Czuwanie 26

 

Z  IMIENIEM JEZUS W NOWY ROK

Pobierz: DOC PDF

PRZYWITANIE

Pieśń: Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.
Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.
Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie.
Oddajmy wesoło...
Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję, Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele.
Oddajmy wesoło...
Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego, Że Go nad wszystko kochamy z serca całego.
Oddajmy wesoło...
Przyjmij Jezu na kolędę te nasze dary, Przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary.
Byśmy kiedyś w niebie mogli posiąść mogli Ciebie, Posiąść mogli Ciebie na wieki wieków.

Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży,
a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Marii Panny,
w stajence betlejemskiej narodzony.
upadamy na twarz przed Tobą
i wraz z Najświętszą Matką Twoją
i świętym Józefem oddajemy Ci najgłębszy hołd.
Z czcią też całujemy ubogi żłóbek,
który był pierwszym tronem miłości Twojej.
Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła,
oddajemy Ci serca nasze i całych siebie.
Daj nam niewinność i miłość Twej Najświętszej Matki
czystość i wiarę św. Józefa
pokorę i prostotę pastuszków
i racz duchowo narodzić się w naszych sercach;
niech będą miłą dla Ciebie kolebką!
Odtąd chcemy Cię jak najgoręcej miłować,
żyć tylko dla Ciebie i w Tobie,
bym się stał godnym oglądać Cię w niebie. Amen

Panie Jezu, obecny pod postacią chleba, przychodzimy do Ciebie z kolędą na ustach i radością w sercu, by na progu Nowego Roku prosić o błogosławieństwo.
Kiedy Anioł Gabriel zwiastował Twej Matce Twoje poczęcie i narodzenie, zapowiedział również, że otrzyma imię JEZUS, to znaczy Zbawiciel.

Pieśń: Jezus najwyższe imię. Nasz Zbawiciel, Książę pokoju.
Emanuel, Bóg jest z nami Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy Zgładził grzech Baranek na wieki
Królów Król i Panów Pan.

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, o dobry Jezu, Królu i Zbawicielu nasz!
Błogosławionyś nad wszystko, przez wszystko i we wszystkim, co istnieje na niebie i na ziemi. Błogosławionyś całym sercem naszym, które Cię kocha i wielbi nad wszystko.
Jezu, Hostio Najświętsza! Siło duszy wygnanej! Eucharystio Boska! Arcydzieło Serca Jezusowego! Bądź jedyną miłością naszą, bądź naszą myślą najsłodszą w życiu i przy śmierci.

Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu,
Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu.
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.
2. Tu Mu ciągle hosanna śpiewa anielski chór,
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są,
Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą.
On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy,
Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.
3. O niebo mojej duszy, najmilszy Jezu mój,
Dla mnie wśród ziemskiej suszy, Tyś szczęścia pełen zdrój.
Tyś w Wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał,
W ołtarzu się jak w niebie, powszednim chlebem stał.
Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć,
Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść.

ROZMYŚLANIE

Na początku było Miłosierdzie
I było Ono u Boga,
I Bogiem było Miłosierdzie.
Wszystko przez Nie się stało,
A bez Niego nic się nie stało,
Co się stało.
I ujrzałem Miłosierdzie
zstępujące od Boga na ziemię,
było ciche i łagodne
jak równiny rozkwitłej Galilei.
A Miłosierdziu było na imię
Jezus – syn Józefa ,
Syn Maryi z Nazaretu.
I widziałem miłosierdzie
W Jego oczach,
Czynach, gestach i słowach.
Było jak balsam
Na obolałe człowiecze rany.
Jak światło dla błądzących w mrokach,
Jak głos z krainy zbawienia.

Panie Jezu Synu Wiecznego Ojca, dla naszego Zbawienia stałeś się człowiekiem. Przyszedłeś do nas, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego.
Stałeś się człowiekiem z miłości do nas.
Byliśmy bowiem zagubionym plemieniem ludzkim. Przez grzech pierworodny byliśmy dziećmi gniewu. Wielu z nas przez własne grzechy zasługiwało na potępienie. Przyszedłeś od wiecznego Ojca, by nas zbawić.

Pieśń: Na świat przyszedł Jezus Zbawiciel z dawna upragniony.
Niebo, gwiazdy i ziemia cała śpiewa pochwalony.
Śpiewajmy Jezusowi, śpiewajmy i Maryi. Niebo, gwiazdy i cała ziemia śpiewa pochwalony.
Porodziła Syna Bożego czysta Maria Panna. Niebo, gwiazdy i ziemia cała śpiewa mu hosanna.
Śpiewajmy Jezusowi, śpiewajmy i Maryi, niebo, gwiazdy i cała ziemia śpiewa mu hosanna.
Bądź pochwalon Jezu nasz Boże na tej naszej ziemi cały wszechświat dziś śpiewa z aniołami Twymi.
Śpiewajmy Jezusowi, śpiewajmy i Maryi, niebo, gwiazdy i cała ziemia śpiewa z aniołami Twymi.

Boże, Nieskończony, Bezgraniczny, Wieczny, wszechmocny, potężny Stwórco, Boże napełniający niebiosa Swoim Majestatem, ukryłeś całą Swą moc, Swój majestat, Swoją wielkość i stałeś się małym dzieciątkiem, upodabniając się do nas, ludzi, by zyskać naszą miłość.
Wstąpiłeś w dziewicze łono Maryi i tam przebywałeś w ukryciu przez dziewięć miesięcy. Następnie urodziłeś się w stajence, pomiędzy dwojgiem zwierząt. Byłeś ubogi i pokorny. Spędziłeś 33 lata pracując, cierpiąc, modląc się i nauczając ludzi o Swojej pięknej Religii, dokonując cudów, czyniąc wszystkim dobro. Wszystko to robiłeś, aby wykazać nam Swoją miłość do każdego z nas i przekonać nas byśmy tak samo Ciebie umiłowali.
Z miłości do nas przyjąłeś postać sługi, nie skorzystałeś ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołociłeś samego siebie, stawszy się podobnym do ludzi. Uniżywszy samego siebie, stałeś się posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Cię ponad wszystko i darował Tobie imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM — ku chwale Boga Ojca.

CO OZNACZA IMIĘ JEZUS

Najświętsze Imię Jezusa jest, nade wszystko, wszechmocną modlitwą.
Pan Jezus uroczyście obiecuje, że otrzymamy wszystko, o co w Jego Imieniu poprosimy Ojca. Bóg zawsze dotrzymuje danej obietnicy.
Wypowiadając zatem słowo: „Jezu", zanosimy do Boga prośby, mając całkowitą pewność, że zostaniemy wysłuchani.
Z tego właśnie względu modlitwy Kościoła kończą się zwrotem: „przez Jezusa Chrystusa", nadającym modlitwie nową, boską skuteczność. Jednakże Najświętsze Imię jest czymś jeszcze większym.
Za każdym razem, kiedy mówimy: „Jezu", obdarzamy Boga nieskończoną radością i chwałą, ponieważ ofiarujemy Mu wszystkie i nie mające końca zasługi, wypływające z Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa.
Św. Paweł powiada, że Jezus zasłużył na imię „Jezus" przez Swoją Mękę i Śmierć.
Za każdym razem, kiedy mówimy. „Jezu", dajemy wyraz doskonałej miłości, ponieważ ofiarujemy Bogu nieskończoną miłość Jezusa.
Najświętsze Imię Jezusa chroni nas przed niezliczonymi niebezpieczeństwami, a w szczególności uwalnia nas od władzy diabła, który nieustannie próbuje wyrządzić nam krzywdę.
Imię Jezusa stopniowo napełnia nasze dusze pokojem i nieznaną wcześniej radością.
Imię Jezusa daje nam taką siłę. że doznawane cierpienia stają się lekkie i łatwe do przezwyciężenia.

Słodyczą, Jezu, Tyś bez miary
Dla serca, które Cię pamięta,
Lecz nad miód i nad wszelkie dary
Słodsza obecność Twoja święta.

Nic w słodkim pieniu tak nie nęci,
Nic w uszach milej brzmieć nie może,
Nic tak błogiego dla pamięci,
Jak Imię Jezus, Słowo Boże.

Nadziejo grzesznych, co z win wstają,
Jak tkliwie modłów słuchasz w niebie,
Jak dobryś dla tych, co szukają,
Lecz czymżeś tym, co znajdą Ciebie?

Ni język zdoła oddać w słowie,
Ni ksiąg uczonych treść bogata:
Kto zaznał - jeno ten się dowie,
Co znaczy kochać Zbawcę świata.

Radością, Jezu, bądź nam trwałą,
Ty, co masz wieńcem być nagrody,
Bądź nieśmiertelną naszą chwałą
Tam, gdzie wieczyste święcisz gody. Amen.

Hymn ku czci Imienia Jezus św. Bernarda:

Wszystkie Boże przymioty dają się słyszeć uszom moim na dźwięk Imienia Jezus. Czczym jest wszelki pokarm, gdy tym olejem nie jest namaszczony...
Gdy piszesz, nie rozumiem, gdy tam nie czytam Jezusa.
Gdy dyskusję wiedziesz i rozmawiasz, nie pojmuję, gdy nie dźwięczy w niej Imię Jezus...
Jezus jest miodem w ustach moich,
słodką melodią w uszach,
radosną uciechą w sercu...
Smuci się kto z was?
Niech tylko Jezus przyjdzie do jego serca, niech wypłynie na jego usta - a oto wobec światłości Jego Imienia pierzchnie każda chmura i powróci wesele

 (Sermo 15 super Cantica).

Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej: mój Pan w tym Sakramencie pełen potęgi Swej.
To Ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał i pod postacią chleba pozostać z nami chciał

Ja wiem, w kim mam nadzieję: w słabości mojej moc  to Ten, przed którym światło pali się w dzień i noc. On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień, zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar, kto poi duszę moją, kto zna miłości żar: to Król nad wszystkie króle, wielki i dobry Pan, co karmi dusze nasze Ciałem i Krwią swych ran.

Do Przyjaciela Jezusa

Jesteś...
Przyjacielem, ponieważ jesteś węzłem,
który łączy, lecz nie zniewala.
Przyjacielem, ponieważ jesteś podmuchem,
który uspokaja, lecz nie usypia.
Przyjacielem, ponieważ jesteś bratem,
który upomina, lecz nie upokarza.
Przyjacielem, ponieważ jesteś wzrokiem,
który patrzy, lecz nie osadza.
Przyjacielem, ponieważ jesteś ręką,
która prowadzi, lecz nie ciągnie na siłę.
Przyjacielem. ponieważ jesteś oazą,
która pokrzepia, lecz nie zatrzymuje.
Przyjacielem, ponieważ jesteś sercem,
które kocha lecz nie zmusza.
Przyjacielem, ponieważ jesteś miłością,
która chroni, lecz nie podporządkowuje.
Przyjacielem, ponieważ
jesteś Jezu obrazem Ojca -
Boga miłości, właśnie dlatego.

UWIELBIENIE

Panie, Jezu Chryste, już przy przyjściu na świat ofiarowałeś się Boskiemu Ojcu. W żłóbku rozpocząłeś ofiarę życia przyjąwszy postać sługi. Na krzyżu dokonałeś ofiary — stałeś się posłuszny aż do śmierci. Codziennie odnawiasz swą Zbawczą ofiarę na ołtarzach, gdzie Twoje Bóstwo i Człowieczeństwo ukrywasz jeszcze pod postaciami chleba i wina. Co możemy Ci dać, Panie, za wszystko, co dla nas uczyniłeś? Podnieśmy Kielich Zbawienia, pragniemy sławić imię Twoje przez wszystkie wieki wieków.

Imieniem. Jezus wołali Cię Maryja i Józef. (Będziemy powtarzali)
Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
Tym imieniem wołali do Ciebie grzesznicy i chorzy, by ubłagać Twego miłosierdzia.
Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
W Twoje imię, Panie Jezu, apostołowie czynili liczne cuda i znaki.
Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
Dla Twego imienia apostołowie i liczni męczennicy cierpieli upokorzenia z radością i z Twym imieniem szli na śmierć.
Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
Pod niebem nie jest nam dane żadne inne imię, w którym możemy być uświęceni.
Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
Gdy zanosimy do Boga nasze modlitwy w Twoje imię, modlitwa nasza zawsze jest wysłuchana.
Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
Ty mieszkasz pośród nas w tym Sakramencie i tu pragniesz, Jezu, być dla nas Zbawieniem.
Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.

Boże, Ty dałeś Twego Syna pierworodnego na Odkupienie rodzaju ludzkiego. Obdarzyłeś Go imieniem Jezus. Dozwól, by w pełnym radości hołdzie, patrząc w niebo mógł każdy czcić Jego imię tu na ziemi: imię Jezusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Pieśń: Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba.
Choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg.
Cichy, bez chwały, daje nam się cały.
Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana,
Z miłością, z czułością wiernych sług.

Jezus przychodzi, troski nam osłodzi,
Więc bieżmy, więc spieszmy do Jego stóp.
On nas z ołtarza łaską swą obdarza.
Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana,
Z miłością, z czułością wiernych sług.

MOŻEMY PROSIĆ W IMIĘ JEZUSA

Nasz Słodki Jezus jest obecny w milionach konsekrowanych Hostii w niezliczonych kościołach katolickich na całym świecie. Jednakże w ciągu dnia, a zwłaszcza w godzinach nocnych, Jego Imię jest zapomniane i pozostawione samemu sobie.
Możemy temu przeciwdziałać i sprawiać radość Chrystusowi modląc się: „Mój Jezu, kocham i czczę Ciebie we wszystkich konsekrowanych Hostiach na świecie i z całego serca dziękuję Ci za to, że jesteś obecny - za sprawą miłości do nas -na ołtarzach świata". Po czym wypowiadając dwadzieścia, pięćdziesiąt lub więcej razy Imię Jezusa w tej samej intencji.
Możemy również w doskonały sposób pokutować za nasze grzechy wielokrotnie w ciągu dnia ofiarując w tej intencji Mękę i Krew Jezusa. Najdroższa Krew oczyszcza nasze dusze i wznosi nas na wyżyny świętości. To takie łatwe! Musimy jedynie powtarzać z miłością, radością i uszanowaniem słowa: „Jezu, Jezu, Jezu".
Gdy ogarnął nas smutek lub przygnębienie, gdy jesteśmy przepełnieni lękiem i wątpliwościami. Boskie Imię sprawi, że odnajdziemy zachwycający spokój. Gdy jesteśmy słabi i chwiejni, obdarzy nas nową siłą i energią. Czyż Jezus, przebywając na ziemi, nie pocieszał wszystkich nieszczęśliwych? Wciąż przychodzi z pomocą wszystkim, którzy Go o to proszą.
Imię Jezusa jest najkrótszą, najprostszą i najpotężniejszą formą modlitwy. Pan Jezus powiedział, że otrzymamy wszystko o cokolwiek poprosimy Ojca w Jego Imieniu, to jest w Imię Jezusa. Za każdym razem, ilekroć mówimy: „Jezu", odmawiamy żarliwą modlitwę o wszystko, czego tylko potrzebujemy.

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami
Jezu, odblasku Ojca
Jezu, jasności światła wiecznego
Jezu, królu chwały
Jezu, słońce sprawiedliwości
Jezu, Synu Maryi Panny
Jezu najmilszy
Jezu przedziwny
Jezu, Boże mocny
Jezu, Ojcze na wieki
Jezu, wielkiej rady zwiastunie
Jezu najmożniejszy
Jezu najcierpliwszy
Jezu najposłuszniejszy
Jezu cichy i pokornego serca
Jezu, miłośniku czystości
Jezu, miłujący nas
Jezu, Boże pokoju
Jezu, dawco życia
Jezu, cnót przykładzie
Jezu, pragnący dusz naszych
Jezu, Boże nasz
Jezu, ucieczko nasza
Jezu, Ojcze ubogich
Jezu, skarbie wiernych
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa
Jezu, mądrości przedwieczna
Jezu, dobroci nieskończona
Jezu, drogo i życie nasze
Jezu, wesele Aniołów
Jezu, królu Patriarchów
Jezu, nauczycielu Ewangelistów
Jezu, męstwo Męczenników
Jezu, światłości Wyznawców
Jezu, czystości Dziewic
Jezu, korono Wszystkich Świętych

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu
Od grzechu każdego
Od gniewu Twego
Od sideł szatańskich
Od ducha nieczystości
Od śmierci wiecznej
Od zaniedbania natchnień Twoich
Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego
Przez Narodzenie Twoje
Przez Dziecięctwo Twoje
Przez najświętsze Życie Twoje
Przez trudy Twoje
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją
Przez krzyż i opuszczenie Twoje
Przez omdlenie Twoje
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój
Przez Zmartwychwstanie Twoje
Przez Wniebowstąpienie Twoje
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu
Przez radości Twoje
Przez chwałę Twoją

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu

Módlmy się:  Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone;" - daj nam, prosimy, uczucie Twej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. * Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Swej opieki tym, których utwierdzasz w Swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  Amen.

Pieśń: Jezu mój Jezu dziś do Ciebie mówić chcę. Ty mi dajesz swojego Ducha uwielbiam Cię.

Wraz z Maryją, Matką Twoją, wzywamy Twego imienia, aby dla zasług Twej bolesnej męki uprosić pokój całemu światu oraz błogosławieństwo dla Ojca Świętego, całego Kościoła, naszej Ojczyzny i świata.

Niech na Twoim imieniu, Jezu, narody budują swoją przyszłość.
Niech w Twoje imię kapłani głoszą chwałę Twego królestwa i wyrzucają złe duchy.
Niech w Twoim imieniu pokładają nadzieję nawet najwięksi grzesznicy, aby dostąpili zbawienia.
Niech sprawiedliwi często wzywają Twego imienia, aby mieli w sobie Twoje życie.
Niech dla Twego imienia wielu młodych ludzi zostawi swój rodzinny dom i pójdzie za Tobą, aby pełniej uczestniczyć w Twoim życiu i misji.
Niech ci, którzy cierpią dla imienia Twego, czerpią moc z Twego krzyża, a ci, co są w jakiejkolwiek potrzebie, niech w imię Twoje proszą Ojca.
Daj, Panie, abyśmy wszystko czynili w imię Twoje, dla większej chwały Twego miłosierdzia i pożytku dusz. Błogosław światu na każdy dzień Nowego Roku.

POŻEGNANIE STAREGO ROKU

Panie, Jezu Chryste, na początku nowego roku przychodzimy do Ciebie, by razem z Tobą zakończyć te część naszego życia, które zamyka się w dniach minionego roku. Przede wszystkim przychodzimy do Ciebie, by wraz z Tobą i przez Ciebie, złożyć dziękczynienie naszemu Ojcu w niebie.,

Modlitwa na dzień Starego Roku

Rok znów upłynął –
a ostatni może jaki nam przeżyć dozwoliłeś Boże.
Nie wiemy w następnym, co się z nami stanie.
Lecz niech się stanie, co Ty zechcesz Panie.
Gdy zaś myśl zwracamy w dni te, co minęły,
gdy się obliczamy co dały co wzięły.
Biegniemy do Ciebie z tkliwymi dziękami.
I u stop Krzyża, mówimy Ci ze łzami.
Za wszystkie dary z Twojej ręki wzięte
za skarby wiary i trudów owoce.
Za chwile siły i długie niemoce,
za spokój walki, zdrowie i choroby.
Za uśmiech, szczęście i za dni żałoby
i za krzyż ciężki na barki włożony
Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony.
W każdej ją doli miłość twą wyznajemy,
śmierć jak i życie na Twą wolę zdajemy.
I gdy rok przyszły mamy przeżyć na ziemi
to niech czcimy Ciebie siłami wszystkimi.
Niech się nie żalimy choć łza z oka spłynie,
niech nas w upadkach Twa pomoc nie minie.
By duch nasz lecąc ku Tobie strwożony
jeszcze Ci mówił
Bądź pochwalony.

Pieśń: Popatrz, jak prędko mija czas
Życie Twe też przeminie wraz
Życie, to jedno, które Bóg ci dał.
Troski, kłopoty skończą się,
Powiedz, szczęśliwy będziesz ty?

1. Powiedz, czy ty Jezusa znasz?
Pomyśl, On szczęście wieczne ma.
Pomyśl, jak spędzasz życia czas.
Pomyśl, gdy życie skończy bieg,
Przejdziesz na tamten drugi brzeg.
Powiedz, szczęśliwy będziesz tam?

2. Może jest smutna dusza twa,
Może pokoju w niej jest brak,
Może tęsknota dręczy cię?
Jezus twój każdy widzi krok,
Jezus rozjaśni duszy mrok,
Jezus ukoi serca ból.

3. Przyjdź do Jezusa cudnych ran,
Powiedz Mu, co cię gnębi wciąż,
On ci Swe szczęście, radość da.
Przyjdź do Jezusa cudnych ran,
Powiedz Mu całą winę swą,
On ci swój pokój, szczęście da.

DZIĘKCZYNIENIE

Niebieski Ojcze, przez Chrystusa, Twojego Syna. składamy Ci podziękowania za wszystko, cośmy w minionym roku z Twojej ręki otrzymali. Każda chwila przeszłego roku była podarunkiem od Ciebie.
Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
Ty w mądrości porządku stworzenia pozwalasz wzejść słońcu nad dobrymi i złymi. Krople deszczu obmywają sprawiedliwych i grzeszników.
Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
Pozwalasz ziemi wydawać owoc, ziarnu, by wzrastało. Dałeś nam chleb i odzienie. Nadto z obfitości Twojej dobroci, syciłeś nasze dusze pięknem.
Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
Gdy spadało na nas brzemię bolesnych doświadczeń, w Twoim spojrzeniu było wiele łaskawości, którzy Cię miłują przez cierpienie nawet zdobywają dobro.
Dziękujemy Tobie.. Niebieski Ojcze.
Chociaż grzeszyliśmy przeciw Tobie, nie odwracałeś swego oblicza i zawsze z Twego miłosierdzia był nam dany czas ku pokucie.
Dziękujemy Tobie. Niebieski Ojcze.
Panie Jezu Chryste Synu Wiecznego Ojca, nie tylko przez Ciebie, ale i Tobie samemu pragniemy dziękować. To co Ojciec nam daje to w równej mierze dajesz nam i Ty, i to daje nam również Duch Święty. Przede wszystkim w naszych sercach nosimy wdzięczność za to wszystko, co nam jako Bóg- Człowiek darowałeś przez Sakramenty.
Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
Jako Najwyższy Kapłan, codziennie ponawiałeś dla nas swoją Ofiarę na ołtarzach świata dla odkupienia grzechów.
Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
Codziennie stajesz się dla nas chlebem życia.
Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
Również i Tobie, Duchu Święty, chcemy dziękować. Zamieszkujesz nasze serca i czynisz je Twoją świątynią.
Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
Jako Duch Prawdy nauczasz Kościół Chrystusowy
Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.

W chwili ciszy pragniemy, Panie wyrazić naszą osobistą wdzięczność. (Chwila ciszy)

Pieśń: Dobry Boże wielbię Cię za tak dobre Serce Twe za szczęśliwe chwile za Twych darów tyle dobry Boże wielbię Cię.
Dobry Boże wielbię Cię za to słońce za ten dzień, które mnie raduje, świat mi ukazuje, dobry Boże wielbię Cię.
Dobry Boże wielbię Cię za mój krzyż, za smutku łzę, wybacz, że w tym smutku śpiewam po cichutku, dobry Boże wielbię Cię.

Niech będzie uwielbiony Ojciec, Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony i wywyższony na wieki, chwały jesteś godzien, wspaniały i wywyższony na wieki.
Panie, Jezu Chryste, w Twoje ręce chcemy złożyć rok przeszły. To, co dobre w nim było, zanieś w ręce Twojego i naszego Niebieskiego Ojca. Co złe było, zmyj Krwią Twojego Serca. Zaniedbania w dobrym dopełnij bogactwem Twojego nieskończonego miłosierdzia.
Tym wszystkim, których niezbadanym dla nas wyrokiem Twojej Opatrzności zabrałeś spośród nas w minionym roku, bądź miłosiernym sędzią. Daj im wieczne odpoczywanie. Światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Jakże mało w narodzie naszym jest ludzi, którzy na serio uwierzyli, że Bóg nas kocha, którzy otworzyli się na Bożą miłość, aby ją przekazać młodemu pokoleniu. Miłość Boża nie znajduje należytej odpowiedzi: jest odrzucana i lekceważona. Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy to sobie uprzytomnić i wzbudzić szczery żal za wszystkie grzechy naszego narodu i nasze, które ranią miłość Bożą i nieustannie ją krzyżują.
Jezu Miłosierny, przepraszamy za wszystkie grzechy Kościoła, za wszystkie schizmy, jakie miały miejsce od początków Kościoła po czasy współczesne; za szerzącą się falę ateizmu, konsumpcjonizmu i sekularyzacji oraz za niedotrzymanie obietnic i ślubów składanych Tobie i Twojej Matce.

 Pieśń: Panie, przebacz nam

Jezu Miłosierny, przepraszamy za nieprzestrzeganie Twych przykazań, za brak szacunku wobec sakramentów świętych, szczególnie Eucharystii, za wszelkie świę­tokradztwa; za brak czujności i wierności w rzeczach małych, za powierzchowność i otępiałość sumienia.

Pieśń: Panie, przebacz nam

Jezu Miłosierny, przepraszamy za brak żywej wiary, wytrwałej nadziei i ofiarnej miłości w życiu konsekrowanym; za wszystkie odstępstwa i zdrady powołania ka­płańskiego i zakonnego, za niewierność w zachowaniu rad ewangelicznych.

Pieśń: Panie, przebacz nam

Jezu Miłosierny, przepraszamy za wszystkie grzechy przeciwko czystości, za niewierność w życiu małżeńskim, za rosnącą liczbę rozwodów, za znieważanie i deptanie ludzkiej godności przez aborcję, eutanazję i pornografię, za demoralizację dzieci i młodzieży, zwłaszcza przez prasę, telewizję i internet oraz za wszystkie zgorszenia spowodowane przez nałogi i zniewolenia.

Pieśń: Panie, przebacz nam

Jezu Miłosierny przepraszamy za wszelkie grzechy przeciwko miłości bliźniego w naszej Ojczyźnie i w świecie; za brak wrażliwości na potrzeby ubogich, wzajemnej solidarności i życzliwości, za bratobójcze walki, za prześladowanie niewinnych, za krzywdy popełnione wobec słabych i bezbronnych.

Pieśń: Panie, przebacz nam

W chwili ciszy przepraszamy Cię, Panie, za nasze osobiste grzechy, niewierności i zaniedbania.

Pieśń:1. Nowy Rok bieży, w jasełkach leży, a kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na Ziemi.2x
2. Leży Dzieciątko jako jagniątko, a gdzie, gdzie?
W Betlejem mieście, tam się pośpieszcie, znajdziecie.2x
3. Jak Go poznamy, gdy Go nie znamy, Jezusa?
Podło uwity, nie w aksamity, ubogo. 2x
4. Anieli grają, wdzięcznie śpiewają, a co, co?
Niech chwała będzie zawsze i wszędzie Dzieciątku.
5. Królowie jadą z wielką gromadą: A skąd, skąd?
Od wschodu słońca, szukają końca Zbawienia
6. Skarb otwierają, dary dawają: A komu?
Wielcy królowie, możni panowie Dzieciątku

PROŚBY

Z zatroskaniem i niepewnością spoglądamy w czas, który przed nami. Z ufnością pragniemy wejść w nowy rok. Twemu Boskiemu Sercu wszystko polecamy:
Siebie samych i naszych bliskich, naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, naszą parafię i naszą diecezję, nasz naród, Kościół Święty i całą ludzkość — Tobie polecamy.
Niech wszystko dzieje się podług Twojej woli, jak Ty chcesz, niech się stanie. Pragniemy iść drogą, która wiedzie do Ciebie, daj nam odczytać Twoje zamiary.

Pieśń: Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą,
liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń,
Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się.
1. Zbyt dobrze wiem, kim jestem, pyłkiem i liściem na wietrze.
I wiem, kim jesteś, Ty wielki Boże, więc wołam w dzień i w noc.
2. Będziemy zawsze razem,  będziemy zawsze blisko,
Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko zdobędę cały świat.
3. Chciałbym tak jak iskierka, świat cały sobą podpalić.
I chciałbym sercem dosięgnąć nieba, więc wołam w dzień i w noc.

Patrzymy w przyszłość jak w mgłę, z troską oczekujemy czasu, który nadejdzie. W niepewności stawiamy nasze kroki. Lecz Ty wiesz wszystko. Odkryte i widoczne jest wszystko, co nastąpi — nic też nie stanie się bez Twej wiedzy. Powtarzamy - Ty jesteś naszą ucieczką. 
Zapewne nowy rok przyniesie nam i ciężkie godziny. Nie chcemy się trwożyć — Ty jesteś przecież między nami.
Ty jesteś naszą ucieczką,
Ty, Jezu Chryste, jesteś naszą ostoją, jesteś naszą mocą i wsparciem, bądź nam Pocieszycielem w utrapieniach.
Ty jesteś naszą ucieczką.
U Ciebie znajdujemy pomoc w trudnościach. Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza (Ps 46,3).
Ty jesteś naszą ucieczką.
Z początkiem tego nowego roku stajemy przed Tobą. Jeśli nasza modlitwa zbyt uboga albo gdy z powodu naszych grzechów nie jesteśmy godni wysłuchania, bądź nam Orędownikiem u Ojca.
Ty jesteś nasza ucieczkę.
Jeśli w naszych modlitwach zapominamy o czymś, wstawiaj się za nami i zachowuj nas w swojej łasce.
Ty jesteś naszej ucieczką.
Umocnij naszą wiarę, utwierdzaj nadzieję, napełniaj miłością do Ciebie i bliźnich naszych.
Ty jesteś naszą ucieczką.
Błogosław naszym pracom, weź w swoje ręce losy naszego narodu i całej ludzkości. Niech Twoja łaska spocznie nad naszymi domami.
Ty jesteś naszą ucieczką.
Zmiłuj się nad tymi, których ciężar życia przytłacza, nad wdowami i sierotami, nad uwięzionymi i osamotnionymi, nad chorymi i starcami, nad skłóconymi i wątpiącymi.
Ty jesteś naszą ucieczką.
Daj nam serce, które współczuje cierpiącemu, a w nasze ręce włóż dary, byśmy mogli nieść mu pomoc.
Ty jesteś naszą ucieczką.

ZAWIERZENIE

Panie, to Ty wyznaczasz czas, Twoją jesteśmy własnością, do Ciebie należeć chcemy. Serca nasze i my cali w Twoich jesteśmy rękach.
Z ufnością oddajemy się Twojej Opatrzności. Chwała Ojcu... Jak była...

Jezu, Wybawicielu nasz i świata. Oto dziś wybieramy Ciebie za Towarzysza na drogę wiodącą w Nowy Rok. Wiemy, że z Tobą wszystkie trudności są do pokonania. Z Tobą nie popełniamy grzechu. Z Tobą wykorzystamy Nowy Rok do czynienia dobra.

Wszechmogący Boże,
prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten nowy rok.
Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz.
Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia?
To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny.
Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia,
Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności.
Daj nam, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą Twoich przykazań,
abyśmy poddani Tobie, w mocy Twojej spokojnie,
pokornie i ufnie czynili to, co się Tobie podoba,
co do nas należy;
i znosili to, co Ty ześlesz na nas.
Nie wiemy, co nas w tym roku czeka,
ale to wiemy na pewno, że tym, którzy Ciebie miłują,
wszystko obraca się ku dobremu i to mi wystarcza.
Ojcze, ty kochasz Twoje dzieci.
Niech rozpoczniemy ten rok w miłości Twojej i pozostaniemy Ci wierni.
Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło nas od miłości Twojej.
Kieruj nami według świętej woli Twojej.
W Tobie i w Twojej woli znajdziemy pokój,
bo wola Twoja jest naszym pokojem,
pokojem wiecznym w Tobie

Z ufnością zawierzmy cały świat i nas samych Miłosierdziu Bożemu, słowami błogosławionego Jana Pawla II.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświad­czyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

Pieśń: Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

2. Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.

3. Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.

4. Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

5. Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.

6. Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.

7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

8. Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

9. Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

10. Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech, co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugam1.

11. Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

12. Rządź je, broń po wszystkie 1ata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.

13. Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśni, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

14. Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

RÓŻANIEC

TAJEMNICA I. Chrzest Jezusa w Jordanie.

Zadziwieni miłością Chrystusa, zdumieni Jego pokorą, w której przyjął z rąk Jana chrzest nawrócenia, powtarzamy z radością Jego chwalebne imię „Jezus”. Niech zabrzmi ono swym blaskiem podczas odmawiania tej tajemnicy. Przywołując błogosławione Jego imię, skierujmy nasze oczy na postać Zbawiciela rozpoczynającego działalność publiczną od utożsamienia się z nami, grzesznymi ludźmi potrzebującymi odkupienia.

TAJEMNICA II: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Zadziwieni miłością Chrystusa, zdumieni Jego pragnieniem służenia ludziom i zaradzania ich potrzebom, powtarzamy z radością Jego chwalebne imię „Jezus”. Niech zabrzmi ono swym blaskiem podczas odmawiania tej tajemnicy. Przywołując błogosławione Jego imię., skierujmy nasze oczy na postać Zbawiciela przemieniającego wodę w wino i dokonującego pierwszego cudu, który pomógł uczniom uwierzyć w Jego zbawcze posłannictwo.

 TAJEMNICA III: Nauczanie Jezusa o Królestwie i potrzebie nawrócenia.

Zadziwieni miłością Chrystusa, wsłuchując się w Jego słowa głoszące nadejście Królestwa Bożego i ukazując nam potrzebę nawrócenia, powtarzamy z radością Jego chwalebne imię „ Jezus”. Niech zabrzmi ono swym blaskiem podczas odmawiania tej tajemnicy. Przywołując błogosławione Jego imię, skierujmy nasze oczy na postać Zbawiciela Nauczyciela, który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem.

TAJEMNICA IV: Przemienienie na górze Tabor.

Zadziwieni majestatem Syna Bożego padamy z Apostołami na kolana i powtarzamy z radością Jego chwalebne imię „Jezus”. Niech zabrzmi ono swym blaskiem podczas odmawiania tej tajemnicy. Przywołując błogosławione Jego imię. Skierujmy nasze oczy na Jego uwielbioną postać, jaką Jezus ukazuje nam na świętej górze Tabor.

TAJEMNICA V: Ustanowienie Eucharystii.

Zadziwieni miłością Chrystusa, zdumieni Jego ofiarą, w której wydał On samego siebie za nas i dał się nam cały, powtarzamy z radością Jego chwalebne imię „Jezus”. Niech zabrzmi ono swym blaskiem podczas odmawiania tej tajemnicy. Przywołując błogosławione Jego imię, skierujmy nasze oczy na postać Zbawiciela zasiadającego z Apostołami do Ostatniej Wieczerzy i dającego się nam w każdej Eucharystii.

 

Korzystano ze źródeł:
Dzienniczek św. Faustyny
Adoracje Miłosierdzia Bożego
opracowane przez Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Cuda Najświętszego imienia  Paul O'Sullivan OP
Godzina święta  ks. Tadeusz Chromik
Inne źródła.