Czuwanie 35

 

SERCE JEZUSA ŻYWE ŹRÓDŁO MIŁOSIERDZIA

Pobierz: DOC PDF

 

GODZINA MIŁOSIERDZIA

 

Pieśń: O Krwi i Wodo

Bądź uwielbiony, konający Zbawicielu świata, obecny pośród nas w białej Hostii. W tej godzinie każdego dnia zapraszasz nas na Golgotę, byśmy mogli wnikać w tajemnicę Twej niepojętej miłosiernej miłości i naczyniem ufności czerpać łaskę po łasce dla nas i całego świata.
Dziś, w Święto Miłosierdzia, które jest ucieczką i schronieniem dla wszystkich ludzi, wylewasz na nas całe morze łask. Zachęcasz każdego, by nie wahał się zbliżyć do źródła Twego miłosierdzia, które jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Niech nasze spotkanie z Tobą, ukrzyżowaną i zmartwychwstałą Miłością, będzie wyznaniem naszej wiary, hołdem czci i uwielbienia Twojej dobroci, Panie, oraz czasem łaski dla nas i całego świata.

Pieśń: Jezu miłości Twej, ukryty w Hostii tej, wielbimy cud:
żeś się pokarmem stał, żeś nam Swe Ciało dał,
żeś skarby łaski zlał na wierny lud.

Dla biednych stworzeń Twych, co ostrzem grzechów swych zraniły Cię,
włócznią, co w boku tkwi, otwierasz serca drzwi,
by w Twojej Boskiej krwi obmyły się.

I w Boskim Sercu tam schronienie dajesz nam, o Jezu mój,
aby nas żądłem swym wróg nasz nie dotknął w Nim;
by się przed piekła złem lud ukrył Twój.

Twe Serce tronem łask, i miłosierdzia blask w nim świeci się.
Panie Ty widzisz sam, jak bardzo ciężko nam,
więc grzesznym pozwól tam – przytulić się.

ROZMYŚLANIE O MĘCE PAŃSKIEJ

Panie, w godzinie Twego konania na krzyżu, w duchu przenosimy się na Golgotę, aby wpatrując się w Twe rozpięte na krzyżu ciało, rozważać niepojęte miłosierdzie Boga.
Patrząc na Twoje nieruchome dłonie, mamy przed oczyma sceny z Ewangelii, kiedy garnęły się do Ciebie rzesze małych dzieci, które błogosławiłeś, przypominamy sobie, jak łamałeś chleb dla głodnych rzesz, jak wypędzałeś złe duchy i leczyłeś chorych, jak podnosiłeś z prochu grzeszników.
Kontemplując rany Twych stóp przykutych do belki krzyża, rozważamy, jak przemierzały tysiące kilometrów w kurzu, po ostrych kamieniach, po uliczkach palestyńskich miasteczek, jak szły wszędzie tam, gdzie potrzebował Cię człowiek. Teraz nie możesz uczynić ani jednego kroku.
Wpatrując się w Twoje zakrwawione oczy przypominamy sobie Twoje łagodne, pełne miłości spojrzenie szukające nieustannie człowieka, umiejące dostrzec każdy ból, zranienie, spojrzenie zawsze pełne akceptacji, bez cienia podejrzliwości. Teraz z trudem otwierasz oczy, niczym wielki ciężar przyciskają je opuchnięte powieki.
Twoje usta spieczone, popękane i milczące, niegdyś tak hojnie rozdawały - niczym pokarm - słowa życia wiecznego. Wydaje się, że to wszystko już przeszłość, że nie możesz już okazywać miłosierdzia człowiekowi.
A jednak godzina Golgoty jest czasem największego miłosierdzia, w której dokonałeś zbawienia świata. Z Twej ofiary na krzyżu płyną niezmierzone strumienie ożywczej Krwi i Wody, w których doznają oczyszczenia i pokarmu Bożej łaski ludzie wszystkich czasów.

Zdarto z Ciebie, Jezu, szaty
i przybito do krzyża.
Nie przyjąłeś wina z mirrą,
chciałeś, by Twoje serce było świadome
do końca.
Przyjąłeś na siebie,
na swoje ciało zbolałe i umęczone,
ofiarowane bez zastrzeżeń,
całą przemoc zła,
do jakiego jesteśmy zdolni,
-cały ciężar naszych odejść i buntów,
naszych zdrad i upadków,
 i otwierasz nam
wiecznie bijące źródło przebaczenia,
bramy Twojego królestwa.

Panie, Jezu Chryste, na drodze odwiecznego wybrania człowieka do godności dziecka Bożego wyrasta w dziejach ludzkości Twój krzyż - znak miłosiernej miłości Boga do człowieka. W tajemnicy Twej śmierci jest on świadectwem przedziwnego przymierza Boga z ludzkością. Przyjmij nasze uwielbienia za objawienie miłości miłosiernej Boga do każdego z nas. Dopomóż nam z ufnością wyczekiwać błogosławionych owoców Twego paschalnego przejścia z tego świata do Ojca.

Pieśń:1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony!
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego,
Dokonał życia swojego.
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony!
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama krew cię skropiła,
Która nas z grzechów obmyła.
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony!
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.

Miłosierny Jezu, Ty przez św. Siostrę Faustynę, prosiłeś o Święto Miłosierdzia,  w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, i uczyniłeś ten dzień i tę godzinę Twojego konania błogosławioną dla ufających Tobie. Odwołując się do Twych obietnic wierzymy, że nie odmówisz niczego tym, którzy przychodzą pod Twój krzyż z naczyniem ufności, by dla zasług Twej bolesnej męki błagać o zmiłowanie dla siebie i świata.
Chcemy dziś stanąć pod krzyżem z wiarą, by w Twych gasnących oczach odnaleźć spojrzenie miłości - niczym nieograniczonej, akceptującej nas w każdym wydarzeniu życia, choć nie pochwalającej zła.
Chcemy odnaleźć, Jezu, Twą miłość, ciągle obecną, a tak często niedostrzeganą, miłość jedyną i czystą, te, którą obdarowałeś tak wielu grzeszników, która miała moc wyrwać ich z grzęzawiska zła i dać im nowe życie.

PROŚBY W GODZINIE MIŁOSIERDZIA

Panie Jezu, dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię za pasterzy Kościoła i całe duchowieństwo, aby sprawując tajemnice Twej męki i zmartwychwstania, w coraz ściślejszym zjednoczeniu z Tobą życiem i słowem ukazywali światu miłosierną miłość Boga.

Śpiew: Panie prosimy Ciebie

Panie Jezu, dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, za wszystkich ochrzczonych, za katechumenów, również za siostry i braci odłączonych, aby szukali dróg jedności w komunii z Tobą i budowali trwałą wspólnotę wiary i miłości, solidarności i miłosierdzia ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Śpiew: Panie prosimy Ciebie

Panie Jezu, dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię za naszą Ojczyznę i wszystkie kraje świata, za spragnionych pokoju, poszanowania ludzkiej osoby, godnych warunków życia i pracy, wolności w wyznawaniu wiary, aby w Tobie, który w Duchu Świętym zaspokajasz najgłębsze pragnienia człowieka, szukali umocnienia.

Śpiew: Panie prosimy Ciebie

Panie Jezu, dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię za wszystkich konających i za zmarłych, których czas dojrzewania w miłości skończył się już na ziemi. Niech obmyci w zbawiennych zdrojach Bożego miłosierdzia odnajdą pokój i wieczne szczęście w Twej obietnicy, że każdy – kto wierzy w Ciebie, spożywa Twoje Ciało i pije Twoją krew – nie umrze na wieki.

Śpiew: Panie prosimy Ciebie

Prosimy, daj nam, Panie, skruszone serca, pomóż nam u stóp krzyża oddać Ci z ufnością naszą słabość, byśmy mogli otrzymać Twe miłosierdzie i znaleźć się w gronie uzdrowionych grzeszników.

Śpiew: Panie prosimy Ciebie

Miłosierny Jezu, chcemy skorzystać z tej godziny łaski, aby - dla zasług Twej bolesnej męki - uprosić nawrócenie i skruchę serca wszystkim grzesznikom i konającym, którzy teraz umierają i jeszcze dziś przejdą do wieczności.

Śpiew: Panie prosimy Ciebie

Prosimy Cię, Panie, abyś dał poznanie tragedii grzechu współczesnym pokoleniom. Udziel łaski skruchy i mocy do powstania z grzechu ludziom pozostającym w nałogach, zwłaszcza alkoholizmu, narkomanii, nieczystości i żądzy władzy.
Obdarz swym pokojem w sakramencie pojednania wszystkich, którzy nie wiedzą, że źródłem nieszczęścia jest grzech i odejście od Ciebie - źródła szczęścia.

Śpiew: Panie prosimy Ciebie

Módlmy się:
Jezu Chryste, z nieskończonej dobroci dajesz nam nieustannie przystęp do paschalnych wydarzeń swego życia. Niech blask prawdy, że do końca nas umiłowałeś, rozproszy ciemności naszego grzechu i samotności, a w Twej miłosiernej miłości niech świat odnajdzie pokój, a człowiek szczęście. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Uwielbiajmy Jezusa Miłosiernego w ciszy swojego serca. Przedstawmy Mu nasze prośby. /Chwila ciszy/

We wszystkich intencjach, z którymi przyszliśmy dzisiaj na modlitwę w Godzinie Miłosierdzia, i które zostały nam polecone, odmówimy również

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Pieśń: Mój Jezu ufam Tobie przez wszystkie moje dni.
I w każdej życia dobie, nad wszystko ufam Ci.
Twym Miłosierdziem Panie, ogarnij cały świat.
Aż zniknie ból i łkanie, miłości wzejdzie kwiat.
Przez Miłosierdzia zdroje dla zasług Boskiej Krwi.
Obdarzaj nas pokojem. Jezu, ufamy Ci.

ROZWAŻANIE TAJEMNICY BOGA BOGATEGO W MIŁOSIERDZIE

Nierozerwalnie z kultem Bożego Miłosierdzia łączy się postać św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Sam bowiem Bóg wybrał ją jako swoje narzędzie do rozgłaszania Jego czci. Ustanowił ją swoim głosem. Tej prostej i niewykształconej, ale jakże pokornej zakonnicy, Bóg powierzył misję Miłosierdzia.

Mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia Mojego, niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła.

Droga św. Faustyny do poznania Bożego Miłosierdzia była bardzo prosta. Tak prosta jak proste było życie pokornej zakonnicy, spełniającej w klasztorze najprostsze prace w kuchni, w piekarni, w ogrodzie i na furcie. Całym swym życiem wielbiła Boga przez potęgowanie ufności i pragnienie całkowitego przemienienia się, by żyć żywym odbiciem Miłosierdzia Bożego dla innych.

Wszystko dla Ciebie, Jezu, a każdym uderzeniem serca pragnę uwielbić miłosierdzie Twoje i w miarę sił pragnę zachęcać dusze do ufności w to miłosierdzie, jakoś mi sam rozkazał, o Panie (Dz. 1234).

We wszystkich wydarzeniach swojego życia Siostra Faustyna widziała Jezusa. Doświadczała Jego miłości nawet wtedy, gdy była bardzo chora. Patrząc na życie swoje i świata oraz kontemplując miłosierne oblicze Zbawiciela, który przychodził do niej w wizjach, odkryła prawdę o największej tajemnicy Boga, o Jego miłosierdziu.

I zrozumiałam, że największym przymiotem jest miłość i miłosierdzie. Ono łączy stworzenie ze Stwórcą. Największą miłość i przepaść miłosierdzia poznaję we Wcieleniu Słowa, w Jego odkupieniu, i tu poznałam, że ten przymiot jest największy w Bogu” (Dz. 180).

Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki
Będę przed wszystkim ludem,
Bo ono jest największym przymiotem Boga,
A dla nas nieustannym cudem.

Wytryskujesz z Troistości Bożej
Lecz z jednego miłosnego łona,
Miłosierdzie Pańskie okaże się w duszy
W całej pełni, gdy spadnie zasłona.

Z źródła miłosierdzia Twego, o Panie,
Płynie wszelkie szczęście i życie,
A więc wszystkie stworzenia i twory
Wyśpiewujcie pieśń miłosierdzia w zachwycie.

Wnętrzności miłosierdzia Bożego otwarte dla nas,
Przez żywot Jezusa na Krzyżu rozpięty,
Nie powinieneś wątpić, ani rozpaczać grzeszniku,
Ale ufać miłosierdziu, bo i ty możesz zostać święty.

Dwa zdroje wytrysły w kształcie promieni
Z Serca Jezusowego,
Nie dla Aniołów, ani Cherubów, Serafinów,
Ale dla zbawienia człowieka grzesznego. (Dz 522)

Pieśń: 1. Zagubione ścieżki życia, gdy nie widać żadnej z dróg,
światło prawdą się zapala, w blasku prawdy życia cud.
Twoje życie z miłosierdziem, I na dobre i na złe,
W Eucharystii i modlitwie, Czeka Chrystus szczęście twe.

Ref: Bóg bogaty w miłosierdzie Najmożniejszy Chrystus Pan,
Jezu zawsze ufam Tobie, Twoja łaska z Twoich ran.
Ojcem jesteś dla każdego, Synem, córką każdy z nas,
Przewodniczką zaś Faustyna święta pośredniczka łask.

2. Matka Boża nieustannie Czuwa blisko dzień i noc
Jesteś dzieckiem jej najmilszym Chociaż zło cię kąsa wciąż.
Z oceanu miłosierdzia Słychać ten miłości hymn,
Słowo Ciałem tak się staje, Tak przychodzi Boży Syn.

3. Dwa promienie prosto z serca Obejmują cały świat
W miłosierdziu zanurzony Miłość Boża wiecznie trwa.
Wiara, miłość i nadzieja, To człowieczy zwykły los,
To na co dzień Ewangelia, To serdeczny serca głos.

Miłosierdzie, jako największy przymiot Boga, który określa Jego pełen życzliwości stosunek do człowieka, jest nieustannym cudem ukazującym wielkość Stwórcy wobec ludzkich słabości. Bóg zaskakuje ludzi nieustannie swoją wspaniałomyślnością. Przebacza grzechy, zapomina słabości, pozwala zaczynać od nowa. Na Jego miłosierdzie człowiek powinien odpowiedzieć bezgraniczną ufnością.

W swej wielkiej miłości, Tyś człowieka stworzył
i duszę mu dałeś na swój obraz – Boże;
obdarzyłeś wolą. – On jej wnet nadużył,
lecz wciąż ma przy sobie Twe miłosne straże.

Ty stale go chronisz Panie miłosierny,
chociaż grzeszy Tobie i często niewierny,
Ratujesz w przygodzie, wyławiasz z topieli,
prowadzą go w drodze niebiescy anieli.

Nie straszna mu burza ani rwąca rzeka,
bo nad nim miłosierna trwa Twoja opieka;
Czy za dnia jasnego, czy to w mroku nocy
zawsze się Twej Boże spodziewa pomocy.

Gdy wpadnie w pułapkę lub zły wiatr zawieje,
w Twoim miłosierdziu pokłada nadzieje,
w każdym zagrożeniu, pokusie lub biedzie,
Twoje go miłosierdzie do portu przywiedzie.

Pochyl się człowieku, padnij na kolana,
dobroć wielbiąc i zdrój miłosierdzia Pana.
On ci grzech darował i zawarł przymierze,
byleś Go miłował i trwał w jego wierze.

Jacek Zasada

Wobec niepojętej miłości Boga zwyciężającej przez krzyż, upadamy na kolana i prosimy o zmiłowanie, modląc się słowami: Przepraszamy Cię miłosierny Boże.

Za to, że Twojej miłości wychodzącej ku nam stawiamy ciągle przeszkody w postaci naszych grzechów...
Za to, że na Twoją Boską miłość odpowiadamy często obojętnością, a może i buntem i wzgardą...
Za to, że Twój ą miłosierną miłość, objawioną nam w Jezusie Chrystusie skazaliśmy naszymi grzechami na śmierć krzyżową...
Za to, że codziennymi przejawami złości, zazdrości czy nienawiści zadajemy ranę Twojej Boskiej miłości...
Za to, że na wezwanie do zmiany życia i nawrócenia odpowiadamy tak często odmową…
Za to, że przez częste zaniedbywanie dobra osłabiamy naszą miłość ku Tobie…

Pieśń: 1. Zmiłuj się nade mną w miłosierdziu swoim
Spojrzyj z miłością i z grzechu mnie obmyj
Ref. Jezu ufam Tobie Miłosierny Boże
Jeszcze raz mi przebacz błagam Cię w pokorze
2. Daj mi serce nowe i radość sumienia
Przywróć nadzieję Twego przebaczenia Ref.
3. Dawnych naszych grzechów nie pamiętaj Panie
Wspomnij na Twoje wieczne zmiłowanie

Pełnym objawieniem Bożego Miłosierdzia w historii jest dla św. Siostry Faustyny sam Jezus Chrystus, Słowo Wcielone, Boży Syn. Najpełniej ukazał miłość miłosierną Boga w swojej Męce i Śmierci, której symbolem jest Jego przebite Serce.

Pan Jezus

Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w miłosierdziu Moim, a wszelka łaska tryska z tego źródła: zbawcza i uświęcająca.

Święta s. Faustyna

Ciesz się, wszelkie stworzenie, ponieważ ty jesteś bliższe Bogu w Jego nieskończonym miłosierdziu niżeli niemowlę w sercu matki.

Serce Jezusa, przebite na Krzyżu, przedstawiała św. Faustyna jako „żywe źródło miłosierdzia", z którego każdy może czerpać łaski miłosierdzia:

 „Dziś powiedział mi Pan: otworzyłem Swe Serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z Niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosierdziu Moim, napełnię duszę jego w godzinę śmierci Swym Bożym pokojem" (Dz 1520).

Pieśń: 1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

O Jezu najsłodszy, któryś raczył dopuścić mnie nędzną do poznania tego niezgłębionego miłosierdzia Twego, o Jezu Najsłodszy któryś łaskawie zażądał ode mnie, abym światu całemu mówiła o tym niepojętym miłosierdziu Twoim, oto dziś biorę w ręce te dwa promienie, które wytrysły z miłosiernego Serca Twojego — to jest Krew i Woda, i rozsiewam na całą kulę ziemską, aby wszelka dusza doznała miłosierdzia Twego, a doznawszy, wielbiła przez nieskończone wieki. O Jezu Najsłodszy, któryś raczył w swej niepojętej łaskawości złączyć moje nędzne serce z najmiłosierniejszym Sercem swoim, otóż Twoim własnym Sercem wielbię Boga Ojca naszego tak, jak Go jeszcze żadna dusza nie wielbiła

Przeżywając bliskość Boga miłosierdzia, Siostra Faustyna poznawała prawdę, że grzesznicy są szczególnie wybrani przez Boga. Wobec nich najbardziej ujawnia się działanie Miłosierdzia Bożego:

Pan Jezus

Serce Moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z Serca Mojego krew i woda, dla nich mieszkam w tabernakulum jako Król miłosierdzia. Pragnę obdarzać dusze łaskami.

Święta s. Faustyna

....za wszystko uwielbiaj, duszo moja, Pana i wysławiaj miłosierdzie Jego, bo dobroci Jego końca nie masz. Wszystko przeminie, a miłosierdziu Jego granicy ani końca nie masz. Chociaż złość dojdzie do miary, w miłosierdziu miary nie masz

Wielokrotnie powtarzała słowa, które mówił w jej sercu Jezus, iż grzesznik ufający Miłosierdziu Bożemu nie zginie, ponieważ miłosierdzie jest obroną przed wszelkim złem. Podkreślała też, że szatan najbardziej nienawidzi Bożego Miłosierdzia, które zawsze daje grzesznikom szansę nawrócenia (Dz 764). Grzesznicy mają więc największe prawo do Bożego Miłosierdzia, ponieważ Chrystus oddał swoje życie za grzechy ludzi.

W czasie mszy św. ogarnął mnie taki żar wewnętrzny miłości Boga i ratowania dusz, ze nie umiem tego wyrazić. Czuję, że jestem cała ogniem, walczyć będę z wszelkim złem bronią miłosierdzia. Pali mnie pragnienie ratowania dusz; przebiegam cały świat wszerz i wzdłuż i zapuszczam się na krańce jego do najdzikszych miejsc, by ratować dusze. Czynię to przez modlitwę i ofiarę. Pragnę, aby każda dusza wysławiała miłosierdzie Boże, każdy doznaje skutków tego miłosierdzia na sobie. Świeci w niebie wielbią to miłosierdzie Pańskie, ja pragnę wielbić je już tu na ziemi i szerzyć jego cześć tak, jak Bóg ode mnie tego żąda.

UWIELBIENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Podkreślała przy tym, że działanie miłosierdzia w duszy polega na usprawiedliwieniu grzeszników i umocnieniu w czynieniu dobra. Człowiek, który uczci Boże Miłosierdzie, doświadczy pokoju serca w godzinę śmierci.

Śpiew: Misericordias Domini  In aeternum cantabo  3x

Doświadczenie Miłosierdzia Bożego, jako dobroci Boga i Jego troski w cierpieniu, zaowocowało u Siostry Faustyny w postaci Litanii do Miłosierdzia Bożego. Przeżywając różne słabości ciała, przede wszystkim cierpienia związane z gruźlicą, która powodowała liczne krwotoki i omdlenia, odrzucona przez najbliższych, którzy posądzali ją o chorobę psychiczną i pogardzali nią, wielbiła Boga, Jego wielkość i wspaniałomyślność:

Litania do miłosierdzia Bożego.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii Świętej
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Kościoła świętego
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów niepojęte dla świętych
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego- ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych
Miłosierdzie Boże,  budzące ufność wbrew nadziei

Baranku Boży, któryś okazał największe Miłosierdzie w odkupieniu świata na Krzyżu - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który z nieprzebranego Miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
O Boże wiekuisty, w którym Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem.
O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić i wysławiać może. Największy przymiocie Boga wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen

Bądź uwielbiany Stwórco nasz i Panie,
Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze,
Dziękuj swemu Stwórcy, na ile cię sił stanie,
I wysławiaj Jego niezajęte miłosierdzie Boże.

Pójdź ziemia cała w swej zieleni,
Pójdź i niezgłębione morze,
Niech twa wdzięczność w miłą pieśń się zmieni,
I śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.

Pójdź słońce piękne, promieniste,
Pójdźcie i przed Nim jasne zorze,
Łączcie się w jeden hymn, niech wasze głosy czyste,
Zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże.

Pójdźcie góry i doliny, szumne lasy i gęstwiny,
Pójdźcie śliczne kwiaty w rannej porze,
Niechaj zapach wasz jedyny,
Wysławia, wielbi, miłosierdzie Boże.

Pójdźcie ziemi wszystkie, śliczności,
Którym człowiek nadziwić, się dosyć nie może,
Pójdźcie wielbić Boga w swej zgodności,
Wysławiając niepojęte miłosierdzie Boże.

Pójdź piękno całej ziemi niezatarte,
I uwielbiaj Stwórcę swego w wielkiej pokorze,
Bo wszystko jest w Jego miłosierdziu zawarte,
Wszystko potężnym głosem woła, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.

Lecz ponad wszystkie te piękności,
Milszym jest dla Boga uwielbieniem,
Dusza niewinna i pełna dziecięcej ufności,
Która przez łaskę ściśle jednoczy się z Nim. (Dz 1750)

DZIĘKCZYNIENIE

Uwielbiamy Cię Panie w niepojętej tajemnicy miłosierdzia Twego. Dziękujemy za Twoją zbawczą mękę i wszystkie jej owoce tak hojnie rozdzielane w Kościele świętym, za to, że na naszych oczach codziennie dokonują się tajemnice zbawienia, za to, że w nich możemy uczestniczyć i za to, że tak ściśle łączysz się z nami w Komunii św.
Dziękujemy za przewodników na drogach wiary, zwłaszcza za Maryję Matkę Miłosierdzia i św. Faustynę, za jej wierne pełnienie woli Bożej i ofiarną miłość bliźniego aż po ofiarę ze swego życia.

BŁAGANIA

Jesteśmy dziećmi Trójjedynego Boga, dlatego mamy odwagę błagać o miłosierdzie dla nas i całego świata.
Będziemy powtarzać: Miej miłosierdzie dla nas i świata całego.

Ze względu na ustanowienie Eucharystii jako pamiątki Jego męki,
Ze względu na agonię w Ogrójcu,
Ze względu na biczowanie i ukoronowanie cierniem,
Ze względu na wyrok skazujący na śmierć,
Ze względu na dźwiganie krzyża,
Ze względu na upadek pod ciężarem krzyża,
Ze względu na spotkanie ze współcierpiącą Matką,
Ze względu na przyjęcie pomocy w dźwiganiu krzyża,
Ze względu na przyjęcie gestu miłosierdzia okazanego przez Weronikę,
Ze względu na pocieszanie płaczących niewiast,
Ze względu na obnażenie z szat,
Ze względu na ukrzyżowanie,
Ze względu na śmierć na krzyżu,
Ze względu na pogrzebanie,
Ze względu na zmartwychwstanie.

O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże; a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie – przeto Cię błagamy: uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie tylko jest wiadomy. I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa pomimo nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą; przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba.

Pieśń: 1. Wszechmogący, miłosierny Boże,
litość Twoja jest niewyczerpana.
I choć nędza jej duszy jest ogromna tak jak morze
Okaż mi miłosierdzie Boże!

Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje,
według litości Serca Jezusowego.
Usłysz błagania i prośby moje,
okaż mi miłosierdzie Swoje!

2. Wiekuista Trójco, dobry Boże,
litość Twoja jest niepoliczona.
A więc ufam tak niezbicie Miłosierdzia Twego morze.
Okaż mi miłosierdzie Boże! Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie...

3. Wszechmoc miłosierdzia Twego, Panie
rozsławiona jest po świecie całym.
Niechaj wieczna cześć i chwała Twoja nigdy nie ustanie.
Okaż mi miłosierdzie, Panie! Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie...

RÓŻANIEC

Prosząc o miłosierdzie dla nas, naszych rodzin i całego świata odmówimy teraz część chwalebną różańca świętego. Rozważania zaczerpnięte są z Dzienniczka św. Faustyny.

Tajemnica I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Już tu na ziemi możemy kosztować szczęścia niebian przez ścisłą łączność z Bogiem – dziwną i nieraz dla nas niepojętą. Można mieć tę samą łaskę przez prostą wierność duszy.
Kiedy mnie opanowuje niechęć i monotonia co do obowiązków, wtenczas uprzytamniam sobie, że jestem w domu Pańskim, gdzie nic nie ma małego, gdzie od tego małego czynu mojego, a w sposób przebóstwiony wykonanego, zależy chwała Kościoła i postęp niejednej duszy.

Tajemnica II - Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Ogarnął mnie majestat Boży, czułam się cała pogrążona w Bogu, cała w Nim zanurzona i przeniknięta, widząc, jak bardzo Ojciec niebieski miłuje nas. O, jak wielkie szczęście napełnia duszę moją z poznania Boga, życia Bożego. Pragnę się tym szczęściem podzielić ze wszystkimi ludźmi, nie mogę zamknąć tego szczęścia we własnym tylko sercu, bo płomienie jego palą mnie i rozsadzają mi piersi i wnętrzności moje. Pragnę przechodzić świat cały i mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga.

Tajemnica III- Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów.

O miłosierny Boże, który mi jeszcze żyć pozwalasz, daj mi moc, abym mogła żyć życiemnowym, życiem ducha, nad którym śmierć nie ma władzy. I odnowiło się serce moje i zaczęłam życie nowe, już tu na ziemi- życie miłości Bożej. Wszelako nie zapominam, że jestem słabością samą, jednak nie wątpię ani na chwilę w pomoc łaski Twojej, o Boże.

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Matki Bożej.

Niech wszelka dusza pozna, jak dobrym jest Pan, niech się nie lęka obcować z Panem żadna dusza i niech się nie wymawia niegodnością swoją, i niech nigdy nie odkłada na później zaproszeń Bożych, bo to się nie podoba Panu, Nie ma duszy nędzniejszej, jaką jestem, jako się prawdziwie poznaję, i dziwię się, że Boski majestat tak zniża się. O wieczności, zdaje mi się, jakobyś za krótka była na wysławianie nieskończonego miłosierdzia Pana.

Tajemnica V – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi.

Niezmiernie mi jest miłe to twoje stanowcze postanowienie zostania świętą. Błogosławię wysiłkom twoim i dostarczę ci sposobności do uświęcania się. Bądź uważną, aby nie uszła żadna sposobność, którą ci poda moja Opatrzność do uświęcenia. Jeżeli ci się nie uda wykorzystać danej sposobności, nie trać spokoju, ale uniżaj się głęboko przede mną i z wielką ufnością zanurzaj się cała w moim miłosierdziu, a tym sposobem zyskujesz więcej niż utraciłaś, bo pokornej duszy hojniej się daje – więcej, aniżeli ona sama prosi.

 

Korzystano ze źródeł:
Modlitwy w godzinie Miłosierdzia oprac. ss. Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Dzienniczek św. Faustyny
Adoracje Miłosierdzia Bożego oprac. ss. Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Miłosierdzie Boże Wicenty Łaszewski
Orędzie Miłosierdzia
Inne źródła.