Czuwanie 50

 

ADORACJA Z MATKĄ BOŻĄ MIŁOSIERDZIA
- W INTENCJI DZIECI NIENARODZONYCH

Pobierz: DOC PDF

 

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie na ołtarzach całego świata z najżywszą wiarą, pokorą i miłością upadamy do stóp Twoich, uwielbiamy Cię i kochamy Cię, oddajemy Ci pokłon, na jaki tylko dusze nasze zdobyć się mogą.

Pieśń:1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże,
którego niebo objąć nie może,
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
z wojskiem aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
niech Ci się kłania z niebem świat cały.
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił
w tym Sakramencie, abyś nas zbawił;
Za Twoje łaski tu wyświadczone
odbieraj od nas serca skruszone.
4. Przed tronem Twoim serca składamy,
o to pokornie wszyscy wołamy:
Błogosław, Panie, swemu stworzeniu,
broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.
5. Przed oczy Twoje nędze stawiamy,
ratuj, od Ciebie niech pomoc mamy;
Tyś Bogiem naszym, piękności wieczna,
bądź i obrona zawsze skuteczna.
6. Zostawaj z nami, póki żyjemy,
w tym Sakramencie niech Cię wielbimy,
A gdy się zbliży z ciałem rozstanie,
Twym świętym Ciałem zasil nas, Panie.

Cześć Ci oddajemy, najświętsze Ciało Chrystusa, zrodzone z Maryi Dziewicy, ofiarowane w ofierze za nas i za wszystkich ludzi.
Wielbimy Bóstwo i Człowieczeństwo Twoje, ukryte pod postacią chleba; wielbimy ciało Twoje za nas przybite do krzyża i Krew Twoją za nas przelaną, i Serce Twoje dla nas otwarte.
Panie Jezu Ty jesteś Bogiem i Panem, jedynym Mistrzem i prawdziwym Zbawicielem. Ty jesteś prawdziwym Światłem, które oświeca każdego człowieka.
Jezu Ty jesteś ponad wszystkim. Jesteś Najwyższy, jesteś Panem. Jesteś najpiękniejszy i najbardziej ukochany.

Pieśń: Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju,
Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki, Królów Król i panów Pan.

Chcielibyśmy mieć tyle języków, ile ziarnek piasku w morzu, by głosić chwałę Twoją; tyle serc ile gwiazd na niebie, by za miłość płacić Ci miłością. A ponieważ nieskończenie większej chwały jesteś godzien, przeto wzywamy wszystkie dusze w czyśćcu i na ziemi, wszystkich Świętych i Aniołów w niebie wraz z ich Królową Bogarodzicą Maryją, by nam pomogli wielbić Ciebie, Synu Boga żywego.
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz zawsze i na wieki wieków!

Pieśń: Będę śpiewał Tobie, Mocy moja
Ty, Panie jesteś mą nadzieją,  Tobie ufam i bać się nie będę.

Wielbimy Ciebie za siebie i za tych, którzy Cię nie znają, albo co gorsza, słowem i życiem znieważają. Jezu, miej miłosierdzie nad tymi, którzy Ci złorzeczą, ośmieszają lub zwalczają Cię. Nawróć biednych grzeszników i miej litość nad nami.

WYNAGRODZENIE

Jezu klękamy przed Tobą z mocnym postanowieniem, aby wynagrodzić Ci zniewagi wyrządzone przez nas i przez innych.

Litania wynagradzająca

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie za nieskończoną miłość ku nam odbierający obojętność i lekceważenie – zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez nas znieważany
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wydawany na pastwę nienawiści Twoich nieprzyjaciół
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wyszydzany i bluźnierstwami obrażany
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez świętokradców sponiewierany i wzgardzony
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez wielu wybranych sług Twoich nieczczony
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie w wielu kościołach opuszczony i zapomniany

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.

Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu Miłości – wynagradzamy Ci, Panie.
Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie
Za niegodne zachowanie w kościołach w Twojej obecności w Najświętszym Sakramencie
Za nienawiść bezbożnych
Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa
Za oziębłość wielu Twoich dzieci
Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Najświętszym Sakramencie
Za profanację Twoich świątyń

My grzeszni Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.
Abyś wszystkich wiernych głęboką czcią i gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu obdarzyć raczył
Abyś wszystkim świętokradcom znieważającym Najświętszy Sakrament łaski szczerego nawrócenia udzielić raczył
Abyś braciom odłączonym dostatecznego poznania tej Tajemnicy Miłości udzielić raczył
Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością do Najświętszego Sakramentu zapalić raczył
Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Komunii świętej zachęcić raczył
Abyś nas w godzinie śmierci tym Niebieskim Pokarmem posilić raczył
Abyś wynagrodzenie nasze łaskawie przyjąć raczył

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie – zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie – zlituj się nad nami.

K: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie
W: Na wieczne czasy niech nie ustanie.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz obojętność, szyderstwa, świętokradztwa i wzgardę, którymi ludzie Cię obrażają, daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za tak liczne zniewagi szczerze przepraszali i wynagradzali za nie jak najgorętszą miłością i uwielbieniem. Dopomóż nam, Panie Jezu, abyśmy Cię zawsze jak najgodniej w Komunii świętej przyjmowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

W obecności świętych Aniołów otaczających Twój ołtarz uroczyście przyrzekamy Tobie:

Im bardziej znieważany jest Twój Najświętszy Sakrament, tym szczerzej i uroczyściej pragniemy wołać: Niechaj będzie pochwalony i uwielbiony Przenajświętszy Sakrament Ołtarza!
Im bardziej jesteś zapomniany i opuszczony w kościołach, tym częściej pragniemy odwiedzać Ciebie, o Jezu przebywający z miłości wśród nas!
Im bardziej lekceważona i zaniedbywana jest Twoja Najświętsza nieskończona Ofiara, z tym większym zapałem i pobożnością pragniemy brać w niej udział!
Im bardziej unikane i zaniedbywane jest przyjmowanie Komunii świętej, tym częściej i lepiej pragniemy ją przyjmować.
Im bardziej zapomniane i łamane są Twoje przykazania tym wierniej pragniemy ich przestrzegać, o Jezu!
Im bardziej szatan stara się o zgubę dusz, z tym większym zapałem pragniemy naszego zbawienia!
Im bardziej panuje zmysłowa pożądliwość, tym bardziej pragniemy oddać się Tobie w duchu ofiary i wyrzeczenia, o Jezu nasycony hańbą.
Im bardziej ludzie zamykają się w swoim egoizmie i nienawidzą się wzajemnie, tym mocniej pragniemy kochać się wzajemnie jako członki jednej Bożej rodziny, o Jezu.
Im silniej bramy piekielne atakują Twój Kościół, tym bardziej pragniemy oddać się Tobie w duchu ofiary i wyrzeczenia, o Jezu , nasycony hańbą!

Pieśń: 1. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć!
Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być!
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, Serce moje duszę moją, Panie Jezu weź.
2. Wszystko Tobie oddać pragnę Od najmłodszych moich lat, Pomóż Jezu,
By mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.
3. Wszystko Tobie oddać pragnę, W duszy czuję święty żar.
To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar

Z MARYJĄ NA DRODZE ADWENTU

Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie. Gromadzimy się przy Tobie w nowym Roku Liturgicznym, w którym na nowo przeżywamy tajemnice Chrystusa i Jego Matki. Chcemy przygotować się na godne przyjęcie Pana Jezusa, którego podaje nam na rękach Maryja Matka Miłosierdzia w noc betlejemskiego cudu.

Z Dzienniczka Św. Faustyny

Ujrzałam Najświętszą Pannę niewymownie piękną, która zbliżała się do mnie, przytuliła mnie do siebie i rzekła mi te słowa:
Jestem wam Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga. Jestem nie tylko Królową nieba, ale i
Matką Miłosierdzia i Matką twoją.

Maryja jest Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca. Ona najlepiej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest.
Maryja - mówi papież Jan Paweł II  w encyklice o Bożym Miłosierdziu -poprzez swój ukryty a równocześnie nieporównywalny udział w mesjańskim posłannictwie swojego Syna, w szczególniejszy sposób została powołana do tego, ażeby przybliżać ludziom ową miłość, jaką On przyszedł im objawić. Miłość, która najkonkretniej potwierdza się w stosunku do tych, co cierpią, w stosunku do ubogich, pozbawionych wolności, do niewidomych, uciśnionych i grzeszników (...).
Ta właśnie miłosierna miłość, która potwierdza się nade wszystko w zetknięciu ze złem moralnym i fizycznym, stała się w sposób szczególny i wyjątkowy udziałem serca Tej, która była Matką Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, udziałem Maryi. I nie przestaje ono w Niej i przez Nią nadal się objawiać w dziejach Kościoła i całej ludzkości"
(DM 9).

Pieśń: Archanioł Boży Gabryjel, posłan do Panny Maryi.
Z majestatu Trójcy Świętej, tak sprawował poselstwo k'niej:
Zdrowaś Panno, łaskiś pełna,Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.
2.Panna się wielce zdumiała, z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła, jako Panna świątobliwa;
zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła Aniołowi.
3.Ale poseł z wysokości, napełnion Boskiej mądrości,
rzekł Jej: "Nie bój się, Maryja, Najszczęśliwszaś Panno miła;
znalazłaś łaskę u Pana, oto poczniesz Jego Syna."
4.Jezus nazwiesz imię Jego, będzie Synem Najwyższego
wielki z strony człowieczeństwa, a niezmierny z strony Bóstwa.
Wieczny Syn Ojca wiecznego, Zbawiciel świata całego."
5.Bogu Ojcu Wszechmocnemu, Synowi Jego miłemu
i Duchowi Najświętszemu, Bogu w Trójcy jedynemu,
dziękujemy w uniżności, za ten cud Jego miłości.

Z Ewangelii wg św. Łukasza

Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami"

Maryja już od samego początku została wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna i zarazem do tego przygotowana, mimo że nie zdawała sobie z tego sprawy. Na czym polegało przygotowanie Matki Najświętszej? Na tym, że stała się Ona pierwszym człowiekiem po grzechu pierworodnym wolnym od zmazy grzechowej. Mogła stać się nim dzięki wielkiemu miłosierdziu Bożemu, w perspektywie męki Jezusa Chrystusa, oddającego swoje życie po to, ażeby wszyscy ludzie mogli uczestniczyć w Bożej naturze. Maryja uczestniczyła w tej łasce od samego poczęcia. Nie potrzebowała chrztu, posiadała pełnię łaski. Najpierw sama doświadczyła miłosierdzia Boga, a potem z Jego woli uczestniczyła w dziełach Jego miłosierdzia.

Litania o Niepokalanym Poczęciu

Całaś piękna Maryjo - bez grzechu poczęta -módl się za nami!
Ulubiona Córko Ojca Przedwiecznego
Wybrana na Matkę Syna Bożego
Ukochana przez Ducha Świętego
Świątynio Trójcy Przenajświętszej
Jutrzenko Słońcem Sprawiedliwości jaśniejąca
Nowa Ewo obiecana na starcie głowy węża
Pociecho Izraela pełna błogosławieństwa
Najdoskonalsza ze wszystkich stworzeń
Lilio pośród cieni białością świecąca
Święta Dziewico Bogu poślubiona
Świeczniku złoty darami Ducha Świętego ozdobiony
Ofiaro całopalna miłości Boga
Matko Jezusa zawsze Dziewico
Chwało Kościoła świętego
Zapowiedziana przez proroków
Błogosławiona miedzy niewiastami

Królowo Aniołów i ludzi
Patronko grzeszników

Podporo słabych
Skarbie doskonałych
Pośredniczko łask wszelkich
Pocieszycielko strapionych i umierających
Bramo wiecznej radości
Całaś piękna Maryjo - bez grzechu poczęta -módl się za nami!

Niepokalane Poczęcie to wielkie wydarzenie w dziejach ludzkości. Ono przygotowało miejsce dwóm wydarzeniom Wcieleniu i Odkupieniu.

Pieśń: 1. Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko, Niepokalana Maryjo Panienko!
Bez pierworodnej zmazy poczęte, módl się za nami, Królowo święta!
2. Ty jesteś gwiazdą życia naszego, w ciemnościach świecisz, chronisz od złego.
Odpędź szatana pokus nawały, by serca nasze w cnocie wytrwały.
3. Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko, Niepokalana Maryjo Panienko!
Wspomóż nas biednych, o Wniebowzięta, módl się za nami Królowo Święta.

Z Ewangelii wg św. Łukasza

..Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» [Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.  Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Maryja na Boże zaproszenie daje bezwarunkową odpowiedź: „tak". Całą swoją ufność pokłada w Bogu: „Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!". Jest to posłuszeństwo wiary. „Oto Ja!". Maryja nie ogranicza się do ofiarowania Bogu czegokolwiek. Ona ofiaruje Mu samą siebie. Owo „oto Ja" zawiera i wyraża całą Jej osobę: Jej wolność i żywiołowość. Maryja pragnie tylko jednego: tego, co podoba się Panu. Maryja z miłości ofiarowała Bogu swoje dziewictwo, także z miłości oddaje Mu się całkowicie i pozwala, by zrealizował się plan, który ją przewyższa a zarazem wywyższa. Ona autentycznie Mu ufa. Całkowicie zanurza się w tym „poświęceniu siebie". Uważa się za „służebnicę Pana", l to jest właśnie ten tytuł, który najlepiej wyraża tajemnice Jej osoby.

Litania o Zwiastowaniu N.M.P.

Święta Maryjo, której archanioł Gabriel zwiastował, że miała być Matką Najwyższego!-módl się za nami!
Święta Maryjo, którą archanioł nazwał pełną łaski i że jest błogosławiona między niewiastami
Święta Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty
Święta Maryjo, która jednym słowem „Niech mi się stanie według słowa Twojego" niebo i ziemię uweseliła
Święta Maryjo, w której Słowo Przedwieczne Ciałem się stało
Święta Maryjo, Jutrzenko najjaśniejsza, która światu przyjście Słońca Sprawiedliwości oznajmiła
Święta Maryjo, mocna Niewiasto, która zgłodniałemu światu Chleb Życia przyniosła
Święta Maryjo, Morze niebieskie, w którym najkosztowniejsza Perła - Jezus Chrystus jest urodzony
Święta Maryjo, Tronie Salomona, na którym usiadł Ten, który jest większy nad Salomona
Święta Maryjo, ognisty Słupie, w którym Bóg mieszka, aby nas wyprowadzić z niewoli szatana

Z Ewangelii wg św. Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana» Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana,

Bezpośrednio po Zwiastowaniu, kiedy Maryja zatopiona w swym bezmiernym szczęściu uwielbiała Boga, który zstąpił na ziemię i raczył w Niej zamieszkać. Działalność Ducha Świętego oraz osobista już obecność w Jej łonie Syna Bożego wprowadziła do Jej duszy ogrom łask i darów, którymi chciała się podzielić z innymi. Myśli Jej za sprawą Ducha Świętego skierowały się ku krewnej Elżbiecie, która z woli Bożej poczęła w swej starości syna. Maryja szła pogrążona w modlitwie i kontemplacji tajemnic Bożych, pełna ustawicznego dziękczynienia. Kiedy weszła do domu Elżbiety i pozdrowiła ją, dokonał się cud uświęcenia Jana w łonie Elżbiety, której jednocześnie objawiona została tajemnica Wcielenia Syna Bożego w łonie Maryi. Elżbieta pełna pokory, najgłębszej czci i szacunku zawołała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona

Bądź pozdrowiona, Pani święta,
Królowo najświętsza,
Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą,
a stałaś się Kościołem.

Wybrał Cię Ojciec najświętszy z nieba
i uświęcił
z najświętszym i umiłowanym Synem
i Duchem Pocieszycielem.
W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski,
wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Mieszkanie Jego.
Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych
abyście z niewiernych
uczyniły wiernych Bogu

Św. Franciszek z Asyżu

Nawiedzając dom Elżbiety i Zachariasza Maryja wyśpiewała pieśń uwielbienia świadoma, że wielkie rzeczy uczynił Jej Wszechmocny, a swoje miłosierdzie zachowuje z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się Go boją.
Wielbiąc Boga Maryja nie tylko za siebie dziękowała! Nie tylko za wielką swą chwałę, za radość duszy, za to, że Bóg Ją dostrzegł, wydźwignął, że zapewnił Jej chwałę w obliczu narodów i uczynił świętą. Uczuciem swej wdzięczności ogarniała i to wszystko, co Chrystus miał uczynić, i co sam Ojciec Niebieski zamierzył dla rodzaju ludzkiego.
Maryja widziała problemy mocarzy, pysznych tego świata i kruszące się trony mocarzy. Widziała zarazem rzesze łaknących i umęczonych; widziała nierówność społeczną, która dręczyła ludzi i dzieliła na "łaknących i bogaczów".
Wstrząsnęły Nią cierpienia i niedola ludzka. Maryja nie może być obojętna. Jest wrażliwa, współczująca i przedziwnie uległa. Nie oprze się tylu potrzebom.

Pieśń: 1. Bądź pozdrowiona łaski pełna, Maryjo, Matko ma.
Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa
Ref: Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię,
o Matko spójrz pobłogosław wszystkie dzieci Swe,
Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię,
o Matko, spójrz, pobłogosław mnie.
2. Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci Swe,
biednym smutnym zrozpaczonym Ty dajesz łaski Swe.
Ref: Matko ja wielbię Cię.

Oto i my, odkupieni przez Ciebie, miłosierny Jezu, mamy żywą świadomość, ze wszechmocny Pan uczynił nam wielkie rzeczy i wciąż zachowuje dla nas miłosierdzie. Racz przyjąć żarliwą modlitwę serc naszych, którą wraz z Maryją wypowiadamy, powtarzając po każdym wezwaniu: Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że Bóg wybrał Cię od wieków na Matkę Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Wielbi…
Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, ze uchronił Cię od grzechu i obdarzył pełnią łask. Wielbi ...
Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, ze dla naszego zbawienia ofiarnie współpracowałaś z Jezusem, Twoim Synem. Wielbi ...
Wielbi dusza mój Pana, Maryjo, za to, że pod krzyżem Jezusa zostałaś naszą Matką. Wielbi...
Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że będąc w niebie orędujesz za nami. Wielbi...
Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Wielbi ...
Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że dla wszystkich jesteś Matką Miłosierdzia. Wielbi...
Wielbi dusza Pana, Maryjo, za to, że jesteś obecna w tajemnicy Kościoła Twego Syna. Wielbi...
Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że Jesteś Królową i Matką naszego narodu. Wielbi...

Od śmierci Pana Jezusa Maryja stała się naszą Matką Miłosierdzia, albowiem wyjednała nam łaski i sprowadza Miłosierdzie Boże na nas. Dziękujmy Bogu za zaufanie, jakim obdarzył Matkę Swego Syna i za Jej pokorne "fiat", które przemieniło świat: "wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy! Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie!.

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia. (3 dziesiątki)

Na początku:
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach (l x):
Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci.

Na małych paciorkach (10 x):
Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego.

Na zakończenie:
Najmiłosierniejsza Matko, otwierasz przed nami szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz serca Twojego Syna. Niech to serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Pieśń: Panie, pragnę Ci dziękować Panie, pragnę modlić się
Panie, pragnę wznosić ręce swe, by wielbić Cię.

MODLITWA W INTENCJI DZIECI NIENARODZONYCH

Panie Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie wyczekujemy Twoich narodzin. W tych dniach przeżywałeś razem z Twoją Matką oraz Opiekunem św. Józefem trud podróży z Nazaretu do Betlejem.
Przychodzimy dzisiaj do Ciebie by razem z Twoją Matką modlić się za kobiety, które powołałeś do macierzyństwa.
Pragniemy Ci podziękować za Twoje zamieszkanie w ciele kobiety, za uświęcenie tego pierwszego domu, który każdy z nas posiada na ziemi.. Wspominamy nasze matki i dziękujemy Ci za nie, za ich dobroć, za ich miłość, za trud ich długich miesięcy, kiedy musiały uważać, by nie wyrządzić nam krzywdy.
Dziękujemy Ci Panie, za każdą kobietę matkę, która przyjmuje Twoje dziecko na mieszkanie do siebie.
Dziękujemy Ci Panie za dobroć otoczenia, przyjmującego matki w stanie błogosławionym.
Ale u stóp Twoich, Panie, chcemy wyznać straszny grzech współczesnego społeczeństwa. Jest nim nieposzanowanie ludzkiego życia: narażanie się na kalectwo i choroby, szafowanie życiem i zdrowiem, odbieranie życia dzieciom jeszcze nienarodzonym.
Dziś w sposób szczególny chcemy Cię przepraszać za grzechy dzieciobójstwa, dokonywane w naszym kraju na masową skale. Przyjmij, o Panie, naszą przebłagalną modlitwę i zmiłuj się nad nami. Amen.

Pieśń: Miłosierdzie Boże, miłosierdzie Boże,
miłosierdzie tryskające z Najświętszego Serca Jezusa
ufamy Tobie, ufamy Tobie

Postawa Kościoła wobec prawa do życia nienarodzonych jest jednoznaczna. Posłuchajmy, co na ten temat mówi Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym i papież Jan Paweł II.

„Bóg bowiem, Pan życia, powierzył ludziom wzniosłą posługę strzeżenia życia, którą człowiek powinien wypełniać w sposób godny siebie. Należy więc z największą troską ochraniać życie od samego jego poczęcia; spędzanie płodu jak i dzieciobójstwo są okropnymi przestępstwami" (KDK 51).
Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi. Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia.
Zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty ma prawo do życia

Jan Paweł II

MODLITWA PRZEBLAGALNA

Boże, Dawco życia i Źródło każdego ojcostwa! Stajemy przed Tobą świadomi naszej współodpowiedzialności za podeptanie w polskim narodzie Twojego daru. Przygniata nas poczucie winy za wstrząsające grzechy przeciwko życiu. I choć sumienie nie wyrzuca wszystkim tego grzechu, to zdając sobie sprawę, jak on często jest popełniany i jak on rani Ciebie, dobry Boże, wszyscy wołamy:

Pieśń: Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu
i nie bądź na nas zagniewany na wieki!

Po wezwaniach modlimy się słowami: Przepraszamy Cię, miłosierny Panie.
Za lek przed poczęciem i wrogość wobec wzbudzonego życia.
Za sprzeniewierzanie się rodzicielskiemu powołaniu do przekazywania życia w rodzinie.
Za potworną zbrodnie dzieciobójstwa.
Za nakłanianie matek spodziewających się dziecka do niszczenia życia.
Za popieranie tych zbrodni i współdziałanie z nimi.
Za małoduszne tłumaczenie tego grzechu różnymi, rzekomo obiektywnymi, racjami.
Za wyolbrzymianie trudności związanych z utrzymaniem i wychowaniem dzieci.
Za przekładanie osobistych wygód nad wypełnienie rodzicielskiego powołania.
Za pogardliwe i niechętne odnoszenie się do daru rodzicielstwa.
Za obojętność i wrogość wobec rodzin wielodzietnych.
Za mordowanie nienarodzonych z tchórzostwa lub z chęci zysku przez lekarzy i ich pomocników.
Za niszczenie polskiego narodu przez zabijanie jego najmłodszych i bezbronnych obywateli.

Nam wszystkim, którzy nie dość stanowczo bronimy poczętego życia:

Pieśń: Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu
i nie bądź na nas zagniewany na wieki.

Ojcze wszechmogący i miłosierny, przebacz nam nasze winy i pomóż nam wyrwać się z niszczącego zalewu zła. Pragniemy Ci nieustannie wynagradzać za hańbę dzieciobójstwa, za zniewagi wyrządzone Twojej miłości powołującej do życia, za straszliwą krzywdę popełnianą na tych dzieciach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA WSTAWIENNICZA

Wypełniając obowiązek zadośćuczynienia za zbrodnie zabijania nienarodzonych dzieci, zwróćmy się w gorliwej modlitwie do Boga Ojca, Dawcę i najwyższego Pana każdego życia ludzkiego:

Módlmy się za Kościół święty, aby w skuteczny sposób ukazywał ludziom wartość życia w Bożym planie zbawczej miłości. Ciebie prosimy -
Módlmy się za narody całego świata, aby roztoczyły troskliwą opiekę nad budzącym się ludzkim życiem i nad rodzinami. Ciebie prosimy - 
Módlmy się za wszystkich kuszonych do zbrodni dzieciobójstwa, aby zaufali miłosierdziu Bożemu i doznali pomocy od bliźnich dla ocalenia poczętego życia. Ciebie prosimy -
Módlmy się za lekarzy, którzy dopuszczają się przerywania ciąży i za wszystkich, którzy z nimi współpracują, aby ich sumienia uwrażliwiły się na krzywdę, jaką wyrządzają Bogu, narodowi i sobie samym. Ciebie prosimy -
Módlmy się o to, aby docenianie wartości życia przejawiało się również w szacunku dla matek oczekujących potomstwa oraz dla rodzin wielodzietnych. Ciebie prosimy -
Módlmy się także za nas samych, abyśmy nie zaniedbali niczego, co może się przyczynić do ochrony i rozwoju poczętego życia. Ciebie prosimy -

Pomnij, Panie, na kobiety samotne, którym tak trudno przyjąć i wychować Twoje dziecko.
O Panie, spraw, by każda matka spodziewająca się narodzenia dziecka, spotkała dobrych i sprawiedliwych ludzi. Niech każda z nich odnajdzie dom Elżbiety i Zachariasza, by każda mogła wyśpiewać swoje Magnificat — pieśń radości, uwielbienia Boga, szczęścia.
Wysłuchaj, miłosierny Panie, błagań swojego ludu, który w łączności z ofiarą Twojego Syna pragnie złożyć Ci dzisiaj wynagrodzenie za grzechy zabijania poczętych dzieci i spraw, prosimy, abyśmy w każdym ludzkim życiu dostrzegali dar Twojej ojcowskiej miłości, przez który chcesz nas ubogacić i powiększyć swoją rodzinę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O Maryjo, Jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.

Jan Paweł II, Evangelium vitae, nr 105

BĄDŹMY ŻYWĄ MONSTRANCJĄ DLA CIEBIE JEZU

Panie, Twoją pierwszą monstrancją na ziemi było ciało Twojej Niepokalanej Matki. To była najcenniejsza Monstrancja, jaka miałeś — żywa — dlatego zabrałeś Ja ze sobą do nieba.
Dziś w tysiącach kościołów przebywasz w złotych monstrancjach, czasem bardzo drogich, strzeżonych, ale zimnych... złoto jest zimne. Ciągle szukasz żyjących monstrancji — gorącego serca. Tysiące razy lepiej się czujesz, gdy ktoś zabierze Cię do swego serca i wędruje z Tobą po drogach tego świata. Wtedy wspominasz sobie te pierwsze miesiące na ziemi, gdy było Ci najlepiej — pod sercem Matki. Wtedy najłatwiej Ci wejść w nasze zwyczajne życie. Oto jedziesz autobusem, błogosławisz stojących w kolejce, uśmiechasz się do dzieci biegających za piłką. Słuchasz, jak biją zegary na krakowskich wieżach i płynie melodia hejnału.
Wspierasz człowieka kalekiego na wózku, podtrzymujesz starą babcię, która z trudem nogi przesuwa po ziemi. Ocierasz pot, z czoła chorych zmagających się ze śmiercią. Zaglądasz do garnka, w którym gotuje się zupa. Całe to nasze szare, zwyczajne życie Ciebie, Panie, wielbi. Pragniesz, byśmy wypełnieni Tobą wędrowali przez życie, oddając Ci siebie i pozwalając Ci przez nas działać.
Oto stoimy przed Tobą i pragniemy być taką żywą monstrancją. Naucz nas, Panie, jedynie tego, byśmy Cię ustawicznie adorowali, jak to czyniła Twoja Matka.
Naucz nas chodzić z Tobą, i na każdym kroku uważać, by Tobie nie wyrządzić krzywdy, by Cię nie urazić, a wtedy życie nasze zamieni się w Magnificat — pieśń szczęścia.

Pieśń: Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego,
Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,
Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.
Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,
łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,
odtąd błogosławiona mnie nazywać będą.
Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
którego moc przedziwna, święte imię Jego.
Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,
bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,
rozproszył dumne myśli głów puchą nadętych.
Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,
wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,
bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
Przyjął do łaski sługę Izraela cnego,
wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym:
Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu,
chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze niech będzie,
teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

RÓŻANIEC

1. Zwiastowanie Maryi, iż jest Matką Syna Bożego.

"Duch św. zstąpi na Ciebie i moc najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym" (Łk.1,35). Cały świat zastygł przy Twoich ustach wyczekując ufnego "fiat"... "Maryjo, dotrzymał Bóg swego słowa, Ty w sobie Je nosi, bo Ten, co włada wszechświatem, w Twym czystym łonie spoczywa" (por. hymn brewiarzowy) Najmilsza Matko, dziękuję Ci za Twoje "tak" - ono przyniosło ludziom Zbawiciela świata.

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.

" A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (Łk. 1,43) Maryjo, cała jesteś przepełniona miłością; Zawsze pojawiasz się tam, gdzie inni wyczekują pomocy. Przenikasz swym wejrzeniem wnętrze każdego człowieka, który znajduje się w potrzebie - a czynisz to z wielkim miłosierdziem, które uczy nas służebnego działania i wrażliwości serca na potrzeby innych.

3. Narodzenie Pana Jezusa.

"Przebudź się człowiecze, dla ciebie, powtarzam, dla ciebie - Bóg stał się człowiekiem!" (św. Augustyn) Tak długo wyczekiwany przez ludzkość Bóg - nadszedł. Lecz nie w majestacie, jak się spodziewano tylko w skrajnym ubóstwie... Z miłosierdzia ku ludziom słowo stało się Ciałem, a Ty Maryjo Drogą, po której na ziemię zstąpiła Miłość. Naucz nas zawierzenia Miłości Bożej.

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.

"Matka szczęśliwa niesie w swych ramionach, Boga zakrytego pod zasłoną ciała; w czystych objęciach tuli swoje dziecię, które jest w pełni Bogiem i człowiekiem" (hymn brewiarzowy) Wielkie szczęście dotknęło Cię Matko - nie zatrzymujesz go jednak dla siebie. W całości należysz do Boga i Jemu oddajesz wszystko, co najcenniejsze. Całkowicie zdana na Jego łaskę - oddajesz Bogu Jezusa.

5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

Służebnico Pokorna, nadludzko zatroskana o Syna, nieustannie czuwająca nad Nim jako największym darem ludzkości. Struchlało zatrwożone serce Matki na fakt zniknięcia Syna. "Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Mojego Ojca?" (Łk. 2,49) Ufnym milczeniem osłaniasz to, czego zrozumieć teraz nie potrafisz... Uproś mi zapał i zatroskanie o sprawy Boże na wzór Twojego zatroskania o zaginionego Syna.

 

Korzystano ze źródeł:
Dzienniczek św. Faustyny
Ks. Edward Staniek Modlitwa przed Tabernakulum
Z dawna Polski tyś Królową

Jan Uryga Rok liturgiczny z Maryją
ks. Wojciech Kubacki – Miej miłosierdzie dla nas i całego świata
Adoracje Miłosierdzia Bożego
oprac. ss Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Ks. Edmund Boniewicz SAC Matka Miłosierdzia w przepowiadaniu i modlitwie Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Inne źródła