi nie obawiał się podejmować wyrzeczeń, postów i ofiary. ...
Uczyń nas otwartymi i pełnymi gotowości wobec potrzebujących, których spotykamy na naszej drodze. ...
Udzielaj nam łaski dobrych natchnień i pomóż iść za nimi...
Spraw, abyśmy zawsze szanowali i kochali wszystkich swoich bliźnich i trwali w „świętym postępowaniu i pobożności"...

Śpiew: O Jezu cichy i pokorny,  Uczyń serce me według serca Twego

Panie, Jezu Chryste, Ty jesteś pośród nas, lecz nasze oczy nie mogą w pełni dojrzeć Twego Bóstwa i Twego Człowieczeństwa. Jesteś obecny pod sakramentalnymi postaciami, jesteś prawdziwie Utajony. My jednak wiemy, że nadejdzie taki dzień, w którym ujrzymy Ciebie bez osłony chleba i wina. Ujrzymy Cię takim, jakim jesteś. Pełni nadziei oczekujemy na Twoje ostateczne przyjście w blasku Bożej chwały.

Śpiew: Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych nam przybędzie.
Wielka światłość w dzień ów będzie Alleluja, alleluja.

Nasza wiara znajdzie wypełnienie w Tobie. Będzie oglądaniem Ciebie. Ujrzymy Twoje Oblicze, a w sercach naszych wypisane będzie Twoje imię. Będziesz naszym Bogiem na wieki, zanurzymy się w Twojej miłości, bo ona nie zna końca. Ufamy, Panie, że przyjdziesz.

Śpiew:Będę śpiewał Tobie, Mocy moja  Ty, Panie jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę.

 

PODZIĘKOWANIE ZA ŁASKĘ MACIERZYŃSTWA.

Panie Jezu, utajony w Najświętszym Sakramencie, przychodzimy do Ciebie w tym szczególnym okresie, by razem z Twoją Matką dziękować Ci i modlić się za kobiety, które powołałeś do macierzyństwa.

Wyczekujemy Twoich narodzin. Dzielą nas od nich jedynie dwa tygodnie. W tych dniach przeżywałeś razem z Twoją Matką oraz Opiekunem św. Józefem trud podróży z Nazaretu do Betlejem. To Ty byłeś najważniejszy. To była Twoja podróż z Nazaretu do Judei.

Pragniemy Ci podziękować za Twoje zamieszkanie w ciele kobiety, za uświęcenie tego pierwszego domu, który każdy z nas posiada na ziemi.
Wspominamy nasze matki – i dziękujemy Ci za nie, za ich dobroć, za ich miłość, za trud ich długich miesięcy, kiedy musiały uważać, by nie wyrządzić nam krzywdy.
Dziękujemy Ci, Panie, za każdą kobietę matkę, która przyjmuje Twoje dziecko na mieszkanie do siebie.
Dziękujemy za dobroć otoczenia, przyjmującego matki w stanie błogosławionym.
O Panie spraw, by każda matka spodziewająca się dziecka mogła wyśpiewać swoje Magnificat – pieśń radości, uwielbienia Boga, szczęścia.
Pomnij, Panie, na kobiety samotne, którym tak trudno przyjąć i wychować Twoje dziecko. Ześlij im pomoc, daj ludzi dobrego i otwartego serca.

Śpiew: Panie, pragnę Ci dziękować Panie, pragnę modlić się
Panie, pragnę wznosić ręce swe, by wielbić Cię.

 

PROŚBY O ŁASKĘ PRZEBACZENIA.

Nasze dziękczynienie przeplatane prośbą łączymy z wynagrodzeniem.

Wspominamy grzechy, które ranią i niszczą dzieci mieszkające w łonie swoich matek. Wiele z nich powołanych do życia już nie żyje.  Żyją natomiast ci, którzy im życie odebrali. Matki o smutnych oczach, ojcowie o ponurych twarzach, lekarze o skrwawionych rękach. Wszyscy chorzy zranieni, nieszczęśliwi – czekający na zbawienie.  Za nich chcemy wynagrodzić, dla nich prosimy o łaskę przebaczenia. Ty jednym słowem przebaczającej miłości możesz przywrócić blask szczęścia ich oczom, uśmiech ich twarzom, czystość ich rękom.

Panie nasz i Zbawicielu, wyciągnij swoją rękę i dotknij bolesnej rany serca wszystkich winnych przelania niewinnej krwi. Ty jeden możesz uleczyć nasze sumienia. Ty jeden możesz przywrócić im utracony spokój.
Panie prosimy Ciebie. Kyrie, kyrie eleison.

Miłosierny Panie, wspominając, Twoje zamieszkanie w łonie Twej Matki, błagamy Cię o ewangeliczne spojrzenie na wartość każdego poczętego dziecka. Niech ta rana naszego sumienia nie powiększa się, niech nie wzrasta liczba polskich dzieci zamordowanych w gabinetach lekarzy.
Panie prosimy Ciebie. Kyrie, kyrie eleison.

Wejrzyj Panie, na wszystkie matki, które dziś są mieszkaniem dla dziecka. Daj im moc potrzebną do przyjęcia obowiązków macierzyństwa. Daj im radość i szczęście uczestniczenia w Twojej twórczej działalności. Wspomnij na Swoją Matkę i Jej miłość do Ciebie. Pozwól by nasze  słabe i zranione sumienia nie rozumiejące cudu poczęcia nowego człowieka spoczęły w Jej macierzyńskich rękach.
Panie prosimy Ciebie. Kyrie, kyrie eleison.

Przed nami Uroczystość Twego Narodzenia. Panie, spraw, by ona pomogła nam w spojrzeniu na kobietę i poczęte dziecko w duchu prawdy i miłości. Spraw, aby Polska ziemia była gościnna dla Ciebie, który przybywasz do nas w każdym poczętym dziecku. Niech wszyscy na nowo odkryjemy wielkość Twego wyzwania – Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili.
Panie prosimy Ciebie. Kyrie, kyrie eleison.

 

ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI JEZU.

Litania do Dzieciątka Jezus.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas.
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga,  zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,  zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,  zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,  zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,  zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,  zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,  zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,  zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,  zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, złóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,  zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,  zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,  zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,  zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od złości światowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od pożądliwości ciała, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od pychy żywota, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez chwalebne objawienie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez ofiarowanie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez niewinność Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez prostotę Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez posłuszeństwo Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez łagodność Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez pokorę Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Dzieciątko Jezus!.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!.

K. Będę się radował w Panu.
W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się:

Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić.

W. Amen

Panie, nasz Zbawicielu, oto dałeś nam czas modlitwy i refleksji, czas wnikania w Twoje najświętsze zamiary i pragnienia. Tylko Ty znasz naprawdę nasze serca, tajemnice naszego życia, naszych pragnień i powrotów. Tobie więc oddajemy owoc tego czasu modlitwy i prosimy, by on w nas trwał, pomnażał się dla dobra naszego i naszych bliźnich. Oczyść nasze dusze z wszelkich brudów, obdarz łaską ładu wewnętrznego i daj nam Siłę trwania w Tobie. Oddajemy się Tobie, Panie przez wstawiennictwo Maryi, która zawsze była Ci wierna, a którą uczyniłeś naszą Matką. Niech Ona nas prowadzi, ochrania i przygotuje na spotkanie z Tobą. Amen.

 

RÓŻANIEC.

Tajemnice Radosne .
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

Gdy Maryja wypowiedziała swoje Fiat: Niech mi się stanie... Słowo Boże stało się ciałem mocą Ducha Świętego.
Poczęcie każdego człowieka jest odpowiedzią Stwórcy na zaproszenie skierowane do Niego przez rodziców. Odpowiedzią obdarzającą Darem Życia.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
W spotkaniu Maryi i Elżbiety wzięły udział dzieci poczęte: bardzo maleńki Jezus oraz sześciomiesięczny Jan, który poruszył się z radości, co zrozumiała jego matka - Elżbieta. Jakże wielka była radość tych Świętych Matek.

3. Narodzenie Pana Jezusa.
Maryja urodziła Jezusa w grocie betlejemskiej, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ale nie zabrakło miejsca w sercu Maryi.
Święta Rodzino spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że tylko jedno jest najważniejsze: należne miejsce dla Boga  Dawcy Życia. Wtedy ani ubóstwo, ani bogactwo, ani żadna inna okoliczność nie spowodują, że w naszym sercu zabraknie miejsca dla
poczętego dziecka.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa.
Maryja ze św. Józefem przynosi do świątyni największy swój skarb - Dzieciątko Jezus, aby je ofiarować Bogu.
Każde dziecko należy do Boga, nikt z nas nie jest jego właścicielem. Maryja i Józef wypełniają przepisy prawa. Prawo naturalne chroni życie każdego poczętego dziecka. Również polska konstytucja potwierdza prawo każdego człowieka do życia. Maryjo, ochraniaj wszystkie dzieci, ofiarowując je Bogu, bo Ty jesteś również naszą Matką.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni.
Rodzice odnaleźli Jezusa w Świątyni po trzech dniach poszukiwań. Wrócił z nimi do domu w Nazarecie i był im posłuszny.
Gdy zagubimy obecność Boga, wszystko traci sens. Jezus jest obecny w Kościele, tam zawsze możemy Go odnaleźć.
Módlmy się, aby polska szkoła nie niszczyła obecności Boga w sercach dzieci i młodzieży.