Czuwanie 63

 

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń: O Krwi i Wodo,
któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego,
jako zdrój miłosierdzia dla nas,
ufamy Tobie.

ROZMYŚLANIE O MĘCE PANA JEZUSA

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi (Rz 5, 12).

Miłosierny Panie, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie, bądź uwielbiony. Ty, przyjmując ludzką naturę, podzieliłeś los dzieci Adama we wszystkim aż do śmierci, i to śmierci tak okrutnej, haniebnej, jaką było ukrzyżowanie.
Umierałeś, wystawiony na widok publiczny, wyprowadzony poza miasto, na wzgórze Golgoty, jak złoczyńca; umierałeś wśród szyderstw, urągania, nienawiści współziomków, opuszczenia od swoich i w poczuciu opuszczenia przez Ojca, w totalnej samotności i ogołoceniu. Taka była Twoja godzina śmierci, która przyniosła nam nowe życie, wyzwolenie spod prawa grzechu i śmierci.

Pieśń: Jezu Chryste, Panie miły o Baranku tak cierpliwy!
Wzniosłeś na krzyż ręce swoje, gładząc nieprawości moje.
2. Płacz Go, człowiecze mizerny, patrząc jak jest miłosierny;
Jezus, na krzyżu umiera, słońce jasność swą zawiera.
3. Pan wyrzekł ostatnie słowa, zwisła Mu na piersi głowa;
Matka, pod Nim frasobliwa, stoi z żalu ledwie żywa.
4. Zasłona się potargała, ziemia rwie się, ryczy skała;
Setnik woła: Syn to Boży! Tłuszcza wierząc w proch się korzy.
5. Na koniec Mu bok przebito, Krew płynie z wodą obfito;
Żal nasz, dziś wyznajem łzami: Jezu, zmiłuj się nad nami!

Od tamtej godziny na Golgocie śmierć jest tylko Paschą, przejściem do życia w innym wymiarze, bramą do życia wiecznego. Od tamtej godziny, my - nabyci krwią Twoją, zanurzeni przez chrzest w Twojej śmierci i zmartwychwstaniu - i w życiu i w śmierci należymy do Ciebie. Tylko Ty do końca potrafisz być z nami, gdy przekraczamy progi wieczności.
Jezu, który jesteś miłością i miłosierdziem samym - Ty wszystko czynisz dla naszego zbawienia. Umierasz, lecz Twa śmierć jest zapowiedzią rychłego zmartwychwstania. Godzisz się na tragedię Wielkiego Piątku, by w wielkanocny poranek zatriumfować jako Pan życia. Wierzymy, Jezu, że w Tobie każdy nasz krzyż, będący znakiem cierpienia, prowadzi do zmartwychwstania. Daj nam, Panie, nadzieję, że żyjąc Twoim życiem już zmartwychwstajemy, a przez to, że przyjmujemy krzyż - w całej pełni okazuje się w nas Ewangelia.
Uwielbiamy Cię, Panie, i dzięki składamy za Twe niepojęte miłosierdzie, które nieustannie okazujesz nam i całemu światu.

UWIELBIENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących.-ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych-ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych-ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami-ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, pokoju konających-ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych-ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych - ufamy Tobie

Pieśń: 1. Przed Twym miłosierdziem, otworzę głębię swą
Bo Ty Jezu czekasz, by zbawić duszę mą.
Ref. Jezu, ufam Tobie całe życie swe
Nigdy nie przestanę, mówi serce me.
2. W ranach Twoich Chryste, proszę ukryj mnie,
Niech Twa miłość otrze każdą ludzką łzę.
3.Ty mi podasz rękę w godzinę śmierci mej
Jezu Miłosierny, Tobie ufać chcę

NOWENNA

Dziś mamy ósmy dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował Pan Jezus św. Faustynie.
Odprawiamy ją w intencji wyproszenia miłosierdzia dla nas i całego świata.

Dzień ósmy
Dziś sprowadź Mi dusze, które są w wiezieniu czyśćcowym, i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W Twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości. (Dz.1226)

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe; dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.

Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego
Wznosi się jęk do miłosierdzia Twego.
I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody
W strumieniu wylanym krwi i wody. (Dz.1227)

Z Dzienniczka św. Faustyny

Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. (...) I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? l odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza". Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. - [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe (Dz. 20).

PROŚBY

Modlitwa św. Faustyny za dusze w czyśćcu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. (Dz.1227)

Z nauczania błogosławionego Jana Pawła II.

Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet, jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba (por. KKK, 1030). Pamięć o ich duszach wyraża się na różne sposoby, m. in. przez nawiedzanie cmentarzy Przebywanie w tych świętych miejscach sprzyja refleksji nad sensem życia ziemskiego i zarazem stanowi okazję, by ożywić nadzieję na wieczną szczęśliwość w raju.

Pieśń: 1. Popatrz, jak prędko mija czas.
Życie Twe też przeminie wraz
Życie, to jedno, które Bóg ci dał.
Troski, kłopoty skończą się,
Powiedz, szczęśliwy będziesz ty?

Ref. Powiedz, czy ty Jezusa znasz? Pomyśl, On szczęście wieczne ma.
Pomyśl, jak spędzasz życia czas. Pomyśl, gdy życie skończy bieg,
Przejdziesz na tamten drugi brzeg. Powiedz, szczęśliwy będziesz tam?

2.Może jest smutna dusza twa,
Może pokoju w niej jest brak,
Może tęsknota dręczy cię?
Jezus twój każdy widzi krok,
Jezus rozjaśni duszy mrok,
Jezus ukoi serca ból.

3.Przyjdź do Jezusa cudnych ran,
Powiedz Mu, co cię gnębi wciąż,
On ci Swe szczęście, radość da.
Przyjdź do Jezusa cudnych ran,
Powiedz Mu całą winę swą,
On ci swój pokój, szczęście da.
Wieczność da.

Razem z całym Kościołem zatrzymamy się nad wielką tajemnicą przemijania życia ziemskiego, nad śmiercią, nad prawdę dotyczącą rzeczywistości po śmierci, życia wiecznego. Nasze myśli pobiegną również do tych, którzy już przeszli na drugą stronę życia, nad których grobami się pochylamy.

Złączmy zasługi Chrystusa z naszymi modlitwami i zejdźmy z tymi darami do Kościoła dusz oczyszczających się w czyśćcu.

Módlmy się za Kościół pielgrzymujący na ziemi, aby przez niesienie pomocy duszom oczyszczającym się czyśćcu głosił wiarę w życie pozagrobowe człowieka. Ciebie prosimy…
Módlmy się za wszystkich, którzy odeszli do wieczności, aby znaleźli u miłosiernego Boga przebaczenie i z miłością zostali przez Niego przyjęci. Ciebie prosimy…
Módlmy się za wszystkich nagle i tragicznie zmarłych, aby wsparci naszymi modlitwami dostąpili Bożego miłosierdzia. Ciebie prosimy...
Módlmy się za tych zmarłych, którzy szczególnie liczą na naszą pomoc, aby im skrócić czas pokuty i przyspieszyć pełne zjednoczenie z Bogiem. Ciebie prosimy...
Módlmy się za zmarłych, za których jesteśmy szczególnie zobowiązani się modlić, aby dostąpili Bożego miłosierdzia i znaleźli się w gronie świętych. Ciebie prosimy...
Módlmy się za nas samych, abyśmy byli miłosierni dla tych, którzy sami sobie już nie mogą pomoc. Ciebie prosimy...

Wysłuchaj, miłosierny Panie, nasze modlitwy, które zanosimy za dusze oczyszczające się ze zmazy grzechowej w czyśćcu, a nas pielgrzymujących do królestwa niebieskiego miej w swojej łaskawej opiece. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Prośmy o wstawiennictwo Najświętszą Marię Pannę.

O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wiszące na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy Jego okrutnej śmierci. Polecam Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagam, racz wejrzeć na nie okiem swego miłosierdzia i wyjednaj im wybawienie z mąk. Dla wyproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczam szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy mnie obrazili i przez Twoje wstawiennictwo proszę Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra, łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które mi wyrządzili lub którego mi życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno Święta, ofiaruję Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłosierdzia dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen.

Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, o łaskę spokojnej i szczęśliwej śmierci dla nas i wszystkich ludzi, abyśmy za Tobą z dziecięcą ufnością mogli powtórzyć: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mojego (Łk 23, 46). Ucz nas sztuki codziennego umierania dla wszystkiego, co nie prowadzi do ścisłego zjednoczenia z Tobą, aby w nas już na ziemi coraz pełniej objawiło się nowe życie, owoc Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania. W strumieniach Krwi i Wody zanurzamy wszystkich zmarłych, prosząc, aby doznali oczyszczenia i dojrzeli w miłości do zjednoczenia z Tobą.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca):
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

DZIĘKCZYNIENIE

Przyjmij, Panie, nasze dziękczynienie za miłosierdzie, jakie okazałeś i nieustannie okazujesz nam i całemu światu. Dziś w sposób szczególny dziękujemy za to, że w życiu i w śmierci należymy do Ciebie. Dziękujemy za lekcję umierania w codzienności, przechodzenia każdego dnia z mroku śmierci do życia. Dziękujemy za dar życia wiecznego, za możliwość wspierania wiernych zmarłych, za łączność ze świętymi.

Pieśń: 1. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas
Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.
2. Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.
3. W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.
4. Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

 

 

Korzystano ze źródeł:
Modlitwy w godzinie Miłosierdzia, oprac. ss. Matki Bożej Miłosierdzia.
Dzienniczek św. Faustyny
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata ks. Wojciech Kubacki
Inne źródła.