Gdzie dwaj, albo trzej...

 pobierz:ADORACJA
„BO GDZIE SĄ DWAJ ALBO TRZEJ
ZEBRANI W IMIĘ MOJE,
TAM JESTEM POŚRÓD NICH”.


Modlitwa do Ducha Świętego

P: Przyjdź, Duchu Święty, i prowadź nas do Jezusa. Bądź naszym przewodnikiem i nauczycielem na ścieżce modlitwy. Bez Twojej pomocy nie potrafimy uznać w Jezusie Syna Bożego i Zbawiciela świata. Bez Twojej łaski nie obudzi się w naszych sercach pragnienie bycia blisko Jezusa i trwania przed Nim w pokornej adoracji.

On jest godzien tego, aby trwać przed Nim w zachwycie i uwielbieniu. Wspomóż nasze pragnienie przychodzenia do Niego na adorację, bo jest ono słabe tak, jak i my jesteśmy słabi. Pomóż utkwić oczy w Tym, który na nas patrzy, i skierować sercu ku Temu, który nas kocha. Amen.

Śpiew: Pan Jezus już się zbliża

Podczas śpiewu – wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie

L1: W ewangelii św. Łukasza czytamy o pewnej historii z życia Jezusa: „Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże»”. (Łk 18,15–17)

L2: Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Panie Jezu, jak małe dzieci, które pragną Twojego dotyku, pragną spotkania z Tobą. Choć dziecięctwo jest w naszych sercach, jest w nich także młodość, siła, radość, odwaga, a oprócz nich – niepewność i troska, które nam przeszkadzają, które nie pozwalają nam w pełni przyjść do Ciebie, które zostawiają nasze serca poza murami kościoła, kaplicy, w naszych klasach, szkołach, domach, rodzinach. Dlatego też jesteśmy tutaj, z Tobą, a nasze radości i zmartwienia są razem z nami.

Chwila ciszy

L3: W ewangelii św. Mateusza czytamy o innej historii z Twojego życia: „W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?»" On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim»”.

L4: Mówisz, Panie Jezu, że tylko dla tych, którzy staną się jak dzieci, którzy uniżą się, wyzbędą pychy i przyobloką się w niewinność, przeznaczysz Królestwo Niebieskie. Chcemy być, Panie Jezu, jak dzieci z ufnością wpatrujące się w oblicze Twoje, oblicze Boga Ojca, który nas kocha. Chcemy w naszej adoracji młodych serc uwielbiać Ciebie, stawać się Ciebie godnymi – i czerpać od Ciebie siłę, radość i miłość, bo Ty, jako nasz niebieski Ojciec, jesteś jej źródłem.

Śpiew: Szukajcie wpierw Królestwa Bożego

P: Jezus mówi: „(…) gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. Zebraliśmy się dzisiaj tutaj, Panie Jezu, żeby z Tobą przebywać. Wezwaliśmy Twojego Ducha, przywitaliśmy Cię i zaprosiliśmy do naszej wspólnoty młodych, adorujących Ciebie utajonego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Nie jest nas dwoje czy troje – jest nas więcej, a wielu jeszcze Ciebie szuka. Wzbudzamy w sobie pragnienie przebywania z Tobą w rozważaniu Twojego Słowa, wspólnej i indywidualnej modlitwie, śpiewie – i  w ciszy naszych serc, w ciszy bowiem Ty mówisz najgłośniej, po tym, gdy uspokajasz burzę panującą w naszych duszach. Pomimo rozproszeń i tego, co nosimy w sercach, chcemy przy Tobie trwać, powierzając Ci to, co nam utrudnia skupienie. Błogosław temu, Panie Jezu, niech Twoje Imię, które nas tu gromadzi, i Twoja obecność pomagają trwać w adoracji.

Adoracja w ciszy

Śpiew: Wielbić Pana chcę

Modlitwa na zakończenie

P: Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie, nie przestawaj wołać nas do Siebie! Dziękujemy Ci za ten czas, kiedy mogliśmy Ciebie adorować. Spraw, aby owocem tej adoracji było pragnienie, aby powrócić przed Twoje Oblicze w kolejnej adoracji. Niech będzie chwała Tobie, Jezu w Hostii żywy, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Przed tak wielkim Sakramentem

Błogosławieństwo

Śpiew: Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody