nowenna adoracyjna

 

NOWENNA

ADORACYJNA

DLA MŁODYCHWPROWADZENIE

Nowenna składa się z trzech części: pierwsza dotyczy przygotowania się do adoracji – uczenia się przychodzenia do Boga, patrzenia na Niego i słuchania Go. Przyjście, patrzenie i słuchanie to trzy warunki niezbędne do kontemplacji Najświętszego Sakramentu. Kolejna część dotyczy ...
                                                                                                     więcej...

Spotkanie organizacyjne
Adoracja wprowadzająca

JAK ROZPOCZĄĆ ADORACJĘ?

Przystępując do adoracji powinniśmy wiedzieć, kim jest ten, kogo kochamy. Kim jest zatem trzykroć święty, umiłowany Bóg? Kim jest Bóg ukryty w Najświętszym Sakramencie? W prostych słowach możemy odpowiedzieć: to Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem po to, by nas zbawić. Na ile wierzymy w tę prawdę? Czy jest dla nas zrozumiała?
                                                                                                    więcej...

Spotkanie 1: Przyjdź!
Spotkanie grupy
Adoracja Najświętszego Sakramentu  

Spotkanie 2: Patrz!
Spotkanie grupy

Adoracja Najświętszego Sakramentu  

Spotkanie 3: Słuchaj!
Spotkanie grupy
Adoracja Najświętszego Sakramentu

JAK ADOROWAĆ?

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma takich tematów, których nie można by przed Jezusem poruszyć. Rozmawianie z Jezusem, przeżywane niekiedy we wspólnocie, nigdy nie traci wymiaru indywidualnego. My, młodzi, spotykamy się z Nim, aby opowiedzieć o wszystkim, co przeżywają nasze serca: o przyjaźniach, miłościach...
                                                                                              
   więcej...

Spotkanie 4: Uwierz!
Spotkanie grupy
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Spotkanie 5: Zaufaj!
Spotkanie grupy

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Spotkanie 6: Pokochaj!
Spotkanie grupy

Adoracja Najświętszego Sakramentu

JAK ZAKOŃCZYĆ ADORACJĘ? 

W zakończeniu adoracji, jeśli początek spotkania z Jezusem można określić słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” (Mt 11,28), trzeba przypomnieć o misji, jaką Jezus kieruje do nas: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Co znaczą te słowa?

                                                                                              więcej...

Spotkanie 7: Idź!
Spotkanie grupy

Adoracja Najświętszego Sakramentu  

Spotkanie 8: Przyprowadź!
Spotkanie grupy

Adoracja Najświętszego Sakramentu  

Spotkanie 9: Trwaj!
Spotkanie grupy

Adoracja Najświętszego Sakramentu