Czuwanie 36

 

PAPIEŻ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Pobierz: DOC PDF

 

PRZYWITANIE PANA JEZUSA UKRYTEGO W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

 

Pieśń: Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w Świętej Hostii
2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!  Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!
4. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie! W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!

Pozdrawiam Cię, najszlachetniejsze Ciało i Najdroższa Krew Pana mojego Jezusa Chrystusa, prawdziwie obecnego pod postacią Chleba. Cześć Ci oddaję z tym samym poszanowaniem i nabożeństwem, z jaką Cię czci i wielbi dziesięć chórów anielskich.
Padam na twarz przed Tobą w duchu najgłębszej pokory, wierząc i wyznając, że Ty, Panie i Boże mój, jesteś tu rzeczywiście obecny.
Pozdrawiam Cię, najszlachetniejsze ciało Zbawiciela mego, Jezusa Chrystusa, prawdziwa ofiaro, wyniszczona na krzyżu. Cześć Ci oddaję, łącząc się z tą czcią, jaką Twojemu Człowieczeństwu złożyło Bóstwo i składam Ci dzięki uczuciem wszystkich stworzeń za to, żeś raczył tak się wyniszczyć dla naszego zbawienia.
Pozdrawiam Cię, o dobry Jezu, Słowo Ojca, blasku chwały Jego, źródło pobożności, zbawienie świata, Hostio święta! Pozdrawiam Cię, Jezu, Chryste, chwało Ojca, Książę pokoju, bramo nieba, Chlebie żywy, Synu Dziewicy, przybytku Bóstwa.
Bądź pozdrowiony Panie Jezu ukryty tu w Najświętszym Sakramencie; bądź pozdrowiony, bądź uwielbiony. Stajemy przed Tobą ze świadomością tego, Kim jesteś, ze świadomością tego, przed Kim klęczymy, że jesteś naszym Panem, naszym Zbawcą, że jesteś Bogiem.
Uświadamiając sobie to, Kim Ty jesteś uświadamiamy sobie również to, kim my jesteśmy wobec Ciebie. Uświadamiamy sobie naszą znikomość wobec Ciebie, ale z drugiej strony, też i naszą wielkość, bo przecież Tyś nas wybrał, bo przecież Tyś na nas spojrzał. Tyś nas umiłował, Tyś oddał swoje życie za nas i wreszcie Tyś z nami pozostał. Pozostać z nami chciałeś, bo z nami jesteś.

Śpiew: Będę śpiewał Tobie, Mocy moja Ty, Panie jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę.

Z miłosierdzia Twego, Boże zostaliśmy stworzeni.
Z miłosierdzia zostaliśmy odkupieni krwią Twojego Syna.
Miłosierdzie Twoje nas zachowuje.
Miłosierdzie Twoje daje życie i światło,
które pozwała nam poznać Twoją łaskawość
dla każdego stworzenia - dla sprawiedliwych i grzeszników.
W niebiosach miłosierdzie Twoje okazuje się w świętych.
Miłosierdzie Twoje łagodzi Twoją sprawiedliwość.
Miłosierdzie Twoje sprawiło, żeś jeszcze coś zrobił
dla człowieka: pozwoliłeś się użyć za pokarm,
aby wzmocnić naszą słabość i żeby nasza niewdzięczność,
mając takie wspomnienie, nie mogła zapomnieć
o Twych dobrodziejstwach.
I dlatego codziennie udzielasz siebie człowiekowi.
Któż to wszystko sprawił? Twoje, Panie, miłosierdzie.

św. Katarzyna ze Sieny

UWIELBIENIE SYNA BOŻEGO

 

Panie Jezu, zgromadziliśmy się tutaj przed Tobą. Ty jesteś Synem Bożym, który stał się człowiekiem, był ukrzyżowany za nas i został wskrzeszony z martwych przez Ojca.
Ty, żyjący, rzeczywiście obecny wśród nas.
Ty jesteś „Drogą, Prawdą i Życiem”:
Ty jedynie masz słowa życia wiecznego.
Ty jesteś jedynym fundamentem naszego zbawienia
i jedynym imieniem, które należy przyzywać, aby mieć nadzieję.
Ty, obrazie Ojca i dawco Ducha Świętego;
Ty, Miłości: Miłości nie kochanej!
Panie Jezu, wierzymy w Ciebie, wielbimy Cię, kochamy Cię całym naszym sercem
i wyznajemy Twoje imię, które jest ponad wszelkie imię.

Jan Paweł  II

Litania do Najświętszego lmienia Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta, Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca...
Jezu, jasności światła wiecznego...
Jezu, Królu chwały.....
Jezu, słońce sprawiedliwości..
Jezu, Synu Maryi Panny....
Jezu najmilszy....
Jezu przedziwny....
Jezu, Boże mocny....
Jezu najmożniejszy...
Jezu najcierpliwszy...
Jezu najposłuszniejszy...
Jezu cichy i pokornego serca..
Jezu, miłośniku czystości...
Jezu, miłujący nas...
Jezu, Boże pokoju....
Jezu, dawco życia...
Jezu, cnót przykładzie...
Jezu, pragnący dusz naszych...
Jezu, Boże nasz...
Jezu, ucieczko nasza,...
Jezu, Ojcze ubogich....
Jezu, skarbie wiernych...
Jezu, dobry Pasterzu...
Jezu, światłości prawdziwa...
Jezu, mądrości przedwieczna...
Jezu, dobroci nieskończona....
Jezu, drogo i życie nasze...
Jezu, wesele Aniołów....
Jezu, Królu Patriarchów....
Jezu, mistrzu Apostołów.......
Jezu, nauczycielu Ewangelistów....
Jezu, męstwo Męczenników....
Jezu, światłości wyznawców...
Jezu, czystości Dziewic...
Jezu, korono Wszystkich Świętych...

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego...
Od gniewu Twego....
Od sideł szatańskich....
Od ducha nieczystości...
Od śmierci wiecznej...
Od zaniedbania natchnień Twoich...
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego...
Przez Narodzenie Twoje....
Przez Dziecięctwo Twoje....
Przez najświętsze życie Twoje...
Przez trudy Twoje....
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją...
Przez krzyż i opuszczenie Twoje....
Przez omdlenie Twoje....
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój...
Przez Zmartwychwstanie Twoje...
Przez Wniebowstąpienie Twoje...
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu...
Przez radości Twoje...
Przez chwałę Twoją....

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

K. Jezu, usłysz nas.
W. Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone", daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, ustami i uczynkiem miłowali. i nigdy nie przestawali wielbić.
Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Swej opieki tym, których utwierdzasz w Swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen

Pieśń: 1. Jezu, miłości Twej ukryty w Hostii tej wielbimy cud:
Żeś się pokarmem stał, żeś nam swe serce dał,
Żeś skarby łaski zlał na wierny lud.
2. Dla biednych stworzeń Twych, co ostrzem grzechów swych
Zraniły Cię, włócznią, co w boku tkwi, otwierasz serca drzwi,
By w Twojej Boskiej Krwi obmyły się.
3. I w Boskim Sercu tam schronienie dajesz nam, o Jezu mój!
Aby nas żądłem swym wróg nasz nie dotknął w Nim:
By się przed piekła złem lud ukrył Twój.
4. Twe Serce tronem łask, i miłosierdzia blask w Nim świeci się.
Panie, Ty widzisz sam jak bardzo ciężko nam,
Więc grzesznym pozwól tam przytulić się.
5. O Jezu, Zbawco nasz, co nędzę naszą masz, grzeszników zbaw,
by święte życie wieść, a potem Tobie cześć
niebiosach mogli nieść, o Jezu, spraw!

W PODZIĘKOWANIU ZA DAR BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

 

Panie Jezu obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie bądź uwielbiony.
W miesiącu kolejnej rocznicy śmierci Jana Pawła II, w przeddzień rocznicy beatyfikacji, tak blisko przed Jego kanonizacją, chcemy podziękować za dar jego osoby, za jego miłość, słowa i przykład życia, za ciepło i pokój, który rozsiewał wokół siebie. Za troskę o należyty rozwój nabożeństwa do miłosierdzia Bożego.
Przyjmij, dobry Jezu nasze modlitwy, które będziemy zanosić za Jego pośrednictwem oraz Świętej Siostry Faustyny od Najświętszego Sakramentu.
Daj dobre przeżycie tego czasu adoracji. Niech to nasze trwanie przy Tobie pogłębi naszą więź naszą zażyłość z Tobą, niech pogłębi naszą miłość do Ciebie, niech uczyni nas coraz bardziej otwartym na natchnienie Ducha Świętego, niech pomoże nam Ciebie coraz bardziej umiłować a przez to wierniej Ci służyć. Bardziej konsekwentniej, wierniej iść za Tobą Twoimi śladami. Niech to będzie czas trwania przy Tobie, nie tylko ciała, ale przede wszystkim myślą, wyobraźnią, sercem...

Pieśń: 1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca Słów Bożych prawdą.
Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce. Ref.
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności. Ref
4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia. Ref

Dym po spalonych nadziejach...
Nareszcie kadzidło radości!...
Twarze znakiem zapytania
— ? (Kto?)
Polak!... Polak!... Polak!.,.
Po tylu wiekach obcy?
Polak?...
Kto to taki —
i co to za kraj
— Polska?
Nic o nim nie wiemy!?
Jak to możliwe!?
Zdumienie świata trwa...
U Boga wszystko możliwe.,,
Cuda dzieją się i dziś, na naszych oczach... Jak nie wierzyć?

Melania Burzyńska

Papieżem został w wieku 58 lat. Włos był już siwawy, ale sylwetka wciąż silna, ruchy zdecydowane, głos dźwięczny i stanowczy. Okrzyknięto Go Człowiekiem Stulecia i Papieżem Przełomów.

Papież – Pielgrzym,
Papież – Poeta,
Pocieszyciel chorych,
Papież – Mąż Stanu,
Papież – Budowniczy Pokoju,
Papież uczący nas na nowo rozumieć sens przebaczenia,
Papież -Przewodnik młodzieży, symbol nadziei, animator drogi do świętości,
Papież – Orędownik miłości.

Hymn do bł. Jana Pawła II

Ref. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, otwórzcie na oścież swe serca na Bożą miłość.

1. Świadku nadziei
dla czekających na zbawienie
pielgrzymie miłości na drogach świata.
2. Prawdziwy ojcze dla młodych
których posłałeś do świata,
jako zwiastuny poranka,
żywy znak nadziei.
3.Świadku wiary głoszonej twym życiem,
niezachwiany i silny w próbie umocniłeś swych braci.
4. Nauczałeś każdego człowieka
piękna życia
wskazując rodzinę
jako znak miłości.
5.Niosący pokój i zwiastunie sprawiedliwości,
stałeś się między ludźmi głosicielem miłosierdzia.
6. W cierpieniu ukazałeś
moc Krzyża.
Kieruj zawsze swych braci
drogami miłości.
7.W Matce Pana wskazałaś nam przewodniczkę,
a w jej wstawiennictwie moc łaski.
8. Ojcze miłosierdzia,
Synu, nasz Odkupicielu,
Duchu Święty Miłości
Tobie Trójco niech będzie chwała. Amen

Hymn ten skomponował dyrektor Chóru Diecezji Rzymskiej, ks. prałat Marco Frisina.

Śpiew: Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca2x
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.

MIŁOSIERDZIE BOŻE W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

 

W nauczaniu Jana Pawła II centralne miejsce zajmowała prawda o miłosierdziu Bożym, o czym świadczy choćby tak prosty fakt, jak wydanie już w trzecim roku pontyfikatu encykliki o miłosierdziu Bożym Dives in misercordia (1980), w której z mocą pisał, że potrzeba tych przełomowych i trudnych czasów przemawia za tym, aby w tym samym Chrystusie odsłonić raz jeszcze oblicze Ojca, który jest – Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy /por.2 Kor 1,3 /
Przedstawił prawdę, że Bóg objawił swoją miłość w dziele stwórczym powołując do istnienia wszechświat, a w nim człowieka.
W szczególny sposób objawił swą miłość w dziele odkupienia zapoczątkowanym przez wcielenie Syna Bożego, a dopełnionym przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. To właśnie w dziele odkupienia najpełniej miłość Boga do człowieka objawiła się jako miłosierdzie, czyli miłość współczująca, troskliwa, wybaczająca, pochylająca się nad grzesznym człowiekiem, by go podźwignąć z jego nędzy do uczestnictwa w życiu samego Boga.
Ze wszystkich swych przymiotów Bóg w swoich czynach najpełniej objawił właśnie miłosierdzie.

Z Dzienniczka św. Faustyny

Bądź uwielbiony, miłosierny Boże,
Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie.
Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze,
W bóstwa Twojego tonąc oceanie.

Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy jedyny,
Tak niezgłębiony i niepojęty.
Ty, co przebaczać umiesz wszystkie winy.
Trzykroć wołamy: "Święty, Święty, Święty!"

Bądź uwielbiony, miłosierny Boże,
Żeś zstąpić raczył z niebios na ziemię.
Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze,
Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.

Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele
Przez wszystkie serca zawsze Tobie wierne,
Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele,
A którym dałeś życie nieśmiertelne.

Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie,
Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze.
Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie,
I wysławiajmy miłosierdzie Boże.(Dz 1742)

Śpiew: Misericordias Domini
In aeternum cantabo

Moją misją jest głosić ludziom nawet największym grzesznikom, że Bog jest bogaty w miłosierdzie i że Jezus Chrystus najwięcej serca okazywał celnikom i jawnogrzesznicom.
Jak dobrze wiemy: w odpowiedzi na miłość Jezusa celnicy i jawnogrzesznicy zawierzyli Mu samych siebie i odnajdywali nadzieję, że nawet jeśli przedtem byli ogarnięci rozpaczą

Jan Paweł II.  Płock, 7 czerwca 1991

Zawierzmy miłosierdziu Bożemu modlitwą Jana Pawła II wszystkich grzeszników.

Spójrz na tych, którzy już nie potrafią wierzyć
w Ojca, który jest w niebie,
i nie są w stanie pojąc więcej Jego czułości.
Wejrzyj na tych, którzy nie potrafią
odczytać w Twoim obliczu,
o Ukrzyżowany,
swojego bólu, ubóstwa
i swoich niepokojów.
Spójrz na tych, którzy trwają w grzechu,
daleko od Ciebie,
który jesteś źródłem nowego życia:
Jedynym, który jest w stanie ugasić pragnienie
i uśmierzyć pragnienie i niepokoje
trapiące serce ludzkie.
Wejrzyj i ulituj się!

Jan Paweł II

Z Dzienniczka św. Faustyny

Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki
Będę przed wszystkim ludem,
Bo ono jest największym przymiotem Boga,
A dla nas nieustannym cudem.

Wytryskujesz z Troistości Bożej
Lecz z jednego miłosnego łona,
Miłosierdzie Pańskie okaże się w duszy
W całej pełni, gdy spadnie zasłona.

Z źródła miłosierdzia Twego, o Panie,
Płynie wszelkie szczęście i życie,
A więc wszystkie stworzenia i twory
Wyśpiewujcie pieśń miłosierdzia w zachwycie.

Wnętrzności miłosierdzia Bożego otwarte dla nas,
Przez żywot Jezusa na Krzyżu rozpięty,
Nie powinieneś wątpić, ani rozpaczać grzeszniku,
Ale ufać miłosierdziu, bo i ty możesz zostać święty.

Dwa zdroje wytrysły w kształcie promieni
Z Serca Jezusowego,
Nie dla Aniołów, ani Cherubów, Serafinów,
Ale dla zbawienia człowieka grzesznego. (Dz 522)

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

bł. Jan Paweł II 7 czerwca 1997

Śpiew: Misericordias Domini
in aeternum cantabo

Pobłogosław nasze miasto i naszą dzielnicę.
Błogosław wszystkim pracownikom,
którzy w codziennym trudzie
troszczą się o potrzeby rodzinne
i rozwój społeczeństwa.
Błogosław ludziom młodym,
aby nigdy nie wygasła w ich sercach
nadzieja na lepszy świat
i chęć wielkodusznego poświęcenia
na rzecz jego budowania.
Błogosław tym, którzy nami rządzą,
aby byli rzecznikami sprawiedliwości i pokoju.
Błogosław kapłanom,
którzy prowadzą tę Wspólnotę,
a także zakonnikom, zakonnicom i osobom konsekrowanym.
Błogosław seminarium i daj diecezji
wspaniałomyślnych chłopców i dziewczęta,
gotowych przyjąć wezwanie
do całkowitego oddania się na służbę Ewangelii
oraz braci i sióstr.

Jan Paweł II

Śpiew: Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca2x
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.

Ojciec święty w dniu uroczystej kanonizacji Apostołki Bożego Miłosierdzia - św. Faustyny, 30 kwietnia 2000r, wprowadził w Kościele powszechnym w drugą niedzielę wielkanocną Święto Miłosierdzia Bożego.

Ważne jest zatem, abyśmy przyjęli w całości orędzie, zawarte w słowie Bożym na dzisiejszą II Niedzielę Wielkanocną, która od tej pory nazywać się będzie w całym Kościele «Niedzielą Miłosierdzia Bożego». W kolejnych czytaniach liturgia zdaje się wytyczać szlak miłosierdzia, które odbudowuje więź każdego człowieka z Bogiem, a zarazem buduje także między ludźmi nowe relacje braterskiej solidarności. Chrystus nauczył nas, że «człowiek nie tylko doświadcza i dostępuje miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam 'czynił' miłosierdzie drugim: 'Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią' (Mt 5. 7)»Dives in misericordia,

Z homili Ojca Świętego w czasie Mszy św. kanonizacyjnej

Módlmy się modlitwą Jana Pawła II za naszą wspólnotę

Utwierdź, o Panie Jezu,
naszą wspólnotę parafialną
w wierze chrztu świętego,
aby dostąpiła radości prawdy,
jedynej drogi, która prowadzi do życia!
Udziel jej łaski pojednania,
która wypływa z Twojego przebitego Serca,
o Ukrzyżowany.
Aby, pojednana i zjednoczona,
mogła stać się siłą,
która znosi podziały,
zaczynem nowej mentalności,
mentalności solidarności i dzielenia się,
żywym zaproszeniem do pójścia za Tobą,
który się stałeś bratem wszystkich.
Uczyń ją, w końcu, Wspólnotą
głoszącą przesłanie nadziei wszystkim ludziom,
aby poprzez to świadectwo nadziei
wszyscy czuli się pobudzeni do zaangażowania
na rzecz świata bardziej solidarnego i spokojnego,
zgodnie z wolą Twojego Ojca,
naszego Stworzyciela.

Jan Paweł II

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II                                                                

Jak
Marta –
Zatroskany
O każde istnienie
Posługiwałeś dniem i nocą
Modlitwą, słowem
A nade wszystko czynem.

Jak Maria-
Zasłuchany
W słowa Mistrza-
Trwałeś w wierności
Aż do przelania krwi.

Z mocą Ducha-
Niosłeś Dobrą Nowinę
Wszystkim Łazarzom świata,
Aby
Umierając – żyli
Miłując – zwyciężali,
Ufając –
Obierali najlepszą cząstkę.

Leokadia Baran

Nie byłoby Łagiewnik bez kardynała Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła II – są to słowa kardynała Franciszka Macharskiego.

17 sierpnia 2002 roku po raz drugi Piotr naszych czasów przyjechał do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do miejsca, które już od czasu wojny światowej stało mu się szczególnie bliskie. Przychodził tu z pobliskiego Solvayu w drewniakach, by w ciszy zakonnej kaplicy rozmawiać z miłosiernym Panem. Po wojnie celebrował uroczyste nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego i głosił homilie.
Stąd – jak przyznał – zabrał na Stolicę Piotrową orędzie o Bożym Miłosierdziu, które kształtowało obraz jego pontyfikatu. Tu w 1997r. na progu trzeciego tysiąclecia zawierzył wszystkie troski Kościoła i ludzkości, swoje Piotrowe posługiwanie miłosiernemu Chrystusowi.
Tu jako papież - 17 sierpnia 2002 r. dokonał konsekracji Kościoła i dokonał uroczystego aktu zawierzenia świata.

Ojciec Święty w tym dniu w czasie homilii powiedział:

Dlatego dziś w tym sanktuarium, chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732).
Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Na polskiej ziemi
Słowa Chrystusa
Powierzone skromnej zakonnicy –
Wyzwaniem na nowe tysiąclecie.

Nie ma alternatywy
Dla świata
Uwikłanego w zło.
Zawierzenie –
Wypowiedziane z mocą
Przez Sługę Sług –
Boskim nakazem
chwili.

Apostołowie i świadkowie-
Umocnieni wiarą,
Nadzieją, miłością
Powołani i rozesłani
Z trzosami pełnymi błogosławieństw –
Zapowiedzią spełnienia obietnicy Boga
Bogatego w miłosierdzie.

Iskra staje się
Ogniem –
Nieugaszonym...

PROŚBY

Pozwólmy Jezusowi rozlewać na świat Jego miłosierdzie przez nasze dłonie, nasze serca, zanieśmy Go ludziom wszędzie, odbijmy go w naszych oczach i sercach. Niech odpocznie Bóg w nas i w tych, którym go zaniesiemy.
Prośmy o to gorąco modlitwą św. Faustyny

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.

Śpiew: Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca 2x
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.

Modlitwą zawierzenia Ojca świętego zawierzmy siebie, nasze rodziny, parafię, naszą Ojczyznę i cały świat Bożemu Miłosierdziu.

Boże. Ojcze miłosierny.
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas
w Duchu Świętym. Pocieszycielu.
Tobie zawierzamy dziś losy świata
i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi.
ulecz naszą słabość.
przezwycięż wszelkie zło.
pozwól wszystkim
mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia.
aby w Tobie, trójjedyny Boże.
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna.
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Pieśń: 1. Wszechmogący, miłosierny Boże,
litość Twoja jest niewyczerpana.
I choć nędza w mojej duszy jest ogromna tak jak morze
Okaż mi miłosierdzie Boże!

Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje,
według litości Serca Jezusowego.
Usłysz błagania i prośby moje,
okaż mi miłosierdzie Swoje!

2. Wiekuista Trójco, dobry Boże,
litość Twoja jest niepoliczona.
A więc ufam tak niezbicie Miłosierdzia Twego morze.
Okaż mi miłosierdzie Boże!  Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie...

3. Wszechmoc miłosierdzia Twego, Panie
rozsławiana jest po świecie całym.
Niechaj wieczna cześć i chwała Twoja nigdy nie ustanie.
Okaż mi miłosierdzie, Panie! Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie...

Ostatnie przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła  I I .

Watykan 31 marca 2005r.

Zbliża się Niedziela Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji pragnę przekazać moje serdeczne pozdrowienie wszystkim, którzy będą się gromadzić w krakowskim Sanktuarium w Łagiewnikach, aby wielbić Boga za Jego przebaczającą miłość. Pragnę ponownie zawierzyć tej miłości Kościół i świat, wszystkich ludzi na całym okręgu ziemi, a także siebie samego w mojej słabości.
Cieszę się, ze w tę niedzielę rozpocznie się w Sanktuarium wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak, jak eucharystyczna obecność Pana, nie uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech, zatem ta obecność będzie dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei.
Wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu jak również kontemplacja obrazu Jezusa Miłosiernego otwiera człowieka na Boże światło, pod wpływem spojrzenia Jezusa krystalizuje się miłosierne serce człowieka na wzór Jego serca, poprzez które - jak przez soczewkę - Bóg pragnie przesłać światło miłosierdzia na cały świat.
Nieprzypadkowo Jezus skierował następujące słowa do św. Faustyny: Pragnę, aby adoracja tu była w intencji uproszenia miłosierdzia dla świata.
Spełniło się pragnienie Pana Jezusa oraz Ojca Świętego Jana Pawła II.

Już nigdy nie zamkną się
Bramy Łagiewnik.
Pan życia i czasu – Eucharystyczny Chrystus
W wieczystej adoracji Trwa z nami.
My trwamy z Nim,
Wezwani do ufnej miłości .
W nieskończonym,
Łaskawym Miłosiernym
Bogu.

Leokadia Baran

Pieśń: Spragnieni Twojej miłości Panie.
Chcemy odkrywać cierpienia sens.
Z godnością naucz Krzyż Twój przyjmować,
bo Twoja miłość obmywa życie z łez.
Ref. O Boskie Światło Miłosierdzia otaczaj promieniami wierny Kościół Twój.
Świat kroczy drogą Twego cierpienia
Które jednoczy wierny ci lud
Krzyż miłosierdzia niech poprowadzi
Wszelkie stworzenia do Twoich, Boskich stóp.
Ref. O Boskie Światło Miłosierdzia otaczaj promieniami wierny Kościół Twój.
Umiłowany i niezgłębiony
Najlepszy Ojcze, nadziejo ma
Twe miłosierdzie na łez padole
Niechaj bez końca jak Twoja miłość trwa.
Ref. O Boskie Światło Miłosierdzia otaczaj promieniami wierny Kościół Twój.

Szedł - w przydużych butach
powoli -
z laską -
w pelerynie niezdatnej
do dalekiej
drogi,
z uśmiechem, co zastygł -
w pieczęci cierpienia;
tchu już -
nie staje -
już nogi -
nie niosą.
Już osłabły -
dłonie.
Tylko na wargach „miserere nobis"'.
i tylko ciche „fiat voluntas Tua"...

A tak chciałby pobiec do wiejskiego świątka,
bo bardzo płakał, że go starość boli,
że jałowa ziemia mało rodzi ziarna,
a wokół pełno ostów, powoi, kąkoli,
że ścieżki zapomniane, poplątane drogi...

A tak chciałoby się pobiec ku Kalwarii, Makowu,
na Giewoncie pod krzyżem miłość podać Bogu,
widzieć ze szczytu Kraków, częstochowska wieżę,
Mariackiej trąbki słuchać, stare witać progi
i Wiślana falę żegnać, gdy zdąża ku morzu...

„Poseł" - mówią - „niedaleko",
„Poseł" - mówią - „nienadugo"...
-tak Górale prawią o wieczornej porze,
a oni tak bają. bo ich serce boli -
„Hej, za potocek bystry, za górecke drugom,
Hej, za godzinkę, za dwie - zawróci się ku nom.
Łon po piórecko biole popłynął za morze,
-oni tak z żalu - stare skrzypki budzą -
co by Paniynce darować na niebieskim dworze..."

A ja wiem, że Duch zstąpił słudze powierzyć zadanie:
- ostatni wszystkim znak wielki uczynić,
Miłosierdzie przekazać ludziom, wyrzec krótkie – Amen..
Potem krzyż zdjął z ramion jego, rozwarł Rzymu bramy
i ... zamknął księgę życia
aż po zmartwychwstanie.

Zygmunt Sabatowski

Dalsza część Barki napisana przez bpa Zawitkowskiego

Pieśń: 5. Piotr także stanął nad brzegiem,
Spojrzał w niebo, bo dzień się nachylił,
Już chciał być z Tobą i w tamtej chwili.
Ref. O, Panie Ty na niego spojrzałeś,
Zawołałeś, aby przyszedł do Ciebie,
Swoją barkę pozostawił na brzegu,
Inny rybak teraz zacznie Twój łów.
6. Panie dalszy rejs odwołany
Bo Sternika do Siebie wezwałeś
A nam brak siły nadzieja zgasła.
Ref. O Chryste przecież burze szaleją
Ratuj barkę bo bez Ciebie zginiemy
"Nie lękajcie się! A wypłyńcie na głębie"
Cała naprzód nowy świta już dzień

LITANIA DO BŁ. JANA PAWŁA II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.


Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

DZIĘKCZYNIENIE

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

RÓŻANIEC

Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie

Życie Ojca Św. Jana Pawła II, wypełnione po brzegi apostolskim trudem, raz po raz było przerywane ciszą. Nagle, wśród otaczającego Go zgiełku, Papież opuszcza świat, zamyka się w izdebce swego serca i spotyka z Bogiem. Wchodził coraz głębiej w mistyczne zjednoczenie. Był sam na sam z Panem. Jak Matka Najświętsza w Nazarecie otwierał się na Boga. I jak Ona mówi „fiat” na całą swą trudną drogę. Wszak był i jest „Totus Tuus”. Od Niej się uczył najważniejszej tajemnicy życia: spotkanie się ze swym Stwórcą i Zbawcą, tak bliskiego, że można usłyszeć Jego szept i zrozumieć, co to znaczy: „Pan z Tobą”.
Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat uczył nas pierwszej tajemnicy Różańca. Tłumaczył, że najpierw musi być Zwiastowanie – spotkanie z Panem, a dopiero potem, w jego konsekwencji, Nawiedzenie – spotkanie z ludźmi.
Bez zrozumienia papieskiej mistyki nie zrozumiemy owocności Jego apostołowania.

Nawiedzenie Św. Elżbiety

Ojciec Św. chciał się spotkać z każdym z nas, każdego przytulić do serca, każdemu pomóc. Jak Maryja był gotowy udać się z pośpiechem w najdłuższą nawet drogę, by dotrzeć do człowieka, który potrzebuje pomocy. Czynił to w wielkiej pokorze, bo to nie Jan Paweł II był bohaterem owych nawiedzin, jakie przez 26 lat pontyfikatu przeżywały setki narodów i miliony ludzi. Papież niósł w sobie Chrystusa, który chciał obudzić śpiące w nas ziarenko świętości. I sprawić, by nasze serca zatańczyły jak Jan ukryty w łonie Elżbiety, i nigdy nie przestały już bić do Boga. W papieskich nawiedzinach „Chrystus szedł do Jana”. Dlatego Jan Paweł II nie chciał być na pierwszych stronach gazet. Chciał, by znalazł się tam Jezus. Chciał, by spotkanie z Nim – także teraz, gdy stajemy tak blisko Niego po Jego odejściu – kierował nasz wzrok na Zbawiciela.

Narodzenie Pana Jezusa

Wszystko, co czynił Ojciec Św., czynił, przyzywając imienia Maryi. Nie może być inaczej, skoro „Bóg stał się człowiekiem z Maryi Dziewicy”. Jan Paweł II nauczył się tej prawdy na pamięć: życie przychodzi przez Maryję. Bo Ona sprowadza Boga na ziemię. To dlatego stał się „Totus Tuus”. Modlił się do Maryi, Jej poświęcał świat, oddawał Jej ludzi, narody i kontynenty, nas i nasze rodziny. Chciał, by stały się miejscem narodzin Boga. Bez Maryi jest to niemożliwe. Przy tych narodzinach musi być Matka Boża.
Ta maryjność, której uczył nas Jan Paweł II, nie musi być na pierwszym planie. Nawet w Betlejem Maryja pozostawała w cieniu Jezusa. Ale bez Niej nie byłoby Go wśród nas. A gdy już Zbawiciel przyszedł i ludzie zaczęli oddawać Mu hołd, Maryja stała się Jego tronem. Jan Paweł II woła w tajemnicy Narodzenie Pańskiego: Chrystus nie będzie w naszym życiu Panem i Królem, jeśli do swego serca nie zaprosi Maryi

Ofiarowanie Pana Jezusa

Jan Paweł II uczył się od wielkich świętych, że jeśli chce się ofiarować Bogu, to trzeba oddać Mu całego siebie, wszystko bez wyjątku. A najlepiej uczynić to przez ręce Matki Chrystusowej, która to oddanie oczyszcza z egoizmu, uszlachetnia, czyni świętym. Papież wiedział – i wiedzę tę wprowadził w życie – że zanim rozpocznie się jakakolwiek działalność, trzeba zacząć od jej ofiarowania Panu. I tak było w życiu Ojca Św. By Bóg mógł posłużyć się papieskim słowem, modlitwą, spotkaniem, Jan Paweł ofiarował Mu to wszystko. A ofiarować siebie, to dać w swojej pracy miejsce Bogu.
To dlatego słowa wypowiedziane przez Papieża przywoływały Ducha, kruszyły mury, nawracały serca, wyciskały łzy gwałtownego nawrócenia. Powtarzane przez innych nie miały mocy. Były tylko słowami ludzkimi. Nie było w nich miejsca dla Boga. A tak każdy gest, nawet najmniejszy, stawał się dla Boga sposobnością do dokonywania wielkich dzieł.

Znalezienie Pana Jezusa

Czego szukał Ojciec Św.? Inaczej niż nam, nie marzyła Mu się sława, uznanie, bogactwo czy władza. „Poganie o to zabiegają”. On szukał Jezusa. Jako teolog szukał Go w dziejach świata, jako filozof odnajdywał Go w ludzkiej myśli, jako wizjoner dostrzegał Go w nadchodzącej przyszłości. Ale jako Papież szukał Chrystusa przede wszystkim w każdym spotkanym człowieku. Potrafił dostrzec Go w zamachowcu, w komuniście, przestępcy, nędzarzu. Gdyby spojrzał na nas, też zobaczyłby to, czego sami pewnie nie widzimy. Widziały w nas Chrystusa.
Zdumiewające, jakim Jan Paweł II był mistrzem szukania i odnajdowania Boga w człowieku. W każdym potrafił Go dostrzec. Swym radosnym znajdowaniem Jezusa uczył nas dostrzegać w bliźnim Chrystusa. Wiedział dobrze, że takie spojrzenie zmienia cały świat. Kto widzi w drugim Chrystusa, nie podniesie ręki, nie ciśnie kamieniem, nie wypowie słowa, które rani.

Przesłanie Papieskie w światłach różańca – Sekretariat Fatimski

 

Korzystano ze źródeł:
Dzienniczek św. Faustyny
Adoracje Miłosierdzia Bożego oprac. ss. Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Orędzie Miłosierdzia
Zachwyt Miłosierdziem
Leokadia Baran
Niedziela - Bóg Miłosierny
Inne źródła.