Spotkanie 9: Trwaj!

 pobierz:  doc  pdf

 

Spotkanie 9

Trwaj!

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę” (J 15,4) 

Modlitwa na rozpoczęcie

Zapalenie świecy stojącej na środku sali lub stołu – wyznaczona osoba zapala świecę, podnosi ją do góry i mówi:

Światło Chrystusa.

Pozostali odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.

Wprowadzenie w krótką modlitwę spontaniczną prośby: o trwanie w łasce cnót wiary, nadziei i miłości, trwanie w dobrych postanowieniach podjętych przed Najświętszym Sakramentem, trwanie w adoracji i adorowaniu Boga na co dzień – życiem, uczynkami, nauką, pracą. Modlitwę rozpoczyna prowadzący, każde wezwanie zakończone jest słowami:

Prosimy Cię, Panie.

Wezwanie to po każdej prośbie powtarzają wszyscy uczestnicy.

Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa

Wprowadzenie

Dzielimy uczestników na 3-4–osobowe grupy. Zadaniem uczestników będzie odegranie krótkiej pantomimy, której tematem będzie trwanie. Uczestnicy mogą uczynić przedmiotem swoich ról różne codzienne obowiązki, uczynki. Należy wesprzeć grupy indywidualną poradą, bo temat do zobrazowania nie jest łatwy. Po przedstawieniu pantomim uczestnicy omawiają je wraz z prowadzącym. Prowadzący zadaje kilka pytań podsumowujących (kierując się tematami podjętymi przez uczestników): co oznacza trwanie? Czy niesie w sobie nudę, rutynę? Z czego mogą one wynikać? Co robić, by trwanie nieustannie sprawiało radość? Należy podkreślić, że trwanie wiąże się z wyborem i wiernością wyborowi.

Spotkanie ze Słowem Bożym

Następuje rozdanie Pisma Świętego. Prowadzący wskazuje uczestnikom cytat: J 15,4. Po odnalezieniu fragmentu jedna osoba odczytuje Słowo Boże na stojąco.

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę” (J 15,4).

Następuje chwila ciszy, w której uczestnicy jeszcze raz zapoznają się z fragmentem.

Mówiliśmy o trwaniu w różnych obowiązkach, wyborach. Co natomiast oznacza trwanie w kimś? Co oznacza – w świetle fragmentu – trwanie w Bogu? Co oznacza, że Bóg trwa w człowieku? Które z tych dwóch stanów – trwanie człowieka w Bogu i trwanie Boga w człowieku – jest trudniejsze? Dlaczego?

Bóg wzywa nas do trwania w Nim, co oznacza bycie Jemu wiernym. Wierność ta ma przejawiać się w naszym nieustannym podtrzymywaniu tej relacji – w modlitwie, świadczeniu, dobrych uczynkach, miłości bliźniego. Warunkiem tej wierności jest trwanie w łasce uświęcającej.

Śpiew: Nie lękajcie się (refren)

Prowadzący podsumowuje wraz z uczestnikami tematy nowenny adoracyjnej dziewięciu tygodni. Mówi, iż te wspólnie przeżyte w grupie i z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie chwile miały nas doprowadzić do podjęcia decyzji, wyboru, którym jest trwanie w modlitwie adoracyjnej i w adorowaniu Boga każdego dnia. Trwanie to, kiedy uczestnicy nie będą już spotykać się w grupie, będzie wymagało męstwa i wielu sił, które uczestnicy będą czerpać właśnie z adoracji. Podczas ostatniej adoracji każdy z uczestników otrzyma obrazek z Modlitwą podczas nawiedzenia Najświętszego Sakramentu św. Wincentego Pallottiego, modlitwa ta zostanie wspólnie odmówiona na zakończenie adoracji (tekst modlitwy poniżej):

O Jezu mój! W Najświętszym Sakramencie Ołtarza przypominasz mi zaproszenie, skierowane do wszystkich ludzi: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a pokrzepię was”. Dlatego, jeśli ufam, mogę otrzymać wszystkie łaski. Ufam Tobie, ponieważ Ty chcesz mi dać nieskończenie więcej, aniżeli jestem w stanie pragnąć; posunąłeś się bowiem w swej hojności tak daleko, że w Sakramencie tym dajesz mi samego siebie, jako pokarm dla duszy i jako zadatek nieba.

Udziel mi przeto wszystkiego, czego pragniesz mi udzielić w czasie i w wieczności. Udziel tego również wszystkim ludziom istniejącym w teraźniejszości, abyśmy wszyscy posileni Tobą, wszyscy ubogaceni Twymi zasługami, przemienieni w Ciebie, stali się podobnymi Tobie w chwale, wedle miłosiernych planów Twej nieskończonej miłości. Amen.

(fragment Modlitwy podczas nawiedzenia Najświętszego Sakramentu św. Wincentego Pallottiego)

Chwila ciszy

Modlitwa na zakończenie

Prowadzący: Panie, prosimy Cię o to, byśmy, obdarzeni Twoim Duchem, trwali wiernie w wyborze Ciebie jako naszego jedynego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, abyś ożywiał w nas pragnienie uczynienia adoracji modlitwą naszego życia. Niech adorowanie Ciebie rozpala w nas wiarę, nadzieję i miłość ku Tobie i ku innym ludziom. Niech przychodzenie na adorację, patrzenie na Ciebie i słuchanie Twoich słów rozpala w nas ducha apostolstwa i pragnienie przyprowadzania innych do Ciebie.

Chwała Ojcu…

Śpiew: Wszystko Tobie oddać pragnę

Zgaszenie świecy:

Światło Chrystusa.

Wszyscy odpowiadają:

Niech pozostanie z nami na zawsze.

Przygotowanie do adoracji i wprowadzenie do znaku

Podczas dzisiejszej adoracji będziemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament, prosząc Boga o umocnienie w nas owoców dziewięciotygodniowej nowenny adoracyjnej i o podjęcie decyzji uczynienia adoracji modlitwą naszego życia. Znakiem naszego zawierzenia życia Bogu ukrytemu w hostii będzie indywidualne błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu, którego dokona kapłan (każdy, po adoracji w ciszy, będzie mógł podejść pod ołtarz i je otrzymać). Po indywidualnych błogosławieństwach nastąpi wspólne odczytanie modlitwy św. Wincentego Pallottiego, a następnie kapłan udzieli błogosławieństwa ogólnego.