Jak zakończyć adorację?

 pobierz: doc  pdf

 

Jak zakończyć adorację?

 

W zakończeniu adoracji, jeśli początek spotkania z Jezusem można określić słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” (Mt 11,28), trzeba przypomnieć o misji, jaką Jezus kieruje do nas: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Co znaczą te słowa?

Kiedy przeżywamy nabożeństwo eucharystyczne, na zakończenie kapłan błogosławi nas Najświętszym Sakramentem. To błogosławieństwo jest właściwym zakończeniem adoracji i trwa ono  – w sensie duchowym – również wtedy, gdy wychodzimy z kościoła. Powinniśmy troszczyć się o uzyskanie błogosławieństwa – powróciwszy do codziennych obowiązków, będziemy czerpać z niego siłę, by trwać w radości i świadectwie, że Jezus jest Panem naszego życia.

Z błogosławieństwem łączy się również posłanie. Podczas adoracji umocniliśmy naszą wiarę w Bożą obecność pośród nas nie tylko w hostii, ale też w życiu. O tej prawdzie mamy świadczyć wobec innych. Mamy być apostołami naszych czasów. Swoją postawą i czynami, bardziej niż słowami, mamy pokazywać, że Pan Bóg jest obecny nie tylko w sakramentach i w kościele, ale też w człowieku. Mamy Pana Boga obecnego w nas samych zanieść drugiemu człowiekowi po to, by go do Niego przyprowadzić.

Życiorysy świętych i błogosławionych, również św. Jana Pawła II, pokazują, że wszyscy, którzy z wielką wiarą adorowali Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, potrafili z wielką miłością służyć Jezusowi w ludziach. Adoracja uczyniła ich bardziej wrażliwymi i mądrzejszymi. W wielu przypadkach przyczyniła się do zmiany priorytetów w życiu. Dzięki autentycznemu przeżywaniu prawdy o obecności Boga wśród ludzi sprawy wiary i modlitwy, służby drugiemu człowiekowi i niesienia pomocy potrzebującym nabrały nowego dynamizmu.

W ostatnich spotkaniach nowenny adoracyjnej przedmiotem refleksji i modlitwy będzie Boże posłanie nas do innych ludzi, świadectwo dawane o Bogu Zbawicielu, a także misja  przyprowadzenia innych ludzi do Jezusa (a może i na adorację). Będziemy także prosić Boga o błogosławieństwo i umocnienie w trwaniu w postawie adorowania Go w Najświętszym Sakramencie.