Czuwanie 39

 

CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew: 1. Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty.
2. Zabrzmijcie z nami Nieba; Bóg nasz niepojęty w postaci przyszedł chleba: Święty...
3. Powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty, na wschodzie i zachodzie: Święty…
4. Pan wieczny zawsze, wszędzie ku nam łaską zdjęty, niech wiecznie wielbion będzie, Święty…

 

BĄDŹ UWIELBIONA HOSTIO ŚWIĘTA

 

Panie Jezu umiłowany Synu Ojca, Boże bliski i żyjący między nami, Zbawicielu, który karmisz nas i poisz, który kochasz nas i zbawiasz padamy przed Tobą na kolana by uwielbić Ciebie w Twoim majestacie.
To Ty zaplanowałeś czas naszego spotkania. Ty na nie czekasz, a my przybywamy do Ciebie wiedząc, że godziny przeznaczone na spotkanie z Tobą, należą do najcenniejszych chwil w naszym życiu.
Jezu, obecny w Eucharystii, wielbimy Ciebie z całej naszej biednej duszy. Wielbimy Cię całym sercem, łącząc nasze głosy z uwielbieniem Maryi, aniołów i świętych w niebie. Wielbimy Ciebie w łączności ze wszystkimi chrześcijanami żyjącymi na ziemi. Wielbimy Ciebie i wierzymy w Ciebie, nasz Boże i Panie. Wielbimy Ciebie, bo Cię kochamy, nasz Bracie i Zbawicielu.

Bądź uwielbiona Hostio święta, w której zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa, jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.
Bądź uwielbiona Hostio święta, w której zawarte jest źródło wody żywej, tryskającej z nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
Bądź uwielbiona Hostio święta, w której zawarta jest łączność pomiędzy Bogiem a nami, przez nieskończone miłosierdzie dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
Bądź uwielbiona Hostio święta, w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.

Śpiew: Chwalę Ciebie Panie x2 I wywyższam x2
Wznoszę w górę swoje ręce Uwielbiając imię Twe
Ref: Bo wielkiś Ty. Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt. Nie dorówna Tobie nikt


NAJŚWIĘTSZA TRÓJCO, BOŻE OJCZE, SYNU I DUCHU ŚWIĘTY

 

Chcemy Panie Jezu tę noc czuwania spędzić bardzo blisko Ciebie w jedności z Ojcem i Duchem Świętym. Pragniemy żyć według wzoru miłości i jedności doskonałej, jaka panuje w Trójcy Świętej

Najświętsza Trójco, Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty!
W głębokiej czci klękamy przed Tobą.
Ty jesteś nam w Chrystusie Jezusie,
Panu naszym, łaskawie blisko.
Wszystkie dary stworzenia i Odkupienia
są naszym udziałem -
od Ojca przez Syna w Duchu Świętym.
Wieczny Ojcze, Twoja wszechmoc stworzyła nas z niczego.
Twoja miłująca Opatrzność czuwa nad nami.
Ty dajesz nam chleb tej ziemi.
Ty dajesz nam prawdziwy chleb z nieba -
Chrystusa, Twojego Syna.
W Nim wybrałeś nas przed wiekami,
abyśmy się stali dziedzicami Twojej chwały.
Panie Jezu Chryste, posłuszny Ojcu stałeś się naszym bratem.
Własną Krwią zmazałeś na krzyżu nasze grzechy.
W Najświętszym Sakramencie udzielasz nam codziennie
z obfitości łask Twoich.
Jako najwyższy Kapłan i Pośrednik
między Bogiem Ojcem i nami
rozbiłeś wśród nas swój namiot,
by przebywać z nami i karmić nas sobą.
Duchu Święty Boże,
przez chrzest powołałeś nas
do nowego życia dzieci Bożych.
W sakramencie bierzmowania umacniasz naszą wiarę.
Twoje światło i Twoja miłość wlane są w nasze serca.
Mieszkasz w nas z Ojcem i Synem
czyniąc nas swoją świątynią.
Dzięki Ci, Boże w Trójcy Świętej Jedyny!

Śpiew: Wielbię Ciebie Panie, mocy moja.
Ty Panie jesteś mą nadzieją Tobie ufam i bać się nie będę.

 

BĄDŹ UWIELBIONY OJCZE PRZEDWIECZNY

 

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Już od chrztu świętego, udzielonego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, należymy do Ciebie i staramy się zachowywać wszystko, co nam przykazałeś.
Spodziewając się wejścia do pełni chwały w chwili śmierci już teraz oddajemy część należną wspólnie śpiewając Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny Stwórco nieba i ziemi i całego wszechświata - Chwała...
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej mądrości i Twojej potędze - Chwała ..
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej miłości, Twojej dobroci i wielkiemu miłosierdziu - Chwała...
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twoich aniołach i Twoich świętych – Chwała…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich istotach żywych, które stworzyłeś - Chwała…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich dziełach rąk Twoich. - Chwała...

Dziękujemy Ci Ojcze przedwieczny, że przez ofiarę Syna Twojego
ukochanego Jezusa Chrystusa i jego przenajświętszą krew wykupiłeś nas z niewoli grzechu
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny, że dałeś nam Pannę Maryję zawsze dziewicę za naszą matkę, współodkupicielkę, pośredniczkę wszystkich łask
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny, że przez chrzest i łaskę Ducha Świętego
włączyłeś nas do królestwa Twojego jako dzieci boże.
Dopomóż nam dobry i miłosierny Ojcze, abyśmy zawsze byli Tobie wierni i wdzięczni za Twoją miłość, abyśmy zawsze pełnili Twoją wolę poprzez Jezusa Chrystusa Twojego Syna i jego Matkę Maryję współodkupicielkę i pośredniczkę wszystkich łask.
Ojcze Przedwieczny Stwórco wszelkiego dobra niech Cię uwielbia wszechświat cały,
cała ziemia i każde stworzenie.

Śpiew: 1. Dobry Boże wielbię Cię za tak dobre Serce Twe
za szczęśliwe chwile za Twych darów tyle dobry Boże wielbię Cię.
2. Dobry Boże wielbię Cię za to słońce za ten dzień,
które mnie raduje, świat mi ukazuje, dobry Boże wielbię Cię.
3. Dobry Boże wielbię Cię za mój krzyż, za smutku łzę,
wybacz, że w tym smutku śpiewam po cichutku, dobry Boże wielbię Cię.

Ojcze! Dokądkolwiek idę, znajduję Ciebie.
Gdziekolwiek spojrzę, widzę Ciebie.
Wszędzie, gdzie Cię szukam, Ty tam jesteś.
Wszędzie gdzie do Ciebie mówię, Ty mi odpowiadasz.
Wszędzie gdzie Cię spotykam, kocham Cię.
Ty jesteś wszędzie moim jedynym dobrem, moim wszystkim.
O mój Ojcze Niebieski!
Jak jest słodko wiedzieć, że Ty jesteś moim Ojcem,
a ja – Twoim dzieckiem!
Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej, niż ja,
co jest dla mnie korzystne!
Naucz mnie zawsze widzieć Twoją miłość,
która kieruje wszystkimi wydarzeniami mojego życia.
Naucz mnie zdawać się na Twoje prowadzenie jak dziecko
w ramionach swej matki.
Bądź moim czułym Ojcem i chroń mnie wszędzie
jak źrenicy Twoich Oczu.
Niech na zawsze zachowam godność Twojego dziecka.

O Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz.

Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych. Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie jesteś światłością. Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością. Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra.
Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie, abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość majestatu i głębokość sądów
Przyjdź królestwo Twoje: abyś Ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do Twego królestwa, gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki.
Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca, zawsze o Tobie myśląc; z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc; całym umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twej miłości, a nie na co innego; i bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie , wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości, ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia.
Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj: na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości, którą nas darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał.
Odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich.
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając, i abyśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą.
I nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe.
Ale nas zbaw ode złego: przeszłego, obecnego i przyszłego.

Śpiew: Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie,
pieśnią chcę chwalić imię Twe i dziękczynienie składać Ci.

 

PROŚBY DO NASZEGO OJCA

 

Panie Jezu razem z Tobą zwracamy się do naszego Ojca, który jest w niebie i prosimy:

Ojcze nieskończenie dobry, spraw, by nasze serca przez modlitwę, pracę, cierpienie i odpoczynek dorastały do spotkania z Tobą w niebie, gdzie nas oczekujesz.
Ciebie prosimy: Wysłuchaj nas Panie
Ojcze, pozwól nam zrozumieć, że tylko wówczas będziemy prawdziwie szczęśliwi, gdy uczynimy wszystko, by ludzie widząc nasze dobre czyny, chwalili Ciebie, naszego Ojca, który jest w niebie.
Ciebie prosimy: Wysłuchaj nas Panie
Ojcze, niech nadejdzie Twoje królestwo, objawiając światu piękno sprawiedliwości, dobroci, miłości i przebaczenia. Niech wszyscy chrześcijanie odkryją prawdę, że temu, kto troszczy się o Twoje królestwo, wszystko inne jest dodane.
Ciebie prosimy: Wysłuchaj nas Panie
Ojcze, nieskończenie mądry, spraw, niech serca nasze odkrywają coraz pełniej szczęście ukryte w poznawaniu i wypełnianiu Twojej woli.
Ciebie prosimy: Wysłuchaj nas Panie
Ojcze nieskończenie dobry, pobłogosław chleb, jaki wydaje nasza ziemia, i rozmnóż go tak, by nikt z nas nie cierpiał głodu.
Ciebie prosimy: Wysłuchaj nas Panie
Ojcze Miłosierny, wejrzyj na swoje dzieci i przygarnij je do swojego przebaczającego Serca.
Ciebie prosimy: Wysłuchaj nas Panie
Ojcze, odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A jeśli nie umiemy im przebaczyć, udziel nam mocy i odwagi potrzebnej do miłowania nieprzyjaciół.
Ciebie prosimy: Wysłuchaj nas Panie

Panie Jezu, wzmocnij nasze serca swą łaską, by one były w stanie wezwać Ojca na ratunek. Pomóż nam wołać w stronę nieba nasze SOS, którego sam nas nauczyłeś:

Ojcze, zbaw nas od złego.
Z wszystkich pułapek pychy i niezdrowej ambicji,
Od jadu zazdrości zżerającego nasze serca,
Od zamarznięcia w niskich temperaturach materializmu,
Spod lawin spowodowanych wybuchami naszego gniewu,
Od upadku na śliskich ścieżkach nieczystości,
Od głębokich rozpadlin nieumiarkowania w jedzeniu i piciu,
Z ciągle groźnego lenistwa, zniechęcenia i zwątpienia,
Z wszelkich nałogów, w jakie ugrzęzły nasze serca,
Módlmy się: Ojcze, Opoko nasza i Skało schronienia, przyjmij wołanie Twoich dzieci, znajdujących się w ręku zła i wybaw nas w swojej łaskawości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Śpiew: Ref. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą.
Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń.
Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie.
I nie zawiodę się.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie
I nie zawiodę się.
1.Zbyt dobrze wiem, kim jestem,
Pyłkiem i liściem na wietrze.
I wiem, kim jesteś Ty, wielki Boże,
Więc wołam w dzień i w noc. Ref.
2. Będziemy zawsze razem,
Będziemy zawsze blisko,
Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko
Zdobędę cały świat. Ref.
3. Chciałabym jak iskierka
Świat cały sobą podpalić.
Chciałabym sercem dosięgnąć nieba,
Więc wołam w dzień i w noc

 

CHWAŁA TOBIE DUCHU POCIESZYCIELU

 

Panie Jezu Chryste. Odchodząc do nieba, zapowiedziałeś zesłanie Ducha Świętego. Wiesz, jak bardzo Go potrzebujemy. Prosimy Cię, aby ta obietnica spełniła się w naszych czasach, w naszym Kościele i w naszej wspólnocie. Przyjdź, Panie! Przyjdź, Duchu Święty, do każdego z nas.

Śpiew:1. O Stworzycielu Duchu przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercem, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
 Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy swej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Chwała Tobie, Panie potężny,
Duchu Pocieszycielu,
szczodry rozdawco wszelkiego dobra.
Tyś równy Ojcu i Synowi.
Tobie chwała i cześć najwyższa.

Ty jesteś światłością i nosicielem światłości.
Tyś jest dobrocią i źródłem wszelkiej dobroci.
Tyś jest duchem, który posyła proroków
i wzbudza apostołów.
Ty dajesz zwycięstwo męczennikom
i moc wyznawcom.

Ty czynisz mądrymi tych, którzy szukają.
Ty kierujesz tymi, którzy błądzą.
Ty pocieszasz smutnych i umacniasz słabych.

Ty opatrujesz poranionych,
podnosisz upadłych i dajesz odwagę lękliwym.
Ty uspokajasz porywczych,
łagodzisz serca twarde,
umacniasz wiernych i zachowujesz wierzących.

Prosimy Cię, Duchu Pocieszycielu,
zstąp do świątyni naszych serc,
jak zstąpiłeś do górnej komnaty
- Świadku świętej Wieczerzy!
Ożyw nas Twoimi dobroczynnymi darami,

rozpal nasze serca ogniem Twojej miłości,
 przynieś nam dar mądrości wiecznej,
a Twoja światłość ogromna
niech oczyści nasze serca...
Duchu Święty, przyjdź modlić się w nas!
Przyjdź i módl się z nami!

Z Ewangelii wg św. Jana:

W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego /J 7, 38-39/

Ukrzyżowany i zmartwychwstały Zbawicielu świata, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie! W duchu stajemy wraz z Maryją u stóp krzyża, aby uwielbiać Cię w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania, w której objawiasz nieskończone miłosierdzie Boże. Uwielbiamy Cię za dar żywej wody, wypływającej z Twojego przebitego boku, za ożywiające nas tchnienie Twojego Ducha, które objawia miłość Boga w dziele Odkupienia.
Przychodzimy pod Twój krzyż z naczyniem ufności, aby zaczerpnąć i przyjąć Twojego Ducha, którego nam obiecałeś. Chcemy dziś pić pełnymi ustami łaskę po łasce, chcemy błagać o wylanie Twego Ducha na Kościół święty, naszą Ojczyznę i cały świat. Niech Twój Duch oświeci mroki ludzkich sumień i ukaże blaski Twego miłosierdzia. Niech swą mocą ożywi to, co umarłe dla życia Bożego. Niech swą łaską umocni to, co słabe, uleczy rany serc złamanych, pocieszy smutnych, wleje nadzieję w dusze załamane i zrozpaczone.
W strumieniach wody żywej zanurzamy siebie, cały Kościół święty, Ojczyznę i świat, by dla zasług Twej bolesnej męki błagać o dary Ducha Świętego.

Prosimy o dar mądrości, abyśmy pojmując zawsze to, co prawe, radowali się Twoją miłością.
Prosimy o dar rozumu, byśmy coraz głębiej wnikali w tajemnice wiary świętej.
Prosimy o dar rady, byśmy zawsze wybierali to, co jest zgodne z Twoją wolą.
Prosimy o dar męstwa, byśmy byli umocnieni w służbie Twojej.
Prosimy o dar umiejętności, byśmy umieli korzystać z dóbr doczesnych.
Prosimy o dar pobożności, abyśmy z dziecięcą ufnością odnosili się do Ciebie i braterską życzliwością do bliźnich naszych.
Prosimy o dar bojaźni Bożej, abyśmy oddani Tobie nie ulegli żadnej pokusie.
Daj nam, Panie, Ducha Świętego, aby odmieniło się oblicze naszych serc i całej ziemi.

Śpiew: 1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
o to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
radością napełnij mnie. /2x

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci,
przyjdź jak ślepemu wzrok,
przyjdź jako moc w mej słabości,
weź wszystko, co moje jest. /2x

3. Przyjdź jako źródło w pustyni
z mocą swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia
dotknie, uleczy mnie już. /2x

 

KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

I. Tajemnica: Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus. (Łk 1, 35)

Na dużym paciorku:
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.

Na 7 małych paciorkach:
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Swoich wiernych. I zapal w nich ogień Swojej miłości.

II. Tajemnica: Duch Święty spoczął na Jezusie podczas chrztu w Jordanie. (Mt 3, 16)

Na dużym paciorku:
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.

Na 7 małych paciorkach:
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Swoich wiernych. I zapal w nich ogień Swojej miłości.

III. Tajemnica: Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię. (Łk 4, 1)

Na dużym paciorku:
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.

Na 7 małych paciorkach:
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Swoich wiernych. I zapal w nich ogień Swojej miłości.

IV. Tajemnica: Duch Święty zstąpił na Maryję i Apostołów trwających na modlitwie w Wieczerniku. (Dz 2, 2)

Na dużym paciorku:
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.

Na 7 małych paciorkach:
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Swoich wiernych. I zapal w nich ogień Swojej miłości.

V. Tajemnica: Duch Święty działa w duszy sprawiedliwego. (1Kor 3, 16)

Na dużym paciorku:
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.

Na 7 małych paciorkach:
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Swoich wiernych. I zapal w nich ogień Swojej miłości.

Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na 3 małych paciorkach: Chwała Ojcu...

Na dużym paciorku: Wierzę w Boga...

Boże Ojcze, kiedy na Apostołów zstąpił Duch Święty, nagle rozległ się szum z nieba jakby gwałtownie wiejącego wiatru, pojawiły się też języki podobne do ognia, Apostołowie zaczęli mówić różnymi językami i prorokowali (por. Dz 2,2-4). To misterium nieustannie dokonuje się w Kościele. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że zawsze udzielasz Twojego Ducha tym, którzy o to proszą. Wielbię Cię za to, że pragniesz udzielać daru Ducha Świętego także mnie, tak sarno hojnie, jak to uczyniłeś wobec Apostołów.
Duch Święty wzywa w ostatnim czasie cały Kościół i wszystkich wierzących do nowej ewangelizacji świata. To właśnie Duch Święty, który od momentu chrztu świętego działa w naszych sercach, przyprowadził nas do tego świętego miejsca, abyśmy mogli doświadczyć zbawienia.

 

JEZU JESTEŚ CAŁYM MOIM ŻYCIEM

 

Śpiew: 1. Przez chrztu świętego wielki dar,
O, Chryste, z Twej hojności,
Twym dzieciom wiary dałeś skarb,
Nadziei i miłości.
Ref. Najświętszej Trójcy wieczną cześć
Pragniemy z serc gorących nieść.
Strzec wiary ślubujemy,
W niej żyć, umierać chcemy.

2. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz
Swój Kościół tworzysz w świecie.
W Ojczyźnie naszej władasz też
Przez długie tysiąclecie. Ref.

Panie Jezu przez Ciebie zostaliśmy odkupieni. Przez Ciebie Ojciec objawił nam swoją nieskończoną miłość i miłosierdzie oraz obdarzył nas nimi.

Z tego powodu św. Paweł, pełen radości wzywa nas:
Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego -
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
 bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała - Kościoła.
On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
 i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą:
przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. (Kol 1,12-20)

Śpiew: Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju,
Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki, Królów Król i panów Pan

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie (Rz 10,9).

Wpatrując się w Jezusa ukrytego w białej Hostii w ciszy otwórzmy nasze serca i z wiarą, na jaką nas stać wyznajmy z głębi serca „Pan mój i Bóg mój”

Chwila ciszy

Jezu,
Jesteś całym moim życiem,
Bez Ciebie tylko śmierć.
Jesteś moim pożywieniem,
Bez Ciebie tylko nędza.
Jesteś moją radością,
Bez Ciebie tylko cierpienie.
Jesteś moim spokojem,
Bez Ciebie tylko spory.
O Jezu,
Całą moją wiarą jesteś Ty,
Początek wszelkiego światła.
Jesteś moją nadzieją.
Zbawicielu Sądu.
Moją miłością jesteś Ty,
Pocieszeniem i szczęśliwością.
Całym moim życiem jesteś Ty –
Boże wspaniałości.

Jezu, nasz Zbawicielu, obecny w Najświętszym Sakramencie, jesteś taki nam bliski i czekasz, by obdarzyć nas swoją miłością. Możemy przychodzić do Ciebie ze wszystkim, co nas boli i cieszy, bo TY jesteś najwierniejszym Przyjacielem, najlepszym lekarzem, najczulszym Ojcem i zawsze masz dla nas czas i otwarte serce.
Pragniemy jak św. Jan położyć swą głowę na Twojej piersi, aby słyszeć bicie Twojego Boskiego Serca rytmem miłości i wczuwać się w Jego pragnienie.
Teraz w milczeniu chcemy wsłuchiwać się w Twój głos, jaki kierujesz do każdego z nas indywidualnie. Pozwól nam go usłyszeć.

Chwila ciszy

Kocham Cię Boże mój utajony,
kocham Cię żywy Anielski Chlebie;
każda krwi kropla, każdym serca biciem,
nad wszystko Panie, nawet i nad życie.
Bo wszystko dobre dostałam od Ciebie,
bo tak się nisko nachylasz do mnie
i tak serdecznie pamiętasz o mnie...

Kocham Cię Jezu za odkupienie,
spełnioną cenę Krzyża Ofiary,
za spodziewane wieczne zbawienie,
za niezliczone duchowe dary;
zwłaszcza za wiary Twej Tajemnice-
Ucztę Miłości - Twych łask Krynice.

Kocham Cię za tych, co Cię nie znają,
którzy o Tobie nic nie słyszeli
i za tych, którzy Cię nie kochają,
choć łask tak mnogo od Ciebie wzięli...
Pragnę o, Jezu Twój ból osłodzić
i obojętność ich wynagrodzić.

Miłością swoja rozpal serce moje,
bym mogła Ciebie kochać coraz więcej.
Zlewaj na ludzkość łask Twoich zdroje;
niech umiłuje Cię najgoręcej
I w Serca Twego otwartej Ranie
znajdzie do końca w dobrym wytrwanie.

Pieśń: Panie mój wiesz, że Cię kocham.
Ty wszystko wiesz miłuję Cię.

 

ZAWIERZENIE

 

Bądź uwielbiony, Jezu, za Twą nieskończoną miłość, której nieustannie doświadczamy, a którą objawiłeś nam w pełni w wydarzeniach paschalnych. Dziękujemy za całe Twoje ziemskie życie, za przykład niezłomnej wiary w dobroć Ojca, za posłuszeństwo do końca. Panie, ile razy byliśmy w sytuacji, która po ludzku wydawała się bez wyjścia, kiedy brakowało nam zaufania i nie mieliśmy siły, by pełnić Twoją wolę..., ile takich sytuacji jeszcze przed nami...? Stojąc więc przed Tobą w pokorze, już dziś pragniemy zawierzyć Ci wszystko, co nas przerasta i co będzie dla nas trudne. Prosimy, by Twa dziecięca ufność wobec Ojca zakorzeniła się w naszych sercach; prosimy o łaskę całkowitego zaufania Bogu w wiernym pełnieniu Jego woli.

Płynie łódź życia mojego
Wśród mroków i nocy cieni,
I nie widzę wybrzeża żadnego,
Jestem na głębi morskiej przestrzeni.

Najmniejsza burza zatopić mnie może,
Pogrążając mą łódź w wód odmęcie,
I gdybyś Ty sam nade mną nie czuwał, Boże,
W każdej chwili życia mego, w każdym momencie.

Wśród wycia, huku fal
Płynę spokojnie z ufnością
I patrzę, jak dziecię, bez lęku w dal,
Boś Ty mi, Jezu, światłością.

Wokoło groza i przerażenie,
Lecz głębszy spokój mej duszy niż głębina morza,
Bo kto jest z Tobą, Panie, ten nie zginie -
Tak mnie upewnia Twa miłość Boża.

Choć niebezpieczeństw pełno wokoło,
Nie lękam się ich, bo patrzę w niebo gwiaździste.
I płynę odważnie, wesoło,
Jak przystoi na serce czyste.

Lecz ponad wszystko, dlatego jedynie,
Żeś Ty jest sternikiem moim, o Boże,
Tak spokojnie łódź życia mojego płynie -
Wyznaję to w najgłębszej pokorze. (Dz.1322)

Trójco Przenajświętsza, ufam w nieskończone miłosierdzie Twoje. Bóg jest Ojcem moim, a więc ja, dziecię Jego, mam wszelkie prawo do Jego Boskiego Serca, a im ciemność większa, tym ufność nasza powinna być zupełniejsza.
Nie rozumiem, jak można nie ufać Temu, który wszystko może; w Nim wszystko, a bez Niego- nic. On, Pan, nie pozwoli i nie dopuści zawstydzenia dla tych, którzy całą ufność swoją w Nim pokładają. Dz. 357

Śpiew: 1. Ciebie, Boga wysławiamy, Tobie, Panu wieczna chwała,
Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.

2. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy,
Heruby, serafinowie ślą wieczystej pieśni głosy.

3. Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy.

4. Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza Męczenników orszak biały.

5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła.

6. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste.

7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem.

8. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie.

9. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

10. Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech, co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni drogiej Swojej Krwi strugami.

11. Ze Świętymi w blaskach mocy wiecznej chwały zlej nam zdroje,
Zbaw o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje.

12. Rządź je, broń po wszystkie 1ata, prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco świata, Imię Twoje wysławiamy.

13. Po wiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny,
O, w dniu onym racz nas, Panie od wszelakiej ustrzec winy.

14. Zjaw Swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie, Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.

 

RÓŻANIEC

 

Maryjo, pragniemy wziąć do ręki różaniec i zjednoczyć się z Tobą w modlitwie. Przygotuj nasze serca, by były otwarte na Jezusowego Ducha, niech każde słowo, które dziś usłyszymy, padnie na żyzną glebę naszych serc, niech przez nie przychodzi do nas Duch Boży, ożywi nas i tchnie w nas swoją moc.

Tajemnica I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

„A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon" (Mt28,9).

Jaka radość świętych niewiast, gdy Jezus im się ukazuje! Rzucają się do nóg Jego, obejmują je, adorują Jezusa miłością najczulszą, radują się Jego chwalą. O, żebym ja umiał tak czułą miłością otaczać Ciebie, Jezu mój, w tabernakulum utajony!

Tajemnica II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich.  A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba" (Łk 24,50-51).

O Maryjo, jak wielka musiała być Twa radość na widok Jezusa wstępującego do nieba! Tyle wycierpiał, a teraz w chwale wraca do nieba jako Zwycięzca. Cieszy się Maryja, ale i tęsknota napełnia Jej duszę... Odtąd żyje ciałem na ziemi, tu spełnia swe obowiązki względem rodzącego się Kościoła, ale myślą, sercem, pragnieniem i duszą jest w niebie. O Maryjo, i mnie pozwól sercem żyć przy Tobie w niebie.

Tajemnica III. Zesłanie Ducha Świętego

„Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden"(Dz2,3).

Duch Święty rozpalił serca Apostołów tak wielką miłością, że odtąd całe ich życie było jednym nieustannym aktem miłości. Matko Najświętsza, któraś tak gorąco kochała swego Syna, któraś modlitwami swymi tyle łask wyjednała dla Apostołów, módl się za mną! Uproś i dla mnie obfite łaski Ducha Świętego. Niech życie me zmieni się również w jeden akt gorącej, ognistej miłości. Niech miłość Boża uzdolni mnie do wszelkich ofiar, do wszelkiego poświęcenia.

Tajemnica IV. Wniebowzięcie Matki Bożej

Maryja - wzięta do nieba...Matka moja najlepsza jest w niebie. Ku niebu więc muszę wznosić wzrok mój, serce i duszę całą, a odrywać się od ziemi, zwłaszcza od tego, co mnie najmocniej do ziemi przykuwa: od miłości własnej, od pychy i ambicji, od lenistwa. Oto praca całego mego życia. Im bardziej oderwę się od swego „ja", tym bardziej serce moje żyć będzie w niebie.

Tajemnica V. Ukoronowanie Matki Bożej

Królowej mojej należy się ode mnie hołd. O Maryjo, moim hołdem, który Tobie co dzień składam, jest ten Różaniec pobożnie, z miłością odmawiany i w życie wprowadzany. Każdy dziesiątek niech będzie aktem gorącej miłości ku Tobie, Matko moja, niech będzie wpatrywaniem się w Jezusa i w Twoje życie, bym je godnie naśladował. O Maryjo, Królowo moja, naucz mnie gorąco, codziennie, nabożnie, z bezgraniczną ufnością odmawiać Różaniec święty.

 

Korzystano ze źródeł:
Dzienniczek św. Faustyny
Modlitwy w Godzinie Miłosierdzia oprac. ss Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Rozważania różańcowe ks. Józef Orchowski
Skarbnica Modlitw
Czas serca
Nabożeństwa Eucharystyczne ks. Leszek Juszczyszyn
Inne źródła.